Являється чи є як правильно?

Говорімо правильно • Наукова перспектива

Таблиця помилок, які часто виникають в процесі спілкування

Неправильно Правильно
Іншими словами… Інакше кажучи…
Кардинально відмінні заходи… Суттєво відмінні заходи…
Категорично не можу… Ніяк не можу…
Легше всього… Найлегше…
Набагато вищу зарплату… Значно вищу зарплату…
Кілька років назад… Кілька років тому…
На передодні виступу… Напередодні виступу…
На сьогоднішній день… На сьогодні…
На цих днях… Цими днями…
Виробництво не в змозі забезпечити… Виробництво не здатне  забезпечити…
Сказано не до місця… Сказано недоречно…
Першим ділом треба ухвалити… Насамперед треба ухвалити…
Під кінець дня… Наприкінці дня…
По крайній мірі… Принаймні…
По нинішній день… Донині…
Станом на початок квітня… На початок квітня…
Точно відомо… Достеменно відомо…
У цій проблемі треба розібратися… Цю проблему треба з’ясувати…
Розмовляти на українській мові… Розмовляти українською мовою…
Розписатися у відомості… Підписатися у відомості…
Розповсюджують думку… Поширюють думку…
Думки людей часто розходяться коли йдеться про… Думки людей часто не збігаються,  коли йдеться про…
Не складають винятку… Не є винятком…
Співпадають дані… Збігаються дані…
Спішать… Поспішають…
Справились із завданням… Впоралися із завданням…
Ставить собі мету… Ставить собі за мету…
Стануть уроком іншим… Будуть наукою для інших…
Стануть на чолі боротьби… Очолять боротьбу…
Сходяться на думці… Погоджуються…
Тратити даремно час… Марнувати час…
Тягнув з вирішенням… Зволікав із вирішенням…
Беззаперечні істини… Незаперечні істини…
Взаємозв’язані… Взаємопов’язані …
Добавляю вартість… Додаю вартість…
Безпосередньо бере участь… Бере безпосередню участь у…
Дуже боляче реагує… Дуже болісно реагує…
Взаємно допомагати одне одному… Допомагати одне одному…
Говорити відкрито… Говорити відверто…
В останній час… Останнім часом…
В порядку винятку… Як виняток…
В скорому часі… Невдовзі…
Всякий раз… Кожного разу…
Всупереч загальноприйнятих традицій… Всупереч загальноприйнятим традиціям…
Гірше всього… Найгірше…
Дальше буде… Далі буде…
Детальніше про виставку… Докладніше про виставку…
Даром потратив час… Даремно (марно) втратив (згаяв) час…
З відому дирекції… З відома дирекції…
Згідно розкладу дня… За розкладом…
Заключні результати… Кінцеві результати…
Він заінтересований в цьому… Він зацікавлений в цьому…
Порушення існуючих законів… Порушення чинних законів…
Кілька підходящих кандидатур… Кілька відповідних кандидатур…
Пояснююча записка… Пояснювальна записка…
Пророблена робота… Виконана робота…
Розгорнутий план роботи… Розгорнений план роботи…
Супроводжуючий документ… Супровідний документ…
Уточнюючі запитання… Уточнювальні запитання…
Не дивлячись на… Незважаючи на…
Підводячи підсумки… Підсумовуючи…
Другим разом… Іншим разом…
Тривав протягом кількох тижнів… Тривав кілька тижнів…
Обидвох держав… Обох держав…
Ні одного разу… Жодного разу…
Для всіх інших… Для решти…
Залишилися в стороні… Залишилися  осторонь…
Для нас не підходить… Нам не підходить…
У своїх інтересах… У власних інтересах…
Ні в якому разі… У жодному разі…
У даний момент… Цієї миті…
У значній мірі… Значною мірою…
У перших днях травня… У перші дні травня…
У тій чи іншій мірі… Так чи інакше…
Ціленаправлено… Цілеспрямовано…
Щоденно… Щодня…
Як би там не було… Хоч би як…
Як раз тому… Саме тому…
Виступити в захист… Виступити на захист…
Раз в місяць… Раз на місяць…
В порядку денному – нагальні питання… На порядку денному – нагальні питання…
В цьому році… Цього року…
Всупереч власного бажання… Всупереч власному бажанню…
Для будь-кого зрозуміло… Будь-кому зрозуміло…
Для нас зрозуміло… Нам цілком зрозуміло…
Гідний для наслідування… Гідний наслідування…
Українська мова для нього незрозуміла… Українська мова йому незрозуміла…
Аналогія до відомих подій… Аналогія з відомими подіями…
Котрим не байдуже до долі держави… Яким не байдужа  доля держави…
Стосувалися до справи…. Стосувалися  справи….
Відповідно з рішенням… Відповідно до рішення…
Надсилати за адресою… Надсилати на адресу…
За браком часу… Через брак часу…
За допомогою вчених удалося… З допомогою вчених удалося…
Взявся за роботу… Взявся до роботи…
За результатами роботи за минулий рік… За результатами роботи у минулому році…
Дбати за справедливість… Дбати про справедливість…
Читаю на англійській мові… Читаю англійською мовою…
На виробничому об’єднанні… У виробничому об’єднанні…
Відповідати по бажанню… Відповідати за бажанням…
По виконанні завдання… Виконавши завдання…
Заходи по відзначенню… Заходи щодо відзначення…
Заборгованість по виплаті пенсій… Заборгованість з виплати пенсій…
