Реєстрація чи регістрація як правильно?

Процедура створення та реєстрації підприємства – ЗКГ

замовити юридичні послуги 

Замовити за багатоканальним номером +38 (032) 247-0100

або написавши за  адресою  crm@zkg.ua

Загальний порядок створення та реєстрації підприємства

або інших юридичних осіб

Прийняття рішення

Першою і найважливішою стадією створення юридичної особи є прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:

1) Мету і предмет діяльності організації;

2) Найменування юридичної особи;

3) Місцезнаходження

4)  Розмір статутного капіталу та як він буде розподілений між засновниками (якщо це необхідно для певної організаціно-правової форми юрособи)

5) Органи управління юридичної особи, порядок їх скликання, приняття ними рішень, виключну компетенцію і обмеження повноважень таких органів 

6) Схвалення установчого документа юридичної особи (статуту, меморандуму, установчого договору, установчого акта  тощо)

7) Обрання або призначення особи, яка  буде керівником юридичної особи, головю її виконавчого органу.

У підпримницьких  і не підприємницьких товариствах найчастіше рішення про створення оформляється Протоколом Загальних зборів Учасників ЮО або Рішенням засновника(ів).

Щоб правильно вибрати організаційно-правову форму для новоствореної юридичної особи, варто звертутися до Класифікатора організаційно-правових форм господарювання

 
Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.

Державна реєстрація підприємства здійснюється за приципом екстеритріальності який ознаячає, що реєстрація (звернення до державного реєстратора) може проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах адміністративної  області, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

Державним реєстратором юридичної особи або фізичної особи – підприємця чи громадського формування може бути нотаріус або  особа, що перебуває з суб’єктом державної реєстрації у трудових відносинах.

В свою чергу, крім нотаріуса, іншими суб’єктами державної реєстрації залежно від компетенції, є – Мінюст і його територіальні органи в областях, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, акредитовані суб’єкти (переважно це ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг).

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів, індивідуальний статут, або вказати в реєстраційній карті, що підприємство діє на підставі модельного статуту , при цьому підписи фізичних осіб на установчих документах не обов’язково завіряти нотаріально);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (за реєстрацію підприємств збір не справляється, а існує  лише для окремих видів юридичних осіб, або за вчинення певних реєстраціних дій);
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб.
 • У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.
 • У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.
 • У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам законодавства.

Щодо реєстрації юридичних осіб і фізосіб підприємців реєстратор має 24 години для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи з дня надходження документів . Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств.

Наступною стадією можуть бути, так звані, післяреєстраційні процедури

До них відносяться:

 • Реєстрація у Державній фіскальній службі (взяття на облік як платника податків здійснюється автоматично через ЄДР)Реєстрація платником ПДВ і/або платником Єдиного податку (за бажанням або за необхідності, заява може подаватися через Державного реєстратора або безпосередньо в  територіальний  орган ДФС)
 • Реєстрація платником єдиного соціального внеску (взяття на облік як платника ЄСВ здійснюється автоматично через ЄДР)
 • Виготовлення печатки (за необхідності, оскільки печатка для юридичних осіб приватного права не є обов’язковою)

При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у випадку необхідності отримати паперові документи про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих органах потрібно отримувати безпосередньо у цих органах.

Хоч в законодавстві і передбачений обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на практиці це рідко коли працює.

Також будьте готові і до того, що в різних регіонах державні органи при взяті на облік юридичних осіб все ще можуть вимагати додаткові документи крім тих, що передбачені в законодавстві.

Реєстрація у Державній фіскальній службі (ДФС)

Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

 Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, чи заяви від платника податків.

 Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП.

Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік.

За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Для взяття на облік платник податків – юридична особа, (в разі бажання або, якщо законом передбачено відповідні особливості її реєстрації) подає до органу державної податкової служби: заяву за ф.

№ 1-ОПП; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим розділом, пред’являються оригінали відповідних документів.

З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

Реєстрація платником єдиного соціального внеску

Роботодавці та підприємства, установи , організації,  інші юридичні особи,утворені відповідно до законодавства України,  які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору  (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться ДФС.

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється в органах ДФС  в  районах,  містах і районах у містах за  місцезнаходженням юридичної особи  на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної   реєстрації   юридичної   особи,   наданих    державним реєстратором  не пізніше   наступного  робочого  дня  з  дня  отримання зазначених відомостей.

Виготовлення печатки

Виготовлення і використання печатки не є обовязковим для юридичних осіб приватного права, в тому числі і для підприємств.

Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки.

Тому, щоб її виготовити достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток.

Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).

У певних випадках для підприємства також можуть бути необхідні:

–       документальне підтвердження адреси реєстрації місця знаходження (юридична адреса),

–       отримання іноземним засновником фізичною особою ідентифікаційного номера, якщо засновником юридичнох особи є інземець фіична особа,

–       підготвка пакету документів у формі належно легалізованого і перекладеного українською мовою витягу з судового, банківського, торгового або іншого аналогічног реєстру країни реєстрацї юридичної особи, якщо засновником юридичнох особи є інземна юридична особа,

–       реєстрація платником єдиного податку,

–       реєстрація платником ПДВ,

–       акредитація на митниці як суб’єкта ЗЕД,

–       отримання дозволу на працевлаштування іноземця,

–       отримання дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію,

–       інші додаткові реєстраційні дії та юридичні процедури. 

Увага: 
Шановні читачі.

