Згідно з оригіналом чи копія вірна як правильно?

Всеукраїнська асоціація кадровиків. Як правильно завіряти копії документів?

Порядок завірення копій документів роз'яснено Укргосреестром.

У листі від 07.02.2013 р.

№ 43-06-15-13 Укргосреестр роз'яснив, що згідно з пунктом 10 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, заявник разом з заявою про держреєстрацію подає органу держреєстрації прав, нотаріусу необхідні для такої реєстрації документи, визначені Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату держмита.

Таким чином, законодавством встановлено необхідність подання копій документів, необхідних для держреєстрації прав, засвідчених в установленому порядку.

Укргосреестр розповів про механізми завірення копій документів. Згідно зі ст.

75 Закону «Про нотаріат» нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями, за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і посвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Вірність копії документа, виданого громадянином, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису громадянина на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування громадянина.

Згідно з пунктом 77 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади, напис про посвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціал імені ) і прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа “Підпис”. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної установи (без зображення герба) або печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії і т.д.) установи.

У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань прийому громадян на роботу, навчання, посвідчення їх трудових, житлових та інших прав у взаємовідносинах з установою, а також при формуванні особових справ працівників установа може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо). Відмітка «Копія» проставляється на лицьовій стороні у правому верхньому кутку першого аркуша документа.

Засвідчення документа керівником підприємствам, установи, організації має відбуватися відповідно до вимог Національного стандарту «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003. Так, завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», завіреним печаткою, дати засвідчення копії.

Укргосреестр також вказав, що законодавство не містить вимог у разі, коли фізособою здійснюється завірення копії документа, його що стосується, а тому, виходячи із загальних положень щодо посвідчення копій документів, на таких копіях проставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, його ініціали та прізвище, з відміткою «Згідно оригіналом», дата засвідчення копії.

Таким чином, Укргосреестр роз'яснив, що для цілей проведення держреєстрації прав до копій документів, завіреним в установленому порядку, слід відносити копії документів, завірених як нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, так і уповноваженою особою органу держвлади, підприємства, установи, організації (для юросіб) або фізособою (для фізосіб), подаючими такий документ.

Источник: https://www.kadrovik.ua/content/yak-pravilno-zav-ryati-kop-dokument-v

Копія документа: як посвідчити правильно

На написання цієї статті наштовхнула дискусія в соціальних мережах серед колег щодо того, які ж документи необхідно подавати при направленні адвокатського запиту, а також те, що постійно зіштовхуюся з ситуацією, коли копії документів не посвідчуються узагалі або посвідчуються некоректно.

Змушені бути формалістами у цих питаннях, якщо хочемо мати менше підстав для відмови в отриманні інформації за адвокатськими запитами. Проте й надавати зайву інформацію та документи не потрібно, бо, нерідко, в такий спосіб адвокат, сам того не відаючи, розкриває адвокатську таємницю.

Отже, документи, які мають бути додані до адвокатського запиту, чітко й однозначно визначені абзацом 2 частини 1 статі 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

При цьому жодна норма чинного законодавства України не визначає способу та порядку посвідчення адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/чи копії ордера. Адвокат, у рамках надання правової допомоги клієнту, самостійно визначає прийнятний спосіб посвідчення документів.

Конструкція цієї норми сформульована у такий спосіб, що не містить відсилання до норм законів чи підзаконних нормативно-правових актів, а відповідно до частини 1 статті 19 Конституції України (норми якої є нормами прямої дії) правовий порядок в Україні грунтується на тому, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено чинним законодавством.

Водночас, в Україні діє Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.

Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, що поширюється на організаційно-розпорядчі документи, створювані в результаті діяльності підприємств, установ, організації та їх об'єднань усіх форм власності.

Водночас, фізичні особи, у тому числі адвокати, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально, не зобов’язані виконувати вимоги ДСТУ 4163-2003, адже не належать до кола тих осіб, на яких в обов’язковому порядку поширюється дія Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, про що зазначено в розділі 1 цього ДСТУ під назвою «Сфера застосування».

