Банкет чи бенкет як правильно?

Бенкет і банкет

?Трапляються слова, літературна форма яких очевидно порушує їхню етимологію. Іноді розбіжності між «правильним» та літературно усталеним варіантом можна легко пояснити фонетичними змінами в українській мові. Часто навіть обидва варіанти зберігаються у словнику.

Приклади таких змін: дисиміляція (рицар-лицар), протеза (очі-вічі), метатеза (медвідь-ведмідь), асиміляція (желізний-залізний), субституція (Фома-Тома-Хома), епенетеза (Олександр-[Олександер]), дієреза (волога-вогкий), гаплологія (поліцеймейстер-поліцмейстер), гіперизм ([гурок]-огірок) та ін.

Разом із тим, є випадки, коли достеменно пояснити відступ від етимології якоюсь закономірністю надзвичайно важко. Можна згадати запеклу боротьбу за етимологічно «правильне» написання слова проект, щоб повернути на місце іноземний інтервокальний [j]. Наводяться різного ґатунку аргументи, але норма залишається незмінною, оскільки до літературної мови слово потрапило колись саме у такому вигляді, а не в «правильному». Позамовні підстави суперечок легко перевіряються на інших словах, в яких повернення до етимології також може вважатися помилкою, ба навіть суржиком.

Бенкет чи банкет?

Обидва слова є літературними, обидва можна зустріти у словниках та класичних творах. Очевидно, що етимологічно правильно було б писати банкет з похідними, оскільки запозичене через польську (bankiet) з німецької (Bankett) або французької (banquet) слово сходить до італійської мови (banchetto зменшувальне від banco «лава») [ЕСУМ, Т.1, С.167].

Важко сказати, чому банкет в українській мові повів себе незвичайно і перетворився на бенкет. Без упевненості можна припустити тут свідчення відомого у діалектах Полісся, а також на деяких інших теренах, переходу [а] в [е]: десеть, колодез, єгня, того днє тощо.

Можливо, маємо справу з впливом бешкетувати чи колись вживаним бенкартом, або із зіставленням з бесідою, а можливо, банкет асоціювався з чимось приємним, був bene «добрим».

Так чи так, особлива поведінка спостерігалася вже у найдавніших староукраїнських пам’ятках, в яких зустрічається бенкет:

БанкетXVI ст.:• Знать, же не ездятъ на банъкеты, ани на опилства. (Антиризис. Вільна, 1599).• О такомъ банкетЂ будте здоровы пане ойче и пани матко (Розмова кінц. XVI ст.).XVII ст.:• Пиршество — пиръ, бáнкет, учта. (Лексикон Беринди, 1627)• Банкεтъ — пиръ пированїε. (Синоніма словенороська, банкетовець «учасник банкету»).• банкеты збытечныи (Захарія Копистеньский, 1621).• Богатыи люде.. не могутъ долго на свЂтЂ жити, бо они часто банкетуются. («Ключ разуменія» І. Галятовського, Київ, 1659).• зостали оучасниками банкету веселного (Ант. Радивіловський, кін. XVII).• Добре банкетовал Хс Спаситель по такъ военной праци на горЂ Θаворской. («Огородок» Антонія Радивіловського).• Семомиславь банкетоваль сенаторовь, на банкете (Хроніка Софоновича, 1673)• Минýт банкеты, піятики. (І. Величковський, 1691).XVIII ст.• I при банкέта(х) в пн̃о(в) из(ъ) а(р)матъ стрЂля́ютъ… (Климентій Зіновіїв. Вірші).• По банкетЂ въ килко день все войско Козацкое… Государь… отпустилъ ласкаве. (Літопис Величка).банкетъ, банкетовець, банкетовати, банкетоватися, банкетованє, банкетуючий БенкетXVI ст.:• Ой ты, мужу необачный! Зроби жонЂ бенкетъ смачный: Змажъ ю лоемъ зъ дхлого хорта, Ачей зженешъ з шкуры чорта (Луцьк, 1575. Зробити бенкет кому «провчити кого»).XVII ст.:• о велеті, же, мовить, у господара волоського на бенкеті носил верблюда на єдной руці (Львівський літопис).• завше на свЂтЂ веселятся бенкетуются. («Ключ разуменія» І. Галятовського, Львів, 1665). XVIII ст.:• Мазепа… гулялъ и бенкетовалъ. (Літопис Величка).• Єдиного дне зобравши крол Навходоносоръ бенъкет… ; учинил бенкет достатный (Рукоп. Теслевцева, XVIII ст.).• А коли ся буду з ними розлучати, буду васъ усЂхъ парафіан на бенкет прохати (XVIII ст.).• Кгды ся Ірод в ден рожденія своего бенкетовалъ (Семен Решетиловський, 1710).бенкетъ, бенкетовати, бенкетоватися

Якоїсь закономірності вживання того чи того варіанта не простежується; ані територіальної, ані жанрової. Слід тільки звернути увагу, що з польської мови банкет міг приходити з наголосом на першому складі, як у Беринди, це може пролити світло як на запозичення, так і на незвичну поведінку бенкету. В російській мові банкет вперше з’являється 1675 року.

Таке паралельне існування продовжувалося і в новій літературі XIX-XX ст. Навіть у того самого автора зустрічаємо:

      Я гуляю, бенкетую. В неділю і в будень (Шевченко, «Сон»)

      В селі банкети загули (Шевченко, «Петрусь»)

Зрозуміло, Грінченко (1905) наводить обидва варіанти, бо зустрічав їх у текстах. Не менш зрозуміло намагання пуристів 1920-х років відкинути банкет зовсім (Голоскевич, Кримський). Позамовні підстави «очищення» мають звичку неждано змінюватися.

І от вже лексикографи 1940-х відновили банкет, але при цьому спробували були розвести значення, орієнтуючись на російську мову, з огляду на втрачений раніше українською пир. Калинович (1949) перекладає рос. банкет «банкет», але рос. пир, пиршество «бенкет, учта».