По вівторках… Щовівторка…
По вказівці… За вказівкою…
По власному розсуду… На власний розсуд…
По всім питанням дав правильну відповідь… На всі питання дав правильну відповідь…
По всіх правилах… За всіма правилами…
Не пройшов по конкурсу… Не пройшов за конкурсом…
Робота по сумісництву… Робота за сумісництвом…
При будь-яких обставинах… За будь-яких обставин…
Але при умові… Але за умови…
Про це наголошувалося… На цьому наголошувалося…
Ввести у склад… Ввести до складу…
Інформація щодо вистави… Інформація про виставу…
Рішення щодо позбавлення повноважень… Рішення про позбавлення повноважень…
На протязі Протягом
Конкурентноздатний Конкурентоспроможний
Банкрот Банкрут
Інформативні бюлетні Інформаційні бюлетені
Абривіатура Абревіатура
Моя автобіографія Моя біографія
Є багато альтернатив Є альтернатива
Без будь-яких виключень Без жодних винятків
В грошовому вираженні У грошовому виразі
Завідувач відділом Завідувач відділу
Дивіденти Дивіденди
Доводи Докази
Висловив переконання, що … Запевнив, що ….
Постає питання Постає запитання
Підписка газет Передплата газет
На наш погляд На нашу думку
Подача документів Подання документів
Розповсюдження інформації Поширення інформації
В силу різних обставин Через різні обставини
Розгорталася ситуація Розгорталися події
Спадання обсягів Спад обсягів
Співшукач Здобувач
Крайній строк Крайній термін
Конференція на честь річниці … Конференція з нагоди річниці
Поштовий ящик Поштова скринька
Відслідкувати Простежити
Документ включає важливі відомості Документ містить важливі відомості
До порядку денного включити питання До порядку денного внести питання
Внести на затвердження Подати на затвердження
Добитися мети Досягти мети
Цей факт доводить те …. Цей факт свідчить про те …
Якщо дозволить час ….. Якщо матиму час ……
Не дозволяє з’ясувати ……….. Не дає змоги з’ясувати ……..
Займалися цим питанням Вивчали це питання
Заслуговує уваги такий факт Вартий уваги такий факт
Вони затягували роботу Вони зволікали з роботою
Якщо це Вас не затруднить Якщо це Вас не обтяжить
Звертають на себе увагу ….. Привертають до себе увагу …..
Запис здійснено на підставі документів … Запис зроблено на підставі документів …
Існує десять напрямків розвитку Є десять напрямків розвитку
Має широке застосування…. Широко застосовується ….
Мається на увазі Ідеться про
Назначити на посаду Призначити на посаду
Надавати перевагу Віддавати перевагу
Одержувати перемогу Здобувати перемогу
Отримала визнання Дістала визнання
Отримали освіту Здобули освіту
Переймати досвід Запозичувати досвід
Піднімаються проблеми Порушуються проблеми
При цьому поніс великі збитки При цьому зазнав великих збитків
Потратив час Витратив час
Приймати участь Брати участь
Прийняти до уваги Взяти до уваги
Прийшли до висновку Дійшли висновку
Провіряти Перевіряти
Пройде деякий час Мине якийсь час
Проникся бажанням Пройнявся бажанням
Її відповідь вартує самої вищої оцінки Її відповідь заслуговує найвищої оцінки
Спеціалісти вбачають причиною проблеми порушення правил Спеціалісти вбачають причину проблеми у порушенні правил
Вважати необхідним Вважати за потрібне
Вважаю своїм обов’язком Вважаю за свій обов’язок
Я вибачаюся Вибачте мені
Використовують нагоду Користають з нагоди
Вирішувати проблему Розв’язувати проблему
Ціна виросла в десять разів Ціна зросла в десять разів
Висловили висновки щодо ситуації Зробили висновки щодо ситуації
Виставляти претензії Висувати претензії
Вистачить звернутися Досить звернутися
Виступив з вступним словом Виголосив вступне слово
Конференція відбудеться в третій годині Конференція розпочнеться о третій годині
Відмічено Відзначено
Віддавати собі звіт Усвідомлювати
Відноситися до більшості Належати до більшості
Абонентська плата Абонентна плата
Багаточисленні документи Численні документи
Безпрецендентний Безпрецедентний
Будемо відвертими Будемо відверті
Вільна вакансія Вакансія
Вірний шлях Правильний шлях
Діаметрально-протилежні погляди Діаметрально протилежні погляди
Економічне витрачання ресурсів Економне витрачання ресурсів
Зворотній зв’язок Зворотний зв’язок
Інформативні бюлетені Інформаційні бюлетені
З іншого боку З другого боку
Конкурентноздатний Конкурентоспроможний
Робочий телефон Службовий телефон
На сьогоднішній день На сьогодні
Проявляв ініціативу Виявляв ініціативу
Проявляють інтерес Виявляють інтерес
Рахувати правильним Вважати правильним
Рахуватися з чужою думкою Враховувати чужу думку
Безпрецендентний випадок Безпрецедентний випадок
Робити зусилля Докласти зусиль
По крайній мірі Принаймні (у всякому разі)
Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Інформацію подано Головою РМВ ІНЕМ Чубаєм В.М.

