Протягом чи на протязі як правильно?

Вкраїна — український портал

На протязі [протягом, упродовж? стільки-то часу]

         З одного боку, багато сучасних (і не сучасних) мовознавців вважають цю прийменникову конструкцію прийнятною тільки для позначення місця, що знаходиться на шляху струменя повітря – протягу:

Джерело Неправильно Правильно
Юрій ГнаткевичСЛОВНИК-АНТИСУРЖИК на протязі року (тижня, розмови) протягом року(тижня, розмови)
«Як ми говоримо»Бориса Антоненка-Давидовича «на протязі року» «протягом року»
Чи правильно ми говоримо?Посібник Євгенії Чак на протязі, в протягу… в сучасній літературній мові уникають. На протязі варто вживати, коли йдеться не про час, а про відстань. Наприклад: «Машина буксувала на протязі двох кілометрів».Отже, з трьох варіантів: протягом, на протязі, в протягу, коли мова йде про час, у сучасній літературній мові найбільш доцільно вживати перший.

З другого боку, є й такі думки:

   Чому по радіо й телебаченню часто чуємо на протязі двох (трьох) тижнів, а не протягом двох (трьох) тижнів?

Ці вирази ідентичні, однакові за змістом, хоч синтаксична конструкція їх різна. Вираз на протязі двох (трьох) тижнів побудований з іменником протяг у місцевому відмінку, що вживається на означення як просторових (відстань, віддалення, віддаль), так і часових понять (проміжок часу, тривання у часі). Цей іменник не слід плутати з омонімічним протяг — «струмінь повітря».

Частіше іменник протяг уживається на означення часових понять […] у часовому значенні може вживатися і в іншому (не місцевому) відмінку, з різними прийменниками.

Синтаксично інакше побудований вираз протягом двох (трьох) тижнів.

На сучасному етапі розвитку нашої мови слово протягом виступає у прийменниковому значенні, вимагаючи після себе іменника або словосполучення (числівника, прикметника тощо з іменником, який означає час) у родовому відмінку. […

] Отже, в сучасній мові цілком правильними є обидві конструкції. Думка про неправомірність конструкції на протязі не має під собою серйозних підстав.«Мовознавство» (1969, №5, С. 88)

Словник української мови в 11 томах (1977):
      На протязі чого — протягом (див. протягом 1) чого-небудь.

Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308); Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз (Олесь Гончар, III, 1959, 117);

Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов):

Впродолже́ние чего – про́тягом чого, на [в] про́тязі чого, че́рез що, крізь що, за чо́го. [Через усю зі́му слабува́в. Крізь усю́ о́сінь була́ него́да. За пе́ршої доби́ панува́ла ме́ртва церко́вно-слов’я́нська мо́ва (Єфр.)].

Стосовно вживання у літературі

Автор Твір Рік Фрагмент тексту
Старицький Останні орли 1896 Розбещений,   легковажний   характершляхетного панства, вироблений на протязi поколiнь свавiллям i гульбищами,що не знав нiяких перепон i керiвних засад, виявився тут напрочуд яскраво:
Коцюбинський Лялечка 1901 Се вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу — і хто знає, що чекає її на новому місці, де, певно, — ох, боже! — є піп і попадя.
Хвильовий Я (Романтика) 1924 Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли:
Гончар Прапороносці 1940-ві Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз. (для позначення часу)
Гончар Жайворонок 1954 Мусили тоді самі на протязі кілометрів вигачувати собі дорогу (для позначення відстані)
Тютюнник Вир 1956 Так що поступово ці записи перетворилися в живу історію колгоспних буднів, свідком яких він був на протязі десяти років.
Андрухович Тринадцяте число 19.05.09 Причини такого стану речей, звичайно ж, передусім зумовлені історично і накопичувалися на всьому історичному протязі – від «тяжкої візантійської спадщини» до мазохістичного розчарування помаранчевим спалахом революції.

