Дивіденди чи дивіденти як правильно?

Дивіденди 2016: як заробити, а не збанкрутіти

При заснуванні будь-якої компанії її очільники сподіваються на певний прибуток від неї. Тут мова заходить про дивіденди, які і є тією відповідною часткою доходу, що її отримує кожен з акціонерів. Як нараховуються дивіденди? Який порядок оподаткування дивідендів у 2016 році та яка відповідальність настає в разі їхньої несплати?

Дивіденди — частина чистого прибутку, що має бути розділена між власниками компанії або організації залежно від частки кожної особи в загальному капіталі компанії.

Так, якщо фінансова звітність підприємства вже підготовлена і з неї випливає чистий прибуток, власники можуть пустити його в обіг або ж розподілити між собою як дивіденди.

В будь-якому випадку таке рішення приймається на загальних зборах акціонерів чи власників та підтверджується протоколом.

Проте найчастіше компанія має лише одного власника, а не декількох, — тож як за таких обставин призначаються дивіденди? Тут процедура їхнього призначення схожа до процедури попередньої. Єдина відмінність — немає потреби в протоколі загальних зборів, позаяк засновник особисто приймає рішення про розподіл прибутку.

Податки на дивіденди: хто та скільки сплачує?

На стосунок видів оподаткування дивідендів — закон визначає їх декілька. Оподаткування дивідендів фізичних осіб обчислюється за ставкою 5%. Якщо емітентом корпоративних прав є юридична особа-платник єдиного податку, ставка податку – 18%.

Податок на дивіденди для юридичних осіб теж сплачується за ставкою 18%, а дивіденди, які нараховуються юридичній особі нерезиденту корпоративних прав, підлягають оподаткуванню два рази – спочатку потрібно заплатити 18% авансового внеску з нарахованих дивідендів, а потім ще 15% податку під час їх виплати.

Якщо дивіденди були нараховані на користь фізичних осіб за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, то податкова ставка становитиме 18%.

Іще один важливий момент — дивіденди, що нараховуються фізичним особам (резидентам та нерезидентам) за корпоративними правами, прирівнюються до виплати зарплати з відповідним оподаткуванням.

Розмір дивідендів залежить від акцій

В акціонерних компаніях дивіденди нараховуються один раз на 12 місяців через депозитну систему. Таким чином, напряму свою частку доходу акціонери отримати не можуть. На стосунок інших підприємств, то для них періодичність виплати дивідендів законом не визначена.

Розміри дивідендів в акціонерних товариствах встановлюються на підставі рішення загальних зборів, але якщо це прості акції. Для тих учасників, які мають право на привілейовані акції, розмір дивідендів фіксований і визначений статутними документами.

На інших підприємствах розмір дивідендів та порядок їхньої виплати встановлюється рішенням вищого органу управління компанії.

Строк виплати дивідендів в акціонерних компаніях залежить від того, за прості чи привілейовані акції вони виплачуються.

Так, за першого варіанту дивіденди мають виплатити протягом півроку з моменту оголошення відповідного рішення на зборах власників. Якщо це привілейовані акції, то виплати мають здійснити не пізніше, ніж за півроку після закінчення звітного року.

Щодо інших підприємств, то закон не встановлює чітких строків виплат, тож вони можуть бути встановлені статутними документами.

Що робити, якщо дивіденди не виплачують?

Юрист також звертає увагу на відповідальність, що наступає за відмову виплачувати дивіденди:

Наостанок додамо: якщо ви не створюєте компанію, а бажаєте вступити до вже заснованого й чинного акціонерного товариства, зверніть увагу на його фінансовий стан. Підприємства з великими боргами — не найкращий варіант для капіталовкладень, адже шанси отримати свої дивіденди за таких умов дуже низькі.

Поділіться корисною інформацією з друзями:

Источник: https://ckp.in.ua/finance/11349

Консультація: Про оподаткування дивідентів

Про оподаткування дивідентів

ПИТАННЯ: Підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування. Засновниками його є фізична особа (80%) і юридична особа (20%). Як правильно оподаткувати та відобразити в обліку дивіденди, виплачені фізичній і юридичній особам?

ВІДПОВІДЬ: Згідно зі ст.116 Цивільного кодексу України, ст.88 Господарського кодексу України та ст.

10 Закону України “Про господарські товариства” учасники господарського товариства мають право брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди).

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників мають особи (юридичні та фізичні), які є учасниками товариства на дату виплати дивідендів.

Дивіденди можуть виплачувати грошовими коштами, в натуральній формі, а також акціями (частинами, паями). Терміни, порядок розподілу прибутку й виплату дивідендів згідно із Законом “Про господарські товариства” має бути передбачено статутом господарського товариства.

Виплачують дивіденди після проведення зборів засновників, на яких ухвалюють рішення про виплату частки прибутку (дивідендів) засновникам. Рішення має бути зафіксовано в протоколі зборів засновників, акціонерів.

На підприємствах (крім ЗАТ, ВАТ) дивіденди може бути нараховано і виплачено за результатами звітного періоду (року, кварталу). Акціонерні товариства можуть нараховувати й виплачувати дивіденди лише за результатами звітного року.

Відповідно до ухваленого рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав провадить зазначені нарахування і виплати власнику таких корпоративних прав пропорційно до його частки в статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того, чи була діяльність такого підприємства-емітента прибутковою (за даними бухгалтерського обліку) протягом звітного періоду, за наявності інших власних джерел для виплати дивідендів у бухгалтерському обліку.

Під час виплати дивідендів підприємства, емітенти корпоративних прав, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток незалежно від того, кому виплачують дивіденди (фізичним чи юридичним особам).

Під час нарахування і виплати дивідендів фізичним особам із суми дивідендів утримується податок з доходів фізичних осіб. Такі нарахування та виплати відображаються в звіті (форма № 1ДФ) та податковому розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб.

У разі виплати дивідендів нерезидентам сплачується податок з доходів (дивідендів) у розмірі 15%, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод.

Порядок оподаткування дивідендів визначено п.7.8 ст.7 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Підприємство, емітент корпоративних прав, ухвалює рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 25%, нарахований на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Авансовий внесок до бюджету вноситься до або одночасно з виплатою дивідендів.

У разі виплати дивідендів у негрошовій формі базою для нарахування авансового внеску відповідно до абзацу першого п.7.8.2 Закрну “Про оподаткування прибутку підприємств” є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.

Не сплачується авансовий внесок з податку на прибуток у таких випадках:

– у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того, було такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровано (відображено в зміні до статутних дбкументів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування;

– якщо виплачують дивіденди на користь фізичних осіб (утому числі нерезидентів) за акціями (іншими корпоративними правами), які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку.