за матеріалами довідника з українського слововживання «Неправильно-правильно» М. Волощак

Источник: http://www.inem.lviv.ua/govorimo-pravylno-np/

Як правильно: бажаючий чи охочий, завідуючий чи завідувач? Активні дієприкметники в українській мові

Так склалося, що активні дієприкметники в українській мові, які позначають теперішній час(це такі, що закінчуються на  -учий, -ючий, -ачий, -ячий, як, наприклад, малюючий, відпочиваючий, тремтячий) зовсім не пасують українській мові, і їх вживання є стилістичною помилкою.

Не “відпочиваЮЧі”, а “відпочивальники”

Пам’ятайте про це для виконання завдань ЗНО на зразок: “У якому реченні є стилістична помилка?” або “Де неправильно утворено дієприкметник?” – а також для грамотного написання творчого завдання і, взагалі, для вашого грамотно-привабливого українського мовлення.

Як замінити активні дієприкметники в українській мові? Не складно! Є 5 способів, перегляньте і запам’ятайте їх.

1. Активні дієприкметники, які можна замінити прикметником:

бажаючі складати ЗНО – охочі складати ЗНО

блукаючий сюжет – мандрівний сюжет

відстаючий учень – відсталий учень

водоплаваючі птахи –  водоплавні птахи

ворогуючі стороки – ворожі сторони

вражаючі результати – разючі результати

діючий вулкан – активний вулкан

діючий закон – чинний закон

домінуючий мотив – домінантний мотив

друкуючий пристрій – друкувальний пристрій

думаюча, мисляча людина – вдумлива людина

захоплюючі краєвиди – захопливі, привабливі, звабливі, принадні краєвиди

зволожуючий крем – зволожувальний крем

зворушуюча зустріч – зворушлива зустріч

знаюча людина – тямуща людина

зникаючі види – напівзниклі види

життєстверджуючий настрій – життєствердний настрій

існуючий план роботи – даний план роботи

координуючий центр – координаційний центр

існуючі кордони – сучасні кордони

існуючі методи – наявні методи

миючі засоби – мийні засоби або засоби для миття

Читайте также:  Банты или банты как правильно?

наступаюче свято – прийдешнє свято

обезболюючий засіб – знеболювальний засіб

оточуюче середовище – навколишнє середовище (довкілля)

пануюча ідея – панівна ідея

переконуючий доказ – переконливий доказ

підростаюче покоління – молоде покоління

правляча еліта – керівна еліта

приваблююча пропозиція – приваблива пропозиція

уточнюючі члени речення – уточнювальні члени речення

хвилюючі слова – зворушливі слова

2. Активні дієприкметники, які можна замінити іменником:

акомпануючий – акомпаніатор

виступаючий – доповідач, лектор, промовець

відпочиваючий – відпочивальник

віруючий – вірянин

головуючий – голова

завідуючий кафедрою – завідувач кафедри

керуючий – керівник

контролюючий – контролер

оточуюче середовище – довкілля (навколишнє середовище)

оточуючі люди – оточення (люди навколо)

подорожуючий – подорожній і мандрівник

потопаючий – потопельник

початкуючий – початківець

працюючий – працівник

3. Активні дієприкметники, які можна замінити іменником-прикладкою:

збираюча лінза – лінза-збирач

лідируюча команда – команда-лідер

початкуючий поет – поет-початківець

4. Активні дієприкметники, які можна замінити словосполученням:

люблячий тебе – з любов’ю до тебе

перебуваючий на ремонті – поставлений на ремонт

перебуваючий у відрядженні – у відрядженні

стоячі місця – місця для стояння

сидячі місця – місця для сидіння

5. І, нарешті, якщо нічого вище не підходить, активні дієприкметники можна замінити конструкцією з “що…”, “який…”:

знаючий фізику – який знає фізику

перебуваючий за кордоном – що перебуває за кордоном

працюючий у великій компанії – який працює у великій компанії

Як вам такі “перетворення”? Інколи вони дивні, але правда в тім, що ми просто не звикли до правильного мовлення.

