Зі змінами чи із змінами як правильно?

Всеукраїнська асоціація кадровиків. Зміна назви посади в зв’язку з приведенням її у відповідність до Класифікатора професій

Чи вважається зміна назви посади у зв’язку з приведенням її у відповідність до Класифікатора професій зміною істотних умов праці?
Чи треба видавати наказ про переведення працівника на іншу посаду, яку перейменовано відповідно до Класифікатора професій?

Під час перевірки стану кадрової роботи було виявлено, що найменування деяких посад і професій на підприємстві не відповідають Національному класифікаторові професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі — КП) і введеному в дію з 1 листопада 2010 року, та зроблено припис про приведення найменувань посад і професій у відповідність до КП.

Яким чином слід провести зміну найменувань посад? Чи потрібно попереджати працівників про зміну найменування посади за два місяці? Чи правильно буде наказом про переведення працівників, найменування посад яких потрібно привести у відповідність КП, за їхньою згодою, перевести на посади, найменування яких відповідатимуть КП?

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ТРУДОВУ ФУНКЦІЮ ПРАЦІВНИКА?

Однією з основних умов трудового договору є трудова функція, яка визначається встановленням професії, спеціальності, кваліфікації для робітника і посади для службовця. За загальним правилом трудова функція визначається відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ праці, у якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вміння. Виконання роботи певної професії потребує спеціалізації професійних навичок або знань за визначеним профілем, як-от, вчитель, лікар, водій, слюсар. Тому виконувана робота за однією професією може мати різні спеціальності.

Спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко і всебічно опанована працівником.

Спеціальність є основною ознакою, що характеризує трудову функцію працівника, оскільки вона містить у собі спеціалізацію працівників за професіями із специфікою роботи в умовах певного виду діяльності (як-от, вчитель фізики, лікар-терапевт, водій автотранспортного засобу, слюсар-сантехнік).

Проте для визначення конкретної роботи, яку виконуватиме працівник, слід враховувати також кваліфікацію працівника.

Кваліфікація — це рівень теоретичних та практичних знань, вмінь, навичок за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає теоретичному розряду, класу, категорії, науковому ступеню тощо (як-от, токар 3-го розряду, водій 1-го класу, лікар вищої кваліфікаційної категорії).

Посада характеризується певним колом службових обов’язків, повноважень і відповідальністю, що настає в разі невиконання обов’язків. У найменуванні посади виражається поділ праці, що склався у певній галузі, на підприємстві чи установі.

Частиною третьою статті 32 КЗпП України передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ
У ЧАСТИНІ ТРЕТІЙ СТАТТІ 32 КЗПП ІДЕТЬСЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ЯК ЗМІНУ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ, ЯКА ДОПУСКАЄТЬСЯ ЛИШЕ ТОДІ, КОЛИ ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАТИМУТЬ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІНИТИ НАЗВУ ПОСАДИ ПРАЦІВНИКА?

Відповідно до абзацу третього пункту 2.

14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у КП. А тому зміна назви посади чи професії працівника у зв’язку з приведенням їх у відповідність до КП не може вважатися зміною істотних умов праці в розумінні частини третьої статті 32 КЗпП, оскільки це не просто ініціатива роботодавця, на яку відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП він має лише право і за умови, що цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці, а насамперед його обов’язок дотримуватися вимог законодавства. Швидше за все це варто вважати як виправлення помилок.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконує роботодавець, де було зроблено відповідний запис (п. 2.6 Інструкції № 58).

А отже, приведення назви посади чи професії у відповідність до КП може провадитись без змін в організації виробництва і праці та відповідно про це не потрібно повідомляти працівника, що обіймає цю посаду (працює за професією), за два місяці.

Достатньо лише видати відповідний наказ (додаток 1), на підставі якого внести зміни до штатного розпису, трудової книжки (додаток 2) працівника, що обіймає цю посаду, посадової інструкції та доповнення до особового листка з обліку кадрів.

Додаток 1

Зразок наказу про приведення найменувань посад та професій у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРОКУС»

НАКАЗ

15.04.2015                                                            м. Київ                                        № 25-ОД

Про приведення найменувань посад
у відповідність до Класифікатора професій

Источник: https://www.kadrovik.ua/content/zmina-nazvy-posady-v-zvyazku-z-pryvedennyam-yiyi-u-vidpovidnist-do-klasyfikatora-profesiy

Як офіційно змінити своє ім’я або прізвище: зрозуміла інструкція — 24 Канал

Набридло бути Афанасієм? Ім’я можна запросто замінити! І коштуватиме така процедура трохи більше 5 гривень. Які документи для цього потрібні та скільки часу чекати – дізнавалися журналісти сайту «24».

Варто зазначити, за українським законодавством, ім'я особи складається з прізвища, імені та по-батькові. У тому випадку, якщо інакше не встановлено національними традиціями, коментує Ірина Дубиківська, начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану.

