Талант чи талан як правильно?

ТАЛАНТ

.БЕСІДИ З МАЙСТРОМ.

Від автора: Поданий  нижче текст, є  певного роду контакт Людини з її Майстром (Куратором чи Янголом охоронцем), чи як там собі можете зрозуміти. Автор не претендує на оригінальність, такі діалоги писалися у всі віки в різних формах і з різними прийомами літературного вислову.

Пишуться і сьогодні  (Ніл Дональд Уолш “Бесіди з Богом”), і мабуть будуть писатися завжди, допоки житиме хоч один з нас, хто ставитиме питання про дійсність до себе самого. Автор навмисне не зазначує хто є ким у цьому діалозі. Читач зрозуміє все й сам. Тож приємного читання.

–          Що у нас сьогодні?

Можна сказати, найголовніша тема, – ТАЛАНТ. Хочу поговорити з Тобою про це явище в природі Людини, поняття в культурі, якість і процес, що робить Людину інакшою від інших.

–          Талант не робить Людину інакшою від інших, це сама Людина, робить себе інакшою внаслідок прояву власних переконань і відповідного ставлення до свого таланту.

Вірніше сказати, внаслідок свого розкриття таланту, Людина створює своє власне враження (переконання) про себе, як про особистість, що наділена Богом тим, чи іншим талантом і тому ця особистість вже є інакшою, тобто вибраною, а відтак особливою, богоподібною.

Тому і через це, така Людина часто створює своє бачення власної персони як осібної від інших, окремої, значить – обраної і вибраної і тому неподібної. І в цій неподібності стається так, що ця Людина потрапляє в пастку боротьби з іншими, так само обдарованими таким, чи подібним талантом Людьми. І в цій боротьбі відбувається змагання за першість.

В боротьбі цій трапляється, що відкриваються нові якості – грані таланту Людини, і ви кажете про це як розвиток, чи зріст, постійно порівнюючи цю Людину з іншими Людьми, сповненими такими самими талантами і відзначаючи те нове і краще, що цій Людині вдалося здобути, а головне, створити. Так відбувається постійно з вами впродовж  усіх часів. Ми про це вже говорили, як про Гординю у Бесідах «СІМ».

Але ж не це мене цікавить. Чому Ти повів річ в цьому керунку?

–          Це всього лише точка, з якої ми розвиватимемо цю тему – ТАЛАНТ.

Добре. Отже Ти вважаєш, що боротьба є чимось таким, що ловить таланти і розвиває їх до певного рівня?

–          Боротьба завжди працює до певного часу і на певному рівні.

А що ж це за рівень такий?

–          Це рівень міжособистісної конкуренції. Змагання з поміж собі подібними.

І що? Ну так, змагання між подібними до себе завжди штовхає Людину до вчинення дій, що направлені до проникнення в тонкіші сфери теми її таланту.

–          Талант не має теми. Темою може бути вибраний Людиною напрям роботи її таланту. Власне у виборі теми з якою працюватиме талант Людини і відбувається провокативне створення гравітації тої пастки – БОРОТЬБИ.

Але ж боротьба рухає людину вперед. Незалежно чи то боротьба з іншими такими самими талановитими Людьми чи з самим собою…

–          Та ні… Якраз дуже і дуже залежно. Тому що боротьба з іншими, це є зовнішній конфлікт, а боротьба із самим собою, відповідно є конфліктом внутрішнім.

Але ж це відбувається одночасно. Внутрішній конфлікт штовхає Людину до вслухання у свій зміст, а зовнішній конфлікт підбурює Людину до вчинків стосовно середовища у якому талант себе проявляє. Інакше талант просто засне і відімре.

–          Ха –ха –ха. Ти розсмішив мене. Талант сам собою не може відмерти! Це робить тільки Людина!

Як? Що саме робить Людина, внаслідок чого вона перестає бути тим талантом, що ним проявилася? Чому так стається, що талант заходить в тупик, або розмагнічується чи вивітрюється?

–          Ось про це варто поговорити! Але Ти вже сам можеш чути, що питання твої бринять відповіддю в тобі самому. Тому буде вірніше і розумніше тобі самому спробувати відповісти на них.

Отак завжди! Отже Ти подав, а я відбиваю? Гаразд. Давай розглянемо саме поняття цього явища в природі Людини, – Талант. Мені бачиться Талант, як зміст самого життя Людини в цьому світі. Талант чи Талан? Талан, як здатність Людини створювати, чи організовувати процес життя, у якому Людина стрімко сягає певних висот, позицій у соціумі.

Талан, як везіння. Ми часто кажемо; – Поталанило ж дурню! З ТАЛАНТОМ так не скажеш, вірніше скажеш інакше; – Проявив свій талант! Розвинув свої таланти. Відкрив талант у тому чи іншому, або у тій чи іншій Людині. Слова… Слова подібні Талан і Талант, а значення різне. Але є щось таке, що бринить у цих словах спільним змістом.

Для мене чується ця вібрація у емоційному відчутті. Коли Талант реалізовується, то Людиною відчувається стан радості. А стан емоційний, це випромінення певного емоційного поля. У цьому полі відчувається перспектива змісту, що відразу ж притягується, або проявляється конкретною дією, тобто вчинками.

Тому Людина робить ті чи інші свої кроки і саме цими кроками засвідчує якісно інакшу природу власної особистості. Вчинені дії, внаслідок яких відбуваються процеси компонування змісту в гравітації композиції того чи іншого твору, склеюють структурні шматки у логічну матерію композиції.

Клеєм для цього злипання служить розкручена енергія, щось на подобі енергії гіроскопу, відомого у фізиці пристрою

(У більш традиційному розумінні гіроскоп — пристрій, що містить швидкообертове тверде тіло, яке має три обертальні ступеня вільності, тобто можливість обертання навколо трьох взаємно-перпендикулярних осей. Усім відома дитяча іграшка – дзига, яка являє собою приклад гіроскопа.

Сучасні гіроскопи грунтуються на вимірюванні вібраційних та хвильових параметрів резонаторів різних типів (механічних, оптичних тощо).

Принципи їхньої дії грунтуються на ефектах Саньяка, Фермі, Брайана (інерції стоячих хвиль у пружньому кільці та у вісесиметричних оболонках), ефекті інерції поляризації пружніх хвиль зсуву тощо.

Прилади, що використовують властивості гіроскопа, застосовуються в ряді галузей науки і техніки, зокрема в системах навігації і системах керування рухомих транспортних засобів (суден, літальних і космічних апаратів, ракет, торпед тощо).

, коли обертання  диску (предмету) довкола своєї осі створює нову природу цього самого диску (предмету) стосовно простору в якому він знаходиться.