Проте для уникнення маніпуляцій з боку адресатів адвокатських запитів все-таки рекомендуємо дотримуватися порядку засвідчення копій документів, визначеного пунктами 5.26, 5.

27 ДСТУ 4163-2003, відповідно до яких відмітка про засвідчення копії документа складається: зі слів «Згідно з оригіналом»; назви посади; особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища; дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.

Приклад:

Згідно з оригіналом

Адвокат Підпис Л.С.Дубчак

12.07.2017

Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

Це загальний порядок коректного посвідчення копій документів, який необхідно відпрацювати в діловодстві компанії до автоматизму. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://blog.liga.net/user/ldubchak/article/27606

Як правильно завірити документи копія вірна зразок

Копія документа – аналогічний тип документації, що забезпечує 100% -е відтворення даних справжнього зразка, а також частина зовнішніх ознак або параметрів в повній мірі.

Вимога до копії, полягає в тому, що вона повинна відтворювати основні реквізити основної документації. Оформлення копії здійснюється на бланку або на типовому листі, текст оригіналу в повній мірі повторюється.

Розглянемо ситуації, коли копія вірна на документах: зразок, фото таких випадків і особливості складання паперів.

Характерна особливість копій полягає у відсутності особистого підпису власника, який підписав оригінал.

При цьому найменування інформаційного листа, а також розшифровка підпису повинні бути відтворені в повній мірі.

У зв'язку з відсутністю справжнього підпису будь-якої зі сторін, копія потребує завіренні.

Факт того, що копія має повну відповідність оригіналу, відзначається за допомогою особливого реквізиту, іменованого як «відмітка про завірення», розташованого під підписом. В її складі перебуває кілька важливих елементів:

 • слово «Вірно», написане з великої літери;
 • вказівка ​​найменування особи, що завірила екземпляр;
 • підпис уповноваженої особи для запевнення;
 • розшифровка підпису;
 • зазначення дати запевнення.
Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Компанія має право провести завірення тільки документів, які були створені в її рамках. Якщо ведеться мова про сторонніх компаніях, то запевнення допустимо тільки при наявності відповідного дозволу від тих організацій. Якщо таке відсутнє, можна займатися виготовленням копій в процесі вирішення декількох питань, перелік яких обмежений:

На практиці часто застосовується вигляд копій, при якому матеріали в автоматичному режимі отримують запевнення, причому це стосується всіх екземплярів. Такі елементи звуться помножених примірників.

Перший з них зазвичай друкується на бланку, після проходження процедури запевнення стає оригіналом, а решта перетворюються в копії. Засвідчення і підтвердження в даному випадку передбачає підписання, реєстрацію, встановлення друку.

По-перше, ці екземпляри можуть бути розділені на кілька категорій.

 • Виписка, представлена ​​копією елемента документа. Поширеним на практиці є процес виписок з особистих складам, які використовуються при формуванні особової справи кожного співробітника. Оформлення здійснюється на загальному бланку, завдяки чому процес відтворення основних реквізитів помітно скорочується.
 • Відпустка. Ще один елемент відтворення копій, здійснюваний уповноваженими особами і спрощує процедуру ведення справ в рамках підприємств різного типу і плану.

Так, порядок запевнень копій документів організації досить простий, якщо розібратися в скоєнні цього процесу більш детально.

Процес роботи служби з прийому кадрів нерідко супроводжується необхідністю створення копії того чи іншого документа. Не так давно в рамки цього явища були введені зміни, в зв'язку з якими важливо вивчити процес детально.

Щоб документ набув чинності юридичного характеру, необхідно щоб при його оформленні присутні реквізити (обов'язково):

 1. Найменування компанії;
 2. Назва та опис структурного підрозділу;
 3. Дата проведення процедури;
 4. Індекс реєстрації процесу;
 5. Підпис уповноваженої особи.

Ці правила засвідчення копій документів затверджені в Інструкції щодо оформлення документації.

До того як були внесені зміни, було відзначено, що для набуття копією юридичної сили потрібно завірення, однак порядок цього процесу не уточнювався.