Тим часом, за даними Державної реєстраційної служби, за півроку 2016 року більше 10 тисяч українців змінили власне ім'я чи прізвище або, якщо на це був встановлений законом випадок, по-батькові. Для порівняння за весь минулий рік змінити свої ініціали виявили бажання понад 19 тисяч українців.

Тим, хто хоче отримати нове ім'я, спершу, слід подати заяву про зміну імені до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо зміна імені відбувається перший раз – треба буде сплатити лише державне мито, що становить 5 гривень 10 копійок.

Якщо це повторна процедура, наприклад, раніше ви змінювали ім'я і знову бажаєте його змінити, то обійдеться це вам у 51 гривню.

Як зазначалося вище, насамперед, треба написати заяву про зміну імені. До заяви додається паспорт та свідоцтво про народження. У разі потреби – свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу, документи про народження дітей (якщо, звичайно, вони є).

Якщо інформація про ці документи є у реєстрі або у відділі куди ви звертаєтеся, надання окремих цих документів може бути не обов’язковим,
– зазначила Дубиківська.

Підліткам від 14 до 16 років, для зміни імені або прізвище треба мати згоду батьків. Плюс до цього надати свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання.

Також у всіх випадках зміни імені додається фотографія.

За бажанням особи, яка звертається до Відділу державної реєстрації змінити можна або ім'я або прізвище окремо. Або те й те одночасно.

Змінити по-батькові можна в окремих встановлених законом випадках. Відповідно до ст. 295 Цивільного кодексу особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по-батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження, а також у випадку усиновлення.

Як відзначила в коментарі сайту «24» Ірина Дубиківська, зміна імені – це один з видів реєстрації актів цивільного стану. Тому тут є обмеження по території.

Тобто громадянин України має право звернутися лише до того Відділу реєстрації актів цивільного стану, де він проживає.

Винятком є особи з Криму та тимчасово окупованих територій – прив’язки до території по місцю проживання для них немає – вони можуть звернутися до будь-якого Відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Отримати нове ім’я чи прізвище – можна через три місяці. Такий термін встановлений законом. Із трьох – один місяць перевірку здійснює територіальний орган внутрішніх справ, який надає висновок про можливість фізичної особи змінити ім'я.

Здебільшого на практиці, якщо всі акти цивільного стану зареєстровані на території України, немає документів, які треба потребувати з-за кордону і є позитивний висновок, більше півтора місяці ця процедура не триває, – коментує начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану.

Однак все ж є обмеження, коли ім'я або прізвище змінити не можна. Підставами для відмови може бути перебування заявника під судовим слідством, наявність судимості, яку не погашено або коли, охочого отримати нове ім'я, розшукують українські чи іноземні правоохоронні органи. Загалом усе логічно.

Найперший документ, який ви отримуєте після державної реєстрації зміни імені – буде свідоцтво про зміну імені. До паспорта громадянина України вноситься відмітка про необхідність його зміни у місячний термін.

Одночасно відділом державної реєстрації інформація про зміну імені надається до територіального органу міграційної служби і до органу внутрішніх справ,
– підкреслює Дубиківська.

Наступний крок – це отримання паспорта на нове прізвище або ім’я, зміна ідентифікаційного коду, закордонного паспорту, водійського посвідчення, банківських карток і решти документів, що ідентифікують особу.

Студентам доведеться отримати нову залікову книжну, студентський та читацький квитки. Атестат про освіту буде дійсним зі старим прізвищем. Трудову книжку змінювати не треба – у ній лише робляться виправлення. Якщо особа військовозобов'язана, про зміну ініціалів, слід повідомити військовий комісаріат.

Які саме нові прізвища та імена обирають українці, Державна служба статистики та Міністерство юстиції не відслідковують. Кажуть лише, що обмежень у їх виборі практично немає. Тобто, яке прізвище чи ім’я вам заманеться – таке можете й обрати.

А от щодо поширених причин, чому українці прагнуть отримати нові «дані» про себе можуть бути, власне, окремі сімейні історії, повернення до родового прізвища, або ситуація: дитина, яку всиновили, відновила контакт зі своїми біологічними батьками, чи просто в людини з’явилося бажання змінити своє ім’я. Це суто індивідуальний вибір. І кожен маєте повне право не пояснювати рішення змінити своє ім’я або прізвище або по-батькові на нове.

Читайте також: Що зміниться у видачі внутрішнього біометричного паспорту: коротко і зрозуміло

Источник: https://24tv.ua/yak_ofitsiyno_zminiti_svoye_imya_abo_prizvishhe_zrozumila_instruktsiya_n710987

Як правильно змінити своє ім’я — Біла хата

Зміна прізвища чи імені ? явище не таке вже й рідкісне: шлюб, розірвання шлюбу, всиновлення… Причини зміни імені можуть бути різні, серед яких труднощі з вимовою, бажання носити ім’я або прізвище, яке відповідає національним традиціям одного з батьків тощо… 

Читайте также:  Раскрепостится или раскрепоститься как правильно?