Таблиця дуже стисла (+Зеров, Плужний, Вишня і багато інших), але впорядкована за хронологією, щоб дати уявлення про історію вживання конструкції в літературній мові. Як бачимо, вживали її від 19 ст. до наших днів.

В наведеного вище випливає наступне:

     1)Прийменникова конструкція (аналітичного типу) «на протязі» для позначення періоду часу та відстані в українській мові існує, як в сучасній народній так і в класичній літературній. Даний факт зафіксовано словниками. Таким чином, суржиком це не є.

      2)Ця конструкція не подобається багатьом мовознавцям. Вони мають підозри щодо її російського походження і закликають уникати її вживання. І справді, як пише Євгенія Чак, «на протязі, в протяг» в сучасній літературній мові уникають.

     3)Втім, достеменно російське походження конструкції не доведено. Проте, вона не дуже вписується у поширену в українській мові безприйменникову парадигму.

Справді, відомим є той факт, що українська мова надає перевагу синтетичним конструкціям. Так, «перевел на русский» перекладуть як «переклав російською» (на – «вилетіло»), «идти по улице» — «йти вулицею».

Читайте также:  Правильно или правельно как правильно?

Синтетичні конструкції  сприймають як «більш українські», питоміші для мови.

     4)Із зазначених вище причин, перспектив у літературній мові «на протязі», на нашу думку, не має. Вчителі його «кальоним желєзом» із школярів вибиватимуть, мовознавці або травитимуть або стоятимуть осторонь.

Дещо про «протягом» та «упродовж»

Здавалося б, вживай їх до не схочу. Але не все так просто. На думку Огієнка, «протягом» є штучною конструкцією 19 століття. До речі, словник Грінченка знає це слово лише у значенні «протяжно».

Як же тоді говорили українці до того? Дуже просто. Візьмемо речення «Він працював над цим протягом трьох років (2000-2003)», викинемо з нього «протягом», а трьох поставимо у називний відмінок: «Він працював над цим три роки (2000-2003)».

Зміст фактично однаковий, а букв аж на 11 менше. З цього не випливає неправильність «протягом», і говорити простою мовою 19-го століття у 21-му теж ніхто не повинен, але надуживати «протягом», коли можна висловитися коротше, теж не варто.

Щодо «впродовж», то СУМ-11 не маркує його для відстані «У довжину чого-небудь; удовж. Зовсім вона [хатка] порожня сливе.. Стіл із розколиною упродовж посередині (Марко Вовчок, І, 1955, 288).

», але ставить «рідко» для часу: «рідко. Те саме, що протягом. Гуцульські кожушки зберігають та одягають на свята впродовж довгих десятиліть. Часом вони переходять од діда до онуків (Терень Масенко,.

Під небом.., 1961, 31).»

Источник: http://vkrajina.com/ua/movni-pytannya/chy-surzhyk/na-protiazi.html

Резюме українською: позбавляємося помилок

Помилки у резюме псують його власнику репутацію та знижують шанси отримати запрошення на співбесіду. Час позбутися їх раз і назавжди

Більша частина резюме на Work.ua написана російською мовою. Та все частіше кандидати складають його українською. Але ж немає різниці, якою мовою описувати освіту, досвід чи навички.

Правило єдине — резюме має бути містким, без граматичних, орфографічних і стилістичних помилок. Лише тоді вам вдасться справити позитивне враження на потенційного працедавця.

 Проте ми проаналізували близько 100 «професійних візиток», написаних українською мовою, і виявили, що не всі претенденти на роботу дотримуються цього принципу.

Пропонуємо вам ознайомитися з найтиповішими помилками, дізнатися про правильне написання та вживання певних слів, прибрати усі неточності й описки зі свого резюме.

Чому ВНЗ або виш, а не вуз?

Неправильно: Закінчив вуз у 1999 році.

Правильно: Закінчив виш.

В українській мові відсутнє слово учоба, тому мовознавці радять уникати штучного прикметника учбовий. Правильно сказати навчальний вищий навчальний заклад (ВНЗ).