В рамках нових законодавчих вимог до копії пред'являється необхідність відтворення всіх реквізитів документації, включаючи реквізитів самого бланка.

Розглядаючи відповідь на питання про те, хто має право завіряти копії документів в організації, можна відзначити, що в якості такого співробітника може виступати головний службовець у відділі кадрів – начальник або ж працівник, якому, на підставі норм законодавства, були надані правомочності на вчинення подібних дій.

Важливо знати! Посадова особа, яка є уповноваженим (це може бути сам керівник організації або його заступники, начальник структурного підрозділу і помічники, спеціаліст або працівник, який має право на прийняття окремих рішень), повинен виконувати всі свої трудові зобов'язання.

Копія документа, в якій відтворено частково необхідні реквізити, що має запевнення в юридичному порядку, являє собою виписку з документа. Оформлення, як уже зазначалося, проводиться на загальному бланку.

У документації вказується безпосередньо слово «Виписка» і має відношення до назви. Відмітка про те, що копія завірена, наноситься під реквізит «Підпис». Розглянемо зразок, як правильно завірити копію документа, ставлячи печатку «Копія вірна».

Всього в копії прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 8 аркушів. Необумовлені виправлень в копії немає.

Начальник служби по кадрам

Підпис _________ / А. Б. Сидоров

Копії документів, які надаються фізичним та юридичним особам, їх офіційним представникам, а також окремі виписки з них, варто оформляти на підставі даних Інструкції.

Якщо має місце бути пересилання документації в інші організації, в тому числі і її копій, і це потрібно для вирішення завдань, пов'язаних з законними інтересами і правами осіб, що звернулися, необхідно, щоб на пересилаються документах була печатка компанії.

Таким чином, завірена копія документа – це одна з його різновидів (може бути в декількох примірниках), яка повністю або частково відтворює основні дані і реквізити, а також має відповідні підписи уповноважених осіб про те, що всі зазначені в копії дані вірні.

Завірена копія наділяється юридичною силою. Правильне оформлення запевнення спричиняє відсутність проблем з законодавчими нормами.

Як завіряти документи “копія вірна”: зразок. Правила засвідчення копій документів

Здавалося б, скопіювати документ і поставити на нього відповідний штамп – це так просто. Що може бути складного? Виявляється, і на це є свої правила! Давайте розберемося, які труднощі можуть вас очікувати і розглянемо зразок, як завіряти документи «копія вірна».

Уявімо, що ви зібралися брати кредит в банку. Практично в будь-якому випадку дана організація вимагатиме від вас надати копію документа про трудову діяльність, щоб переконатися у вашій платоспроможності.

Або ви вирішили стати індивідуальним підприємцем, тоді вам знадобиться нотаріально завірена копія паспорта.

Таким чином, і в першому, і в другому випадку вам будуть потрібні належним чином оформлені копії документів. Таких ситуацій в приклад можна привести дуже багато. Єдине, що їх об'єднує – папери повинні бути завірені відповідно до правил канцелярії.

Звичайна копія з документа – це простий папірець. Якщо ж вона завірена належним чином, то відразу знаходить юридичну силу.

Оригінал і завірена копія: в чому різниця?

Перший документ є єдиним у своєму роді, т. Е. Існує тільки в одному екземплярі. Копія – це повтор оригіналу, як кажуть «один в один», без наявності «живий» печатки та підпису. Останніх може бути скільки завгодно.

При цьому копія без посвідчувального напису не має юридичної сили.

Оригінал документа завжди варто зберігати дбайливо, оскільки відновити його часом важко, на відміну від копій.

Якщо трапилося, що оригінал втрачено, але є завірена копія, то дозволяється повторно виконати те ж саме засвідчувального дію саме з нею. Це не стосується тих випадків, коли оригінал документа можна відтворити заново, наприклад, на підприємстві втрачено наказ, замість якого надрукували новий з тими ж реквізитами, підписом і печаткою.

На цікавлять багатьох тему, скільки коштує копія документа, можна подивитися по-різному. Наприклад, якщо це звичайний повтор документа без засвідчення його вірності оригіналу, то 1 стор. В межах 2-4 руб., А якщо ж потрібно посвідчувального напис, наприклад, у нотаріуса – то ціна, відповідно, зростає в кілька разів.