Про те, як змінити своє ім’я та прізвище, а також про ситуацію зі змінами імен/прізвищ на Чернігівщині, розповідає Тетяна СОЛОВЕЙ, головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області.

Одним із особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, визначених Цивільним кодексом України, є право на ім’я.     Нерозривно з ним пов’язано особисте немайнове право на зміну імені.

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України.

Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені.

Зміна імені є актом цивільного стану, який підлягає державній реєстрації відповідно до закону та обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі — зміна імені) проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану лише стосовно громадян України за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем її проживання.

Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одночасно до неї додаються наступні документи:

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;

фотокартка заявника.

Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є: перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей. Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У разі не звернення заявника у цей строк без поважних причин дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Під час державної реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Окремо слід відмітити, що державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім’я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

Слід зазначити, що бажаючих змінити своє прізвище та ім’я, з кожним роком збільшується. Так, відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Чернігівської області було зареєстровано в 2009 році — 299,  в 2010 році — 304, в 2011  році — 338, в 2012 році – 334, а в 2013 році -389  змін імені та прізвищ.

Найчастіше наші земляки змінюють своє ім’я в бажанні зробити його  більш благозвучним або цікавим: Христина на Крістіна, Віта на Віолетта, Ганна на Анна, Юлія на Юліанна, Людмила на Міла, Наталія на Наталі, Оксана на Ксенія, Маша на Марія, Пилип на Філіпп, Людмила на Люсі Алісі, Сергій на Фабрицио-Габріель, Софі на Кіра-Софія, Наталія на Сила.

Источник: http://bilahata.net/yak-pravylno-zminyty-svoje-imya/

Зміна прізвища, імені: як здійснити і які документи доведеться поміняти

Громадяни України мають право або зобов'язані змінити прізвище, ім'я в таких випадках:

 • зміна прізвища, імені, по батькові за власним бажанням;
 • зміна прізвища, імені, по батькові у разі усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування;
 • зміна прізвища фізособи у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним;
 • зміна по батькові фізособи, яка досягла 14 років, у разі зміни її батьком власного імені або вилучення відомостей про нього як батька з актового запису про народження.

Відповідно до ст. 295 Цивільного кодексу України фізична особа має право змінити своє ім'я або прізвище з 16 років.

За досягненні 14 років громадянин має право змінити ім'я або прізвище за згодою батьків або одного з них (якщо другий з батьків помер, визнаний зниклим безвісти, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини вилучені з актового запису про народження або якщо дані про чоловіка як батька дитини внесено до актового запису про народження за заявою матері) або за згодою піклувальника (якщо встановлено піклування).

Для зміни імені фізичної особи необхідно подати наступні документи у відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання (ОДРАЦС):

 • заяву про зміну прізвища;
 • свідоцтво про народження заявника;
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 • свідоцтва про народження дітей (якщо неповнолітні діти);
 • свідоцтва про зміну імені заявника, батька або матері, якщо воно раніше було змінено;
 • фото заявника;
 • квитанцію про сплату державного мита.

ОДРАЦС розглядає заяву про зміну прізвища до 3 місяців (щонайбільше до 6 місяців за поважної причини).

Вартість послуг: сплата держмита у розмірі 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян = 0,3*17= 5,1 грн. Реєстрація повторної зміни прізвища обійдеться в 51 грн.

Кому можуть відмовити у зміні імені

Громадянам України можуть відмовити у зміні прізвища у випадках, якщо заявник:

 • подав неправдиві відомості про себе;
 • перебуває під слідством, судом, адміністративним наглядом;
 • має судимість, яка не погашена;
 • перебуває в міжнародному розшуку.

Якщо заявник отримав згоду на зміну прізвища, він повинен у тримісячний строк звернутися в ОДРАЦС. Адреси відділів ОДРАЦС можна подивитися тут

Які документи необхідно поміняти за зміни прізвища, імені, по батькові

 • Паспорт громадянина України. Насамперед у місячний термін необхідно поміняти паспорт громадянина України. Оскільки з 1 січня 2013 року набуває чинності ЗУ про Єдиний державний демографічний реєстр, новий біометричний паспорт можна буде отримати в територіальному органі Державної міграційної служби України (адреси та контактну інформацію можна подивитися тут). Для зміни паспорта через зміну прізвища, імені, по батькові необхідно подати такі документи: заяву про видачу паспорта; паспорт, який підлягає обміну; 2 фото 3,5*4,5 см з зображенням, яке відповідає досягнутому віку; документи, що підтверджують обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну; квитанцію про сплату державного мита. Протягом місяця новий паспорт має бути готовий.

Витрати: сплата державного мита в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян = 1*17 = 17 грн.

Адміністративний штраф за порушення терміну заміни паспорта — від 17 до 51 грн.