До речі, нині в усному мовленні завойовує позиції слово виш — від скорочення вища школа, і впевнено витісняє абревіатуру вуз.

Здобувати, отримувати, набувати

Неправильно: У 2012 році отримав вищу освіту.

Правильно: Здобув вищу освіту, отримав диплом бакалавра, набув досвіду.

Люди отримують чи одержують атестат, диплом, коли успішно закінчують школу або університет. Освіту ж здобувають, а от досвід, знання, вигляд, чинність тощо — набувають.

На протязі чи протягом?

Неправильно: На протязі навчання отримував стипендію.

Правильно: Протягом двох років очолював фінансовий департамент.

Вживання словосполучення на протязі, якщо кажуть про проміжок часу, є помилковим. Адже протяг — це струмінь повітря, що продуває крізь щілини, відчинені двері чи вікна (рос. — сквозняк). Говорячи про час, правильно сказати протягом або впродовж.

Участь беруть, а не приймають

Неправильно: Приймав участь у відкритті магазину компанії «Ікс» у місті Херсон.

Правильно: Брав участь у реалізації проекту.

Це треба запам'ятати: участь беруть! А приймати можна партію товару чи пологи.

Люби́й, самий

Неправильно: Розгляну любі пропозиції щодо роботи. — Працював із самими більшими імпортерами.

Правильно: Можна телефонувати у будь-який час. — Співпрацював з найбільшим українським банком.

Лю́бий — означає милий, а вживання цього слова у значенні будь-який є росіянізмом. Також в українській мові для вираження найвищого ступеня порівняння не використовують слово самий. Ми кажемо і пишемо: найбільший, найдорожчий, найдешевший.

По чи за?

Неправильно: Шукаю роботу по спеціальності.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Правильно: У 2012 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Геологія».

Коли хочемо вказати на те, згідно з чим, відповідно до чого відбувається дія, то вживаємо словосполучення за моделлю прийменник за + спеціальність в орудному відмінку. Наприклад, працювати за спеціальністю, шукати роботу за спеціальністю.

Взагалі, на відміну від російської, в українській мові прийменник по вживається рідше і може відповідати у (поїхати у справах), за (шукати за алфавітом), з (завуч з виховної роботи) або ж взагалі можна сказати без прийменника (комітет захисту прав споживачів).

Торгівельний, торговельний, торговий?

Неправильно: Працював у торгівельно-роздрібній мережі.

Правильно: Отримав посаду касира у торговельному центрі.

В українській мові немає слова торгівельний, лише — торговельний або торговий (слова-синоніми).

Діючий, а може чинний?

Неправильно: Знаю діюче законодавство.

Правильно: Орієнтуюся у чинних законодавчих актах.

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Краще замінити діючий на один з варіантів: чинний — який діє за певних умов, має юридичну силу (чинний мер); дієвий — здатний активно діяти або впливати на щось (дієвий засіб); дійовий — стосується персонажів, героїв драматичного твору.

Замісник чи заступник?

Неправильно: Обіймав посаду замісника начальника управління.

Правильно: Призначений на посаду заступника голови сільради.

Замініть іменник замісник, якщо мова йде про особу, що заміщає якого-небудь керівника, на правильний варіант заступник.

За кордоном чи закордоном?

Неправильно: Протягом 5 місяців працювала закордоном.

Правильно: Працювала за кордоном прибиральницею.

Закордон — іноземні країни, чужі землі. За кордон — за межами своєї країни. І не варто плутати ці поняття.

Не варто забувати про апостроф..

Неправильно: Маю навички роботи з компютером.

Правильно: Виконував обов'язки заступника.

Апостроф в українській мові вживається перед літерами я, ю, є, ї після твердих приголосних.

…і милозвучність

Неправильно: Готовий працювати в вашій компанії.

Правильно: Готовий працювати у вашій компанії.