Штамп «копія вірна» залишає відбиток прямокутної форми з відповідним написом. Зазвичай штампи містять в собі будь-які рукописні записи, їх використання дозволяє значно прискорити діловодство, особливо в організаціях з великим обсягом інформації, наприклад, в судах, поліції, інших органах.

Серед всієї маси печаток одні з найпоширеніших – «копія», «вірно», «копія вірна». Вони можуть бути звичайні, з датою і з підписом.

В організації може бути як завгодно таких штампів, кількість не обмежена. При цьому відбиток даної друку без підпису уповноваженої особи не має сили.

Оскільки справа стосується офіційних документів, питання про правильне їх завіренні регламентується правовими нормами.

В інтернеті ви, звичайно, завжди знайдете зразок, як завіряти документи «копія вірна», проте, чи буде він відповідати останнім нововведенням … Розберемося докладніше.

В даний час правила засвідчення копій регулюються низкою стандартів та інших правових актів:

 • ГОСТ Р 6.30-2003. Згідно з його вимогами, відмітка повинна складатися зі слова «Мабуть» під підписом, вказівки на посаду котрий запевняє особи, підписи, ПІБ, дати.
Читайте также:  Курям чи курам як правильно?

Источник: http://wearethepeople.ru/nazva-kategorii/jak-pravilno-zaviriti-dokumenti-kopija-virna/

Как правильно заверять копии документов?

Порядок заверения копий документов разъяснен Укргосреестром.

В письме от 07.02.2013 г.

№43-06-15-13 Укргосреестр разъяснил, что согласно пункту 10 Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений, заявитель вместе с заявлением о госрегистрации подает органу госрегистрации прав, нотариусу необходимые для такой регистрации документы, определенные Порядком, их копии, документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Государственного реестра прав, и документ об уплате госпошлины.

Таким образом, законодательством установлена необходимость представления копий документов, необходимых для госрегистрации прав, заверенных в установленном порядке.

Укргосреестр рассказал о механизмах заверения копий документов. Согласно ст.

75 Закона «О нотариате» нотариусы, должностные лица органов местного самоуправления, которые совершают нотариальные действия, удостоверяют верность копий документов, выданных предприятиями, учреждениями и организациями, при условии, что эти документы не противоречат закону, имеют юридическое значение и удостоверение верности их копий не запрещено законом.

Верность копии документа, выданного гражданином, удостоверяется в тех случаях, когда подлинность подписи гражданина на оригинале этого документа удостоверена нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления или предприятием, учреждением, организацией по месту работы, учебы, жительства или лечения гражданина.

Согласно пункту 77 Типовой инструкции по делопроизводству в центральных органах исполнительной власти, Совете министров АРК, местных органах исполнительной власти, надпись об удостоверении документа состоит из слов «Согласно с оригиналом», наименования должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его инициалов (инициала имени) и фамилии, даты заверения копии и проставляется ниже реквизита документа «Подпись». Надпись об удостоверении копии скрепляется печатью с указанием на ней наименования соответствующего учреждения (без изображения герба) или печатью структурного подразделения (службы делопроизводства, службы кадров, бухгалтерии и т.д.) учреждения.

В случае подготовки документов для предоставления судебным органам, при решении вопросов приема граждан на работу, учебу, удостоверения их трудовых, жилищных и других прав во взаимоотношениях с учреждением, а также при формировании личных дел работников учреждение может изготавливать копии документов, выданных другими учреждениями (копии дипломов, свидетельств о получении образования и т.д.). Отметка «Копия» проставляется на лицевой стороне в правом верхнем углу первого листа документа.

Заверение документа руководителем предприятиям, учреждения, организации должно происходить в соответствии с требованиями Национального стандарта «Требования к оформлению документов» ДСТУ 4163-2003.

Так, заверять документы следует с указанием названия должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его инициалов и фамилии, с отметкой «Согласно с оригиналом», заверенной печатью, даты заверения копии.