 • Ідентифікаційний код. За зміни прізвища, імені або по батькові необхідно також у місячний термін відвідати податкову інспекцію. Код залишається колишнім, а довідку про присвоєння видадуть нову (зі вказівкою нового прізвища, імені або по батькові). Для отримання нової довідки про присвоєння коду потрібно надати такі документи: паспорт громадянина України; старий ідентифікаційний код; документ, що підтверджує зміну прізвища, імені або по батькові; заповнену форму, яку необхідно придбати в податковій (коштує 5 грн). Термін отримання нової довідки — 2 тижні. Адміністративний штраф: за ненадання інформації про заміну довідки про присвоєння ідентифікаційного коду — 85 грн. З власного досвіду скажу, що оформляла нову довідку через 4 місяці після зміни прізвища, штраф не платила. Крім того, якщо ви не встигли отримати нову довідку, а банк або інша установа вимагає її, ви можете надати стару і відповідний документ про зміну прізвища або імені.
 • Закордонний паспорт. Для оформлення закордонного паспорта через зміну імені, прізвища або по батькові з 1 січня 2013 року необхідно подати наступні документи у відділення Державної міграційної служби за місцем проживання: заяву; квитанцію про сплату державного мита та послуг; паспорт громадянина України; копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІК); військовий квиток або документ, який його замінює. Заяву розглядають не довше 1 місяця, за термінового оформлення — до 10 днів. Вартість послуг: держмито — 170 грн; вартість послуг — 87,15 грн; вартість бланка — 120 грн (разом 377,15 грн). Вартість послуг за термінове оформлення: держмито — 340 грн; вартість послуг — 174,3 грн; вартість бланка — 270 грн (разом 784,3 грн). Закордонний паспорт обов'язково потрібно міняти під час поїздок у країни Євросоюзу. Якщо ви збираєтеся відвідати країну, де візу можна купити після приїзду за пред'явленням паспорта, тоді закордонний паспорт можна не міняти. Вартість нових біометричних паспортів поки що не встановлена, за попередніми даними, вона не перевищуватиме 350 грн.
 • Водійське посвідчення (обмінюють без здавання іспиту). Згідно з Положенням про порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами обмін посвідчення водія проводять на підставі документа, який підтверджує таку зміну. Крім того, необхідно подати наступні документи: паспорт; медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування відповідної категорії транспортного засобу; екзаменаційну карту водія; посвідчення водія; 2 фото розміром 3,5*4,5 см; квитанцію про сплату вартості послуг (300 грн). Адреси та контактну інформацію про регіональні підрозділи МВС України можна подивитися тут. Хоча водійське посвідчення законодавчо підлягає зміні за зміни прізвища, імені або по батькові, багато водіїв не змінюють їх — для підтвердження показують документ про зміну.
Читайте также:  Га-га-га или га га га как правильно?

Крім того, є низка документів, зміни в які потрібно вносити залежно від їх наявності у фізособи, яка змінила прізвище або ім'я:

 • рахунки в банківських установах і пластикові та кредитні карти;
 • заповіт;
 • документи, що підтверджують право власності;
 • членські карти клубів;
 • дисконтні карти;
 • медичні карти;
 • реєстрація та страхування автомобіля;
 • інформація в списках виборців;
 • студентам доведеться міняти залікову книжку, читацький та студентський квитки.

Для внесення таких змін необхідно відвідати відповідну установу, подати документ, що підтверджує зміну прізвища, імені; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код.

Документи, які можна не міняти:

 • змінювати трудову книжку не потрібно: у ній закреслюють старі дані і пишуть нові прізвище, ім'я або по батькові;
 • диплом, атестат про освіту.

Тож за зміни прізвища або імені насамперед потрібно поміняти такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, водійське посвідчення. За зміни цих документів і закордонного паспорта доведеться заплатити щонайменше 700 грн.

Основними витратами за зміни прізвища є не лише гроші, а й час, оскільки кожну установу необхідно відвідати від 2 разів (за поданні заяви, за отриманні нового документа), постояти в черзі тощо. Тому за зміни документів головне — це терпіння.

Источник: http://www.prostobank.ua/blog/osobisti/byudzhet/zmina_prizvischa_imeni_yak_zdiysniti_i_yaki_dokumenti_dovedetsya_pominyati

Аліменти на дитину у 2018 році: останні зміни, розмір, порядок нарахування

У цій статті проаналізую останні зміни до законодавства України, підписані Президентом України (набирали чинності з 09 липня 2017 року та з початку 2018 року), що мають на меті покращити захист права дітей на належне утримання (аліменти).

Прийняття останніх змін повинно призвести до створення дієвих механізмів, які унеможливлюватимуть злісним неплатникам аліментів використовувати передбачені механізми для ухилення від сплати аліментів, затягувати розгляд судових справ, а також сплачувати необґрунтовано малий їх розмір.

Зміни у сплаті аліментів 2018

Останніми змінами в законодавство України запроваджено нові правові механізми, що забезпечують додатковий захист дітей в частині отримання аліментів.

До платників аліментів, що мають заборгованість за останні 6 місяців, передбачена відтепер можливість застосування соціальних робіт.