Нарахування і сплата авансових внесків з податку на прибуток обов'язкові незалежно від того, є підприємство-емітент платником податку на прибуток чи має пільги зі сплати податку на прибуток або перебуває на спрощеній системі оподаткування і сплачує єдиний податок.

Отже, нарахування і сплата авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів є обов'язковими для підприємств – платників єдиного податку. Ці вимоги передбачено п.7.8.2 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”. При цьому суму авансового внеску не зараховують у погашення податкових зобов'язань з єдиного податку.

Нараховані суми авансових внесків з податку на прибуток відображаються в рядках 6 і 8 Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою і збільшують суму його податкових зобов'язань до сплати у звітному періоді. Форму і порядок складання цього Розрахунку затверджено наказом ДПА України від 28.02.2003 р.

№ 98.

Источник: http://parusconsultant.com/?doc=034FEB34AA

Дивіденди нараховані й виплачені фізособам у різних кварталах: оподаткування й облік

ТОВ планує нарахувати в І кварталі 2016 року й виплатити в наступних дивіденди  фізособі-засновнику (не є працівником ТОВ). Який порядок оподаткування цих дивідендів, як відобразити таку операцію в бухобліку й у формі № 1ДФ?

ВІДПОВІДЬ: Дивіденди остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податків. Таке правило чітко прописано в пп. 170.5.4 ПКУ. Тож дивіденди, нараховані в 2016 році (незалежно від того, за який період), оподатковуються за правилами 2016 року, а саме:

 • дивіденди, нараховані й виплачені у 2016 році підприємством, платником податку на прибуток обкладаються ПДФО за ставкою 5% (пп. 167.5.2 ПКУ), платником єдиного податку — за ставкою 18%;
 • дивіденди, нараховані й виплачені у 2016 році, обкладаються військовим збором за ставкою 1,5% (пп.пп. 1.2, 1.3 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

У разі якщо дивіденди нараховано, але не виплачено, — ПДФО слід сплатити до бюджету до спливу 30 календарних днів, наступних за місяцем їх нарахування.

Тепер безпосередньо про відображення дивідендів у звітності. У графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми № 1ДФ відображають (за звітний квартал) дохід, нарахований фізичній особі незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (п.п. 3.2, 3.

3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4).

Тож якщо підприємство здійснює нарахування й виплату дивідендів у різних звітних періодах, у формі № 1ДФ графу 3а слід заповнювати в періоді нарахування дивідендів, а графу 3 — у періоді їх виплати.

Такої ж позиції дотримується й ДФС. У підкатегорії 103.25.1 системи «ЗІР» зазначили:

«Якщо нарахування доходу здійснено в лютому (І квартал), а виплату здійснено в квітні (II квартал), то нарахована сума відображатиметься в графі 3а «Сума нарахованого доходу» за I квартал, а виплачена сума відображатиметься в графі 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за II квартал».

І хоча роз’яснення стосується доходу, виплаченого самозайнятим особам, відповідь можна застосувати й до цієї ситуації.

Податкові агенти, котрі нараховують і виплачують дохід фізичним особам у вигляді дивідендів, відображають таку суму у формі № 1ДФ з ознакою «109».

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, якщо таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента й у результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 ПКУ), відображаються у формі № 1ДФ з ознакою доходу «142».

Бухгалтерський облік виплати дивідендів юр- і фізособам наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський обік нарахування дивідендів

№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік
Дт Кт
1 Нараховано дивіденди 443441 671443
3 Утримано ПДФО із суми дивідендів 671 641/ПДФО
4 Утримано військовий збір із суми дивідендів 671 642
5 Виплачено дивіденди 671 311/301
6 Перераховано ПДФО до бюджету 641/ПДФО 311
7 Перераховано військовий збір до бюджету 642 311

Наостанок нагадаємо, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує й уносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток за винятком випадків, передбачених пп. 57.11.3 ПКУ.

Водночас згідно з абз. 4 пп. 57.11.3 ПКУ, такі авансові внески не справляються в разі виплати дивідендів фізичним особам (див. лист ДФС від 06.04.2016 р. № 8194/10/26-15-12-05-11).

Источник: http://www.dt-kt.com/dyvidendy-narahovani-j-vyplacheni-fizosobam-u-riznyh-kvartalah-opodatkuvannya-j-oblik/

Як в 1С відобразити нарахування та перерахування дивідендів засновникам ТОВ – Я – Бухгалтер

Як в 1С відобразити нарахування та перерахування дивідендів засновникам ТОВ

Публікується мовою оригіналу

Вопрос: Как в программе 1С начислить дивиденды контрагентам – учредителям, начислить и перечислить налоги с суммы дивидендов?

Ответ: Дивиденды контрагентам – учредителям начисляем в документе “Операции, введенные вручную”. Для минимизации времени пользователя при заполнении данного документа вручную предлагаем воспользоваться функцией создания типовой операции.

Читайте также:  Допомога чи поміч як правильно?

В справочнике “Типовые операции” создаем карточку типовой операции, в которой запишем шаблон для начисления суммы дивидендов и удержания НДФЛ и военного сбора.

На закладке “Операция” заполняем наименование операции, описание, в разделе “Параметры, запрашиваемые при вводе типовой операции”, записываем параметры:

 • сумма – начисленная сумма дивидендов;
 • процент военного сбора – определяем процент удержания военного сбора;
 • процент НДФЛ – определяем процент удержания НДФЛ.

В карточке параметра определяем тип значения как ручной выбор, обозначаем поле типа данных. Указываем в окне “Редактирование типа данных” флаг по строке “Число”.

Внизу в параметре “Длина” указываем количество знаков в числе всего, а в параметре “Точность” – количество знаков после запятой. Для параметра типовой операции “Процент военного сбора” указываем тип параметра “Число” с количеством знаков 5, точность 3. В разделе значение записываем процент удержания налога 1,5 % в виде числа 0,015.

Также создаем параметр “Процент НДФЛ” отмечаем тип параметра “Число” с количеством знаков 5, точность 2. В разделе значение записываем процент удержания налога 18 % в виде числа 0,18.

Запишем основной параметр операции “Сумма “, который имеет тип-число (длина и точность).

 Данный параметр выберем в поле “Сумма операции (формула)”.

На закладке “Бухгалтерский учет” прописываем проводки для начисления и удержания. Для первой проводки записываем способ заполнения и формулу. Данные будут записаны при вводе суммы по операции.

Для начисления налогов в проводках прописываем способы заполнения и формулы расчета.