Укргосреестр также указал, что законодательство не содержит требований в случае, когда физлицом осуществляется заверение копии документа, его касающегося, а потому, исходя из общих положений относительно удостоверения копий документов, на таких копиях проставляется личная подпись лица, удостоверяющего копию, его инициалы и фамилия, с отметкой «Согласно оригиналом», дата заверения копии.

Таким образом, Укргосреестр разъяснил, что для целей проведения госрегистрации прав к копиям документов, заверенным в установленном порядке, следует относить копии документов, заверенных как нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, так и уполномоченным лицом органа госвласти, предприятия, учреждения, организации (для юрлиц ) или физлицом (для физлиц), подающими такой документ.

Источник: http://flexp.com.ua/ib/article/1831

Копія вірна чи згідно з оригіналом? – експрес–урок – Ютюб Видео Рецепты

: 7 г. назад

Собеседование на работу: как продать себя грамотно – Михаил Портнов – Siliconvalleyvoice Собеседование или интервью при найме на работу имеет свои правила успешного поведения, свою Науку Побеждать. Так в Кремниевой Долине учат студентов школы тестировщиков программного обеспечения Portnov Computer School – http://www.portnov.com

: 7 мес. назад

Ірина Гулей пробралась за лаштунки рубрики «Експрес-уроки української мови» від Олександра Авраменка. Чи робить помилки найвідоміший викладач української мови, хто та як знімає рубрику, хто боїться Олександра Авраменка – дивіться просто зараз. Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

: 5 г. назад

Never miss a talk! SUBSCRIBE to the TEDx channel: http://bit.ly/1FAg8hB http://j.mp/TxT14TimDoner Tim Doner is a senior at the Dalton School in New York City who has studied over 20 languages.

His interest started at the age of 13, after several years of French and Latin, when he began learning Hebrew and soon moved on to more obscure tongues such as Pashto, Ojibwe and Swahili.

As he describes it, his goal is not to achieve fluency in each, but rather to learn about foreign history and culture through the medium of language. He spends much of his time perfecting his linguistic skills in different neighborhoods around the city, and to date his Youtube channel has received over 3 million hits.

Tim has been interviewed (in English, Mandarin, Arabic and Farsi, among others) for media outlets such as The New York Times, BBC, The Today Show, Reuters and The Economist. He is starting his freshman year at Harvard next year and plans to study linguistics.

: 2 г. назад

Турція, Арменія, Словакія – розмовляючи українською, мовці дуже часто неправильно називають навіть відомі країни. Разом з Олександром Авраменком розберемо найпоширеніші помилки. Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

: 6 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ С АКУЛАМИ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 7 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО ЗОМБИ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 7 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО КАТАСТРОФЫ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 7 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО ВАМПИРОВ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 7 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО ЛЮБОВЬ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 7 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО ПОДРОСТКОВ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 2 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО ТАНЦЫ ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

: 7 мес. назад

ТОП 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ПРО КОСМОС ПО КИНОПОИСКУ! ПОДПИШИСЬ: …

Источник: https://receptyvideo.ru/watch/1iHUGyktUh8

Як правильно завірити копію документа копія вірна

Як правильно завірити копію документа? Згідно ГОСТ Р 51141-98. КОПІЯ ДОКУМЕНТА – документ, повністю відтворює інформацію справжнього документа і всі його Слово «Мабуть». Посада особи, котрий запевняє копію

Як завірити копію документа, яка складається з декількох сторінок? Для цього в законодавстві закріплені спеціальні рекомендації, яких потрібно дотримуватися.
Перш за все варто пронумерувати кожну сторінку, з якої складається копія. При цьому не має значення, де саме будуть стояти цифрові позначення. Головне, щоб вони відповідали оригіналу.

В обов'язковому порядку всі листи необхідно скріпити між собою відповідно нумерації документа. Зшити їх можна за допомогою нитки або залізної дужкою. Місце з'єднання повинно припадати на ту частину паперу, де немає тексту. Як правило, це ліва частина сторінки.