Так і проіснували паралельні форми до наших часів, коли маятник позамовних підстав качнувся знову. І хоча вживання варіанта банкет в сучасній літературній мові не вважається помилкою, проте спостерігається значна перевага бенкету (традиційно, особливо у похідних!), що витісняє перший до розряду маловживаних.

Особливо не пощастило банкету з тим, що цей варіант сприймається напівосвіченими носіями української мови як суржик.

Етимологія, Культура мови, Словник

Источник: https://ua-etymology.livejournal.com/92869.html

Особенности банкет-чая

Банкет, как известно, является праздничным званым ужином или обедом, который устраивают в честь какого-нибудь знаменательного события. Такое торжественное застолье проводят, как правило, в специальных банкетных помещениях, ресторанах, кафе. Подготовкой банкетного торжества обычно занимаются специально обученные люди, а обслуживанием – официанты.

Ни для кого не секрет, что именно праздничный банкет – это отличное начало или окончание любого мероприятия. Вид банкета, который вы выбираете, определяет его специфику и состав его участников. Выбирая банкетный зал, нужно позаботиться о том, чтобы в помещении было достаточно просторно и уютно. Взяв за критерий форму обслуживания, различают такие виды банкетов:

 • банкет с частичным обслуживанием;
 • банкет с полным обслуживанием;
 • комбинированный банкет;
 • банкет-фуршет;
 • банкет-коктейль;
 • банкет-чай.

Остановимся более детально на последнем из них. Как правило, банкет-чай устраивают во второй половине дня – 16-18 часов. Продолжительность банкета – не более двух часов.

Посередине зала ставят стол любой формы (прямоугольный, овальный, круглый), стулья или кресла. Вдоль стен размещают диваны, между которыми ставят несколько небольших столов для цветов, которые накрывают цветными скатертями.

В меню включаются мучные и кондитерские изделия, конфеты, варенье, мед, сахар, фрукты, сливки и молоко.

Следует отметить, что банкет-чай становится более торжественным, когда чай наливают из самовара, а не из электрического чайника. Как правило, самовар ставят на край чайного стола или на отдельный приставной стол.

На накрытый скатертью чайный стол напротив каждого места гостя ставят тарелку для десерта, слева и справа от которой кладут вилки и ножи. Если в меню включен десерт, то на стол необходимо положить и фруктовый прибор.

Если поводом для банкета-чая является какое-нибудь особенное торжество, перед десертными тарелками, как правило, ставят также бокалы для вина или шампанского. Чайный стол не сервируется фужерами, поскольку на таких банкетах не подается ни минеральная, ни сладкая газированная вода.

Тарелки для десерта накрывают полотняными салфетками, после чего, за полчаса до начала банкета на стол подаются кондитерские изделия и прочие сладкие блюда. Торт или пирог должен быть заранее разделен на порции.

Стоит отметить, что при подаче кондитерских изделий и других блюд на банкет-чае должна соблюдаться последовательность, а именно – вначале приносят сладкие блюда, затем чай с мучными изделиями, а на завершение предлагают конфеты, фрукты и орехи. Сладкие блюда (исключая мороженое) можно подавать еще за 10 минут до прихода гостей

В банкетное меню можно также включить и кофе. Тогда кофейные принадлежности размещают на специальном отдельном подносе. Чай или кофе, как правило, на таком банкете разливают официанты.

Источник: http://www.banket4.ru/blog/osobennosti-banket-chaya/

Ресторанный бизнес

Банкет-чай организуют в небольших уютных залах, в которых устанавливают круглые и овальные столы, а при их отсутствии — квадратной или прямоугольной формы, стулья, кресла, полукресла, а иногда и диваны.

Если количество гостей более восьми, можно накрыть несколько отдельных столиков (по 4-10 персон по каждому).Чайный стол или столы ставят в центре зала или размещают с учетом его конфигурации. Если в зале ставят несколько чайных столов, то между ними должен быть обеспечен свободный проход для гостей и официантов.

Столы накрывают скатертями и салфетками нежных цветов и оттенков.

Круглый стол накрывают одной специально сшитой скатертью. Можно использовать и обычные, накладывая их друг на друга и подворачивая углы, низко свисают.

Для банкета-чая используют красивый чайную посуду, десертные тарелки, десертные и фруктовые наборы, хрустальные рюмки, бокалы, розетки, вазочки для варенья, вазы для цветов, фруктов, кондитерских изделий (рис. 2.21).

Чайный (кофейный) стол при организации банкета-чая сервируют таким образом: перед гостями ставят десертные тарелки, на которые кладут полотняные салфетки (их можно положить и с левой стороны); десертные тарелки ставят напротив места каждого предполагаемого гостя или слева от него (15 — 20 см от края стола). Салфетку кладут на тарелку или тарелкой. Она может иметь различную форму и в наиболее праздничных случаях украшенная цветами (рис. 2.22). Десертные наборы кладут рядом с десертной тарелкой.

Рис . 2.21. Сервировка стола к банкета-чая

Рис . 2.22. Фрагмент сервировки стола к банкета-чая

Стол может быть сервирован Мадерно, коньячными или ликерными рюмками, в случае юбилея — бокалами для шампанского, за стеклом кладут фруктовые наборы. Тарелки для фруктов ставят на стол стопками по 4-6 штук.

Самовар ставят на основной стол слева от хозяйки или на подсобный, подставленный к основному слева от ее стула. Фарфоровый чайник с заваркой и чашки размещают у самовара.

На стол могут быть поданы десертные блюда, фрукты, кондитерские изделия, бублики, калачи, орехи, миндаль, варенье, десертные полусладкие и полусухие вина, кремы, ликеры, коньяки.

Воду в бутылках и фужерах ставят на отдельном столе. Официанты приглашают гостей к накрытому столу и помогают им сесть, уделяя больше внимания женщинам, старшим по возрасту. Сначала гостям предлагают сладкие блюда и вина. Блюда в креманках на пирожковой тарелке ставят перед гостем дело правой рукой. На тарелке ручкой вправо кладут десертную или чайную ложку.