Способ заполнения выбираем “Вычисление по формуле”, в поле “Формула” прописываем формулу:

Сумма х Процент НДФЛ

 Также формируем запись и для военного сбора.

Причем для каждого учредителя создаем свой шаблон типовой операции.

При начислении дивидендов воспользуемся данным шаблоном типовой операции.

Создадим документ “Операция (бухгалтерский и налоговый учет)”, в котором выберем шаблон типовой операции и нажмем кнопку “Сформировать проводки”.

При вызове функции “Сформировать проводки” в окне “Параметры типовой операции” заполняем сумму дивидендов, которую начисляем, проценты удержания налогов заданы заранее.

При заполнении по шаблону операции прописались проводки и рассчитались суммы налогов.

Для автоматического заполнения отчета по форме № 1ДФ сформируем документ “Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ”. Данные по контрагентам учредителям и суммам дохода и налога заполняем вручную.

Результат проведения документа просматриваем при помощи функции “Перейти – Взаиморасчеты по НДФЛ”.

Перед выплатой дивидендов учредителям перечисляем налоги в бюджет. Для формирования ведомости создаем документ “Зарплата к выплате организации” с видом выплаты “НДФЛ с контрагентов”. Данные в табличную часть заполняем по функции “Заполнить – По характеру выплаты”.

Документ “Платежное поручение исходящее” с видом операции “Перечисление налогов/взносов по зарплате ” формируем на основании ведомости “Зарплата к выплате организации”.

Аналогично перечисляем военный сбор.

При перечислении налога в регистре накопления “Взаиморасчеты по НДФЛ” производится запись по каждому налогу списание.

По данным учета формируем отчет по форме № 1 ДФ.

Источник: компаниия “Астэр – консалтинг”, Аверс-Бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Як в 1С відобразити нарахування та перерахування дивідендів засновникам ТОВ обновлено: Березень 13, 2017 автором: admin

Як в 1С відобразити нарахування та перерахування дивідендів засновникам ТОВ

Источник: http://ibuh.info/uk/yak-v-1s-vidobraziti-naraxuvannya-ta-pereraxuvannya-dividendiv-zasnovnikam-tov

Як виплатити дивіденди?

Дивіденди – прибуток організації, яка може бути поділена (розподілена) між акціонерами або учасниками товариства. Для того, щоб виплатити дивіденди підприємство має бути прибутковим, при цьому мати чисті активи, що перевищують статутний або резервний капітал. Засновникам акціонерних товариств виплачують дивіденди по акціях, а учасникам ТОВ – пропорційно часткам у статутному капіталі.

Дивіденди, як виплатити, якщо підприємство має ознаки неспроможності (банкрутства) або передумовами для їх швидкої появи. У цьому випадку виплата дивідендів буде вважатися незаконною.

Існує дві форми виплати дивідендів: грошова і натуральна. Гроші виплачуються готівковим або безготівковим способом. Натуральна форма виплати дивідендів передбачає отримання учасниками товариства будь-якого іншого майна юридичної особи. Учасникам-юрособам в основному дивіденди виплачують шляхом перерахування на банківський рахунок.

Строки виплати дивідендів

У Статуті ТОВ має бути визначено, що таке дивіденди, як виплатити їх. Звичайною є виплата дивідендів за результатами роботи за рік, однак, можуть бути зроблені і проміжні виплати за квартал, півріччя, дев'ять місяців.

У цьому випадку, за ініціативою керівника або за рішенням ради директорів скликається позачергове збори засновників, на якому вирішується питання про виплату дивідендів та розмір чистого прибутку, що підлягає розподілу.

Оформляється протокол загальних зборів засновників і наказ про розподіл чистого прибутку.

Дивіденди єдиному засновникові

Єдиний засновник самостійно приймає рішення про розмір чистого прибутку, що підлягає розподілу на дивіденди, як виплатити їх, в які терміни.

Це рішення оформляється письмово в належному порядку. В іншому порядок виплати нічим не відрізняється від звичайного, коли засновників кілька.

Дивіденди при спрощеному оподаткуванні

Організації та індивідуальних підприємців при роботі за спрощеною системою оподаткування законодавець не зобов'язав вести бухгалтерський облік по загальній формі, однак, без визначення розміру чистого прибутку і розрахунку обсягу чистих активів, неможливо визначити дивіденди, як виплатити їх. Якщо компанія або індивідуальний підприємець прийняли рішення про виплату дивідендів, то вони зобов'язані вести бухгалтерський облік по загальній формі відповідно до законодавства РФ.

Дивіденди і податки

Якщо підприємство виплачує дивіденди фізичним особам, то воно автоматично стає податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб.

При здійсненні виплати дивідендів податковий агент утримує суму прибуткового податку та перераховує її до бюджету. Сума податку обчислюється по кожній виплаті окремо для кожної особи.

При цьому не проводиться зменшення доходу фізичної особи на стандартні податкові відрахування для обчислення податку.

На кожну виплату дивідендів складається довідка 2-ПДФО, яка повинна бути представлена в податкові органи в термін до 1 квітня року, наступного за звітним . Сума дивідендів не обкладається єдиним соціальним податком, на суму дивідендів не можуть бути нараховані страхові внески від нещасних випадків на виробництві та не утримуються пенсійні відрахування.

Источник: https://olympica.com.ua/697015-yak-viplatiti-dividendi.html

Що таке дивіденди

Дивіденди являють собою частину прибуткусуспільства акціонерів, яка виплачується їм згідно з рішенням загальних акціонерний зборів на емітовані акції. Також можна сказати, що дивіденд – це якийсь дохід власника акцій, що перераховується зборами акціонерів в установленому порядку.

Прибуток зборів акціонерів, яка сплатилавідрахування до фондів обов'язкового користування і податки державі, використовується в декількох напрямках – на виплату дивідендів і на розширення діяльності акціонерного товариства. Розмір виплат дивідендів визначається виходячи з підсумків роботи акціонерного товариства.

По-іншому можна сказати, що розмір дивідендів залежить від розміру прибутку, яка пройшла дивідендну політику. Перша половина прибутку дивідендів нараховується на прибуток для суспільства, а друга частина прибутку йде на потреби акціонерного товариства.

Коли акціонерне товариство активно розвивається, прибуток дивідендів буде не дуже велика.

Загальна акціонерні збори визначає той факт, які дивіденди і в якому розмірі будуть виплачені акціонерам. Але, дивіденди, тобто їх розмір, збільшити самим зборами акціонерів не можна.

Також можна сказати, що дивіденди – це чистаприбуток, яка приходить на одну акцію від акціонерного товариства щодо укладення підсумку поточного року. Розподіляються дивіденди серед самих акціонерів відповідно типу та категорії акцій. Прибуток може бути визначена як в грошовому знаку, так і у відсотках, але дивіденди не можуть бути великим розміром, який рекомендований радою директорів.