В космосі такий прилад, як гіроскоп, утримує орбітальну станцію в одному цільному русі (стані) і дозволяє легко позиціонувати її відносно траєкторії льоту. (Цю Інформацію я витяг з wikipedia.org)

А у випадку Людини, ми завважуємо теж щось подібне. Я невипадково навів приклад гіроскопу. Мені чується і бачиться цей образ в самій природі Людини. Ось подивися: Якщо ми бачимо що зміст, емоція, дія є триєдиним двигуном гри (про це ми говоримо вже вкотре), то цей двигун гри проекціонує свою природу і на саме життя Людини.

Що я маю на увазі? Те, що ТАЛАН і є цим процесом, дією, роботою цього двигуна, іншими словами ГІРОСКОПОМ природи Людини. Однак навчитися його вмикати, потребує особливих знань, вірніше умінь, бо знати можна багато а вміти мало. Де ж здобувати вміння? У щоденному нашому житті.

Ми робимо масу різних вчинків, що організовуються у процеси складніші, тобто компонують хаос (вільну енергію) у гравітаційні поля тобто компоненти змістів більшого формату. Бачити ці більші формати, нам допомагає проста формула – Велике бачиться здаля.

Що я маю на увазі? Дуже просте – дивися що робиш! Бо у тому, що ти робиш, є зміст і форма великого, а відтак ще більшого, а відтак, ще і ще більшого. Ефект МАТРЬОШКИ. В малому бачити велике і є талантом. Бачити, значить – відчувати, передбачати, відкривати. Так от, для того щоб це вчиняти, треба навчитися вміти чути в собі дію власного ГІРОСКОПУ.

Ти тоді чуєш природу такої штуки як КОМПОЗИЦІЯ. В природі все живе в цій гравітації – композиції. Але Людина має властивість керувати процесами компонування свідомо, власне це нас і робить Людьми, якщо тільки так можна висловитися. Словом, ми – Люди, маємо у собі певний механізм яким постійно користуємося.

Щось всередині нас обертається, якась невидима структура, гіроскоп чи Меркаба, чи як там його назви, а воно таки є, бо проявляє себе на енергетичному рівні щомиті нашого життя. І все, що ми чуємо, бачимо, відчуваємо, все про що думаємо, що уявляємо, що візуалізуємо, є наслідком роботи цього механізму.

(Меркаба – це світлове тіло людини у формі зоряного тетраедра, що дозволяє переміщатися в просторі-часі, а також подорожувати між вимірами. Назва походить від давньоєгипетських слів мер, ка і ба, що означають, відповідно, світло, дух і тіло. В інших мовах Меркаба часто означає “небесна колісниця”).

Ось що я скажу; в Тонкому просторі кожен з нас має набагато більше свободи вибору. Думаю, що це є природою високотональних частот.

Можливо наше тонке (світлове) тіло і має можливість вільно ширяти у просторах тонкого всесвіту саме завдяки Меркабі.

Може те що ми вкладаємо у зміст поняття Талант власне і є тим двигуном, що переносить нашу увагу від однієї  суті до  суті іншої, від одного об’єкту до іншого?

Можливо, те, що ми маємо здатність чути образ, є нашим рухом у Тонкому просторі. Рухом творчим, бо ми рухаючись у тонких просторах, самі ж їх і творимо. Ми згущуємо гравітацію такого явища як ОБРАЗ, роботою нашого ТАЛАНТУ.

Отже: З усього мною висловленого вище, можна підкреслити наступне; ТАЛАНТ  –  є тонким інструментом за допомогою якого ми можемо користуватися цим двигуном (гіроскопом  чи Меркабою).

Уміння користування полягає у гармонійному гравітаційному згущенні вільної інформації в Образ, з подальшим розкладання образу на структурні змістовні компоненти в парадигмі логіки нашого світосприйняття і компонування з цих структурних компонентів гравітації цільної композиції твору.

Будь-якого Твору, чи то картина, музика, вистава, фільм, чи ЖИТТЯ ЛЮДИНИ, ЛЮДСТВА (поведінка, що має наскрізну мету) в цілому.

Як бачимо, різниця лише у об’ємі бачення величі процесів.

Звідси вернімося до самого ТАЛАНТУ, який може бути усвідомлений; коли Людина розуміє свою відповідальність за власний талант, як процес, що є невід’ємною часткою цілого, загального процесу розвитку Землян, Галактинян, Всесвітян і так далі без обмежень! Або ж несвідомо проявленим; таким, що творить незалежно до усвідомлення його самою Людиною.  В останньому випадку часто трапляється, що талановита Людина дивує своєю наївністю і глупотою, обмеженістю і впертістю. Таких талантів я бачив більшість. Це Люди талановиті, але неусвідомлені власного змісту в контексті цілого. Такі «таланти» часто гинуть; спиваючись і витрачаючись на дрібноту дрібнот. Сам це знаю з власного досвіду (коли мечеш бісер, коли продаєш себе за гріш, коли потрапляєш у страхи як вижити і як не втратити те що маєш).

–          Та-а-а-к… Ну що з Тобою робити?  Не знаю…

А що зі мною робити? Я теж не знаю… Е, ні! Знаю! Не підколюй мене. Я знаю і вмію, правда не завжди пам’ятаю те, що знаю і вмію, але це вже інше питання. Але, що до вміння, то тут немає жодного зазнайства з мого боку. Ось все, про що я вище висловився – я насправді просто знаю і вмію. Але це, як правило, знаходиться у пасивному форматі мого єства.

Тому мене часто «ковбасить», я тоді часто впадаю у сум чи навіть у страждання.

Але досить мені розпочати будь-який процес творення, як я виздоровлюю і стаю радісним (готую їжу, прибираю, щось ремонтую, кудись їду автомобілем, проводжу заняття з учнями, пишу чи просто розмовляю про змісти великі, як от зараз), мені відомо, що ТАЛАНТ і ТАЛАН мають взаємну природу, суть якої – внутрішній рух.

Власне внутрішній рух породжує рух зовнішній, а зовнішній пробуджує внутрішній. Така вже тут єдність протилежностей. Така природа космосу і ми Люди, є тим самим космосом, бо маємо у собі той самий зміст. А от питання; – Чому Люди погано чують і не бачать себе в контексті руху космічного?   (Бесіди «СІМ» прим. авт.) Про це варто говорити і у площині освіти.

–          І з ким Ти хочеш про це говорити?

А з будь-ким! Попервах з тобою, а відтак з кожним сущим. Ось ця наша з Тобою розмова, що в ній ми триваємо зараз і є такою розмовою, хіба ні?

–          А Ти чуєш як вібрує поле Теми розмови?

Так! Ось це є тим про що варто говорити нам далі! Отже – ТЕМА. Тема — (грец. θέμα – те, що покладено в основу) Отже те, що є покладено в основу і є визначальним у процесах згущення Образу і подальшого народження самого Твору. Я часто замислююся над природою ТЕМИ, вона як і ТАЛАНТ має в собі рух.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Тобто там теж є така сама природа, рух направлений до перспективи чуття її Людиною. Тобто Тема має випромінення, вона світиться як зіркова система – Галактика і в той самий час, вона входить до складу різних тематичних (галактичних) скупчень. Зрештою, чуття ТЕМИ і є проявом Людського ТАЛАНТУ.