При подаче сладких блюд в обнос к гостям подходят слева, приближают блюдо к десертной тарелки, повернув в сторону гостя наборы для разложения, и предлагают взять часть блюда. По желанию гостя официант делает это сам, взяв в правую руку наборы для разложения.

После сладких блюд подают горячие напитки. Для этого вместо использованных перед каждым гостем ставят чистые тарелки с наборами. Закончив сервировку, приносят чай, кофе, предварительно поставив на стол горячие сливки, молоко и лимон. Чашки с горячими напитками ставят справа от десертных тарелок. После этого официанты предлагают мускат, кагор, ликеры, коньяки.

Кофе можно предложить взять с подноса, предварительно налив ее в чашку. После наполнения чашек кофе кофейник ставят на стол, чтобы можно было долить в ту же чашку, не снимая ее со стола.

Чай на столе доливать не рекомендуется. При желании гостя выпить еще чаю можно налить напиток на подсобном столе, желательно в другую чашку или в ту же, если в ней нет лимона и осадка, и подать гостю.

Чай из самовара наливает хозяйка, официант в этом случае помогает ей подавать напиток гостям, которые сидят далеко от нее, а также подносит чистые чашки и чайник с заваркой. По просьбе хозяйки чай может наливать официант.

Банкет-чай длится не более двух часов. Обслуживает его бригада официантов, количество которой определяется из расчета два официанта на десять гостей.

Читайте также:  На боковую или набоковую как правильно?

Источник: http://rollerquest.ru/index.php/metody-i-formy-obsluzhivaniya/obsluzhivanie-banketa/banket-chaj

Банкет

/ Начало / Этикет за столом / Банкет

Банкет (франц. banquet) — торжественный званый обед или ужин, устраиваемый в честь кого-либо, чего-либо. В зависимости от формы обслуживания различают следующие виды банкетов: банкет за столом с полным обслуживанием; банкет за столом с частичным обслуживанием; банкет-фуршет; банкет комбинированный; банкет-коктейль; банкет-чай.

Банкет за столом с полным обслуживанием

Этот вид банкета представляет собой торжество, где участники сидят за красиво сервированным столом, а подачу блюд и напитков производят официанты. На стол не ставят никаких закусок, блюд и напитков.

Банкет проводят по поводу официальных визитов должностных лиц, иностранных представителей и делегаций, во время проведения международных встреч и симпозиумов, конференций, выставок и т. д.

Сервировку банкетного стола с полным обслуживанием начинают с расстановки столов и накрытия их скатертью. Следует помнить, что белоснежная, хорошо отглаженная и правильно расстеленная скатерть придает столу особую торжественность.

Если банкетные столы составлены из обеденных полированных ресторанных столов на 4-6 персон, то их покрывают сначала сукном, которое поглощает шум, впитывает влагу и придает устойчивость предметам сервировки. Затем стол сервируют мелкими столовыми тарелками на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга.

Тарелки расставляют начиная от центра стола, сначала по одной стороне, потом по другой и следят за тем, чтобы тарелки стояли строго одна против другой. На мелкие столовые тарелки ставят закусочные, а слева на расстоянии 10-15 см — пирожковые тарелки.

Затем раскладывают столовые приборы на расстоянии 0,5 см справа от столовой мелкой тарелки: столовый нож, правее от него на 0.5 см рыбный нож, потом, если в меню есть суп, столовую или десертную ложку и закусочный нож.

С левой стороны от мелкой столовой тарелки кладут столовую вилку, затем левее рыбную и закусочную вилки. Далее раскладывают десертные (или фруктовые) ножи, вилки и ложки. В определенном порядке расставляют рюмки, бокалы, фужеры. На закусочные тарелки ставят красиво сложенные салфетки.

Приборы со специями устанавливают попарно, один прибор на два гостя. Причем приборы ставят на уровне стеклянной (хрустальной) посуды, между предметами сервировки рядом сидящих гостей. Банкетные столы украшают цветами, национальными флажками стран, участники которых находятся за столом.

Небольшие карточки с указанием фамилии, имени, отчества участника банкета располагают либо рядом с фужером (левее его), либо за мелкой столовой тарелкой и фруктовым прибором.

Красиво оформленные бланки меню банкета размещают за пирожковой тарелкой. В меню содержится перечень всех закусок, блюд, напитков, а также сообщается повод проводимого мероприятия. Для иностранных гостей должен быть перевод названий блюд и напитков на их родной язык.

Пепельницы на официальном банкете ставят на столы только к моменту подачи кофе.

Банкет за столом с частичным обслуживанием

Банкет за столом с частичным обслуживанием — наиболее распространенный вид банкета при проведении товарищеских встреч, семейных торжеств, юбилеев и свадеб.

Размещение гостей за столом, как правило, произвольное, однако для почетных гостей и устроителя банкета места предусматриваются в центре стола. Банкетный стол сервируют строго по меню столовыми тарелками, приборами, стеклом и хрусталем, салфетками.

Кроме этого на стол за 30-40 мин до прихода гостей ставят холодные блюда и закуски, напитки и вазы с фруктами, приборы со специями, оформляют стол цветами.

Банкет за столом с частичным обслуживанием продолжается 1,5-2 ч (кроме новогоднего и свадьбы, которые продолжаются значительно дольше).

В меню банкета входит обычно большой ассортимент холодных блюд, закусок и различных напитков. Если банкет за столом с частичным обслуживанием проводят в обеденное время, то в меню добавляют первое блюдо — суп.

Обычно на каждые 3.0-3.5 м длины стола, что соответствует 4-5 сидящим за столом с каждой стороны, расставляют все холодные блюда, закуски и напитки, указанные в меню. Если стол длиннее и количество участников больше, то на следующие 3.0-3.5 м стола количество блюд, закусок и напитков повторяется и т. д.