Ми намагаємося підтримувати наші статті в актуальному стані та оперативно вносити зміни до них, проте, Адвокатське бюро “Яновський і партнери” холдингу професійних послуг «Західна консалтингова група» не гарантує, що процедури, описані у цій статті є актуальними на момент, коли Ви її читаєте. Стаття носить рекомендаційний характер і відображає законодавство на момент публікації статті та бачення і думку авторів. Інформація і посилання на законодавство не гартує його актуальність, оскільки законодавство змінюється. Перш ніж самостійно здійснювати процедури, описані у цій статті, слід уважно ознайомитись з актуальним законодавством. Крім законодавства, існують також практичні аспекти його застосування, та технічні особливості різних процедур.

Будемо вдячні, якщо Ви звернетеся до наших фахівців.

+38 (032) 247-0100 багатоканальний – Зателефонувати

 Публікацію підготував адвокат Олексій Яновський

(284.71 – 5)

Источник: https://zkg.ua/blog/protsedura-stvorennya-ta-rejestratsiji-pidpryjemstva/

Новые правила регистрации места проживания – 2016

Регистрация места проживания или пребывания отныне осуществляется исполнительным органом сельского, поселкового или городского совета или же  сельским головой (в случае, если в соответствии с законом исполнительный орган сельского совета не создан). 

Зарегистрировать место проживания гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства должен в течение 30 календарных дней после снятия с регистрации и прибытия на новое место жительства.   Для регистрации места проживания новорожденного ребенка родителям дается три месяца со дня государственной регистрации рождения.

Регистрация места проживания осуществляется в день предоставления заявителем или его представителем документов. Кроме того, как и раньше, регистрация места проживания может быть осуществлена ​​одновременно со снятием с предыдущего места жительства.

В случае, если человек не может самостоятельно обратиться в орган регистрации, регистрация может быть осуществлена ​​по обращению его законного представителя или представителя на основании доверенности, удостоверенной в установленном законом порядке.

Кроме того, можно поручить подать заявление о регистрации  или снятии с регистрации места проживания соответствующему должностному лицу исполнителей услуг по управлению (содержанию) многоквартирного дома, объединения совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива, управляющему многоквартирного дома. 

В таком случае оформленная органом регистрации справка о регистрации места проживания ребенка возвращается в соответствующий орган государственной регистрации актов гражданского состояния или по желанию родителей может быть выдана в соответствующем органе, центре предоставления административных услуг, или прислана по почте, о чем делается соответствующая отметка в данных о новорожденном ребенке.

Регистрация места проживания осуществляется только по одному адресу. В случае, если лицо проживает в двух и более местах, он осуществляет регистрацию места жительства по одному из этих адресов по своему выбору. По адресу зарегистрированного места жительства с лицом ведется официальная переписка и вручение официальной корреспонденции.

Сведения о регистрации / снятия с регистрации места проживания вносятся в паспорт гражданина Украины:

 • в виде книжечки (образца 1993) – путем проставления в нем штампа регистрации места жительства или штампа снятия с регистрации места жительства;
 • в форме карты (образца 2015 года) – путем внесения информации на бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в такой паспорт, при наличии рабочих станций и подключения органа регистрации к Единому государственному демографическому реестру. В случае неподключения органа регистрации к Реестру  выдается справка о регистрации или снятии с регистрации места проживания, а внесение информации на бесконтактный электронный носитель осуществляется территориальным подразделением ГМС на основании такой справки.
Читайте также:  Карандашом или карандашём как правильно?

Документы, необходимые для регистрации места жительства:

 1. Заявление;
 2. Документ, в который вносятся сведения о месте жительства. Если ребенок не достиг 16 лет, подается свидетельство о рождении. Регистрация места проживания детей, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, осуществляется при условии внесения данных о детях в вид на постоянное или временное проживание их родителей и копии свидетельства о рождении. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подлежат легализации в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами;
 3. Квитанцию ​​об уплате административного сбора (в случае регистрации места жительства одновременно со снятием с предыдущего места жительства административный сбор взимается только за одну услугу);
 4. Документы, подтверждающие:
  • право на проживание в жилье, – ордер, свидетельство о праве собственности, договор найма (поднайма, аренды), решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места жительства или другие документы. В случае отсутствия указанных документов регистрация места жительства осуществляется с согласия собственника / совладельцев жилья, нанимателя и членов его семьи (указанные документы или согласие не требуется при регистрации места жительства несовершеннолетних детей по адресу регистрации места проживания родителей / одного из родителей или законного представителя / представителей)
  • право на пребывание или взятие на учет в специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной защиты лица, – справка о принятии на обслуживание в специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной защиты лица, копия свидетельства о постановке на учет бездомного лица, форма которого утверждается Минсоцполитики (для лиц, состоящих на учете в этих учреждениях или учреждениях)
  • прохождения службы в воинской части, адрес которой указывается при регистрации, – справка о прохождении службы в военной части, выданная командиром воинской части (для военнослужащих, кроме военнослужащих срочной службы);
 5. Военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или находящихся на воинском учете)
 6. Заявление о снятии с регистрации места жительства (в случае осуществления регистрации места проживания одновременно со снятием с регистрации предыдущего места жительства).

В случае подачи заявления представителем лица, кроме указанных документов, дополнительно предоставляются:

документ, удостоверяющий личность представителя;

документ, подтверждающий полномочия лица как представителя, кроме случаев, когда заявление подается законными представителями несовершеннолетнего ребенка – родителями (усыновителями).

Регистрация места жительства по заявлению законного представителя осуществляется с согласия других законных представителей.