Бо Людина є Творцем власної дійсності, яку переживає тут і зараз і наповнює темою власного життєпису. З самої здатності вислуховувати різноманітні Теми і розпочинається той процес, що ми його називаємо Процесом Творення.

Бо саме від Теми, від чуття Теми, береться найголовніше – енергія змісту для гравітації ПРООБРАЗУ Твору.

–          А що на твій погляд є більшим ТЕМА чи ОБРАЗ?

От чому ти мене ловиш таким «образом»? Що більше? Коли я вислуховую ТЕМУ, то чую її як поле гравітації певного Змісту. Тему можна почути чистою, без образу.

Вислуховуючи Тему я одразу ж вмикаю процес Творення і створюю відповідний прообраз, що має таку ж тональну вібрацію як і Тема, але природа якого є більш конкретною.

Образ є гравітацією будь-якого змісту, цільноскроєного логікою нашого світогляду, чи мозаїчно складеного зі «смальти хаосу».

Власне тому мабуть Хаос і має у собі все, що ми здатні виловити і витягнути з нього.

Хаос є надзвичайно пластичним і перспективним, що до Тем котрі як і Образи не мають розміру і величини, скоріше вони є складовими чогось єдиного, до чого входить і результат – ТВІР! Сам Твір теж має велику перспективу передусім у своїй поліваріантності.

Твір має безліч варіантів власного прояву і тим самим вказує нам, що вкупі з ТЕМОЮ і ОБРАЗОМ, є складовою такого двигуна, процесором Єдиного і Цільного творчого акту.

Тому в малому можна побачити велике, тому без чуття великого, творення малого втрачає  будь-який зміст. Саме у цінності малого закладено зміст Великого і Вічного. «Мал золотник да удал»! Поганий той солдат, що не мріє бути генералом. Людина тоді Людина, коли чує в собі БОГА.

–          Ну, от Ти знову прийшов до Бога.

А що тут дивного. Для мене Бог є Цілим і Єдиним. Коли я не чую Цілості в Єдиному, тоді я вчиняю дурниці, тоді я розсипаюся і вмираю, гину. Чуття Цілого дає мені силу жити. Думаю, що енергія Цілого передається у найдрібніші змісти, тому все є інтегрованим і знаходиться у постійній взаємодії.

Коли взаємодія виструнчується у спільному вібраційному звучанні, тоді з’являється ГАРМОНІЯ. А ДЛЯ МЕНЕ ГАРМОНІЯ і є БОГОМ. Про Талант часто кажуть: Мати Бога в серці. Мати в собі іскру Божу. Талант – є відчуттям Гармонії у процесах образного мислетворення та образотворчих вчинків в житті Людини.

–          Добре. Тепер скажи мені, Чоловіче; чому Ти вважаєш Людину талановитою істотою?

Ти граєш зі мною у піжмурки? Добре. Я переконаний, що талант живе у кожному з нас Людей сущих на Землі. Однак від степеню забруднення інформаційної структури залежить і чуття особистості променів власного Таланту.

Часто-густо забруднення таке сильне, що Людина потратить майже все своє життя на очистку і в старості проб’ється промінь таланту і спалахне зірка.

Але найчастіше зірки спалахкують рано і тоді стається зворотнє; середовище накидається на талант усіма лярвами-гріхами і мало який талант встоїть підчас такої навали. Подивуймося на дітей маленьких, «младенці» знають більше нас дорослих. В них дуже потужно і чисто працює Талант.

І для нас найбільш відповідальним є процес підтримки тієї чистоти промінення Божественної природи у дитяті і збереження його якомога довше. Тоді ми зможемо змінити наш світ. Тоді ми відродимося у Світлі ТАЛАНТУ як ті, що варті називатися ЛЮДЬМИ.

–          Амінь!

Источник: http://creator.biz.ua/talant/

Як «правильно» виростити талант

Віддаючи дитину у гурток, секцію чи клуб, зізнайтеся собі: робите це, аби виплекати талант чи щоб здійснити свою власну, колись не здійснену мрію?..

Батьки часто замислюються, куди саме записати дитину: у гурток, спортивну секцію чи до хореографічного колективу. Іноді водять своїх чад водночас, приміром, і  на спорт, і на балет, і на малювання – завантажують так, що у дитини немає вільного часу навіть погуляти з друзями.

І педагоги, і тренери не відкидають, що такі заняття сприяють всебічному розвитку дитини, формуючи в ній впевненість і комунікабельність. Дітлахи не тільки розширюють своє коло знайомих, а й отримують задоволення від самого процесу.

Та іноді батьки, а тим більше бабусі-дідусі вважають, що їхнє чадо – супер-талановите, і через місяць йому стоячи має аплодувати великий зал чи підкорюватися всі суперники на спортивній арені.

Як насправді готують майбутніх чемпіонів та артистів та до чого необхідно готуватися батькам, дізнавалася Кременчуцька газета.

«Ко-ко-ко: мы взлетели высоко!», або Що залишається за кулісами

Вікторія вже дев’ятикласниця. Вокалом займається із 5 років у студії вокального співу Будинку дитячої та юнацької творчості. Першій рік занять – то співанки і вокальні п’єски. Та одну пісню, рядок із якої ми винесли в підзаголовок, готували протягом року для виступу на звітному концерту.

Звісно, в батьків виникало запитання: чому рік їхні діти вчать лише одну пісню? Оскільки думали, що на звітному концерті побачать готових артистів. Та педагог пояснила, що повторення – це запорука успіху в майбутньому. Аби перейти до складних пісень, треба «поставити голос» – і без цього нікуди.

Замкнене коло танцювально-співочих колективів

Чи матиме дитина успіх, багато в чому залежить від батьків. У цьому впевнена керівниця шоу-гурту «Молодість» Ірина Редькіна.

За її багаторічними спостереженнями, 90% дітей ходять із колективу в колектив. У Кременчуці навіть є своєрідне замкнене коло.

Тому виходить, що з 30 малюків, які приходять до гурту, залишається до 10, а то й менше.

Батькам, які хочуть, щоб їхнє чадо мало сценічний успіх, Ірина Редькіна рекомендує бути трішки жорсткішими щодо вміння переконувати і наполягати, аби дитина не кидала тільки-но розпочате, а таки продовжувала заняття, не зважаючи на труднощі.

Чи готова дитина до змагань, вирішує тренер

Коли батьки здають дитину (не важливо, якого віку) у спортивну секцію чи клуб, головне, чи є вона дисциплінованою. Навіть 5-річний малюк може бути достатньо організованим, і вже через півроку показати перші результати.

У цьому переконана Аліса Бажукова, тренерка з секції кікбоксингу, що діє в рамках благодійної програми «Забери важкого підлітка з вулиці».