Блюда и закуски в посуде на ножках или с высокими бортами (вазы, салатницы) расставляют ближе к центру стола, а с низкими бортами (блюда, лотки) — ближе к предметам сервировки, при этом чередуя закуски из рыбы, мяса и птицы.

Посуду с блюдами и закусками расставляют в один или в два ряда в зависимости от ширины стола, количества закусок и размера посуды. Масло сливочное ставят рядом с икрой, соусы — рядом с блюдами, которым они сопутствуют. Вазы с фруктами и цветами устанавливают по оси стола, а расстояние между ними (по центру) используют для расстановки напитков.

Бутылки с напитками ставят этикеткой к сидящим за столом гостям. Некоторые из бутылок (особенно закупоренные пробками) могут быть откупорены заранее. Бутылки, закрытые кронпробками (воды, пиво, соки, квас и др.), откупоривают за 5 минут до приглашения гостей к столу.

Как и закуски, напитки расставляют по всей длине стола, чтобы каждый гость мог достать по своему выбору любой из них и налить себе в рюмку.

После напитков раскладывают хлеб на пирожковые тарелки каждого гостя (пшеничный и ржаной). Затем после тщательной проверки (лучше в присутствии заказчика) готовности банкетного стола и обслуживающего персонала в банкетный зал приглашают к столу всех участников банкета.

Банкет-фуршет

Название банкет-фуршет происходит от французского «а-ля фуршет», что означает «на вилку» Основным столовым прибором во время еды является вилка закусочная.

Банкет-фуршет организуют обычно в случаях, когда в сравнительно ограниченное время (1.0-1.

5 ч) необходимо принять большое количество гостей (это может быть официальный прием, юбилей, семейное торжество или другое праздничное мероприятие). Гостям предоставляется свободный выбор места в зале.

Гости сами выбирают блюда и напитки, расставленные на столе, едят и пьют стоя за фуршетным столом или около него. В любое время они могут уйти с банкета, не дожидаясь его окончания.

Столы для банкета устанавливают в зале в виде прямоугольника или в виде букв П, Т и Ш, но так, чтобы расстояние между столами и от столов до стен зала было достаточным, не менее 1.

5 м, для свободного передвижения гостей.

У стен или по углам зала располагают небольшие круглые или квадратные столы, накрытые скатертями, на которые ставят сигареты, пепельницы, спички и цветы в высоких вазах, бумажные салфетки.

Меню банкета-фуршета состоит в основном из закусок, ассортимент которых значительно шире, чем меню других банкетов. Иногда в меню банкета-фуршета включают вторые горячие блюда, например седло барашка, поросенок или индейка, жаренные целиком, и др.

, которые подают как горячую закуску. Мясо предварительно нарезают небольшими ломтиками, затем снова придают форму тушки. Едят это блюдо, используя закусочную тарелку и закусочные приборы.

Все закуски приготовляют (нарезают) небольшими порциями, чтобы их удобно было есть стоя с помощью одной вилки.

Сервировка фуршетного стола

Фуршетные столы накрывают банкетными скатертями так, чтобы концы их со всех сторон стола свисали одинаково, на расстоянии 5-10 см от пола. Углы каждой скатерти подвертывают с торцовых сторон внутрь, скрепляют концы с боковыми сторонами, образуя прямой угол.

Различают два варианта сервировки фуршетного стола: одностороннюю и двустороннюю. При первом варианте стол сервируют только с одной стороны, используя его обычно для почетных гостей и устроителя банкета.

Стол устанавливают перпендикулярно к основному столу на расстоянии 1,0-1,5 м или одной стороной к стене. Двустороннюю сервировку осуществляют с двух сторон стола. Накрытый скатертью фуршетный стол сначала сервируют стеклом (хрусталем): фужерами, стопками, лафитными, рейнвейными и водочными рюмками.

Как правило, часть стекла (хрусталя) держат на подсобных столах и выставляют его по мере необходимости.

Двусторонняя сервировка фуршетного стола является наиболее целесообразной. Расстановку стекла (хрусталя) при этом производят одним из следующих способов: в два ряда, группами, елочкой, змейкой.

Сервировку стеклом в два ряда начинают с расстановки фужеров. На концах стола по его центру на расстоянии 15-20 см от торца ставят треугольником фужеры по 9-11-17-21 штук. При длине стола свыше 7 м фужеры можно ставить также и в середине двумя симметричными треугольниками по 7-9 шт.

Пространство между ними (25-30 см) служит для размещения бутылок с минеральными и фруктовыми водами. Рюмки располагают вдоль по центру стола двумя рядами, расстояние между которыми 20-25 см, а между рюмками 1,5-2 см.

Расставляют рюмки в определенном порядке: сначала малого размера и емкости (водочные), среднего размера и емкости (лафитные) и большего размера (рейнвейные) Чередование рюмок в обоих рядах должно быть одинаковым. Поэтому вначале ставят один ряд рюмок, а по нему выравнивают второй.

Кувшины с соками ставят с торцов стола перед фужерами, поэтому стаканы для соков располагают группами возле кувшинов.

Сервировку стола стеклом (хрусталем) группами начинают с расстановки группы фужеров по краям стола, затем под углом 30-45 градусов к оси стола расставляют параллельно друг другу группы рюмок (водочных, рейнвейных, лафитных) на расстоянии 50-60 см между группами. Если длина стола более 7 м, то дополнительно в центре стола устанавливают группу фужеров.

При сервировке змейкой, фужеры и рюмки расставляют вдоль всего стола, при этом соблюдая общий принцип — более высокие фужеры располагают в центре стола, низкие — ближе к краю.

При сервировке хрусталем елочкой по продольной оси стола на расстоянии 60-80 см в центре ставят фужеры по 4-6 штук, затем под углом 45 градусов с той и с другой стороны к краю стола ставят треугольниками по 3 штуки рейнвейные, лафитные и водочные рюмки.

Если длина стола более 7м, то до его середины направление рюмок под углом 45 градусов делают с одной стороны стола, а на другой половине в обратном направлении.