В случае регистрации места проживания родителей по разным адресам место жительства ребенка, не достигшего 14 лет, регистрируется вместе с одним из родителей с письменного согласия другого родителя в присутствии лица, принимающего заявление, или на основании заверенного в установленном порядке письменного согласия другого родителя (кроме случаев, когда место жительства ребенка определено соответствующим решением суда или решением органа опеки и попечительства).

Если при подаче документов будет установлено, что лицо обратилось для регистрации нового места жительства по истечении 30 календарных дней после снятия с регистрации с предыдущего места жительства или подала для регистрации места проживания недействительный паспорт гражданина Украины, работник органа регистрации или центра предоставления административных услуг составляет административный протокол за совершение правонарушения, определенного в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Орган регистрации отказывает в регистрации или снятии с регистрации места проживания, если:

 • лицо не подало необходимых документов или информации;
 • в представленных документах содержатся недостоверные сведения или представленные документы являются недействительными;
 • обратилась лицо, не достигшее 14 лет.

Решение об отказе в регистрации / снятии с регистрации места проживания принимается в день обращения лица или его представителя путем указания в заявлении оснований отказа. Указанное заявление возвращается лицу или его представителю.

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!

Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!

Источник: http://www.prostopravo.com.ua/nedvizhimost/stati/novye_pravila_registratsii_mesta_prozhivaniya_2016

Реєстрація дитини. Як це правильно зробити?

Реєстрація за місцем проживання є насьогоднішній день обов'язковою і необхідною процедурою, яка дозволяє нам жити повноцінно.

Кожен знає, що влаштуватися на роботу без постійної реєстрації досить складно, і коли такого документа у вас на руках, на жаль, немає, багато хто вдається до використання тимчасової прописки, реєстрації, але це не набагато полегшує їх доля.

Процедура зняття з реєстрації або її переоформлення займає, як правило, п'ять календарних днів. Це нескладний процес. Після подачі заявки і заповнення необхідних документів ви отримаєте цей важливий документ.

А як проходить реєстрація дитини після його народження? Це питання, яке цікавить всіх молодих батьків.

Для того щоб ваша дитина зміг отриматибезкоштовне медичне обслуговування, йому необхідний такий документ, як страховий поліс. А для його отримання потрібно реєструватися. При оформленні малюка в дитячий сад також буде потрібно прописка. Якщо дитина – другий, для отримання материнського капіталу і щомісячної допомоги необхідно пред'явити довідку про місце реєстрації.

Реєстрація дитини за місцем проживанняоформляється набагато простіше, ніж дорослих громадян. Тут не потрібно згоди вже зареєстрованих громадян на даній житловій площі.

За статтею 20 Цивільного кодексу Російської Федерації людина, яка не досягла повнолітнього віку, прописаний там же, де і його батьки або опікуни, усиновителі. Якщо батьки прописані не за однією адресою, то реєстрація дитини проводиться за однією з адрес за згодою з чоловіком (дружиною).

Для цього не потрібна згода третіх осіб, необхідні лише два документи: паспорт батька чи матері (в залежності від того, за чиїм адресою буде прописана дитина) і свідоцтво про народження дитини.

Якщо дитину прописують за адресою проживання матері, то її присутність буде обов'язковим. Вона особисто підписує необхідні документи в паспортному столі.

Доповнимо відповідь на питання, як оформляєтьсяреєстрація новонародженої дитини за місцем проживання. До віку 6 місяців вам доведеться встигнути оформити всі необхідні документи.

Треба буде зареєструвати сина (дочка) в місцевому РАГСі, там отримати свідоцтво про народження, для цього необхідно пред'явити довідку з медичного закладу про народження дитини, також паспорта матері і батька, оригінал свідоцтво про шлюб.

Після того як в РАГСі вам видали необхідні документи, з ними ви звертаєтеся в паспортний стіл. Перед цим обов'язково зверніться в УФМС – міграційну службу, для оформлення дитині російського громадянства (буде поставлена ​​печатка в його свідоцтві про народження).

Потім фахівці паспортної служби заносять в паспорт батьків відомості про новонародженого дитині. Як ви помітили, реєстрація дитини – це нескладний і нетривалий процес. Все оформляється за лічені дні.

Слід зазначити, що друк про реєстраціюдитини за місцем прописки батьків НЕ СТАВИТЬСЯ в його одному з перших документів, а саме свідоцтво про народження.

Такого правила і закону не існує, проте ж деякі паспортні служби вдаються до таких вимог.

Свідоцтво про народження досить важливий документ, який дається нам в єдиному екземплярі на все життя, тому він повинен бути оформлений правильно, а помилки в його оформленні ні в якому разі не припустимі.

Прочитавши цю статтю, ви дізналися більше про те, які коли необхідно реєструвати вашої дитини після його народження, які документи потрібні при цьому важливому процесі, в які державні установи необхідно звертатися і як правильно це зробити. Реєстрація дитини – це важливо і для батьків, і для малюка. Встигніть це зробити в строк.

Источник: https://uk.trendexmexico.com/zakon/109773-registraciya-rebenka-kak-eto-pravilno-sdelat.html

Регистрация и посадка на рейс – официальный сайт МАУ (Украина)

Условия предоставления посадочного талона в аэропорту вылета:

В некоторых аэропортах взимается установленный МАУ сбор за предоставление посадочного талона (талонов).

►Посмотреть список рейсов, на которых взимается сбор за предоставление посадочного талона на стойке регистрации.

Если вы не распечатали или не сохранили на мобильном устройстве посадочный талон, вы можете получить его на стойке регистрации в аэропорту вылета, оплатив установленный МАУ сбор.