Дивіденди, які виплачуються акціонернимсуспільство, можуть класифікуватися по декількох характеристиках – за привілейованими і звичайними акціями. Звичайні акції, в свою чергу, виконують такі функції:

 1. Посвідчення участі в акціонерному товаристві та надання права голосу;
 2. Дозвіл права на отримання самих дивідендів, а також деякої частини майна товариства, якщо акціонерне товариство буде ліквідовано.

Привілейовані акції дають наступні переваги:

 1. Їх власники отримують доход АТ першими;
 2. Якщо АТ буде ліквідовано, власники акцій одержують право на отримання частини майна АТ відповідно до тією часткою, яка виражена вартістю акцій.

Дивіденди нараховуються, а також виплачуються потим акціям, які безпосередньо знаходяться в руках самого акціонера і, до того ж, повністю їм оплачені. Розмір виплати дивідендів може бути як повною, так і частковою.

Наприклад, дивіденди газпром виплачуються відповідно до дивідендною політикою, і розмір їх становить близько 25% від всього прибутку «Газпром».

Набагато раніше розмір такого поняття, як виплата дивідендів становила приблизно 17,5%.

Дивіденди не нараховуються за тими акціями, які:

 1. Чи не випущені в обіг або не розміщення;
 2. Придбані, але знаходяться на балансі акціонерного товариства по результату рішення ради директорів;
 3. Викуплені акції, але знаходяться за рішенням ради директорів на балансі товариства;
 4. Акції, які надійшли в розпорядженні акціонерного товариства через невиконання зобов'язань покупця акцій.

Дивіденди виплачуються грошовими коштами,іншим майном, власними акціями або дочірніми акціями. Термін виплати дивідендів визначається статутом зборів акціонерів.

Товариство з обмеженою відповідальністю піддається оподаткуванню, при виплаті дивідендів АТ виробляє безпосередньо утримання податків.

Одержувачами дивідендів можуть бути як акціонери, так і номінальні утримувачі акцій, які внесені до реєстру акціонерного товариства в певному установленому порядку. Якщо числиться номінальний утримувач акцій в реєстрі, то він обкладається відповідальності за перераховані йому дивіденди.

Источник: https://uk.ilovevaquero.com/marketing/68548-chto-takoe-dividenty.html

Все про дивіденти

25.05.2017

Дивіденти- це частина від доходу будь-якого господарюючого суб’єкта (компанії, акціонерного товариства тощо), що підлягає розподілу між його учасниками (акціонерами і інвесторами). Прибуток розподіляється відповідно до частки акцій, яка знаходиться у володінні акціонерів. Порядок виплати визначають на підставу статуту акціонерного товариства на зборах власників найбільших акційних пакетів.

Різновиди

Відсотки виплачують як кілька разів протягом фінансового року (раз на місяць, квартал і т.д), так і в міру накопичення господарським суб’єктом певної суми капіталу. За часом виплати існують такі види дивідендів:

 • Проміжні – виплачуються до кінця фінансового року.
 • Фінальні – виплачуються після закінчення фінансового року.

За способом виплати:

 • Грошові – виплачуються в грошовому вигляді.
 • Стічні – виплачуються акціями або іншим майном, що належить організації.

Загальні відомості

При отриманні фінансових коштів компанія або будь-яка інша організація одну частину отриманого капіталу направляє на свій подальший розвиток, а іншу розподіляє між акціонерами.

У разі несення збитків компанією на зборах основних акціонерів може бути прийнято рішення про невиплату частки прибутку.

Однак бувають випадки, що навіть при отриманні великого доходу виплата не здійснюється, і всі гроші спрямовуються на розвиток фірми.

 • Нерідко розмір виплати може бути зменшений або взагалі скасований. Найчастіше це рішення приймається в наступних випадках:
 • Підтримка стабільного стану бізнесу. Навіть при зростанні прибутку і збільшення капіталу може бути прийнято рішення про виплату меншої суми відсотків. Це пов’язано з тим, що керівництво підприємства може бути не впевнене в тому, що фінансові надходження і надалі буде триматися на такому високому рівні. З іншого боку, розмір суми виплат можуть залишити незмінним навіть при значному падінні показника прибутку від бізнес-проекту.
 • Потреба в незапланованих інвестицій або необхідних придбаннях для подальшої стабільної роботи акціонерного товариства, компанії або іншої організації.
 • Демонстрація поточного становища. Найчастіше підвищення суми сплачуваних грошей є свідченням гарного розвитку організації, а зниження, навпаки, свідчить про нестабільний або негативному розвитку.
 • Необхідність створення фінансового резерву. Для підтримки розвитку фірми в періоди падіння прибутку потрібна певна сума. Для накопичення необхідної резервної суми часто на встановлений термін припиняють розподіл дивідендів між акціонерами.
 • Величина виплачуваних сум може бути зменшена, якщо ставка оподаткування на них перевищує ставку на прибуток.

Дивідендна політика

Акціонерні товариства та інші організації проводять так звану дивідендну політику, яка спрямована на розподіл отриманого прибутку між власниками акцій. Залежно від поточних цілей організації отриманий дохід може бути:

 • Реінвестувати.
 • Виплачено як дивіденди.
 • Списаний на нерозподілений прибуток.
 • Задіяний на подальший розвиток.

Основною метою дивідендної політики є пошук оптимального розподілу отриманого доходу, визначення тієї частини, яка буде виплачена в якості дивідендів і частини, необхідної на подальший розвиток компанії.

Розрахунок

Розмір виплачуваних часток розраховується пропорційно внеску власника акцій в компанію. Щоб здійснити правильний розрахунок дивідендів, потрібно спочатку визначити загальну суму прибутку, яка була отримана за розрахунковий період. Далі, розраховують показник чистого прибутку і величину податкових відрахувань за потрібний період.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Крім перерахованих вище даних, необхідно визначити кількість всіх акцій і рівень виплат за привілейованими акціями. Привілейовані акції відрізняються від звичайних тим, що для них виплачується фіксований показник від отриманого прибутку. Для звичайних акцій сума може змінюватися в залежності від різних обставин.

Дивіденди розраховуються тільки після виплати всіх податків і відрахування в бюджет компанії суми, необхідної для її розвитку та інших потреб. Спочатку здійснюється виплата за привілейованими акціями. Далі, решту суми розподіляють між акціонерами-власниками звичайних акцій.