До якого дієприкметника ви не можете дібрати відповідник? Напишіть коментар під статтею і спробуймо щось придумати.

Прямуйте до досконалості і краси!

Читайте также:  Творог или творог как правильно?

Источник: https://200baliv.com/yak-pravylno-bazhayuchyj-chy-ohochyj-zaviduyuchyj-chy-zaviduvach-aktyvni-dijeprykmetnyky-v-ukrajinskij-movi/

Русизми в українській мові: а чи правильно ви говорите?

А чи правильно ви розмовляєте українською?

На жаль, в Україні обмаль людей, які говорять чистою українською мовою.

Сьогодні в мові українців зустрічається занадто багато сленгу, русизмів та інших слів, запозичених з іноземних мов.

Якщо ви прагнете грамотно написати завдання з розгорнутою відповіддю на незалежному тестуванні, а головне — грамотно говорити завжди, вам просто необхідно викорінити «шкідливі» слова під час спілкування українською.

У цій статті ми проллємо світло читачам на найпоширеніші русизми.

1. Квиток і білет.

В українській мові використовуються обидва ці слова, але перше — набагато частіше ніж друге. Квиток нам необхідно придбати для проїзду. А білет витягають студенти на іспитах.

2. Адрес та адреса.

В російській мові існує тільки перше слово, тому багато хто з українців може сказати про своє місце проживання, використавши слово чоловічого роду. Але в українській мові є тільки адреса (жіночого роду). 

3. Мати рацію чи бути правим.

Запам’ятайте, що ви фізично можете бути правим тільки для тих, хто знаходиться зліва від вас. І тут без винятків. Коли ви щось говорите правильно, ви маєте рацію.

4. Приймати чи брати до уваги.

Правильно казати тільки “брати до уваги”, адже приймати ви можете когось або щось — ліки, друзів, папери, та тільки не увагу.

5. Рахувати та вважати.

В російській мові слово “считаю” є багатозначним, і нам треба брати це до уваги. Отже, що маємо в нашій мові: вважати — мати свою думку, рахувати — займатися підрахунками чогось, лічити — послідовно називати цифри послідовно. Не плутайте, будь ласка!

6. Заслуговує, вартує чи вартий.

Для того, щоб сказати, що хтось чогось вартий у російській мові ми використовуємо дієслово “достоин”. Здавалося б, що й в українській мові нам слід підібрати схоже дієслово. Та ні, в українській мові “вартувати” має зовсім інакше значення, це означає “охороняти”. Тому говоріть, що особа варта поваги або заслуговує на повагу.

7. Вибачте мене або мені.

В українській мові правильно — “вибачте мені” або “пробачте, будь ласка”. Також зауважте, що не треба казати “я вибачаюсь”, тому що таким чином ви самі себе пробачаєте, а не просите вибачення.

8. Вживати заходів чи приймати міри.

Як не дивно, але в перекладі з російської “принимать меры” означає “приймати заходів”. Міра — це тільки одиниці якогось виміру. 

9. Винятковий чи виключний.

Це знову ж таки неправильний переклад російського слова “исключительный”. Винятковий — означає особливий або навіть надзвичайний, у той час як “виключний” вказує на дію (виключення зі школи) або на приналежність виключних прав одній особі.

10. Вислів або вираз.

Вислів — це частина літературного тесту, а ось вираз зустрічається в математиці.

11. Стосовно, відносно та щодо.

Багато хто каже, що “я маю думку відносно складного питання…”, але “відносно” в українській мові використовується як порівняння. «Стосовно» — це відповідно до чогось. А ось слово “щодо” застосовується в ширшому значенні: по-перше, це означає “з приводу чогось”, по-друге, коли кажуть про когось або щось. Саме тому правильно казати, що ви маєте думку щодо цього питання.

12. Вимовляти, висловлювати та виговорювати.

Виговорювати можна, наприклад, дитину за погані оцінки в школі; вимовляти — це передавати голосом, а висловлювати — значить, передавати словами почуття чи думки. 

***

На завершення додамо чудовий сайт, багатьом добре відомий. Якщо маєте бажання, прогляньте АНТИСУРЖИК у картинках:

Мова — ДНК нації. Антисуржик.

А чи правильно ви говорите? 🙂

Редактор: Ольга Білинська

Источник: https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/306-rusizmi-v-ukrajinskij-movi-a-chi-pravilno-vi-govorite.html

Ссылка на основную публикацию