Проте зазначає, що лише тренер визначає, чи готовий вихованець брати участь у змаганнях.

Взагалі ж немає певного шаблону у заняттях спортом для дітей і їхньому тренуванні. Один може з раннього віку займатися і поступово досягати успіхів, а інший може прийти підлітком і дуже швидко почати перемагати.

Зараз тренерка є учасницею благодійної програми «Забери важкого підлітка з вулиці». У рамках цього проекту 12-13 річних дітей безкоштовно тренують з кікбоксингу. І вже зовсім скоро вихованці Бажукової їдуть на змагання. Про їх результати дізнавайтеся на сайті Кременчуцької газети.

Навчитися падати, аби здобути успіх

На перших заняттях маленьких фігуристів навчають… падати. А вже потім правильно їздити і виконувати певні вправи. У Кременчуці лише декілька років працює Школа фігурного катання.

Заняття проходять на льодовій арені «Айсберг». Керівниця школи Тетяна Дмитрович залишила окупований Донецьк і тепер тренує кременчуцьку малечу.

Під її наставництвом маленькі фігуристи здобувають перемоги державного рівня.

Розповідає, що важливим фактором є бажання самої дитини працювати.

І нагадує, що фігурне катання недешево обходиться батькам. Бо, на жаль, ані місто, ані держава грошей на це не виділяє.

Рекомендації психолога

Показати дитині різноманітність видів діяльності – це прекрасно і дуже потрібно.

Однак, обираючи для сина або доньки гурток, батьки часто йдуть за своїми нездійсненими бажаннями і мріями, що в корені невірно. Про це Кременчуцькій газеті розповіла психолог Ольга Литвинова.

Литвинова звертається до батьків, аби вони враховували бажання рідної людини.

Олена Ліпошко

Источник: https://kg.ua/news/yak-pravilno-virostiti-talant

Що таке талант і як живеться генію

Якщо людина талановита, то йому в житті є багато, по крайней мере, так прийнято вважати.

Таланти і вундеркінди

Зазвичай особливі здібності проявляються в дитинстві. Юне обдарування легко справляється з завданнями, над якими деколи доводиться покорпеть зрілим фахівцям. Таким обдарованим дітлахам навіть придумали особливу назву — «вундеркінди» (з німецької — дивовижна дитина).

Тих же, хто не блищить здібностями, дотепникидражнять «кіндервудамі», що з того ж німецької мови перекладається як «дитина-дерево». Обдаровані діти, виростаючи, рідко стають геніями. Розбалувані похвалами і звикли до того, що все їм дається легко, вони виявляються беззахисними перед суворими реаліями дорослого світу, а необхідність важко працювати часто викликає у них протест і огиду.

Здібності і праця

Що таке талант, закопаний в землю? Ясно, що особливі здібності до певного виду діяльності є, висловлюючись сучасною економічною мовою, нематеріальним активом. З ним не можна проробляти маніпуляції, як з якоюсь річчю. Мається на увазі, що давня грошова одиниця (1 талант = 6 тисяч драхм), закопана в якості скарбу, вилучається з корисного обороту і не приносить прибутку.

Так і нематеріальний, але дуже важливий дар повиненперебувати у вічному русі, інакше цінність його, на відміну від номіналу дорогоцінної монети, закопаної в землю, не збережеться, а про корисність в цьому випадку навіть не йдеться. На питання про те, що таке талант, один геніальний музикант відповів, що це частка здібностей, а все інше — величезна праця.

Науковий підхід до пошуку талантів

До того ж, яким би не було дарування, воновимагає виявлення. Прекрасно, якщо батьки зрозуміють, що дитина має особливі здібності, в період його раннього дитинства, і докладуть зусиль до їх розвитку. Наприклад, батько Вольфганга Моцарта вчив своїх дітей музиці з дитинства, часом дуже жорстко змушуючи їх займатися нотною грамотою, сольфеджіо та іншими, на перший погляд, нудними речами.

Поставити на наукову основу виявленняздібностей в ранньому дитинстві педагоги і соціологи намагаються вже кілька останніх десятиліть. У 80-і роки XX століття вийшла в світ книга Г.

Гарднера «Рамки розуму», в якій він класифікував схильності людей до різних видів діяльності і дав визначення того, що таке талант в застосуванні до майбутньої професії, виділивши вісім його основних типів.

Обдарованість може виявлятися в вербально-лінгвістичному, цифровому, просторовому, фізичному, особистісному, міжособистісному напрямках, а також у відносинах людини з навколишнім природним середовищем.

Така класифікація, однак, незважаючи на своювидиму універсальність, не дає відповіді на питання про те, що таке талант, які її кордону, звідки він береться і чому талановиті люди бувають на диво різнобічними.

Загадка і трагедія геніїв

Вважається, що великі літератори досягають пікутворчого потенціалу приблизно в тридцятирічному віці, коли вони отримають певний життєвий досвід. Однак ранні твори деяких поетів і письменників часом дивують зрілістю думок і навчених, зазвичай не властивою молодості.

Як правило, найкращі таланти світу жили яскраво, аленедовго, і долю їх ніяк не можна назвати благополучною. Божий дар — це не тільки щастя творчості, а й величезний тягар.

Потреба висловити щось, що переповнює душу, неможливо стримати, а процес створення шедевра проходить дуже болісно.

До того ж тонка душа майстра завжди гостро відчуває заздрість бездарних колег по цеху і неприйняття обивателів.

Великі російські таланти, які збагатили світовукультуру, не становлять винятку. Якщо перерахувати тільки поетів, які жили в XIX і XX століттях, то залишається лише скорботно дивуватися трагічності долі Пушкіна, Лермонтова, Грибоєдова, Єсеніна, Маяковського, Блока, Мандельштама, Бродського і багатьох інших. Що ж, така доля генія, тяжкий, але все одно щасливий.

>

Французький нападник Саа Луї

Вчений Абель Нільс Хенрік: біографія

Значення фразеологізму «не ликом шитий» і

Твір по «Ревізора»: чому ця комедія

Розповідь про те, чому потрібно дорожити своїм

Безруков Сергій: зростання не впливає на кар'єру в

З КВН в телезірки: біографія Катерини

Фільми про геніїв: гордість світового

Сонце життя. Значення імені Святослав

Источник: https://uk.hoboetc.com/obrazovanie/26188-chto-takoe-talant-i-kak-zhivetsya-geniyu.html

TipS

Напевно, багато людей мріють виявити в собі талант: співати, танцювати, добре готувати і т.д. Проте мало хто знає, що в глибоку давнину це слово означало міру ваги золота і срібла. Ось чому і сьогодні талант так цінується в нашому суспільстві. Є кілька способів виявити в собі талант, адже в кожній людині є ті чи інші задатки.

Інструкція

1

Якщо ви хочете виявити і розвинути в собі талант, повірте в свої сили. Для цього згадайте всі ті моменти, коли ви домагалися поставленої мети. І не важливо, якщо провалів і невдач було набагато більше. Ви впораєтеся.