Українська мова уникає складного для вимови нагромадження звуків, аби зробити сприймання тексту легшим і для слуху, і для зору. Це і називається милозвучністю.

Для усунення збігів голосних і приголосних наша мова має спеціальні фонетичні засоби. Наприклад, чергування звуків у-в, і-й, прийменників з, із, зі, у, в, уві, закінчень -сь, -ся.

У підготовці цієї статті Work.ua допомогли матеріали з посібника Олександра Авраменка «100 експрес-уроків української» та інтернет-проектів «Мова — ДНК нації» і OnlineCorrector.

Избавляемся от ошибок в резюме и личной переписке

Щоб залишити коментар, потрібно увійти.

Источник: https://www.work.ua/ua/articles/jobseeker/1435/

Як правильно якориться на протязі

Всі річкові судна починаючи від надувних човнів до великих кораблів повинні мати технічну можливість стоянки на протязі. На практиці, це може бути вимушена зупинка, викликана поломкоюорганізація буксирування, стоянка для риболовлі. Тут виникає необхідність проведення дії, яка називається якорінням.

Доцільно зазначити, що річкові судна мають широку класифікацію. Тому в рамках статті розглядаються тільки малі судна, як надувні човни, човни з ПВХ і дюралю, прогулянкові катери і спортивні суду.

Успішне якоріння водного засоби багато в чому залежить від таких факторів, як поточні параметри течії, глибина, вид якоря, і ще від досвіду людини. Підготовка до нього починається з правильного вибору якоря. Які бувають якоря?

Вибір якоря

найвідомішим у світі є якір Холла. Однак будучи ефективним на великих суднах, він надмірний на малих суднах. Тому вдаються до інших видів якорів.

З успіхом для якоріння спортивних суден і прогулянкових катерів, а також корабельних шлюпок використовуються якоря полегшеної маси, або так звані кліп-анкери.

Для малих суден розроблено безліч якорів, серед яких найбільшу популярність стягнули якорі-кішки і грибоподібні якоря. Перевагою якорів-кішок перед грибоподібними є їх складана конструкція, що робить ці якоря зручним для експлуатації. Проте їх застосування в надувних човнах небезпечно, тому в них використовують грибоподібні якоря.

Добре себе зарекомендував якір-плуг, який є представником бесштоковому якорів. Його схожість по конструкції із звичайним плугом для земляних робіт дозволяє легко зариватися в грунт при натягу каната.

Грибоподібні якоря і якір-плуги переважно застосовуються на піщаному і мулистих підводних грунтах. Якорі-кішки хоча вважаються універсальними у використанні, але не підходять для якоріння в кам’янистому і м’якому дні.

За вимогами безпеки, якір повинен мати вагу не менше 10% від всієї маси судна, включаючи об’єктів в ньому.

Вибір якірного каната

Не менш важливим елементом є канат, до якого прив’язується якір. Для якоріння на течії, потрібно передбачити мінімум 2-кратний запас довжини каната щодо глибини місця запланованої стоянки. Якщо протягом сильне, то довжина каната може бути збільшена до 4-6 разів відносно значення глибини.

Читайте также:  Умение или уменье как правильно?

Матеріали каната для малих суден зазвичай синтетичні. За характеристиками, зусилля на розрив повинно знаходитися не менше 70 маси якоря. При розрахунках враховують вага човна в навантаженому стані.

Хороші відгуки отримали плетені стропи. Вони мають силу на розрив більше 1000 кг при діаметрі від 7 мм.

Підготовка до якорению

Підготовку човна до оснащення якорем рекомендується проводити наступним чином. Заздалегідь визначається приблизне місце зупинки, пізнається інформація про швидкості течії та глибині, про грунті.

Потім виходячи з цього робиться вибір якоря, підбирається канат. Бажано приблизно розрахувати, якої довжини знадобитися канат, щоб зупинитися де потрібно.

Після якоріння, особливо при сильному плині, вже не буде можливості відрегулювати довжину каната. Це стосується човнів і катерів, у яких відсутні якірні установки.