Сбор за предоставление посадочного талона на стойке регистрации

 • Сбор взимается во время регистрации на рейс авиакомпании МАУ в аэропорту вылета с каждого пассажира экономического класса однократно за предоставление посадочного талона (талонов) до конечного пункта на маршруте следования или на обратный рейс, если время между прибытием предыдущего рейса и вылетом следующего рейса составляет не более 48 часов.
 • С 01.08.2018 с пассажиров, путешествующих в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах (кроме рейсов из Пекина и Коломбо), взимается сбор за предоставление посадочного талона на стойке регистрации в аэропорту вылета.
 • Размер сбора за предоставление посадочного талона составляет сумму, эквивалентную 15 EUR.
 • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: до момента оплаты пассажиром сбора за предоставление посадочного талона МАУ оставляет за собой право изменить размер этого сбора в любое время в одностороннем порядке без каких-либо уведомлений. Сбор взимается по факту предоставления услуги и является невозвратным.

Посадочные талоны предоставляются бесплатно на стойке регистрации:

 • пассажирам чартерных рейсов;
 • пассажирам Бизнес-класса и Премиум Эконом класса;
 • пассажирам, которые оплатили повышения уровня комфорта воздушного путешествия;
 • пассажирам, зарегистрированным онлайн, с распечатанными / сохраненными в мобильных электронных устройствах посадочными талонами в случае выбора платных мест в аэропорту вылета;
 • депортируемым и конвоируемым пассажирам, сопровождающим их лицам, а также пассажирам, которым отказано во въезде в страну следования;
 • пассажирам-морякам;
 • пассажирам с неподтвержденным статусом бронирования;
 • пассажирам, которые при автоматической регистрации получили посадочные талоны без указания посадочного места, при условии наличия у них распечатанных / сохраненных в мобильном электронном устройстве посадочных талонов;
 • пассажирам с посадочными талонами, сохраненными на мобильных устройствах, для прохождения контроля на авиационную безопасность (если в соответствии с правилами аэропорта посадочные талоны на мобильных/электронных устройствах не принимаются);
 • трансферным пассажирам (путешествие оформлено единым билетом) в трансферном аэропорту, в случае отсутствия у этих пассажиров посадочных талонов на стыковочные рейсы.
 • в случае повторной выдачи посадочных талонов пассажирам, пересаженным из-за замены типа воздушного судна или по причинам безопасности, при условии наличия у данных пассажиров посадочных талонов на предыдущие места на рейсах МАУ;
 • в случае повторной выдачи посадочных талонов пассажирам, пересаженным на рейсы МАУ с других рейсов МАУ, при условии наличия у данных пассажиров посадочных талонов на предыдущие рейсы МАУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пассажиры были пересажены на рейсы МАУ с рейсов других авиакомпаний, они должны оплатить сбор за предоставление посадочного талона.

Пассажирам, которые заказали специальные услуги (перевозка животных, оружия), детям до 16 лет, которые путешествуют без сопровождения взрослых, пассажирам с ограниченными физическими возможностями необходимо заблаговременно подойти к стойке регистрации для прохождения необходимых формальностей. В случае отсутствия у пассажира, относящегося к одной из вышеперечисленных категорий, распечатанного или сохраненного в мобильном устройстве посадочного талона (талонов) в некоторых аэропортах взимается установленный МАУ сбор за предоставление посадочного талона.

Пассажиры могут воспользоваться альтернативными способами регистрации на рейс для исключения необходимости получения посадочных талонов на стойке регистрации в аэропорту:

 • Регистрация онлайн или с помощью мобильного приложения на сайте МАУ. При этом пассажирам необходимо обязательно распечатать или сохранить посадочные талоны в мобильном устройстве.Ознакомиться с услугой онлайн-регистрации на рейсы авиакомпании МАУ можно здесь.Ознакомиться с правилами и условиями выбора мест в салоне на рейсах МАУ можно здесь.
 • Автоматическая регистрация при условии предоставления пассажирами во время бронирования перевозки своих паспортных и контактных данных. При этом посадочные талоны, отправленные на электронную почту или по номеру мобильного телефона пассажиров, должны быть обязательно распечатаны или сохранены в мобильном устройстве для предъявления в аэропорту вылета.Ознакомиться с услугой автоматической регистрации на рейсы авиакомпании МАУ можно здесь.
Читайте также:  Обольешь или обольеш как правильно?

Источник: https://www.flyuia.com/ua/ru/services/check-in

Як подавати заяву на вступ в електронній формі?

Покрокова інструкція

Зверніть увагу! Інформацію оновлено.

Станом на 8 липня маємо покрокову інструкцію від ДП “Інфоресурс”, яка розміщена на офіційному сайті МОН для тих вступників, які мають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікат ЗНО 2017 року і бажають вступити на денну форму навчання за ступненями молодший бакалавр, бакалавр (магістр і спеціаліст медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань):

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ: як правильно подати електронну заяву на вступ

А також кілька кроків від нас. Що потрібно зробити:

Зареєструватися на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (запрацює з 11 липня!)

Ввести наступні дані:

 • адресу електронної пошти, до якої повинен бути доступ;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого є право на вступ;
 • номер, пін-код та рік Сертифіката ЗНО;
 • серію та номер документа, який засвідчує особу (також ким і коли виданий).

Отримати логін та пароль для доступу до особистого кабінету (якщо він втрачається, то потрібно звернутись до служби підтримки адміністратора)

Ввійти під своїм логіном та паролем до особистого кабінету.