Читайте также:  Пишется или пишится как правильно?

2

Також прочитайте кілька історій абсолютно незнайомих вам людей, які зуміли добитися успіху. Незважаючи на труднощі та проблеми, вони вистояли і отримали бажане. Не шукайте причину невдач, думайте, як їх подолати.

3

Для того щоб виявити в собі талант, візьміть аркуш паперу і випишіть всі якості свого характеру. Зверніть увагу на всі куточки своєї душі, можливо, один з них і виявиться ключовим. Якщо вам не вистачає терпіння, відкладіть роботу. Від таланту ви повинні отримувати тільки радість і приємні відчуття.

4

Тепер узагальніть і згрупуйте риси характеру. За допомогою спеціальної літератури з психологію пошукайте опис тієї чи іншої групи ваших якостей. Проаналізуйте свою поведінку відповідно з цією інформацією. Подумайте, чи займаєтеся ви в житті тим, чим варто.

5

Якщо виявилося, що ви і так присвячуєте багато часу справі, до якої маєте схильність, постарайтеся збільшити його. Знайдіть декілька зайвих хвилин для цього і незабаром ви помітите результат.

Якщо ви навіть ніколи не думали зайнятися тією чи іншою діяльністю, щодня налаштовуйте себе на позитивний лад, повторюючи, що з усім впораєтеся, і поступово поглиблювати знання з цього питання.

Починайте з теорії, поступово використовуючи отримані знання в звичайному житті. Найголовніше — не бійтеся, що ви будете виглядати смішно.

6

Запам'ятайте одну річ — талант повинен приносити тільки радість. Якщо ви відчуваєте, що те, що радить вам книга по психології, не приносить задоволення, навіває нудьгу, викликає бажання кинути все і зайнятися чим-небудь іншим, чи не примушуйте себе. Постарайтеся переключитися на більш цікаве для вас справу. І ви досягнете успіху.

Зверніть увагу

Талант — це дар Природи, помножений на ваші зусилля. Він може бути виявлений, якщо працювати над ним. І ніколи не буває занадто пізно, щоб виявити та розвинути свій талант. Головне, що вам потрібно — це величезне бажання.

Корисна порада

Абсолютною істиною є той факт, що в цьому світі бездарних людей просто не існує, і кожна людина має свою унікальність і неповторність. Бездарними люди стають саме тоді, коли виявляються не на своєму місці, не виявивши своїх власних обдарувань.

Источник: http://tips-ua.com/72061-yak-viyaviti-v-sobi-talant.html

Уроки державної мови. Урок 11 — 17

11. Вирізують апендикс чи апендицит?

Апендикс і апендицит. Перше слово означає червоподібний відросток сліпої кишки людини та деяких хребетних тварин, друге -запалення апендикса. Тому не слід писати: вирізали апендицит, хворіє апендицитом. Адже насправді вирізують (видаляють) апендикс, а хворіють на апендицит.

Автобіографія ібіографія. Автобіографія — життєпис конкретної людини, який вона склала сама. Неправильно: моя автобіографія, написав свою автобіографію. У такому разі замість автобіографія треба вживати біографія, оскільки перша частина складного слова (авто) значеннєво відповідає присвійним займенникам мій, свій.

Прищеплювати і прививати. До рідковживаних у сучасній мові належить дієслово прививати, що означає присукувати, з'єднувати нитки, зсукуючи їх.

Коли мовиться про медикаментозні щеплення або про виведення нових сортів рослин, послуговуються лексемою прищеплювати («У саду прищеплювали гілки до яблунь і груш»).

У назві дії прищеплювати розвинулося також переносне значення виховувати: прищеплювати навички, риси вдачі.

Під впливом російського прививать дехто невиправдано користується в українській мові висловами на кшталт прививати любов до праці, прививати почуття гордості за свою Батьківщину, прививати добрий смак тощо. У цих випадках потрібне дієслово прищеплювати.

12. У хаті праска, на дорозі – утюг

Ознайомити і познайомити. Розрізняються стилістично, сполучуваністю. Ознайомити — дати певні відомості про що-небудь. (Ознайомити екскурсантів з виставкою картин). Ненормативне: познайомити (треба ознайомити) з пам'ятками старовини. Познайомити -налагодити знайомство між незнайомими людьми, відрекомендувати когось кому-небудь.

Утюг і праска. Перший з цих іменників часто вживають в сучасній мові з не властивим йому значенням. Із ним пов'язують дію: вирівнювати, вигладжувати одяг, тканину. Насправді ж цю роль виконує нагрівальний прилад — праска. А утюг — пристрій для вирівнювання, згладжування ґрунтових доріг. Тракторний утюг, дерев'яний утюг.

13. Не можна закаляти волю

Хтось ненароком вас штовхнув у громадському транспорті чи на вулиці й каже: «Я вибачаюся». Але частка -ся в дієслові означає себе, отже, виходить, людина вибачає саму себе, хоча вважає, що завинила перед вами. Тому потрібно вживати: вибачте (пробачте, даруйте, простіть) мені або я перепрошую.

Так само недоречні звороти треба вибачитися, не забудьте вибачитися; краще вжити треба попросити вибачення, не забудьте перепросити.

Старий інтелігент, працівник редакції окружної газети Степан Демидович в одному із творів Семена Жураховича зауважує своєму молодому колезі Маратові Крицевому: «А ось ви пишете: «Закаляти волю «. Так не можна… Закаляти (забруднювати) чоботи в болоті — то буває. Бачите, в російській мові це слово має зовсім інший зміст. Саме його ви, певно, й мали на увазі».

Той зміст в українській мові передають дієслова гартувати, загартовувати та інші з коренем гарт. Гартують сталь, залізо, стріли, тобто, охолоджуючи розжарений метал, надають йому твердості й міцності. А переносно гартувати — виховувати моральну і фізичну стійкість, витривалість, уміння переборювати труднощі, незгоди.

Змістову відмінність мають і прикметники громадськийта громадянський. Перший із них походить від іменника громада й означає -належний до певного колективу людей.

Громадські організації, громадський будинок, громадська думка. Другий стосується громадянина як члена суспільства, а також усього громадянства. Громадянські права, громадянська мужність, громадянська совість.

Відповідно до цих значень маємо й послуговуватися згаданими прикметниками.

14. Двох великих різниць не буває

В усному мовленні, а часом і в пресі трапляються вислови типу «Училище чи ліцей — це дві великі різниці». Іменник різниця, як відомо, передає несхожість у чомусь. Для нього характерні прикметники-означення великий, глибокий, займенник жодний (жоден).

Наприклад: «Між варіантами задачі, запропонованої учням на уроці, немає великої різниці». Проте цей іменник із кількісними числівниками не поєднується.

Таким чином, у першому реченні годилося б написати велика різниця, а не дві великі різниці (це тільки в Одесі полюбляють так казати).