На те місце, де виходить нитка або дужка, потрібно наклеїти спеціальну папірець, на якій буде позначено кількість листів і підпис посадової особи. Крім того, необхідно поставити печатку, але так, щоб одна її частина була на аркуші з позначенням номерів сторінок, а друга – на самому документі.

Крім того, нормативно-правовими актами передбачена можливість не скріплювати сторінки багатолистові документа між собою. Але в такому випадку на кожній складовій копії в обов'язковому порядку повинні бути проставлені відповідні позначення, які свідчать про вірність дубліката.

Засвідчення документа у нотаріусаЯк завірити копію документа, на які повноважень працівників організації не вистачає? У таких випадках особі доведеться скористатися послугами нотаріуса. Саме такий працівник має право проставляти відмітки, які свідчать про ідентичність дубліката документа його оригіналу.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

При цьому до нього можна звертатися не тільки в тих випадках, коли це прямо вказано в законі. Громадяни та організації мають право на підтвердження тотожності в нотаріальній формі навіть тих документів, які можуть бути завірені іншим способом. Просто в такому випадку не виникає невпевненості в тому, що щось зроблено не так, як потрібно.

Нотаріально завірені копії документів мають безперечний характер. Якщо посадовою особою організації могли бути зроблені помилки при проставленні відповідних відміток, то у нотаріуса таке неприпустимо. Тому при наданні документа, завіреного таким способом, не виникне ніяких питань.Порядок завірення дублікатаКожен працівник нотаріату знає про те, як правильно завірити копію документа. Для того щоб він підтвердив ідентичність дубліката, необхідно надати:

оригінал;

копію;документ, що підтверджує особу особи, яка звернулася до нотаріуса.Перш за все посадова особа перевіряє правильність копії документа і її повну відповідність оригіналу. Після того як цей факт буде підтверджений, нотаріус ставить позначки, які включають його ім'я, слово «вірно», дату, печатку, номер реєстрації завірення.

Після того як всі дії будуть виконані, той, хто звернувся до нотаріальної контори, розписується в спеціальному журналі, де ведеться реєстр всіх звернень громадян та юридичних осіб.Завірити копію документа у нотаріуса досить просто і недовго. Крім надання всіх необхідних документів та оплати таких дій, нічого не потрібно.

Скільки коштує завірити копію документаЯкщо говорити про те, яку ціну мають такі дії, потрібно зауважити, що тут все залежить від того, хто займається процесом.Коли мова йде про саму організацію або органах держави, то така процедура безкоштовна. Ніяких окремих платежів за здійснення таких дій вносити не потрібно.Свою ціну має нотаріальне завірення.

Як правильно завірити копію документа, ми розібралися, а от в тому, у скільки це обійдеться – немає. У даній ситуації все безпосередньо залежить від того, яким саме нотаріусом здійснюється підтвердження ідентичності. Якщо це державний працівник – то тарифи будуть нижчими.

У разі якщо особа звернулася до приватного нотаріуса, то тут потрібно буде заплатити вже більше. практичне значенняНадання копії, оформленої юридично, має важливе значення. В першу чергу це проявляється в тому, що такий документ може фігурувати в справах замість оригіналу, підтверджуючи при цьому ті чи інші факти.

Про те, як запевнити копію документа, було розказано досить. Найголовніше – це запам'ятати порядок проставлення відміток і інформації, яка повинна в неї входити.Як завірити копії документів? Зразок не визначено на законодавчому рівні. Тому необхідно вивчити всі описані вище правила і дотримуватися їх.

Як приблизно він повинен виглядати, можна подивитися на фото вище.

Я роблю так: ставлю печатку “КОПІЯ ВЕРНА” на кожен лист документа, внизу пишу генеральний директор, рядком нижче назва компанії, ще нижче ПІБ. А в нашій компанії запевняє копії документів юрист, або секретар, т. Е. Я.

Копії інших документів ви можете завіряти тільки в тому випадку, якщо оригінал зберігається у вас (як, наприклад, трудові книжки працівників). Як правило, це слова “Вірно” або “Копія вірна”. 2. Посада особи, яка засвідчує копію.