Далі внести до Єдиної бази дані про себе: стать, місце проживання, номер телефону (можна мобільний), середній бал атестата, вуз із зазначенням спеціальності, а також присвоїти пріоритет своїй заяві.

Подана електронна заява відразу відображається у Єдиній базі зі статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». Вузи теж мають доступ до неї, тому обраний вуз також побачить цю заяву.

Якщо треба, скасувати електронну заяву на вступ до конкретного вузу. Це також можна зробити в особистому кабінеті до того, як заява отримає статус «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». Після скасування заява отримує статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

Перелік статусів, які абітурієнт може побачити в особистому кабінеті:

“Зареєстровано в Єдиній базі” – електронна реєстрація пройшла успішно.

“Потребує уточнення вступником” – вуз прийняв заяву, але вказав дані, які потрібно уточнити та як.

“Зареєстровано у вищому навчальному закладі” – вуз зареєстрував, завів особову справу, присвоїв персональний номер, тобто ВСЕ ГАРАЗД.

“Допущено до конкурсу” – все зрозуміло, залишилось чекати далі.

“Відмовлено вищим навчальним закладом” – не допущено до участі у конкурсі (має також бути вказана причина відмови)

“Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)” – заяву скасовано.

“Рекомендовано до зарахування” – коментарі зайві! 🙂 Бажаємо всім побачити такий статус (до того ж там буде вказано, що зараховано на бюджетне або платне навчання). І якщо є бажання вчитись на бюджеті в цьому вузі – гайда везти/нести оригінали всіх документів до вузу!

“Виключено зі списку рекомендованих” – прикрий статус, але такий теж є: абітурієнта вуз не приймає, вказуючи причину відмови.

“Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)” – якщо абітурієнт прогавив можливість вчитися за бюджетні кошти ( за умови, якщо така була вказана), тобто особисто не подав оригінали документів до вузу.

“Включено до наказу” – все, вже студент!

!! Подавати електронну заяву можуть всі абітурієнти, але! якщо вони не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вузу (про це цікавтесь у кожному конкретному навчальному закладі або уважно читайте пункти VIII-XII Наказу з правилами прийому до ВНЗ у 2017 році, до якого 6 червня були внесені певні зміни).

Наразі це все. Нехай щастить!

Источник: https://znoclub.com/pitannya-ta-vidpovidi/740-yak-podavati-zayavu-na-vstup-v-elektronnomu-viglyadi

Как создать электронную почту E-Mail

Сегодняшние реалии таковы, что без электронного почтового ящика никак не обойтись. Без него нельзя зарегистрироваться на форуме, в социальной сети или Skype. В данной статье рассказывается, что такое E-Mail и как зарегистрировать электронную почту.

Что такое электронная почта

Электронная почта или E-Mail – самая старая служба Интернета и одно из основных средств общения в Сети. По принципу действия, она во многом схожа с традиционной – бумажной почтой, взяв от неё такие термины: почта, ящик, письмо, доставка и т.п.

К достоинствам электронной почты можно отнести высокую скорость и надёжность доставки писем, простоту использования, возможность передачи текстов и прикреплённых к ним файлов: музыки, видео, картинок.

Главным недостатком электронной почты являются рекламные рассылки, носящие массовый характер.

Для работы с электронной почтой разработаны специальные протоколы. Обычным пользователям достаточно знать, что они существуют и их необходимо указывать в настройках почтового клиента (программы).

Почтовые программы предназначены для получения и отправки электронных писем. Их удобство состоит в том, что пользователю не нужно каждый раз заходить на сайт почтовой службы, достаточно один раз настроить программу и работать с E-Mail в удобном интерфейсе. К популярным почтовым программам относятся Outlook Express и The Bat.

Для получения электронных писем используется протокол POP3 (Post Office Protocol версии 3) или IMAP (Interactive Mail Access Protocol). Отправка электронной корреспонденции происходит по SMTP-протоколу (Simple Mail Transfer Protocol).

Адрес электронной почты

Электронный адрес (E-mail address) состоит из двух частей, разделённых символом @ — на английском языке читается как «эт», т.е. принадлежит. По-русски, так уж повелось, @ называют «собакой» или «собачкой».

Электронный почтовый адрес может выглядеть так:

 1. super-star@gmail.com
 2. ivanov-ivan@yandex.ru

Первая часть E-mail адреса может быть любой произвольной, — она указывается пользователем. Вторая, после @, — доменное имя сервера электронной почты.

Электронный адрес записывается латиницей и в нём недопустимы пробелы. Также, E-mail может включать в себя точку, тире и нижнее подчёркивание, — их можно использовать в качестве разделительных знаков в первой половине E-mail адреса.

Кто придумал электронную почту

В начале 70-х годов XX века медленно развивалась сеть ARPANET. В этот период происходило подключение региональных сетей, создающих общую архитектуру ARPANET в региональных и локальных масштабах.

Основная задача состояла в координации групп коллективов, работающих над научно-техническим проектами. Основным назначением Сети стал обмен электронной почтой и файлами проектно-конструкторской документации.

Появление электронной почты можно отнести к 1971 г., — тогда была разработана первая почтовая программа.

Рэй Томлинсон, программист Bolt Beranek and Newman, придал ей вид обычного почтового конверта, добавив графы «куда» и «кому» к текстовому письму. Также, он ввёл в обиход привычный для нас значок @.

Рэй предложил использовать данный символ для разделения полей «кому» и «куда», так как он наверняка не мог бы встретиться ни в имени пользователя, ни в электронном адресе почтового сервера.