Для сервировки фуршетного стола необходимы закусочные и десертные тарелки. Количество тарелок для банкета определяют расчета: закусочных 1-2 штуки, а десертных 1 тарелка на каждого гостя.

Закусочные тарелки ставят по обеим сторонам вдоль стола стопками по 6-10 штук на расстоянии 2 см от края стола. Расстояние от торцов стола и между стопками тарелок 1.5-2 м.

Десертные тарелки стопками по 3-4 штуки ставят чуть правее перед закусочными, ближе к рюмкам.

При расстановке закусочных и десертных тарелок следует помнить, что эмблемы (вензеля, марки) на тарелке должны быть строго с противоположной к гостю стороны.

Затем фуршетный стол сервируют приборами: закусочными ножами и вилками, фруктовыми приборами. Для обслуживания банкета количество приборов определяют из расчета в среднем на одного человека: вилки закусочные — 1.5-2 шт.; ножи закусочные — 0.5-1 шт.; ножи десертные (фруктовые) — 0.3-0.5 шт. Существуют два варианта сервировки фуршетного стола закусочными приборами:

1 — вариант: вилки, по числу закусочных тарелок (6-8 шт.), кладут на ребро (острием к тарелке) слева от каждой стопки тарелок, а ножи закусочные (3-4 шт.) справа от тарелок.

2 — вариант: вилки закусочные кладут на ребро правее закусочных ножей, острием к тарелке. Наиболее распространенным в ресторанах является первый вариант сервировки банкета-фуршет. Количество фруктовых ножей и вилок равно числу десертных тарелок (3-4 шт.).

Расстояние между краем тарелок и первым ножом и вилкой должно быть 1.5-2 см. Перечницы и солонки (лучше открытого типа) ставят непосредственно на стол за тарелками с хлебом. В каждую перечницу и солонку кладут ложечки для специй ручкой вправо.

Полотняные салфетки, сложенные вчетверо, а затем пополам укладывают за каждой стопкой закусочных тарелок.

Банкет-коктейль

Банкет-коктейль организуют при обслуживании участников международных симпозиумов, конференций, конгрессов, совещаний и других встреч. На банкете-коктейле можно принять большое количество гостей в сравнительно небольшом помещении.

Читайте также:  Замша или замш как правильно?

Различают банкет-коктейль деловой продолжительностью 40-50 мин, который организуют в промежутках (перерывах) на совещаниях, конгрессах, симпозиумах, и банкет-коктейль с целью отдыха продолжительностью до 1.5-2 ч.

, проводимый обычно в конце совещаний, иногда на открытом воздухе.

Характерные особенности банкета-коктейля: все гости пьют и едят стоя; банкетные столы не расставляют, в зале у стен или по углам ставят небольшие столы, на которые кладут сигареты, спички, ставят вазочки с бумажными салфетками, цветами; тарелки и приборы каждому гостю не подают, вместо вилок гости используют шпажки; закуски и напитки официанты предлагают гостям в обнос на подносах; на нескольких подсобных столах размещают подносы для сбора использованной посуды.

В банкетном зале устанавливают барную стойку.

Меню банкета-коктейля состоит из мелкопорционных закусок: из холодных закусок — бутерброды (канапе) с икрой зернистой осетровых и лососевых рыб, семгой (кетой, балыком), осетриной, ветчиной, колбасой, сыром, тарталетки с паштетом, салатом; из горячих закусок — сосиски, люля-кебаб, котлетки, кусочки рыбы в тесте, кусочки шашлыка; из десерта — пломбир, желе, крем, фрукты, орешки и др.

Из горячих напитков предлагают кофе, чай, из холодных — соки, воды (минеральная и фруктовая), коктейли.

На банкете-коктейле предполагается следующая последовательность:

 1. аперитив, затем холодные закуски;
 2. горячие закуски;
 3. десерт;
 4. фрукты;
 5. горячие напитки (кофе, чай).

Банкет-чай

Банкет-чай проводят во второй половине дня, обычно в 16-18 ч. Продолжается банкет не более 2 часов.

В центре банкетного зала ставят круглый, овальный или прямоугольный стол и стулья (кресла). Вдоль стен — диваны, кресла, а между ними 1-2 небольших столика, накрытых цветными скатертями, для цветов, сигарет, пепельниц и спичек.

Меню банкета-чая состоит из мучных кондитерских изделий (торты, пирожные, сладкие пироги, печенье), шоколадных конфет, шоколада, варенья, меда, сахара, фруктов, молока или сливок и др. В меню банкета иногда включают 1-2 сладких блюда — желе, мусс, крем, пломбир и др.

Банкет-чай выглядит значительно торжественнее, когда чай наливают из самовара. Самовар на подносе ставят на краю чайного стола или отдельно на приставной стол, накрытый скатертью. Слева от самовара располагают второй поднос, накрытый салфеткой, с чайными чашками, блюдцами и чайными ложками. На поднос перед самоваром чуть справа ставят заварочные чайники.

На накрытый цветной скатертью чайный стол против каждого места гостя ставят десертную тарелку, справа и слева от нее раскладывают десертные ножи и вилки, а при наличии в меню фруктов — фруктовый прибор (за десертной тарелкой), затем справа и слева от тарелки раскладывают десертные ножи и вилки.

В особо торжественных случаях перед десертными тарелками ставят бокалы для шампанского. Фужерами чайный стол не сервируют, так как к банкету ни минеральной, ни фруктовой воды подавать не принято. После этого на десертные тарелки раскладывают полотняные салфетки.

Затем на столе расставляют (за 30-40 мин до начала банкета) сладкие блюда, различные мучные кондитерские изделия. Сладкий пирог или торт заранее нарезают на порционные куски. Ко всем сладким блюдам, кроме конфет в обертке и фруктам, подают специальные приборы для раскладывания (лопатки, вилки, щипцы и др.).

Розетки ставят стопками по 5-6 штук у каждой вазы с вареньем, медом или джемом.