Порядок розрахунку наступний:

 • Розрахунок чистого прибутку. Вона визначається як різниця між оподатковуваним прибутком і величиною відрахувань до бюджету компанії.
 • Показник чистого прибутку множать на відсоток прибутку, яка спрямована на виплату.
 • З отриманого показника віднімають загальну суму виплачених сум за привілейованими акціями.
 • Решту суми розподіляють по звичайних акціях, враховуючи їх номінальну вартість.

Таким чином, що таке дивіденди і яким чином вони розраховуються? Дивіденди можна охарактеризувати як дохід, який отримують інвестори і власники акцій від компанії або підприємства. Порядок і розмір виплати визначається на зборах основних акціонерів-власників великих пакетів акцій.

ПОДІЛИТИСЯ:

« Функція в методі ФВА Причина інфляції »

Источник: http://moyaosvita.com.ua/ekonomika/vse-pro-dividenti/

Як рахувати дивіденди – вважаємо дивіденди

Дивідендом прийнято вважати ту частину прибутку організації, яка розподіляється між власниками пропорційно їх володіння. Так, у відкритому чи закритому акціонерному товаристві дивіденди будуть розподілені між акціонерами.

Самі акціонери визначають величину дивідендів і порядок їх виплати на спеціальних зборах. Дивіденди можуть бути виплачені кілька разів на рік, або не виплачуватися ніколи. Виплата дивідендів призводить до зниження капіталізації організації. До того ж завжди необхідно мати запас накопичень, який не може бути допущений до реінвестування.

Дивіденди прийнято розділяти на проміжні та фінальні. Перші виплачуються протягом року, другі – по закінченню. Крім того, дивіденди можуть виплачуватися в грошовому еквіваленті або у вигляді акцій.

Таким чином, дивідендами вважається будь-який дохід, який отримає акціонер або учасник товариства при розподілі прибутку організації після оподаткування такої. Дохід обов'язково повинен бути розрахований пропорційно частки учасника у статутному капіталі компанії.

Через що може зменшитися сума дивідендів

Як відомо, компанії не завжди виплачують повну вартість дивідендів. Частина прибутку може залишитися на балансі організації. Це може бути пов'язано з наступними факторами:

 • компанія прагне до стабільності. Іноді компанії можуть не міняти розмір дивідендів не дивлячись на зростання або спад прибутку підприємства. Таким чином організація намагається передбачити всі можливі коливання на ринку і захистити в подальшому бюджет від різких стрибків;
 • виникла потреба в інвестиціях. Ця може бути необхідність скористатися засобами компанії або відкласти певну суму на випадок виникнення непередбачених обставин;
 • з'явилося бажання продемонструвати перспективи. Як правило, підвищення дивідендом можна розглядати як зростання компанії, позитивну динаміку розвитку;
 • різниця в обчисленні податків. Найчастіше дивіденди оподатковуються за вищою ставкою;
 • менеджмент і планування. Дивіденди можуть знадобитися для подальшого розширення компанії. До того ж необхідно мати невеликий запас коштів на випадок незапланованого падіння прибутку.

розрахунок дивідендів

Дивіденди повинні виплачуватися пропорційно внеску учасників або акціонерів. Для того, щоб правильно розрахувати суму дивідендів, необхідно знати суму прибутку за розрахунковий період, суму податкових відрахувань і частку чистого прибутку компанії.

Крім цього, для розрахунку знадобиться інформація про рівень виплат за привілейованими акціями і кількість акцій, як привілейованих, так і звичайних. Основна відмінність в тому, що по привілейованих акціях виплачується фіксованих дохід, в той час як за звичайними сума варіюється.

В першу чергу буде розрахована прибуток за привілейованими акціями. Тільки після цього залишки прибутку розподіляються за звичайними акціями.

Важливо, що дивіденди можна вважати тільки після виплати всіх податкових платежів, а також поповнення фонду розвитку і резервної бази.

Дивіденди можуть виплачуватися за різні періоди – місяць, квартал, півріччя, рік.

Порядок обчислення дивідендів

В першу чергу необхідно знайти чистий прибуток організації. Її можна отримати як різниця оподатковуваного прибутку та суми з прибутку, яка була відрахована в бюджет.

Під час створення статуту товариства з обмеженою відповідальністю визначається, яка частина прибутку в процентному співвідношенні направляється для виплати дивідендів. Саме ця цифра і множиться на величину чистого прибутку.

З цієї суми виплачуються дивіденди за привілейованими акціями. Решту суми розподіляють пропорційно за звичайними акціями з урахуванням їх номінальної вартості.

Обмеження у виплаті дивідендів

У різних ситуаціях засновники не можуть отримати свої дивіденди, навіть якщо документально вони існують. Один із прикладів – оформлення кредитного договору, в якому чітко прописується ця умова до моменту погашення заборгованості. Таким чином, кредитор може отримати додаткову страховку, гарантію своєчасного повернення грошових коштів.

Крім того, законодавством також прописаний ряд випадків:

 • якщо не відбулося повної оплати статутного капіталу;
 • при виникненні ознак наступаючого банкрутства в організації;
 • в разі, якщо виплата дивідендів може спричинити за собою банкрутство організації;
 • в разі, коли вартість активів не перевищує вартість статутного капіталу і резервного фонду;
 • в разі, якщо після виплати дивідендів вартість активів буде менше вартості статутного капіталу резервного фонду.

Як тільки дані обставини будуть усунені, засновники зможуть отримати дивіденди.

Схожі статті

Источник: http://www.jak.magey.com.ua/articles/jak-rahuvati-dividendi-vvazhaemo-dividendi.html

Як оподатковуються дивіденди?

Катерина Гутгарц

Головний редактор

Prostopravo.com.ua

Дивіденди, виплачені фізичній особі, оподатковуються прибутковим податком за такими ставками:

 1. Дивіденди, виплачені фізичній особі емітентом корпоративних прав-резидентом, оподатковуються прибутковим податком за ставкою 5% від бази оподаткування згідно з п. 167.2 ст. 167, п. 170.5.3. ст. 170 Податкового кодексу України.
 2. Дивіденди, що сплачені на користь фізичної особи (у тому числі і нерезидента) з акцій або інших корпоративних прав, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, більшої суми виплат, розрахованої на будь-яку іншу акцію, прирівнюються з метою оподаткування до заробітної плати та оподатковуються прибутковим податком за ставкою 15% або 17% (якщо виплата перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року) згідно з п. 153.3.7 ст. 153 ПКУ.

Дивіденди у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, якщо їх нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, внаслідок чого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість, не є доходом і не оподатковуються.