Регистрация электронной почты E-Mail

Чтобы отправлять и получать письма через интернет необходимо иметь хотя бы 1 электронный почтовый ящик. У начинающих пользователей возникнут вопросы, наподобие, как создать электронную почту, какой e-mail можно придумать, где лучше завести электронную почту и т.п.

В интернете достаточно сайтов, где бесплатно можно создать электронную почту. В числе лучших: www.mail.ru, mail.google.com, mail.yandex.ru и mail.rambler.ru.

Как создать электронную почту Mail.ru рассказывалось раньше.

Регистрация почты Gmail

Регистрируя почту Gmail вы получаете не только электронный адрес — E-Mail, но и доступ ко всем сервисам Google, включая социальную сеть и видеохостинг Youtube.

Почта Gmail предоставляет доступ к электронным ящикам через веб-интерфейс и по протоколам POP3, IMAP и SMTP для использования почтовых клиентов. Для хранения писем предусмотрено более чем 10 ГБ дискового пространства, которое периодически увеличивается.

Итак, рассмотрим подробнее регистрацию почты в Google.

Для регистрации электронного адреса перейдите на сайт почты Gmail и в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Создать аккаунт».

В следующем окне отобразится регистрационная форма, — укажите в ней имя, фамилию, дату рождения, пол и придумайте себе пароль. Пароль необходимо указывать сложный, минимум из 8 символов и чтобы он состоял не только из строчных и прописных буков, но и цифр.

В случае необходимости, укажите запасной E-mail, он может пригодиться вам для восстановления доступа к вашему электронному ящику.

Введите капчу — защитный код, тем самым докажите, что вы не робот. Поставьте галочку напротив пункта, подтверждающего принятие условий использования сервиса и ваше соглашение с политикой конфиденциальности.

Указав все вышеперечисленные данные, жмите «Далее». Если вы где-то допустили ошибку, исправьте её. Неправильно заполненное поле будет подсвечено красным цветом. В случае успешного заполнения регистрационной информации отобразится соответствующее сообщение.

Нажмите кнопку «Перейти к сервису Gmail».

В следующем окне откроется веб-интерфейс почтового ящика. Слева расположены вкладки: «Входящие», «Отправленные» и т.п. Справа находятся письма, отвечающие активной вкладке.

В данном случае, во входящих сообщениях вы увидите приветствие и советы по работе с Gmail.

Обратите внимание на значок шестерёнки, справа вверху — настройки. Здесь можно выбрать оформление — внешний вид интерфейса Gmail. Отдельные темы могут меняться в зависимости от погоды и времени суток.

Чтобы добавить контакты — откройте выпадающий список слева вверху (красная надпись Gmail) и перейдите в раздел Контакты. Для добавления записи жмите «Новый контакт».

Здесь можно указать имя, адрес электронной почты, телефон, почтовый адрес, день рождения и свои примечания.

С остальными возможностями почты Gmail разберитесь самостоятельно, изучив её интерфейс.

Как создать электронную почту Яндекс

Зарегистрироваться в Яндекс почте может каждый желающий абсолютно бесплатно. Чтобы создать электронный адрес, перейдите на сайт почтового сервиса и нажмите на кнопку «Завести почтовый ящик».

Вы можете не регистрироваться в почте, а зайти в неё используя логин от любой из известный социальных сетей: ВКонтакте, , Мой Мир и др.

Выбрав традиционный способ регистрации, необходимо указать свои регистрационные данные: имя, фамилию, придумать логин и пароль, написать контрольный вопрос и ответ на него, а также ввести защитный код.

Перед тем, как нажать кнопку «Завести почту», прочитайте и примите условия лицензионного соглашения, поставив галку напротив соответствующего пункта. В противном случае, если не согласны с условиями, вы не сможете создать почту.

Интерфейс почты Яндекс выглядит привычным образом. Слева находятся вкладки: входящие, отправленные, удалённые, а справа письма активной активной области.

В самом верху открытого окна расположены ссылки на другие сервисы: Диск, Яндекс Деньги, Мой Круг и т.д. Немного правее находятся кнопки настройка и выбор темы оформления, — с их помощью настройте почтовый ящик под себя.

Вход в Яндекс почту

В дальнейшем, вход в Яндекс почта может быть выполнен с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Достаточно ввести в адресной строке mail.yandex.ru. Затем, в открывшемся окне, указать свой логин и пароль.

Если хотите, произведите авторизацию, используя данные одного из профилей социальной сети, например .

После того, как выбрана одна из соцсетей для авторизации, необходимо разрешить Яндексу доступ к персональным данным вашего аккаунта. Если вы согласны — жмите «Разрешить». Если не согласны — выполните стандартную процедуру входа в Яндекс почта.

Когда, для входа в Яндекс почту, вы используете не свой компьютер, не забывайте устанавливать флажок напротив «чужой компьютер», чтобы браузер не запоминал ваш логин и пароль.

Рамблер почта

Создать E-mail в почте Рамблер можно абсолютно бесплатно.

Регистрация электронной почты Рамблер во многом схожа с ранее рассмотренными сервисами.

На главной странице сервиса нажмите кнопку «Завести почту». В открывшемся окне укажите своё имя и фамилию, а также выберите логин (левую часть электронного адреса) и укажите почтовый сервер, на котором будет расположен ваш E-Mail.

На втором шаге регистрации придумайте пароль, укажите контрольный вопрос и ответ на него, запасную почту, свой пол, дату рождения и символы с картинки — проверочный код. Затем жмите «Зарегистрироваться».