«А ти збираєшся у відпуск? » — чую від знайомих. Запитання ставиться неграмотно. В нашій мові маємо слово відпустка — звільнення від роботи, навчання для відпочинку (чергова профспілкова відпустка). А відпуск -технічний термін. Тому й замінювати ці іменники один одним не можна.

Російській вилка в значенні знаряддя для їди відповідає українська виделка (срібна виделка, їсти виделкою). Маємо ми й вилку, але цим словом називаємо деталь механізму; сукупність двох прицілів; положення в шаховій грі (вилка штепселя, брати у вилку, створити вилку).

Слова талан і талант не всі розрізняють і ставлять їх не на своєму місці. Тож запам'ятаймо: талан — то доля, щастя, успіх, удача. Від цього іменника походить і дієслово таланить.

А талант — видатні природні здібності, що виявляються в тій чи тій галузі науки, мистецтва, в інших видах людської діяльності {справжній талант, молоді таланти).

Якщо в когось немає таланту, то кажуть: людина неталановита, а не безталанна.

Адже безталанний — нещасний, знедолений. «А ти, моя Україно, безталанна вдово» (Тарас Шевченко). До слова, прикметник здібний, що теж вказує на обдарованість особи, нерідко сплутують з прикметником здатний (спроможний на щось, зугарний). Помилка зумовлена тим, що в російській мові обидва значення передаються одним словом — способный.

Слова висхідний і вихідний здаються подібними лише на перший погляд. Висхідний — це той, що підіймається вгору, розвивається до вищого рівня (висхідна інстанція, висхідна зірка). А вихідний — початковий, від якого ведеться облік {вихідний номер, вихідна точка).

Близькі значенням, але не схожі семантично й іменникиуклін та уклон. Уклін — знак пошани, вдячності, передане письмове вітання у листі (віддати уклін, передати уклін).

Уклон — частина залізничної колії, яка лежить під кутом до горизонту; у гірничій справі — похила підземна виробка; в геодезії -перелом профілю земної поверхні в напрямку вниз.

Тим-то й користуватися ними в мовленні треба відповідно.

«П'ять плюс п'ять рівняється десяти» — кажуть і пишуть, забуваючи, що дієслово рівнятися має не те значення, яке йому тут надають.

Рівнятися -триматися одної лінії в ряді, шерензі (Рівнятися на правофлангового!» -військова команда), а дорівнювати — бути рівнозначним («Дія дорівнює протидії» -фізичне явище).

Тож і в помилковій фразі варто було поставити дорівнює.

Деякі значеннєві відмінності мають слова одягати і надівати. Одягати можна сорочку, штани, спідницю, костюм, пальто. Також забезпечувати одягом кого-небудь чи покривати поверхню чогось («Туман одягає дерева»). А надівати — закріплювати щось на комусь, чомусь. Шапку, сережки, окуляри надівають, а не одягають. Це слід враховувати в мовному вжитку.

15. Курець, а не палій

Як правильніше сказати по-українському:курити чи палити цигарку, люльку? В побуті більше чуємо курити, аніж палити.

Дієслово палити в розумінні курити тютюн зайшло до нашої мови з польської, але воно має й інше значення — розводити вогонь (багаття), знищувати полум'ям. Однак того, хто курить, звуть курецем, а не палієм.

Борис Антоненко-Давидович радив: оскільки вислови курити тютюн і палити тютюн тотожні, то, щоб уникати непотрібного паралелізму, доцільно вживати тільки слова курити й курець. А взагалі краще зовсім не курити (палити).

В одній ліричній пісні співається: «Щастя — це загальні мрії золоті»'. А пісня ж про кохання. То хіба можна назвати мрії закоханих загальними! Ні, вони спільні, бо належать двом, які разом плекають їх.

Загальний і спільний синонімічні в значенні «такий, що охоплює всіх, стосується всіх»: загальна (спільна) розмова, загальне (спільне) засідання, діло.

Але тільки: загальні збори, загальна військова повинність, загальне право обирати й бути обраним, спільні турботи, спільне прагнення жити в злагоді й мирі.

А от для вживання незафіксованої в жодному словнику української мови кальки всезагальний, що її так вподобали деякі журналісти та науковці, немає ні підстав, ні потреби.

16. Госпіталь чи шпиталь?

Слово шпиталь з'явилося в народній мові чи не з козацьких часів (Трахтемирівський шпиталь для покалічених і старих запорожців). Його завів до свого словника, складеного ще в першій половині XIX ст., Павло Білецький-Носенко.

Воно — не суто українського походження, а з німецького, яке засвоїла наша мова.

Але чим слово шпиталь гірше від госпіталь, що прийшло з французької — 'Норііаіе — у російську мову, а звідтіля й до нас, так само позначаючи військово-медичний заклад для стаціонарного лікування хворих і поранених? Принаймні за ним стоїть давня народна й літературна традиція.

17. Як вас тепер називати, звертаючись?

Люди цікавляться: навіщо сьогодні відновлюють колишні звертання пане, пані, панове, добродію, добродійко? Гадаємо, найкраще на це їм відповість автор книжки «Культура слова», доктор філологічних наук Олександр Пономарів:

— Останнім часом ми повертаємо собі багато цінного з того, що було втрачене на «переможних» шляхах до «світлого» майбутнього.

Тоді не одне покоління українців відучили від нормальних звертань одне до одного.

Після запровадження в Україні більшовизму всі прийняті в нашому суспільстві форми звертання було скасовано й замінено словом товариш, чим завдано шкоди насамперед цьому прекрасному слову.

Товариш — це людина, пов'язана з кимось почуттям дружби, щирий приятель; однодумець, спільник…

Усі похідні від нього мають саме цю семантичну основу: товаришка, товаришувати, товаришування, товариство та інше. Будь-кого товаришем не назвеш. Для цього в нас здавна існують слова пан, пані, панна, добродій, добродійка.

Вони вживані як самі, так і з означенням шановний, вельмишановний, поважний, високоповажний, ласкавий і подібне.

Слово пан має два значення: представник панівного класу і форма звертання, прийнята в суспільстві.

Воно вживається в сімох мовах – українській, білоруській, польській, чеській, словацькій, верхньолужицькій, нижньолужицькій.

Наша мова розрізняє два значення слова пан навіть граматично: пани — представники панівного класу й панове — множина у звертанні безвідносно до класової належності.

Деякі мешканці України, що досі перебувають у полоні облудних ідеалів радянської доби, категорично виступають проти слова пан. І посилаються тут на Тараса Шевченка, який «не любив панів», та на присутність у нашій мові слів на кшталт панщина, запаніти тощо. Але ж Великий Кобзар уживав пан та похідні від нього і в другому значенні — як форму ввічливого звертання.

Українська дорадянська література, листування діячів нашої культури слугує для нас належним дороговказом у виборі форм звертання.