Соблюдают определенную последовательность подачи блюд и изделий: в начале предлагают сладкие блюда, затем подают чай с мучными кондитерскими изделиями и последними — фрукты, орехи, конфеты.

Чашку чая следует подносить к гостю правой рукой справа и ставить ее перед ним, правее десертного ножа, ручкой влево от гостя.

При подаче сладкого блюда вместо десертной тарелки и приборов перед каждым гостем вначале ставят пирожковую тарелку, накрытую резной бумажной салфеткой, с десертной ложкой (ручка повернута вправо от гостя).

На тарелку устанавливают креманку со сладким блюдом. Затем официант убирает использованную посуду, заменяя ее десертной тарелкой и приборами.

Сладкие блюда (кроме мороженого) можно расставить на столе и до прихода гостей (за 10-15 мин).

В меню банкета-чая можно включить кофе. В этом случае на поднос с чайными чашками ставят и кофейные чашки с блюдцами и кофейными ложками, а рядом с заварочными чайниками — кофейник с горячим кофе.

Комбинированный банкет

Комбинированный банкет состоит обычно из двух-трех банкетов, например из банкета-фуршет и банкета за столом с полным обслуживанием. Для проведения такого банкета требуется два смежных зала. Вначале гостей приглашают в первый зал с накрытым фуршетным столом (столами), в котором предлагают холодные закуски и напитки.

Затем через 30-40 мин гостей приглашают в другой зал, подготовленный для банкета за столом с полным обслуживанием. После того как гости займут места за столом, им предлагают обед или ужин (в зависимости от времени дня). Обслуживание начинают с подачи горячих закусок.

Затем подают суп (если это обед), второе горячее блюдо, десерт и кофе (или чай).

Горячие закуски можно подать к фуршетному столу, тогда обслуживание за столом начинают с подачи горячих блюд.

Комбинированный банкет можно организовать и из банкета-коктейля и банкета за столом с полным обслуживанием.

Часто организуют банкет за столом с полным или частичным обслуживанием, на котором кофе (а иногда и десерт) подают в другом зале. К кофе предлагают шоколад, мучные кондитерские изделия (торт, пирожное), соответствующие напитки и табачные изделия.

Источник: http://www.etiket.ru/meal_etiquette/banquet.html

Как правильно организовать банкет или фуршет в ресторане

Самостоятельная организация банкета в ресторане – это довольно сложный процесс, требующий не только фантазии и вдохновения, но и большого количества расчетов. Необходимо учесть потребности гостей, характеристики помещения, финансовые возможности и особенности торжества.

Для начала немного теории. Банкеты подразделяются по своему типу на:

 • Банкеты с полным обслуживанием (все блюда стоят на столах, официанты постоянно находятся в зале).
 • Банкеты с неполным обслуживанием (официанты только меняют блюда и уносят посуду).
 • Банкет-фуршеты (на столе стоят все блюда, гости накладывают себе сами).
 • Шведские столы (форма банкета с самообслуживанием, когда все блюда стоят на отдельных столах, и каждый накладывает себе сам).
 • Банкет-чаи (никаких горячих блюд и супов, только чай, кофе, десерты).
 • Банкет-коктейли (вариант шведского стола, без стульев, в меню много алкогольных напитков).
 • Комбинированные (проводятся в смежных залах, часто совмещаются банкеты с полным обслуживанием и коктейль- или чай-банкеты).

Банкеты могут проводиться:

 • в ресторане;
 • в загородном доме;
 • на природе;
 • на теплоходе;
 • на дому.

По количеству и типу гостей;

 • небольшие (до 20 гостей);
 • средние (20-50 гостей);
 • крупные (свыше 50 гостей);
 • официальные (корпоративные и по завершению семинара или встречи, гости мало знакомы друг с другом и обязаны соблюдать деловой этикет);
 • детские (основной контингент – дети и их родители);
 • дружеские (новогодние, свадебные, юбилейные).

Стоимость банкета зависит от стоимости аренды помещения, количества гостей и стоимости блюд, а также развлекательной программы. В праздники стоит учитывать наценки и более жесткий график банкетов у всех ресторанов.

Планирование

Для начала необходимо четко распланировать и рассчитать, какие будут элементы торжества, сколько будет гостей, понадобятся ли дополнительные услуги. Если бюджет задан изначально, то нужно сразу определить нижнюю планка стоимости банкета на человека и отложить из него 15% на непредвиденные расходы.

Оставшиеся поделить между непосредственно едой и всем сопутствующим. Соотношение зависит от характеристик торжества. Для этого составим полный список того, что планируется.

Начать можно с заметок на ходу (блокнот для идей стоит брать с собой и отвести на продумывание хотя бы пару дней в свободном режиме, а не пытаться что-то высидеть сразу).

В список сразу записываем количество персон (лучше в двух вариантах – все гости и самые важные гости) и место проведения (даже если несколько вариантов, потом ненужные можно будет убрать). Далее все зависит от ассоциативных цепочек и особенностей этикета. Например:

 1. Свадьба – тамада – танцы – алкоголь – ресторан.
 2. Корпоратив – танцы – награждения – алкоголь – всем надо скорее домой.
 3. Детский день рождения – сладости – правильное питание – аниматоры – место для активных игр.

Следующий этап – расширение пожеланий и расчет точной стоимости каждого. Если танцы – то нужен зал с танцполом и караоке. Если аниматоры – то примерно прикинуть, во сколько они обойдутся.

Теперь о блюдах. Каждый ресторан, организующий банкетное обслуживание, предлагает несколько вариантов готовых комбинаций блюд из расчета на одного человека. Можно подбирать и самостоятельно, главное учесть нормы, чтобы никто не ушел голодным, а также возможные аллергии и вкусовые предпочтения (в частности, вегетарианство или просто нелюбовь к тем или иным продуктам).

Все цены необходимо занести в отдельную таблицу. Если все желаемое сошлось с бюджетом, то можно приступать к выбору ресторана. Если нет, то нужно начать убирать. Сэкономить можно на:

 • ресторане (выбрав не самое дорогое заведение);
 • развлечениях (допустим, обойтись без тамады);
 • еде (вместо трех перемен блюд заказать две или выбрать коктейльную вечеринку);
 • обслуживании (полное обслуживание стоит значительно дороже, чем частичное или шведский стол).