Податковим агентом фізичної особи за виплати на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює виплату дивідендів, незалежно від того, чи є вона платником податку на прибуток на загальних підставах, спрощенцем або звільнена від сплати податку на прибуток. Дохід від виплати дивідендів остаточно оподатковуються за його виплати за їхній рахунок.

Дивіденди, що сплачені юридичній особі, оподатковуються податком на прибуток за ставками, передбаченими ПКУ (21% — у 2012 р.).

Емітент корпоративних прав, який ухвалив рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок у розмірі ставки податку на прибуток, нарахованої на суму дивідендів, які фактично виплачуються без зменшення суми виплати на суму такого податку.

Такий авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

Обов'язок зі сплати авансового внеску покладається на будь-якого емітента корпоративних прав-резидента, незалежно від того, чи є емітент або одержувач дивідендів платником податку на прибуток, крім суб'єктів господарювання-платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди від резидента, не включають їхню суму до складу свого доходу. Юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди від нерезидента, включають їх до складу свого доходу за підсумками податкового періоду, на який припадає така виплата.

За виплати дивідендів юридичним особам-нерезидентам крім авансового внеску з податку на прибуток необхідно утримати податок на репатріацію у розмірі 15% (п. 160.2 ст. 160 ПКУ), якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Источник: http://ua.prostopravo.com.ua/podatki/poradi_yuristiv/yak_opodatkovuyutsya_dividendi

Нарахування та виплата дивідендів нарахованих фізичній особі у 2015 р

Головне при виплаті дивідендів правильно обчислити Податок на доходи фізичних осіб (Далі – ПДФО) та війсковий збір.

Тож зупинимось більш детально на цих двох податках.

ПДФО

Починаючи з 2015 р. пп.5.3 ст.167 Податкового кодексу України встановлено перелік пасивних доходів фізичних осіб. До таких доходів зокрема віднесені й дивіденди.

При оподаткуванні ПДФО слід визначити від кого і які саме дивіденди виплачуються:

 1. Дивіденди за акціями та корпоративними правами отримані від платників податку на прибуток на загальних підставах (за винятком дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування) – оподатковуються за ставкою 5%;
 2. Усі інші дивіденди оподатковуються за ставкою 20%.

Такі нараховані доходи податковий агент має відобразити в звіті 1ДФ за кодом доходу 109.

Зверніть увагу: дивіденди нараховані фізичній особі за акціями або корправами, що мають статус привелійованих, або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми яка перевищує суму виплат розраховану на будь яку акцію емітовану таким платником. Такі виплати оподатковуються як нарахована заробітна плата. (пп.170.5.3 ПКУ) за ставками 15 (20%) та відображаються у звіті 1ДФ за кодом 101.

Якщо юридична особа перебуває на спрощеній системі оподаткування то нараховані дивіденди оподатковуються за ставкою 20%.

ПДФО сплачується до бюджету на момент виплати таких дивідендів. Але якщо дивіденди нараховані, але не виплачені, то ПДФО має бути сплачений на протязі календарних 30 днів по закінченню місяця, в якому були нараховані такі дивіденди. Тобто якщо дивіденди були нараховані 20 березня, але не виплачені, то ПДФО має бути сплачений до 30 квітня.

Нагадаємо: під час сплати дивідендів фізичній особі не треба сплачувати авансові внески з податку на прибуток.

На замітку: з реінвестованих дивідендів ПДФО та військовий збір не утримують (ст.165.1.18 ПКУ).

Війсковий збір

Із 1 січня 2015 р. дивіденди попали до переліку тих доходів з яких утримується військовий збір.

Тому з нарахованих дивідендів Вам прийдеться також сплатити 1,5% військового збору.

Бухгалтерський облік

Для обліку нарахування та сплати дивідендів застосовують рахунок 671, який так і називається «Розрахунки за нарахованими дивідендами». Аналітичний облік ведуть у розрізі фізичних осіб учасників.

І для більшої наглядності розглянемо приклад.

Товариство з обмеженою відповідальністю платник податку на прибуток вирішило сплатити своїм учасникам дивіденди у розмірі 40 000,00 грн.

Із цієї суми воно повинно утримати і сплатити до бюджету наступні податки:

ПДФО— 40 000,00*5% = 2000,00 грн;

Військовий збір: 40 000,00*1,5%=600,00 грн.

Якщо ж підприємство яке виплачує дивіденди є платником єдиного податку, то ставка ПДФО буде 20% і з нарахованих 40000,00 грн., сума нарахованого ПДФО буде складати 8000,00 грн

№п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1 Ухвалено рішення про виплату дивідендів 441 443 40000
2 Нараховано дивіденди 443 671 40000
3 Утримано з дивідендів ПДФО 671 6411 2000
4 Утримано з дивідендів військовий збір 671 642 600
5 Сплачено до бюджету ПДФО 6411 311 2000
6 Сплачено до бюджету військовий збір 642 311 600
7 Перераховано дивіденди учаснику ТОВ 671 311 37400

Примітка: Платники єдиного податку в разі застосування спрощеного плану рахунків для обліку дивідендів можуть використовувати рах. 68

Автор статті: експерт сайту Бухгалтер 24, бухгалтер-експерт ТОВ «Бухконсалт» Піскун А.Є.

Источник: https://www.buh24.com.ua/narahuvannya-ta-viplata-dividendiv-narahovanih-fizichniy-osobi-u-2015-r/

Виплата дивідендів

Дивіденди тісно пов’язані з отриманням прибутку, що викликає радість. І хоча, не завжди вони виплачуються, але якщо таке рішення прийнято, то нарахування та виплату треба провести належним чином. Тут важливий як юридичний, так і суто бухгалтерський бік справи. Сьогоднішня консультація – путівник по дивідендам у 2018 році.

Дивіденди це 

В цілому дивіденди – це частина прибутку, яка розподілена між акціонерами (власниками) підприємства згідно їх частки у статутному капіталі. В акціонерних товариствах згідно ст.

30 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р.

№ 514 (далі – Закон № 514) дивідендами є частина чистого прибутку, яка виплачується акціонерові в розрахунку на одну акцію певного типу та/або класу, що належить йому.

Виплачувати дивіденди можуть не тільки господарські товариства, але й приватні підприємства з зареєстрованим статутним капіталом (ст. 88 та ст. 167 ГКУ).

Читайте также:  Жилой или жилою как правильно?

Обмеження на виплату дивідендів

Не можуть виплачувати дивіденди організації та установи, які мають статус неприбуткових, та платники податку на прибуток за ставкою 0%. Виплата дивідендів для них означає втрату статусу.

Для акціонерних товариств існує заборона на виплату дивідендів у деяких випадках, що визначені ст. 31 Закону № 514, зокрема при низькому розмірі власного капіталу. Також обмеження існує для підприємств, що проходять процедуру відновлення платоспроможності.