Наприклад, Леся Українка до своїх близьких подруг зверталася: «Дорога товаришко!» (до Ольги Кобилянської), «Товаришці на спомин» (вірш-звертання до Антоніни Макарової).

Більш офіційно вживала слова добродію, добродійко, пане, пані. У запорозьких козаків у пошані було звертання пане товаришу, панове товариство.

Фальшивість слова товариш у звертанні до першої-ліпшої людини (це все одно, що кожну жінку називати високим ім'ям кохана) одразу викликала появу не зовсім рівноцінних, а то й цілком недоречних замінників: мужчино, женщино, дєвушко, дамочко.

Читайте также:  Експеримент чи експеремент як правильно?

Отже, без вагань повертаймо те, що належить нам у спадок. Пан (пані) треба вживати перед прізвищем, ім'ям, назвою посади, перед службовим чи науковим званням: пане Петренку, пані Катерино, пане майстре, пане інженере (професоре, лікарю), пані вчителько, панно Лесю. Добродію (добродійко) застосовуємо при звертанні без імені та прізвища: Дякую вам, добродію, за тепле слово.

В українській мові є товариш і товар, начебто не пов'язані між собою. А як було насправді? Блукали безкраїми просторами Київської Русі торгівці, купували, продавали, носили і возили із собою всілякий товар.

Але самому вирушати в дорогу було небезпечно, ось і брали із собою людину, яка допомагала збувати товар. Себто спільника по товару, або товариша. Потім це слово набуло значення друг, приятель узагалі, а не тільки в торгівлі, в мандрах.

Источник: https://www.obozrevatel.com/news/2010/6/7/370888.htm

Світлана Талан. 9 питань письменнику

З чого усе почалося? Що стало для Вас вирішальним поштовхом?

Все почалося з пропозиції чоловіка написати книгу. Його ідея мені сподобалася, я не спала ніч, а вранці почала писати свій перший роман.

Яку книгу варто прочитати кожному, і чому?

Не можуть одні й ті ж страви подобатися кожній людині – так і в літературі. Варто читати те, що йде до душі, зачіпає за живе, надовго вкарбовується в пам'ять, змушує щось змінити у своєму житті, у собі. Також є література, яку потрібно читати, наприклад, твори про історію нашої країни.

Найяскравіша згадка дитинства?

Мені було років 3-4, коли хрещена подарувала мені багато повітряних кульок. Я спитала у неї чи можна з ними полетіли, вона сказала, що можна, якщо їх багато, буде вітер і добре розігнатися і відштовхнутися від землі. Впродовж всього життя часто я у снах відштовхуюсь від землі і злітаю вгору на повітряних кульках.

Які асоціації викликає у Вас слово «щастя»? І що воно означає особисто для Вас?

Лише два роки тому я вважала б себе щасливою, якби збулася моя мрія: подорожувати своїм авто з чоловіком від Криму до Карпат, але зараз найбільшим би щастям вважала звістку про те, що війна скінчилася і над Україною знову мирне і спокійне небо.

Що Ви найбільше цінуєте в людях?

Щирість, доброту, вірність.

Що нового і цікавого Ви відкрили для себе останнім часом?

Коли я жила в окупованому загарбниками місті, зрозуміла, як щиро люблю свою землю, своє місто, мову, наш прапор, народні пісні, одяг, тощо. І це було відкриттям, бо лише втративши все це розумієш справжню цінність того, що мав. Ніколи не забуду день звільнення міста, коли побачила на вулицях синьо-жовтий прапор… Я так плакала!

Чи переживали період творчої кризи? Якщо так, то як Вам вдалося її подолати?

Три роки тому світ побачила моя перша книга і за цей період часу я весь час працюю. Писала навіть тоді, коли були обстріли і стіл підскакував від вибухів. Коли у моєму житті негаразди, я ще більше працюю і робота мене від них рятує. Хочеться, щоб на собі не відчула що то таке творча криза.

Якби Вам випав шанс наново прожити якийсь день із минулого, чи скористалися б Ви ним? Чому?

Мені життя ніколи не простилало переді мною килим, щоб досягти чогось доводиться йти, долаючи перешкоди. Тому не хотілося б повертатися назад і починати все спочатку. Іноді я жалкую про ранній невдалий шлюб, але не було б його, не народився б мій син, тож нехай все залишається так, як є.

Який із написаних Вами творів є улюбленим?

Люблю своїх героїв про яких пишу, потім кілька разів перечитую написане, роман починає здаватися не таким вже й вдалим, а потім починається робота над новим твором і він знову подобається до того часу, поки починаєш його вичитувати, і так далі…

Ключевые слова: Світлана Талан, портал експеримент, інтерв'ю, 9 питань письменнику, варто прочитати кожному, Щирість, доброта, вірність

Источник: http://md-eksperiment.org/post/20150509-svitlana-talan-9-pitan-pismenniku

Як знайти свій талант або своєї дитини?

Як ви думаєте, чи настав час відшукати в собі свій талант, чи це потрібно було зробити давним-давно? Насправді, немає ніякої принципової різниці, коли ви вирішите вирушити на пошуки технічних, творчих, артистичних або особистих здібностей, головне – що ви хочете і можете витратити на це час, кошти і зусилля. А як це зробити – читайте нижче.

У пошуках власних талантів

Почніть з того, що припиніть чекати ту чудесну мить, коли талант виявиться сам. Погодьтеся, що неможливо дізнатися, чи подобається вам грати на гітарі, якщо жодного разу не тримали в руці цей інструмент?

Це ж стосується в’язання гачком або горлового співу. Відшукайте ті здібності, які здаються вам крутими, дізнайтеся, що потрібно для того, щоб оволодіти ними, боріться з існуючими або можливими перешкодами.

Потім почніть щотижня пробувати себе в новому амплуа. Ніхто не сперечається, що можна і не знайти собі заняття до душі.

Але не факт, що чергові курси макраме або перукарського мистецтва не стануть справою всього вашого життя. Цілком можливо, що вам вдасться знайти в собі почуття любові і співчуття до бездомних тварин, і ви станете засновником або кращим співробітником притулку для них. Все це – своєрідний початок таланту.

Постійно сидячи в стінах свого будинку, ви знижуєте шанси знайти в собі цікаві здібності.

Вийдіть із приміщення, спробуйте сили в різних і незвичайних видах спорту: туризмі, піших прогулянках або альпінізмі.