Выбор ресторана или банкетного зала

Ресторан должен быть в первую очередь удобным, а не самым дорогим или дешевым. На цену обращать внимание, разумеется, необходимо, но кроме этого есть следующие параметры для оценки:

 • меню (должно соответствовать вкусам гостей и стилистике торжества);
 • расположение (доступное для всех гостей);
 • величина зала (вмещать всех гостей и, если предполагаются танцы или награждения, иметь сцену или свободное место);
 • количество туалетов, курительных комнат, комнат матери и ребенка, кондиционеров, выходов (часто эти моменты пропускают, но от них зависит комфорт гостей и даже их безопасность).
 • Развлекательная программа (караоке, живая музыка, свой аниматор или тамада, трансляции, телевизор).

Доверять только сайту не рекомендуется, нужно приехать лично и все посмотреть, можно также ознакомиться с отзывами и мнением уже находящихся в заведении гостей. Также стоит переговорить с администратором и лично оценить работу официантов и искусство повара.

Правильная организация банкета – это довольно трудоемкий процесс, который требует досконального знания множества тонкостей, обычно неизвестных людям, не связанным с ресторанным бизнесом. Так что чтобы избежать ошибок, рекомендуется после проведения общего планирования обратиться за помощью в специализированное агентство, где помогут выбрать наиболее удобный вариант согласно вашему плану.

Источник: http://www.catering-stg.ru/kak_pravilno_organizovat_banket_v_restorane

Что такое банкет-чай по-русски

Банкет – торжественное мероприятие. Оно обязательно приурочено к какому-то важному событию, например, к юбилею. Для его проведения не подходит домашняя обстановка. Специальные банкетные залы, рестораны являются тем самым местом, где проходит банкет. Обилие закусок, красивая сервировка – все на высшем уровне.

Не все мы знаем, что банкет бывает чайным. Он носит название банкет-чай. Провести банкет-чай доверяется только профессионалам.

Что подают к банкет-чаю

На столах, накрытых красивыми скатертями, только сладости. Всевозможные кондитерские изделия: пирожные и торты, пряники и печенье. Обязательны конфеты, шоколад. В красивые розетки раскладываются ягодные и фруктовые джемы, желе, конфитюры, варенье.

Иногда подают мороженое либо мусс.

Из спиртного – шампанское, которое разливают в высокие фужеры.

По желанию участники банкета добавляют в чай молоко или сливки. Кто как предпочитает.

Завершающим моментом банкет-чая является подача фруктов, орехов и конфет. Эти сладости как бы ставят точку и заканчивают чаепитие.

Посуда для банкет-чая

Во-первых, самовар. Его могут поставить на край стола либо на отдельный стол, который специально ставят для этого. Сначала на стол ставится поднос, а затем уже на него самовар.

Читайте также:  Арсеньевич или арсентьевич как правильно?

Самовар, конечно, электрический. Его функция заключается в кипячении воды, поэтому центральное место для самовара не отводится.

Заварочные чайники, чашки, блюдца, чайные ложечки – все это также расположено на столе с самоваром. Во время банкета официанты наливают чай и разносят его участникам торжества.

Для каждого сидящего ставится десертная тарелка, нож, вилка, лопаточка для торта, фужер для шампанского (если оно предусмотрено в меню).

На банкет-чае отсутствуют фужеры для минеральной воды или сока. Их не подают вообще.

Время для банкет-чая отведено специальное 4-6 часов вечера, а продолжительность его составляет 2 часа.

За полчаса до началачайного мероприятия расставляются посуда, сладости, разрезаются торты, то есть выполняются все необходимые приготовления.

Обслуживают гостей официанты.

Банкет-чай очень популярен, благодаря своей непринужденной обстановке. Именно такая форма чаепития наиболее близка русскому народу. Мероприятие одновременно шикарное, уютное и недолгое. Очень часто оно устраивается для жен министров, послов, которые прибыли в наше государство с официальным визитом.

Источник: https://vkus-chaya.ru/book/russian-tradition-of-tea-drinking/banquet

Как организовать банкет-чай

Организация вечера, проведенного за чашечкой чая, имеет многовековые традиции, в отличие от распространенных сегодня коктейльных вечеринок.

https://www.youtube.com/watch?v=I47CNxwlt9U

Существует 4 вида чайных церемоний: русская и английская, французская и японская. В каждом случае, в каждой из  этих стран выстроен свой особый церемониал. Он предписывает сам повод, по которому устраивается мини-банкет. Во всех случаях, чайные вечеринки не устраивают по поводу свадьбы, похорон, юбилея.

Причиной банкет-чая может быть желание пообщаться в камерном кругу, приезд интересного гостя или долгожданного родственника. Форма одежды – не парадная. В царской Росси модные журналы рекомендовали женщинам  муслиновые и шелковые ткани для платьев.

Ткани должны были подчеркнуть происхождение и изысканный вкус напитка. Категорически не советовали одевать вечерние, а так же ситцевые и полотняные одежды.

В каждой стране-прародительнице традиций общения за чашкой чая выработаны свои правила сервировки, набора угощений, времени прихода и ухода гостей.

Знание традиций чайных церемоний позволит избежать ляпов, как при их посещении, так и при их организации.

Но согласитесь, ни один церемониал этой специфической тематики не может обойтись без, собственно, чая. Его завезли в Россию, в Европу в 16-м столетии из Китая. Множество сортов этого удивительного растения предлагают сегодня узкоспециализированные магазины.

Другой важный компонент для получения того, ради чего затеян праздник – это чистая вода. Японцы и китайцы ставили качество воды, нужной для заваривания, на передовое место. До сих пор в этих странах сохранилась профессия торговца «чайной водой». Ее доставляют из горных ручьев и родников специально для любимого напитка азиатов. 