Соціальними роботами є оплатні суспільно корисні роботи, які виконуються у вільний від роботи чи навчання час. Судом соціальні роботи можуть бути призначені на строк від 120 до 240 годин і відбуваються не більше восьми годин на день.

Якщо особа ухиляється від виконання соціальних робіт, вони можуть бути замінені адміністративним арештом із розрахунку одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам соціальних робіт.

Крім цього, у таких випадках злісний неплатник позбавляється права брати участь у вирішенні питання щодо тимчасового виїзду за межі України – без отримання згоди іншого з батьків має право вивезти дитину за кордон.

Також у разі такої заборгованості до боржника може бути встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, полювання, користування вогнепальною мисливською зброєю та пневматичною зброєю.

Зміни у правовому статусі аліментів

Змінено правовий статус аліментів: відтепер аліменти є власністю самої дитини, а не батьків. Останні лише отримують та використовують їх від імені дітей.

Той з батьків, який проживає з дитиною наділяється правом самостійно ставити перед судовими органами питання щодо обрання форми стягнення аліментів: у твердій грошовій сумі або у вигляді від конкретної частки від доходу іншого з подружжя. До цього вибір форми стягнення аліментів здійснювався виключно за судовим рішенням.

Розмір аліментів

З урахуванням останніх змін мінімальний розмір аліментів збільшено. Відтепер суд не може визначити  на дитину розмір аліментів менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до цього було 30%).

Наприклад, у 2018 році на дитину до 6 років мінімальний розмір аліментів становитиме 746 грн/місяць, на дитину від 6 років – 930 грн/місяць.

Новацією стало врахування при призначенні аліментів наявність грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увану те, що законодавець не конкретизував суб’єкта, у якого мають враховуватися зазначені обставини. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що врахуванню підлягають кошти, рухоме та нерухоме майно, платника аліментів, стягувача і самої дитини.

Надання правової допомоги адвокатом Оленою Доманчук (м. Київ)

 

Також відтепер при визначенні розміру аліментів братимуться до уваги витрати платника аліментів, щодо яких платником не доведено джерело походження цих коштів.

Так у випадку, якщо платник аліментів офіційно не працевлаштований, не має «офіційного» доходу не має, але при цьому, наприклад, придбає автомобіль, то такі витрати можуть враховуватися при визначені судом розміру аліментів.

Такі витрати беруться до уваги, лише якщо платник аліментів не зможе обґрунтовано довести джерело походження коштів.

Читайте також:  Як припинити (розірвати) шлюб?

Зазначене нововведення є прогресивним, особливо в умовах сьогодення, коли отримання заробітної плати у конвертах, інших неофіційних доходів є дуже поширеними явищами.

Але в будь-якому разі, призначаючи аліменти суд має виходи із того, щоб їх розмір був достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Судовий наказ на стягнення аліментів

Ще одним нововведенням сімейного та процесуального законодавства є розширення можливості застосування  спрощеної процедури для отримання рішення про стягнення аліментів.

Так, стягнення аліментів може здійснюватися у наказному проваджені. Зокрема визначено, що той з батьків, з яким проживає дитина (діти) має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Суть наказового провадження у порівнянні із стандартним зверненням до суду із позовом (позовне провадження) полягає у значно спрощеному та більш оперативному розгляді питання по суті.

Так після прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження судовий наказ по суті вимог видається судом у триденний термін.

Сам судовий наказ видається без виклику заявника, боржника та інших осіб, а також без проведення судового засідання.

Аліменти можуть бути призначені у розмірі чверті доходу на одну дитину, третини доходу – на двох дітей, половини – на трьох і більше дітей. При цьому в будь-якому разі розмір аліментів, що стягується в наказному провадження обмежується 10 прожитковими мінімумами на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Так, наприклад, у 2018 році на одну дитину до 6 років максимальний розмір аліментів становитиме 14920 грн./місяць, на дитину від 6 – 18600 грн./місяць. До вказаних змін в наказному провадженні можна було стягнути лише 30% розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Зміна розміру аліментів

У зв’язку із прийняттям зазначеного Закону виникає абсолютно логічне питання щодо того як змінити розмір аліментів, якщо визначений до цього судом їх розмір є меншим від законодавчо встановленого мінімального розміру (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку). Також виникають часто питання чи здійснюється така зміна аліментів автоматично, а також чи можна змінити розмір аліментів в наказовому провадженні, шляхом звернення до суду за видачею судового наказу.

Відповідно до Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути змінений.

Підставами для зміни розміру аліментів є наступні обставини:

 1. Зміна матеріального стану платника або одержувача аліментів (наприклад, перехід на іншу більш оплачувану роботу, або навпаки – звільнення з роботи, втрата стабільного джерела доходів).
 2. Зміна сімейного стану платника або одержувача аліментів (наприклад, одруження вдруге, народження у новому шлюбі дітей).
 3. Інші випадки передбачені Сімейним кодексом України.