Если всё сделано правильно — отобразится поздравление с успешной регистрацией. Если где-то допущены ошибки — поля с неправильно введёнными данными будут подсвечены красным цветом.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Как работает Рамблер Почта

Вверху веб-интерфейса почты Рамблер находятся кнопки: ответить отправителю, ответить всем, переслать письмо.

Слева внизу расположен переключатель режима работы со списком писем.

В крайней левой колонке можно подключить другие ящики и читать электронные письма с разных E-Mail адресов в одном веб-интерфейсе.

Слева внизу расположены настройки, выбор оформления и другие функции.

Слева вверху находится адресная книга. С нею ваши контакты всегда останутся под рукой, их можно сортировать и редактировать.

Как правильно создавать пароли для E-Mail

Чтобы ваш пароль от электронной почты оставался в сохранности и его никто не мог легко подобрать, при составлении руководствуйтесь следующими рекомендациями:

 1. Не используйте простые пароли, наподобие 1234, password и т.д.
 2. Не пишите в качестве пароля свой логин, имя, фамилию, дату рождения и имена существительные.
 3. Ваш пароль должен состоять минимум из 8 символов, включать строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы: !@#$%^&*()+_;
 4. Никому, ни под каким предлогом, не сообщайте свои пароли, даже службе поддержки, — им они не нужны.
 5. Не храните пароли на компьютере, записывайте их в блокнот и держите его подальше от посторонних глаз.

На этом всё, теперь вы знаете, что такое электронная почта E-Mail и как зарегистрировать электронный адрес.

Источник: https://where-money.com/internet/elektronnaya-pochta-e-mail

Регистрация предприятия 2016 – что нового?

Категория: Регистрация предприятия

И, наверное, только по истечению месяца с начала 2016 года в сфере государственной регистрации предприятий наступил порядок, все стало на свои места, стал понятен новый механизм регистрации (в том числе и регистрации каких-либо изменений) предприятий.

Итак, что же изменилось с принятием нового Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»

Основное изменение – у любого нового предприятия теперь не будет на руках заверенного государственным регистратором Устава (со штампом на титульном листе).

Если фирма при регистрации решила действовать на основании Устава (обычного, в печатном виде, как все привыкли за многие годы) – нужно быть готовыми к тому, что Устав в своем единственном экземпляре будет находиться у государственного регистратора, у фирмы Устава не будет.

В этой статье мы рассмотрим вопрос первичной регистрации предприятия, т.е. создание нового юридического лица (на примере регистрации ООО).

Перечень документов, необходимых для регистрации предприятия остался без изменений: протокол, Устав, заявление о государственной регистрации (вместо регистрационной карточки), доверенность на представителя либо паспорт заявителя (если учредитель лично подает документы).

Отпала необходимость заверять Устав в двух экземплярах у нотариуса (хотя это и было необязательно – заверяли многие). Достаточно учредителям собраться, подписать документ в одном экземпляре, самостоятельно его прошить и подать на регистрацию.

У многих сразу возникает вопрос – а как так? Как работать? Ведь все привыкли, что у предприятия есть Устав, на основании которого оно действует, в котором, к примеру, прописаны полномочия исполнительного органа (директора) и их можно всегда проверить.

Теперь же информацию о предприятии можно получить в виде извлечения из реестра, и это теперь основной документ, в котором отображаются все основные ведомости о предприятии.

В первые недели после введения этого новшества предприниматели столкнулись с банальной проблемой – многие организации (например, банки) не успели пересмотреть свои требования для открытия расчетного счета и продолжали требовать от предприятия нотариальную копию Устава. А эту копию просто не с чего было сделать – зарегистрированного у предприятия Устава в печатном виде просто не было.

И в данный момент при регистрации ООО самый удобный и простой путь, который, в принципе, уже отработан за последние несколько лет – это зарегистрировать новое предприятие, которое будет действовать на основании модельного Устава

Текст этого модельного Устава утвержден Постановлением Кабинета Министров от 16 ноября 2011 года № 1182. Основные положения, которые касаются предприятия, отображаются в протоколе о создании предприятия, а поскольку в печатном виде Устав как таковой себя уже окончательно «отжил» – нет смысла предпринимателю создавать себе сложности с печатной версией этого документа.

Следует добавить, что за первичную регистрацию предприятия не взымается административный сбор, предприятие может работать без печати (это не касается последних изменений – однако радует, что в этом плане ничего не поменялось).

Также нужно отметить, что полномочия государственного регистратора в сфере регистрации юридических лиц законодатель возложил и на нотариусов (как частных, так и государственных).

Теперь нет нужды стоять в долгих очередях к государственным регистраторам, можно обратиться к любому нотариусу (который уже освоил это направление работы) и зарегистрировать предприятие.

Но тут возникает вопрос цены – если государственный регистратор зарегистрирует предприятие без получения какой-либо оплаты со стороны предпринимателя, то нотариус за свою работу установит определенную цену, которая может оказаться для начинающего предпринимателя довольно таки значимой.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодательно начинающим предпринимателям облегчен процесс создания нового предприятия (нет административного сбора, минимизирован пакет документов, необходимых для регистрации предприятия, можно даже печать не делать, чтоб сократить затраты). Но в любом случае, даже не смотря на видимое упрощение первичной регистрации предприятия, не стоит пренебрегать консультациями со специалистами в этой области, которые могут оказать необходимую помощь и поддержку начинающим предпринимателям при регистрации предприятия.