Впоравшись з цим, почніть підкорювати наступні вершини на шляху до свого «Я»:

  • Почніть робити все те, що вас лякало. Можливо, ви давно хотіли заспівати в караоке-барі, але ціпеніли при наближенні мікрофона і публіки? А може вам давно хотілося дізнатися, як Джиммі Хендрікс бере свій знаменитий сіль-акорд? Ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки це важко і страшно, поки не спробуєте встати обличчям до обличчя зі своїм страхом;
  • У вас є марення? Те, про що від вас вже не хочуть чути рідні або знайомі? Якщо так, то ви майже вирішили проблему того, як знайти в собі дивовижні таланти і здібності. Застосуйте до себе ті речі, які викликають у вас одержимість, для прояву прихованого дару. Любите коментувати фільми, або аналізувати повісті? Можливо, що ви – майбутній критик кінематографа;
  • Не потрібно думати, що всі можливі таланти обійшли вас стороною. Цілком імовірно, що ви просто не помічаєте своїх дрібних успіхів у різних справах і починаннях. Розгляньте свої досягнення з різних ракурсів. Приміром, якщо вам вдалося організувати мега-вечірку, то, можливо, у вас приховані відмінні організаторські чи управлінські здібності.

Не намагайтеся «злизувати» таланти з учасників-шоу чи інших телепередач. У всіх них досить вузькі поняття про те, що таке «дар». І зазвичай він зводиться до володіння голосом, сценічною зовнішністю або гучним ім’ям. У вас же може проявитися захопленість чимось нетиповим: уважність до дрібниць або творчий спосіб мислення.

Багатьох батьків хвилює питання: як знайти талант у своєї дитини? Психологи переконані, що у кожної дитини з народження є певний дар.

Щоб його встановити, необхідно просто уважно спостерігати за своїм чадом: чим дитина займається у вільний час, як спілкується з іншими, чим цікавиться і розважається наодинці.

Якщо особисто визначити здібності не вийшло, не пошкодуйте часу і грошей на консультацію дитячого психолога. Після нетривалої бесіди з дитиною, він з’ясує його основні відмінності від решти дітлахів, і направить вас в потрібну секцію або гурток.

Наприклад, артистичні нахили відразу помітні за звичкою гримасувати, доброго володіння мімікою і активним рухам малюка.

Він буде всіляко намагатися привернути до себе увагу оточуючих, заслужити їх схвалення і похвалу, копіювати звички, манеру поведінки і дії своїх однолітків.

Художньо обдаровані дітки з власної ініціативи займаються творчістю в будь-якому її прояві, будь то ліплення, малювання або примітивне креслення.

Всі події, які сталися з ними протягом дня, вони намагаються перенести на папір або виразити в пластилінових фігурках.

Трохи складніше йдуть справи з тим, як знайти технічний талант у дитини. Він проявляється пізніше за всіх, і, головне – не упустити такий відповідальний момент. Його можна буде помітити по прагненню постійно щось збирати та розбирати, конструювати і лагодити, бажанням переглядати дорослі технічні видання і публікації.

До речі, як ви вже зрозуміли, свій вроджений дар можна виявити в будь-якому віці, і діти не виняток.

У них талант може дати знати про своє існування тільки в підлітковому періоді.

І тут вже саме батьки, педагоги і оточення несуть відповідальність за те, щоб юнак чи дівчина змогли знайти в собі сили і бажання зайнятися обраною справою, забезпечити потрібний рівень матеріальною і моральною підтримкою.

Як бачите, якщо задатися метою, можна відкопати свої приховані можливості і допомогти розвинути таланти своєї дитини.

Головне, навчитися правильно застосовувати свої здібності і отримувати від цього задоволення. Удачі вам!

Источник: http://natalka.pp.ua/yak-znajti-svij-talant-abo-svoyeyi-ditini

ActionTeaser.ru — тизерная реклама

Я вважаю, що кожна людина талановита. Але талант у кожного проявляється в різних областях. Хтось добре малює, хтось добивається успіхів у спорті, хтось може складати і віднімати в розумі великі числа, хтось може запам'ятати велику кількість інформації з першого разу.

Тому немає людей абсолютно не володіють талантами. Кожен може робити щось краще, ніж оточуючі. Можливо поки ти навіть не знаєш, якими саме талантами володієш. Для того, щоб розкрити їх у собі необхідно докласти багато зусиль. Постійно пробувати щось нове, що раніше ніколи не робив.

І ні в якому разі не варто відступати, якщо з першого разу не вийшло.

Як часто можна зустріти людей, які зробили всього одну спробу, у них не вийшло і тут же опускають руки і відступають від свого.

Але ж коли ми всі вчилися ходити скільки разів падали? Величезна кількість разів. Але хіба це нас зупиняло? Ні! Ми наполегливо вставали і пробували знову і знову, поки нарешті у нас не почало виходити. Наш перший крок означав для нас дуже багато. Якими труднощами він був видобутий, скільки спроб здійснене перш ніж початок все виходити.

Те ж саме доводиться робити і для того, щоб знайти, виявити і розкрити свої таланти. Спочатку буде мало виходити.Адже дуже складно зробити добре те, чого раніше ніколи не робив. Але головне не здаватися, а йти до своєї мети, пробувати знову. І ось після кількох спроб, а може і десятки або навіть сотень неодмінно щось почне виходити.

Після цих невеликих успіхів ваш талант почнеться поступово розвиватися і вдосконалюватися. Але навіть якщо саме в цій сфері у вас не буде яких-небудь значних успіхів, то не варто впадати у відчай. Адже є ще величезна кількість самих різних занять, в яких ви зможете досягти успіху. Головне – це пробувати і не здаватися.Тоді і сам процес буде приносити задоволення.

Адже так приємно, коли в тебе щось виходить краще, ніж у інших. Але це досягається не тільки одним лише бажанням, але і наполегливою працею. Якщо згадати великих спортсменів, які досягли значних успіхів, то всі їхні перемоги досягалися тільки після величезної кількості тренувань. І навряд чи з першого разу все стало виходити.

Але ж вони йшли до своєї заповітної мети, ставали талановитими і не здавалися. Коли перед очима такі приклади, то є до чого прагнути і самому.

Коли дивишся на талановитих людей, то розумієш, що немає межі можливостей людини, і що кожен сам створює себе самого. Якщо ти хочеш чогось досягти, то доведеться докласти велику кількість своїх особистих зусиль. Якщо просто лежати на дивані і чекати, що тобі несподівано відкриються хист до живопису, то чекають тебе погані новини.

Такого ніколи не станеться. Щоб навчитися малювати необхідно перш за все спробувати. Потім тренуватися, створювати малюнки різної складності. Можна походити на спеціальні курси, вивчити літературу, в якій описані техніки малювання. І після цього неодмінно будь навчитися малювати.

А ті, то будуть старанно займатися ще і стануть талановитими художниками. І адже ця схема буде працювати не тільки для малювання, але і для будь-якої сфери життя людини. Головне вірити в себе і в те, що кожна людина талановита, потрібно лише відкрити в собі ці таланти. А також намагатися втілити свої задуми в життя.

Адже позитивне мислення – це також ключ до успіху. Вірте в себе і свої таланти!

ActionTeaser.ru — тизерная рекламаActionTeaser.ru — тизерная рекламаActionTeaser.ru — тизерная реклама

Источник: https://tvory.info/index.php/ukrajinska-mova/40-tvir-na-temu-talant

Ссылка на основную публикацию