Прийняття Верховною Радою України рішення щодо внесення останніх змін до законодавства в частині встановлення нового мінімального рівня аліментів слід розглядати тим випадком, що дозволяє звернутися до суду щодо зміни їх розміру.

Ініціювати питання зміни розміру аліментів може як платник, так і одержувача.

Чи можлива зміна аліментів в наказовому провадженні

У Сімейному кодексі України зазначено, що підставою розгляду судом питання щодо зміни розміру аліментів має бути відповідний позов. Тобто сімейне законодавство прямо вказує на розгляд питання щодо зміни розміру аліментів в позовному провадженні, а не через судовий наказ.

Додатково проаналізуємо ще процесуальні норми українського законодавства. Так судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тобто судовий наказ видається лише при первісному зверненні про стягнення аліментів, а не у випадку, коли судом було призначено аліменти, а вже згодом ініціюється їх зміна.

Якщо ж звернутися до суду просто із вимогою про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів, то суд скоріш за все прийме рішення про відмову у прийнятті судового наказу, оскільки у спорi мiж тими ж особами про той же предмет i з тих же пiдстав вже ухвалено судове рішення.

Чи передбачена автоматична зміна розміру аліментів

Якщо виплата аліментів здійснюється за участю третьої особи, то досить часто виникає питання чи не повинна така третя сторона автоматично здійснити дії спрямовані на автоматичне збільшення розміру аліментів.

Зміна розміру аліментів при їх утриманні з платника за місцем роботи

Відповідно до положень Сімейного кодексу України особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати. На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти.

Враховуючи, що утримання із заробітної плати здійснюється виключно на підставі заяви та у розмірі, що визначений у виконавчому листі, суб’єкт виплати заробітної плати не має прямих повноважень щодо зміни розміру аліментів.

Отже зміна одержувачем розміру аліментів здійснюється шляхом подання відповідного позову до платника аліментів. При цьому, вважаємо, що перед судом варто ініціювати питання про призначення збільшеного розміру не з моменту подачі позовної заяви, а саме з часу набуття останніх змін щодо збільшення мінімального розміру аліментів – 08 липня 2017 року.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Поділ спільної сумісної власності у разі неутримання дитини

Вперше в українському законодавстві запроваджено механізм можливості відходу від презумпції рівності часток у спільній власності у разі ухилення одного із подружжя від участі в утриманні дітей.

Суд при вирішенні питання про поділ майна між подружжям має право зменшити частку у спільній сумісній власності того з подружжя, хто ухилявся (ухиляється) від обов’язку утримувати своїх дітей.

Іншими словами за допомогою перерозподілу часток між подружжям, на користь того з батьків, хто самостійно здійснює утримання дитини, законодавець дозволяє забезпечити додаткову матеріальну компенсацію такій особі.

Висновки

Вищенаведені зміни у законодавство, на мою думку, мають створити дійсно ефективні правові механізми стягнення з батьків, що не виконують свого обов’язку щодо утримання дитини (дітей), аліментів.

Також, виконуючи превентивну функцію, останні зміни до Сімейного кодексу України мають підвищити свідомість батьків щодо необхідності виконання обов’язку по утриманню дітей навіть після розлучення.

При цьому, варто розуміти, що отримання професійної допомоги юриста в ході вирішення питань щодо сплати аліментів дозволяє максимально захистити майнові інтереси дитини, а в деяких випадках – запобігти безпідставній сплаті іншому з батьків коштів, що використовується не в інтересах дитини.