Итак, что же изменилось с принятием нового Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Источник: http://registral.kiev.ua/registratsiya-predpriyatiya

Прописка і виписка: нові правила реєстрації місця проживання 2018

Яка процедура реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в Україні? Які правила прописки / виписки дітей і дорослих у 2018 році? Які документи потрібні для оформлення прописки? Скільки коштує зареєструватися за новою адресою? На ці та багато інших питань, що виникають при зміні місця проживання, відповість «Юридичний портал».

Згідно ст.

6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» кожен громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати своє місце проживання.

З моменту прийняття Постанови Кабміну №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» в Україні діють нові правила прописки і виписки.

Як і де оформити прописку?

З 4 квітня 2016 року повноваження з реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання від Державної міграційної служби перейшли до органів місцевого самоврядування і Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Перелік відповідних органів реєстрації наведено на сайті ДМС. У сільській місцевості функції з оформлення прописки / виписки виконують виконавчі органи сільських або селищних рад.

У разі, якщо такі органи не створені, обов’язок по реєстрації громадян покладено на сільського голову.

Скільки часу займає процедура виписки та прописки?

Відповідно до законодавства, людині, що знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, дається місяць (30 календарних днів) на те, щоб зареєструватися за новою адресою. Раніше цей термін становив всього 10 днів.

Прописка оформляється в день надання особою всіх необхідних документів та за бажанням заявника може проводитись одночасно з випискою з попереднього місця проживання / перебування. При цьому повинні бути виконані всі умови зняття з реєстрації (див.

нижче в статті).

При подачі документів на прописку / виписку з квартири через центр надання адміністративних послуг, представника соцслужб, ЖЕКу, ОСББ або керуючого багатоквартирного будинку, датою реєстрації місця проживання / перебування є день отримання органом реєстрації відповідних документів. Таким чином, терміни оформлення прописки відрізняються від встановлених законом, але як правило не перевищують 30 днів.

Власникам паспортів у вигляді ID-карт інформація про місце проживання вноситься на електронний чіп, вмонтований в документ. Заміна ID-паспортів у зв’язку зі зміною прописки не проводиться. У паспорт старого зразку (книжечки) відомості про виписку і прописку проставляються у вигляді штампа.

Зверніть увагу, що прописка і виписка можуть бути скасовані за рішенням органу реєстрації. Підставами для винесення такого рішення є умисне приховування заявником даних про свою реєстрацію за старою адресою спільно з малолітніми дітьми.

Реєстрація місця проживання дорослих і дітей старше 14 років

Порядок реєстрації місця проживання в Україні передбачає особисте звернення до органу реєстрації або ЦНАП. Оскільки дитина, яка досягла 14 років, може самостійно обирати собі місце проживання, при подачі документів на прописку її присутність обов’язкова.

При виникненні обставин, що перешкоджають самостійному зверненню до органів реєстрації для оформлення прописки, реєстрація за місцем проживання може бути проведена за зверненням законного представника (батьки, опікуни) або представника за дорученням.

Які документи потрібні для прописки в 2018 році?

Згідно пункту 18 «Правил реєстрації місця проживання» для отримання прописки необхідно подати наступний пакет документів:

 • заяву про реєстрацію місця проживання
 • квитанцію про сплату адміністративного збору
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)
 • заяву про зняття з реєстрації місця проживання (у разі здійснення прописки одночасно з випискою за попередньою адресою)
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення на постійне проживання; дозвіл на проживання, посвідчення біженця і т.п.)
 • документи, що підтверджують право особи на проживання в квартирі, будинку. Це можуть бути документи на право власності, рішення суду про надання права користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи. У разі якщо таких документів немає, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька — за згодою всіх власників)

При реєстрації за згодою власника потрібна його присутність при подачі заяви. Також він повинен мати при собі документи, що засвідчують особу і право власності на житло, в яке здійснюється прописка.

Увага! Законом забороняється вимагати для реєстрації місця проживання інші документи.

Реєстрація місця проживання дітей молодше 14 років

Процедура прописки малолітніх дітей аналогічна процесу реєстрації місця проживання повнолітніх громадян, проте має ряд юридичних особливостей. Зокрема, прописка дитини до 14 років може бути здійснена виключно за місцем реєстрації одного з батьків. Згода власника житла для цього не потрібна.

У разі, якщо батько і мати малюка прописані за різними адресами, місце проживання дитини реєструється разом з одним з них з письмової згоди другого з батьків. Дозвіл тата (мами) на прописку дітей в квартиру або будинок до другого з батьків не потрібна, якщо місце проживання дітей визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки.

Що стосується реєстрації місця проживання новонародженої дитини, то батькам на виконання цієї формальності дається три місяці з дня народження малюка. Процедура в цьому випадку максимально спрощена і за бажанням батьків або одного з них, документи для прописки новонародженого можуть бути подані через РАГС під час проведення держреєстрації народження.

Також є можливість зареєструвати місце проживання новонароджених дітей через органи соцзахисту одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.

Перелік документів, необхідних для реєстрації дитини:

 • заява на оформлення дитині прописки
 • оригінал і копія свідоцтва про народження
 • квитанція про сплату адміністративного збору
 • оригінал і копія паспорта того з батьків, до якого прописується дитина

Для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, необхідна присутність обох батьків або нотаріально завірена згода батька (матері) на прописку дитини за новою адресою.

Якщо в свідоцтво про народження відомості про батька внесені зі слів матері, необхідно надати оригінал і копію виписки з Державного реєстру актів цивільного стану про занесення інформації відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України.

Источник: https://www.LawPortal.com.ua/propiska-vipiska.html

Ссылка на основную публикацию