Для регулювання довжини спуску каната якоря на воду можна передбачити на самому судні пристосування, що дозволяє швидке його зафіксувати. Відомий якірний рим.

Здійснюється кріплення каната до якоря та до човна. Рекомендується прив’язувати канат не тільки верхню, але і до нижньої частини якоря.

Це необхідно, щоб уникнути випадку, коли якір сильно заритий в грунт і його можна витягнути. При цьому ще треба відстежити, щоб точка кріплення каната до човна знаходилася ближче його ватерлінії.

Це робиться при якорении з носа, щоб при натягу човен не завалилася на хвилю.

В кінці всіх приготувань, проводиться візуальна перевірка надійності всіх кріплень.

Якоріння на протязі

Правильне якоріння має особливо велике значення, коли необхідно здійснити це дія серед безлічі човнів.

Для полегшення маневрів, човен краще спустити в річку вище за течією від місця передбачуваної стоянки. Відстань від точки скидання якоря до зупинки визначається візуально залежно від поточної швидкості течії. Бажано перед спуском якоря відстежити, щоб ніс човна був спрямований проти течії. Спершу якір віддають на 1,6-2 наявного запасу довжини каната, потім на всю.

У разі якщо протягом сильне, то ставиться другий якір з боку корми човна. Тут професіонали рекомендують дотримуватися правило, щоб якоря до човні кріпилися з протилежних сторін.

Для стоянки на протязі бажано мати на човні запасний якір. Це для випадків, коли одного якоря стане недостатньо із-за зміни погодних умов, як швидкість вітру, або невдало підібраного якоря. Наприклад, буває, що напряму вітру і течії не збігаються. У цьому випадку, як кажуть, човен базікає, і стає неможливо здійснювати будь-які дії, знаходячись у ньому.

Також велике значення має розташування якорів щодо човни. Коли якір один, справа зрозуміло. У разі коли якоріння виробляється на два якоря, бажано щоб човен і місця спуску якорів утворили трикутник. Щоб це виконати, необхідно виконати наступні дії.

Спершу кидається один якір, наприклад, вправо, потім човен спускається трохи вліво та вниз за течією. Тут відпускається другий якір ліворуч. Довжину обох канатів потрібно відрегулювати таким чином, щоб ніс судна тримався проти течії. Тут важливо мати великий запас каната.

Як практика показує, буває досить одного якоря за умови, що її параметри підібрані правильно, виходячи з глибини і типу грунту. Наприклад, в гірських річках двомісну надувний човен може утримати якір вагою 7-8 кг Однак це справедливо, якщо човен має невелику парусність, тобто в ній знаходяться мало людей.

У цілому для успішного якоріння на течії необхідно правильно вгадати з вибором якоря, розрахувати достатню довжину каната з урахуванням глибини місця стоянки, тримати на човні запасний якір, а також слідувати вищенаведеним рекомендаціям.

кріпити якір до надувному човні

Вдалого плавання.

Источник: http://womanday.in.ua/yak-pravylno-yakorytsya-na-protyazi.html

Download video, watch free

2:22

POKÉMON Detective Pikachu — Official Trailer #1

Views 7 930 104 96%

1:27

Toy Story 4 | Official Teaser Trailer

Views 4 450 631 97%

2:00

Marvel Comics Co-Creator Stan Lee Dead at 95 | TMZ

Views 532 571 98%

2:57

Views 12 844 333 97%

14:17

Cowboys vs. Eagles Week 10 Highlights | NFL 2018

Views 1 176 066 93%

3:34

Be With You ANIMATED MUSIC VIDEO [Aphmau Official!]

Views 521 380 99%

10:17

Poisonous NEWT can be DEADLY!

Views 522 819 98%

6:17

DEEP DISH PIZZA

Источник: https://usvid.net/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%96-%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC-L6Ev3p-k4Jo.html

Ссылка на основную публикацию