Источник: http://jurist-blog.com.ua/aliments-2017.html

Говорімо правильно • Наукова перспектива

Таблиця помилок, які часто виникають в процесі спілкування

Неправильно

Правильно

Іншими словами…

Інакше кажучи…

Кардинально відмінні заходи…

Суттєво відмінні заходи…

Категорично не можу…

Ніяк не можу…

Легше всього…

Найлегше…

Набагато вищу зарплату…

Значно вищу зарплату…

Кілька років назад…

Кілька років тому…

На передодні виступу…

Напередодні виступу…

На сьогоднішній день…

На сьогодні…

На цих днях…

Цими днями…

Виробництво не в змозі забезпечити…

Виробництво не здатне  забезпечити…

Сказано не до місця…

Сказано недоречно…

Першим ділом треба ухвалити…

Насамперед треба ухвалити…

Під кінець дня…

Наприкінці дня…

По крайній мірі…

Принаймні…

По нинішній день…

Донині…

Станом на початок квітня…

На початок квітня…

Точно відомо…

Достеменно відомо…

У цій проблемі треба розібратися…

Цю проблему треба з’ясувати…

Розмовляти на українській мові…

Розмовляти українською мовою…

Розписатися у відомості…

Підписатися у відомості…

Розповсюджують думку…

Поширюють думку…

Думки людей часто розходяться коли йдеться про…

Думки людей часто не збігаються,  коли йдеться про…

Не складають винятку…

Не є винятком…

Співпадають дані…

Збігаються дані…

Спішать…

Поспішають…

Справились із завданням…

Впоралися із завданням…

Ставить собі мету…

Ставить собі за мету…

Стануть уроком іншим…

Будуть наукою для інших…

Стануть на чолі боротьби…

Очолять боротьбу…

Сходяться на думці…

Погоджуються…

Тратити даремно час…

Марнувати час…

Тягнув з вирішенням…

Зволікав із вирішенням…

Беззаперечні істини…

Незаперечні істини…

Взаємозв’язані…

Взаємопов’язані …

Добавляю вартість…

Додаю вартість…

Безпосередньо бере участь…

Бере безпосередню участь у…

Дуже боляче реагує…

Дуже болісно реагує…

Взаємно допомагати одне одному…

Допомагати одне одному…

Говорити відкрито…

Говорити відверто…

В останній час…

Останнім часом…

В порядку винятку…

Як виняток…

В скорому часі…

Невдовзі…

Всякий раз…

Кожного разу…

Всупереч загальноприйнятих традицій…

Всупереч загальноприйнятим традиціям…

Гірше всього…

Найгірше…

Дальше буде…

Далі буде…

Детальніше про виставку…

Докладніше про виставку…

Даром потратив час…

Даремно (марно) втратив (згаяв) час…

З відому дирекції…

З відома дирекції…

Згідно розкладу дня…

За розкладом…

Заключні результати…

Кінцеві результати…

Він заінтересований в цьому…

Він зацікавлений в цьому…

Порушення існуючих законів…

Порушення чинних законів…

Кілька підходящих кандидатур…

Кілька відповідних кандидатур…

Пояснююча записка…

Пояснювальна записка…

Пророблена робота…

Виконана робота…

Розгорнутий план роботи…

Розгорнений план роботи…

Супроводжуючий документ…

Супровідний документ…

Уточнюючі запитання…

Уточнювальні запитання…

Не дивлячись на…

Незважаючи на…

Підводячи підсумки…

Підсумовуючи…

Другим разом…

Іншим разом…

Тривав протягом кількох тижнів…

Тривав кілька тижнів…

Обидвох держав…

Обох держав…

Ні одного разу…

Жодного разу…

Для всіх інших…

Для решти…

Залишилися в стороні…

Залишилися  осторонь…

Для нас не підходить…

Нам не підходить…

У своїх інтересах…

У власних інтересах…

Ні в якому разі…

У жодному разі…

У даний момент…

Цієї миті…

У значній мірі…

Значною мірою…

У перших днях травня…

У перші дні травня…

У тій чи іншій мірі…

Так чи інакше…

Ціленаправлено…

Цілеспрямовано…

Щоденно…

Щодня…

Як би там не було…

Хоч би як…

Як раз тому…

Саме тому…

Виступити в захист…

Виступити на захист…

Раз в місяць…

Раз на місяць…

В порядку денному – нагальні питання…

На порядку денному – нагальні питання…

В цьому році…

Цього року…

Всупереч власного бажання…

Всупереч власному бажанню…

Для будь-кого зрозуміло…

Будь-кому зрозуміло…

Для нас зрозуміло…

Нам цілком зрозуміло…

Гідний для наслідування…

Гідний наслідування…

Українська мова для нього незрозуміла…

Українська мова йому незрозуміла…

Аналогія до відомих подій…

Аналогія з відомими подіями…

Котрим не байдуже до долі держави…

Яким не байдужа  доля держави…

Стосувалися до справи….

Стосувалися  справи….

Відповідно з рішенням…

Відповідно до рішення…

Надсилати за адресою…

Надсилати на адресу…

За браком часу…

Через брак часу…

За допомогою вчених удалося…

З допомогою вчених удалося…

Взявся за роботу…

Взявся до роботи…

За результатами роботи за минулий рік…

За результатами роботи у минулому році…

Дбати за справедливість…

Дбати про справедливість…

Читаю на англійській мові…

Читаю англійською мовою…

На виробничому об’єднанні…

У виробничому об’єднанні…

Відповідати по бажанню…

Відповідати за бажанням…

По виконанні завдання…

Виконавши завдання…

Заходи по відзначенню…

Заходи щодо відзначення…

Заборгованість по виплаті пенсій…

Заборгованість з виплати пенсій…

По вівторках…

Щовівторка…

По вказівці…

За вказівкою…

По власному розсуду…

На власний розсуд…

По всім питанням дав правильну відповідь…

На всі питання дав правильну відповідь…

По всіх правилах…

За всіма правилами…

Не пройшов по конкурсу…

Не пройшов за конкурсом…

Робота по сумісництву…

Робота за сумісництвом…

При будь-яких обставинах…

За будь-яких обставин…

Але при умові…

Але за умови…

Про це наголошувалося…

На цьому наголошувалося…

Ввести у склад…

Ввести до складу…

Інформація щодо вистави…

Інформація про виставу…

Рішення щодо позбавлення повноважень…

Рішення про позбавлення повноважень…

На протязі

Протягом

Конкурентноздатний

Конкурентоспроможний

Банкрот

Банкрут

Інформативні бюлетні

Інформаційні бюлетені

Абривіатура

Абревіатура

Моя автобіографія

Моя біографія

Є багато альтернатив

Є альтернатива

Без будь-яких виключень

Без жодних винятків

В грошовому вираженні

У грошовому виразі

Завідувач відділом

Завідувач відділу

Дивіденти

Дивіденди

Доводи

Докази

Висловив переконання, що …

Запевнив, що ….