Акціонерні товариства можуть оголошувати та виплачувати дивіденди лише один раз на рік за підсумками такого року. Це ж саме стосується господарських товариств, що діють на основі модельного статуту (виплата тільки в 1 кварталі наступного року). Інші підприємства можуть виплачувати дивіденди декілька разів на рік.

Форма виплати дивідендів

В загальному випадку виплата дивідендів можлива у 2-х формах: грошовій та натуральній. Але на натуральну форму виплати дивідендів є обмеження:

 • для акціонерних товариств вона  взагалі заборонена. Виплата може бути тільки у грошовій формі (ч. 1 ст. 30 Закону № 514);
 • якщо підприємство, що нараховує дивіденди, чи особа, яка отримує дивіденди, є платниками єдиного податку, то виплачувати в натуральній формі також не можна, так як для них операції в негрошовій формі заборонені умовами перебування на спрощеній системі оподаткування.

В інших випадках натуральна форма виплати дивідендів можлива, якщо це передбачено в статуті чи рішенні власників. Однак, у такому разі нарахування дивідендів здійснюється все одно в грошовій формі, а потім відбувається продаж певних активів з проведенням взаємозаліку між власниками та підприємством зі сплатою всіх податків.

Розподіл дивідендів

Порядок розподілу прибутку зазначається у статутних документах господарського товариства (ст. 57 ГКУ, ч. 5 ст. 87 ЦКУ). У них мають бути визначені періодичність нарахування та виплати дивідендів, форми їх виплати, розмір дивідендів для власників привілейованих акцій (якщо такі є).

Рішення про виплату дивідендів приймається загальними зборами учасників (акціонерів, власників). Загальні збори мають право розподіляти прибуток, отриманий підприємством (ст. 33 Закону № 514, ст. 98 ЦКУ). Для акціонерних товариств збори вважаються правомочними, якщо на зборах зареєструвалися акціонери, які володіють сукупно більше ніж 50% голосуючих акцій (ст. 41 Закону № 514).

Оформляється рішення про виплату дивідендів протоколом загальних зборів. У ньому мають бути зазначені:

 • сума прибутку, яка розподіляється на виплату дивідендів;
 • період, за який розподіляється такий прибуток (рік, квартал тощо);
 • розмір дивідендів, їх форма та строки виплати.

При цьому слід враховувати, що:

 • у  разі наявності нерозподіленого прибутку минулих періодів дивіденди можна виплачувати навіть при збитку за минулий рік. Також джерелом виплати може бути резервний капітал для дивідендів за привілейованими акціями;
 • на дивіденди мають право й нові учасники господарського товариства, які не були такими у періоді, в якому був зароблений прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів (пп. “б” ст. 10 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1996 р. № 1576 (далі – Закон № 1576)).

Виплата дивідендів не є обов’язковою (нюанси є лише при наявності державної або комунальної частки в статутному капіталі).  Крім виплати дивідендів прибуток також може розподілено на створення резервного фонду, збільшення статутного капіталу, створення інших фондів підприємства.

Дивіденди учасникам ТОВ

ТОВ на відміну від АТ не має визначених строків та частоти виплати дивідендів, крім випадку створення ТОВ на основі модельного статуту.

Збори засновників, які ухвалюють рішення про виплату дивідендів для ТОВ вважаються правомочними, якщо присутні власники, що володіють сукупно більше ніж 50% голосуючих акцій (ст. 60 Закону № 1576).

В подальшому виплата дивідендів аналогічна іншим господарським товариствам.

Строки виплати дивідендів

Законодавчо встановлені строки виплати дивідендів існують тільки для акціонерних товариств. Так, згідно ч. 2 ст. 30 Закону № 514 дивіденди в Україні для них виплачуються:

 • за простими акціями – у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
 • за привілейованими акціями – у строк, що не перевищує 6 місяців після закінчення звітного року.

Для інших господарських товариств та ПП строки виплати не встановлені. Їх можна зазначити у рішенні зборів засновників.

Пдв і дивіденди

З ПДВ ситуація залежить від форми виплати дивідендів. Виплата дивідендів у грошовій формі не є операцією, яка оподатковується ПДВ. Однак, виплата дивідендів у натуральній формі є, по-суті, продажем товарів, тому оподатковується ПДВ на загальних підставах (пп. 14.1.202 ПКУ).

 • Оновлена декларація з ПДВ

Податок на дивіденди

Оподаткування дивідендів залежить від податкового статусу юрособи, яка їх нараховує (платник податку на прибуток чи платник єдиного податку) та того, кому їх нараховують (юридичним чи фізичним особам, резидентам чи нерезидентам). Сплачуватися можуть:

 • авансовий внесок з податку на прибуток;
 • податок “на репатріацію” (податок на платежі нерезидентам);
 • ПДФО та військовий збір (ВЗ).

Розглянемо нюанси по цим платежам більш детально.

Виплата дивідендів юридичним особам та їх оподаткування

Ситуацію розглянемо для випадку, коли всі сторони є платниками податку на прибуток. При нарахуванні дивідендів існує обов’язок сплатити авансовий внесок з податку на прибуток (пп. 57.11.2 ПКУ). Цей внесок не зменшує суму дивідендів, яка підлягає виплаті та зараховується потім в рахунок сплати податку на прибуток.

Авансовий внесок сплачується до або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 51.11.2 ПКУ).

Авансовий внесок не сплачується, якщо виплата дивідендів відбувається:

 • фізособою (пп. 57.11.3 ПКУ);
 • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування (пп. 57.11.3 ПКУ). Це стосується тільки розміру прибутку, який звільнений від оподаткування. До них належать підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та є їх повною власністю (п. 142.1 ПКУ); Чорнобильська АЕС (п. 142.2 ПКУ), підприємства літакобудування (п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ), а також учасники проекту “Укриття” (п. 142.3 ПКУ);
 • платником єдиного податку (з 01.01.2018 р., пп. 57.11.2 ПКУ);
 • материнською компанією, якщо сума виплачених нею дивідендів не більша за суму дивідендів, які вона отримала від інших осіб (пп. 57.11.3 ПКУ);
 • інститутом спільного інвестування (пп. 57.11.6 ПКУ).

Особа, що є платником податку на прибуток та отримала такі дивіденди:

 • ніяк не відображає їх в податковому обліку, якщо її обсяг доходу до 20 млн грн та вона не коригує свій фінрезультат на податкові різниці;
 • зменшує фінрезультат до оподаткування на суму отриманих дивідендів, якщо її обсяг доходу більше 20 млн грн та вона застосовує податкові різниці (пп. 140.4.1 ПКУ).