На всіх документах необхідний штамп “Копія вірна” з підписом? В ксерокопії трудової зазвичай після останнього запису пишемо “Працює по теперішній час”, підпис завіряє особи і печатка підприємства. Так як правильно?

Початок> ЯК вести бізнес> ЯК правильно зшити документи і завірити копії? Документ, що складається з одного аркуша, повинен бути завірений окремо, зшивати напис ( «Вірно»), посада особи, яка засвідчує копію, особистий підпис

Підкажіть, пож, мені, темної, як правильно завіряти копії документів. Копія вірна, підпис, ПІБ. Друк на підписи.

Схожі статті

Источник: http://blog.r13-r21.com.ua/articles/jak-pravilno-zaviriti-kopiju-dokumenta-kopija.php

Копія вірна чи згідно з оригіналом? – експрес–урок – Видео

7 лет назад

Собеседование на работу: как продать себя грамотно – Михаил Портнов – Siliconvalleyvoice Собеседование или интервью при найме на работу имеет свои правила успешного поведения, свою Науку Побеждать. Так в Кремниевой Долине учат студентов школы тестировщиков программного обеспечения Portnov Computer School – http://www.portnov.com

7 меc назад

Ірина Гулей пробралась за лаштунки рубрики «Експрес-уроки української мови» від Олександра Авраменка. Чи робить помилки найвідоміший викладач української мови, хто та як знімає рубрику, хто боїться Олександра Авраменка – дивіться просто зараз. Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

2 лет назад

Турція, Арменія, Словакія – розмовляючи українською, мовці дуже часто неправильно називають навіть відомі країни. Разом з Олександром Авраменком розберемо найпоширеніші помилки. Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

5 лет назад

Never miss a talk! SUBSCRIBE to the TEDx channel: http://bit.ly/1FAg8hB http://j.mp/TxT14TimDoner Tim Doner is a senior at the Dalton School in New York City who has studied over 20 languages.

His interest started at the age of 13, after several years of French and Latin, when he began learning Hebrew and soon moved on to more obscure tongues such as Pashto, Ojibwe and Swahili.

As he describes it, his goal is not to achieve fluency in each, but rather to learn about foreign history and culture through the medium of language. He spends much of his time perfecting his linguistic skills in different neighborhoods around the city, and to date his Youtube channel has received over 3 million hits.

Tim has been interviewed (in English, Mandarin, Arabic and Farsi, among others) for media outlets such as The New York Times, BBC, The Today Show, Reuters and The Economist. He is starting his freshman year at Harvard next year and plans to study linguistics.

2 лет назад

Сьогодні наш мовний експерт Олександр Авраменко провів онлайн-урок української мови на чужих помилках. В епіцентрі уваги опинилася ведуча Катерина Осадча. Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

3 лет назад

Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

3 лет назад

У Сніданку наш експерт Олександр Авраменко. Сьогодні тема уроку – одиниці вимірювання. Типова помилка – наголошування міри довжини: кілОметр чи кіломЕтр? Про це ми запитали в киян і гостей столиці. Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

3 лет назад

Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

2 лет назад

Що робити, щоб швидко запам'ятати правильний наголос? Подивитися це відео!;) ========================= Більше корисних матеріалів для легкого навчання – на сайті https://videorepetitor.com ========================= Раптом комусь захочеться подякувати 🙂 5168 7551 0541 6982 (ПриватБанк) U468381823658 (WebMoney)

3 лет назад

Урок української мови від Олександра Авраменка. Сьогодні поговоримо про помилки у відмінювання числівників. Це одна з найскладніших тем у школі. Олександр Авраменко, Відмінювання числівників, числівники, Урок української мови, експрес-урок Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

2 лет назад

Сьогодні Олександр Авраменко відповідає на питання львів'ян. Який варіант правильний: компостерувати, компостирувати чи компостувати квиток? Сніданок з 1+1 у мережі https://www..com/snidanok

Источник: https://kahn-russia.ru/watch/kop%D1%96ya-v%D1%96rna-chi-zg%D1%96dno-z-orig%D1%96nalom-%E2%80%93-ekspres%E2%80%93urok/1iHUGyktUh8

Ссылка на основную публикацию