Постає питання

Постає запитання

Підписка газет

Передплата газет

На наш погляд

На нашу думку

Подача документів

Подання документів

Розповсюдження інформації

Поширення інформації

В силу різних обставин

Через різні обставини

Розгорталася ситуація

Розгорталися події

Спадання обсягів

Спад обсягів

Співшукач

Здобувач

Крайній строк

Крайній термін

Конференція на честь річниці …

Конференція з нагоди річниці

Поштовий ящик

Поштова скринька

Відслідкувати

Простежити

Документ включає важливі відомості

Документ містить важливі відомості

До порядку денного включити питання

До порядку денного внести питання

Внести на затвердження

Подати на затвердження

Добитися мети

Досягти мети

Цей факт доводить те ….

Цей факт свідчить про те …

Якщо дозволить час …..

Якщо матиму час ……

Не дозволяє з’ясувати ………..

Не дає змоги з’ясувати ……..

Займалися цим питанням

Вивчали це питання

Заслуговує уваги такий факт

Вартий уваги такий факт

Вони затягували роботу

Вони зволікали з роботою

Якщо це Вас не затруднить

Якщо це Вас не обтяжить

Звертають на себе увагу …..

Привертають до себе увагу …..

Запис здійснено на підставі документів …

Запис зроблено на підставі документів …

Існує десять напрямків розвитку

Є десять напрямків розвитку

Має широке застосування….

Широко застосовується ….

Мається на увазі

Ідеться про

Назначити на посаду

Призначити на посаду

Надавати перевагу

Віддавати перевагу

Одержувати перемогу

Здобувати перемогу

Отримала визнання

Дістала визнання

Отримали освіту

Здобули освіту

Переймати досвід

Запозичувати досвід

Піднімаються проблеми

Порушуються проблеми

При цьому поніс великі збитки

При цьому зазнав великих збитків

Потратив час

Витратив час

Приймати участь

Брати участь

Прийняти до уваги

Взяти до уваги

Прийшли до висновку

Дійшли висновку

Провіряти

Перевіряти

Пройде деякий час

Мине якийсь час

Проникся бажанням

Пройнявся бажанням

Її відповідь вартує самої вищої оцінки

Її відповідь заслуговує найвищої оцінки

Спеціалісти вбачають причиною проблеми порушення правил

Спеціалісти вбачають причину проблеми у порушенні правил

Вважати необхідним

Вважати за потрібне

Вважаю своїм обов’язком

Вважаю за свій обов’язок

Я вибачаюся

Вибачте мені

Використовують нагоду

Користають з нагоди

Вирішувати проблему

Розв’язувати проблему

Ціна виросла в десять разів

Ціна зросла в десять разів

Висловили висновки щодо ситуації

Зробили висновки щодо ситуації

Виставляти претензії

Висувати претензії

Вистачить звернутися

Досить звернутися

Виступив з вступним словом

Виголосив вступне слово

Конференція відбудеться в третій годині

Конференція розпочнеться о третій годині

Відмічено

Відзначено

Віддавати собі звіт

Усвідомлювати

Відноситися до більшості

Належати до більшості

Абонентська плата

Абонентна плата

Багаточисленні документи

Численні документи

Безпрецендентний

Безпрецедентний

Будемо відвертими

Будемо відверті

Вільна вакансія

Вакансія

Вірний шлях

Правильний шлях

Діаметрально-протилежні погляди

Діаметрально протилежні погляди

Економічне витрачання ресурсів

Економне витрачання ресурсів

Зворотній зв’язок

Зворотний зв’язок

Інформативні бюлетені

Інформаційні бюлетені

З іншого боку

З другого боку

Конкурентноздатний

Конкурентоспроможний

Робочий телефон

Службовий телефон

На сьогоднішній день

На сьогодні

Проявляв ініціативу

Виявляв ініціативу

Проявляють інтерес

Виявляють інтерес

Рахувати правильним

Вважати правильним

Рахуватися з чужою думкою

Враховувати чужу думку

Безпрецендентний випадок

Безпрецедентний випадок

Робити зусилля

Докласти зусиль

По крайній мірі

Принаймні (у всякому разі)

Інформацію подано Головою РМВ ІНЕМ Чубаєм В.М.

за матеріалами довідника з українського слововживання «Неправильно-правильно» М. Волощак

Источник: http://www.inem.lviv.ua/govorimo-pravylno-np/

Ссылка на основную публикацию