Розрахунок авансового внеску

Розраховувати авансовий внесок з податку на прибуток здійснюється наступним чином (пп. 57.11.2 ПКУ):

Авансовий внесок

=

(

Дивіденди

“Сплачений” об’єкт оподаткування

)

×

0,18

“Сплачений” об’єкт оподаткування у даній формулі – це значення об’єкта оподаткування за звітний рік (рік, за який виплачуються дивіденди), з якого податок уже сплачено. У даній ситуації, якщо дивіденди менші або дорівнюють “сплаченому” об’єкту оподаткування, то авансовий внесок не сплачується.

Даний порядок розрахунку працює тільки тоді, коли:

Якщо ж хоча б одна з цих умов не виконана, то авансовий внесок з податку на прибуток сплачується з повної суми:

Авансовий внесок

=

Дивіденди

×

0,18

Наприклад, ситуація, коли дивіденди виплачуються до сплати податку на прибуток або нараховуються за квартал поточного року, за який ще декларація не подавалася.

Розрахунок авансових внесків у деяких складних випадках відбувається наступним чином:

Збільшити

Відображення авансових внесків у декларації

Авансовий внесок є невід’ємною частиною податку на прибуток. Він зараховується в рахунок зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, яке декларується в декларації за звітний період. Якщо ж сума авансового внеску перевищила суму податку на прибуток, то сума перевищення переноситься на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток в наступних звітних періодах.  

Розрахована сума авансового внеску відображається у рядку 6 додатка АВ до декларації. З цього рядка вона заноситься до рядка 20АВ декларації, а також рядка 16.2 додатка ЗП.

Якщо у минулому звітному періоді уже сплачувався авансовий внесок, то він відображається у рядку 21 декларації.

У рядку 22 декларації наводиться різниця між нарахованим авансовим внеском (рядок 20АВ декларації) та рядком 21.

У додатку ЗП  заповнюється також рядок 16.3, якщо існують авансові внески, які не були зараховані в рахунок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток у минулих звітних періодах.  

У рядках 16.4, 16.4.1 та 16.4.2 додатку ЗП визначається яка частина авансового внеску зараховується до погашення податкового зобов’язання в поточному звітному періоді. Результат розрахунку, що зменшує податкове зобов’язання з рядка 16.4.1 заноситься до рядка 16ЗП декларації.

Бухгалтерські проведення з виплати дивідендів юрособам

У бухгалтерському обліку нарахування та виплата дивідендів та сплата авансового внеску відображається наступним чином:

Збільшити

Виплата дивідендів фізичним особам та їх оподаткування

Виплата дивідендів фізособам має такі особливості:

 • не сплачується авансовий внесок з податку на прибуток (для будь-яких фізосіб – резидентів чи нерезидентів);
 • утримується з суми дивідендів ПДФО;
 • утримується ВЗ.

Не обкладаються ПДФО тільки дивіденди, які спрямовуються на збільшення статутного капіталу (реінвестиція дивідендів) за виконання умов, які описані в пп. 165.1.18 ПКУ.

Дивіденди не є базою обкладання ЄСВ.

Ставки ПДФО та ВЗ під час оподаткування дивідендів

Дивіденди фізособам обкладаються за такими ставками ПДФО:       

Збільшити

Військовий збір в усіх випадках сплачується за загальною ставкою 1,5% (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Якщо дивіденди виплачуються за минулі періоди, то їх оподаткування здійснюється за ставками на момент нарахування.

Податкова соціальна пільга 2018 (ПСП) щодо дивідендів не застосовується, так як це не є зарплатою чи прирівняною до неї виплатою.

Але це не стосується доходів по привілейованим акціям, так як згідно пп. 57.11.

4 ПКУ такі виплати прирівнюються до зарплати, а тому їх треба разом з зарплатою включати до загального доходу платника податку, якщо він працює на цьому ж підприємстві.

Строки сплати ПДФО під час виплати дивідендів

Сплата податків відбувається у такі терміни:

 • якщо виплата відбувається на картковий рахунок – у день такого перерахування (пп. 168.1.2 ПКУ);
 • якщо виплата відбувається з каси підприємства чи у натуральні формі – протягом 3-х банківських днів після такої виплати (надання) (пп. 168.1.4 ПКУ). Також пам’ятаємо про обмеження на готівкові розрахунки в 50 тис. грн (п. 1 постанови НБУ від 06.06.2013 р.);
 • якщо дивіденди нараховані, але не виплачені – протягом 30 днів після закінчення місяця, в якому вони були нараховані (пп. 168.1.5 ПКУ).

У формі 1ДФ виплата доходу у вигляді дивідендів відображається:

 • у періоді нарахування – у графі 3а (утриманий ПДФО – у графі 4а);
 • у періоді виплати – у графі 3 (сплачений ПДФО – у графі 4).

Сума дивідендів, яку отримує фізособа та бухгалтерські проведення

Фізособа отримує на руки суму, яка є меншою суму ПДФО та ВЗ (див. нижче).

Збільшити

Дивіденди нерезидентам

При виплаті дивідендів нерезидентам оподаткування здійснюється наступним чином:

Збільшити

У разі наявності міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, нерезидент може зарахувати суми сплачених податків в Україні в рахунок податкових зобов’язань у своїй країні (на підставі  довідки від ДФС).

Дивіденди та платники єдиного податку

Оподаткування дивідендів у платників єдиного податку 3 групи має свої особливості:

Податковий облік отримання дивідендів в операціях з платниками єдиного податку також є особливості:

 • якщо дивіденди отримує платник податку на прибуток від платника єдиного податку – зменшувати фінрезультат з 01.01.2018 не потрібно (згідно внесених змін до  пп. 140.4.1 ПКУ на підставі Закону України від 07.12.2017 р. № 2245);
 • якщо дивіденди отримує платник єдиного податку від платника податку на прибуток – суми отриманих дивідендів не включаються до доходу та на обкладаються у отримувача платника 3 групи, якщо дивіденди оподатковані згідно правил ПКУ (пп. 10 п. 292.11 ПКУ).

Щодо 1-2 групи єдиного податку, то виплата їм дивідендів оподатковується аналогічно виплаті дивідендів звичайним фізособам.

Дивіденди для сільгоспвиробників

Оподаткування дивідендів для сількогосподарських виробників, які перебувають на 4 групі єдиного податку, насьогодні здійснюється аналогічно платникам єдиного податку 3 групи.

 • Норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Источник: https://www.golovbukh.ua/article/7096-viplata-divdendv

Ссылка на основную публикацию