Имеется в виду, что вода в горах максимально чистая и имеет минимум солей, примесей и токсинов.

Что бы решить проблему нехватки чистой воды в стране, и конкретно для наполнения чайника, японское правительство регулярно организовывает доставку айсбергов, оторванных от Гренландии, к берегам своих островов.

Вода из ледниковых глыб исключительно чистая и очень полезная, а значит – подходит для чайного церемониала!

Чай. Французский вариант. Все гости собираются в гостиной. Знакомятся, общаются, обмениваются новостями. Им подают аперитив. Когда все, кого пригласили —  в сборе, тогда вносят, ранее накрытый, чайный стол. Традиционно он имеет овальную форму. Скатерть и салфетки – мягких, светлых, приглушенных тонов. На большом мельхиоровом подносе устанавливают чайник.

Рядом должен быть сливочник, сахарница, порезанный лимон в блюдце.  Разливает напиток хозяйка дома собственноручно. Если вам предлагают ром или ликер, то его подают в рюмке. Рюмку и чашку таниновой жидкости гостям подносит старшая дочь хозяйки. Пирог или торт, фрукты или восточные сладости гости самостоятельно накладывают себе на десертные тарелки.

После чая предлагаются танцы и другие забавы.

Английский способ. Знаменитый чай, выпиваемый ровно в 17.00, давно уже стал визитной карточкой для Великой Британии. Чай заваривают крутым кипятком в хорошо прогретом чайнике. Полученный концентрированный напиток наливают в молоко. Стол сервируют полотняной скатертью и салфетками, фамильным чайным сервизом.

 К  накрытому столу приглашают семью и друзей дома. В качестве десерта англичане предлагают своим гостям кексы и подогретые сливки, маленькие пирожные, булочки и мармелад. Не отказываются жители туманного Альбиона от рюмочки хорошей мадеры или ликера, поданной к чайному столу. Танцы после английского чая не предусмотрены.

Японский способ. Если английско-французские  чайные традиции нашли широкое распространение во всем мире, то исконный азиатский способ употребления чая остался прерогативой потомков айнов и Великих Моголов. В каждом, не бедном, японском доме есть комната, полностью отданная под чайный церемониал.

 Простую обстановку украшает широкое окно, выходящее в сад, или работы лучших японских каллиграфов и художников. Воду с горных источников заказывают у потомственного водоноса. А напиток  заваривают в сферических, хорошо прогретых, чайниках.

На каждого гостя полагается один чайник и одна пиала. Ни тортов, ни меда, ни сладостей вы здесь не встретите. Как исключение, предлагают сухие фрукты или сухие изделия из теста. Потомки самураев во время процесса чаепития между собой не общаются.

Поглощение танинового напитка – это время размышления про устройство вселенной и поиска смысла жизни.

Чай по-русски. Почти 400 лет он покоряет Россию. Особую помощь в этом деле ему оказал отечественный завод, построенный в Тульской губернии, по производству сахара. Это удешевило удовольствие. И из изысканного напитка для аристократии, чай быстро превратился в популярный, в купеческой и рабочей среде, напиток.

В дореволюционной Росси банкет-чай устраивали женщины для женщин. Мужчины это время проводили в биллиардной комнате или в кабинете за политическими диспутами.

Такое мероприятие сопровождалось большим количеством разнообразнейших десертов, наличием сладких вин и милым общением. Чай разливала хозяйка, разносила его дочь или доверенная родственница. Одежда и сервировка зависела от среды.

Где бы, не пили чай, в какой бы форме или среде, он должен быть максимально высокого качества, и сделанный на основе чистой воды. А хорошая компания за столом обязательно увеличит удовольствие, которое вы от него получаете. 

Источник: http://www.WaterMap.ru/blog_items/kak_organizovat_banket_chay

  Если необходима организация торжества менее официального характера, например, семейного праздника по случаю юбилея или проведения свадьбы, то наилучшее решение этой задачи — банкет с частичным обслуживанием.

  В отличие от классического варианта, этот формат организации праздника отличается большей демократичностью. Столы сервируются так, чтобы приглашенные сами выбирали для себя те закуски, которые им бы хотелось попробовать. Для этого тарелки с едой расставляются в середине стола. Ассортимент блюд шире, и у гостя есть больше возможностей отведать именно те яства, которые ему больше по душе.

  Сервировка, сохраняя свою праздничность, более проста, столы не перегружены большим количеством столовых приборов.

  В части рассадки гостей за столами, не применяются именные карточки, и все приглашенные выбирают места самостоятельно.

  Официанты появляются в зале тогда, когда необходимо провести досервировку, поменять или убрать посуду или подать горячее, десерт или напитки.

 • Банкет фуршет
 • Если планируется праздничное мероприятие непродолжительное по времени, на которое приглашается одновременно большое количество гостей, то можно организовать банкет в форме фуршета. Чаще всего фуршет выбирается для проведения официального приема, торжества или корпоративного праздника.

  Основная его особенность заключается в том, что гостям не предлагают посадочных мест за столами. В течение всего праздника они могут свободно перемещаться по залу. Помимо общего стола вдоль стен расставляются небольшие столики, за которые гости могут присесть и пообщаться друг с другом.

  На фуршетных столах, длина которых может достигать 10 метров, размещается:

      посуда для еды и напитков;
      столовые приборы, специальные пластиковые вилки и шпильки;
      закуски и напитки.

  Меню здесь имеет свои особенности. Обычно в него входят холодные и горячие закуски, выпечка, вторые горячие блюда, десерты.

  При этом все подаваемые угощения имеют небольшие порции, подача оформлена так, чтобы их было удобно есть руками или с помощью вилки или пластиковой шпильки, держа тарелку в руке.

  Для этого салаты могут быть разложены в корзиночки или тарталетки, рыба или мясо порезаны так, чтобы их было удобно насадить на вилку.

  На горячее могут подаваться разные виды фаршированных блинчиков, рулеты, которые также удобно съесть, не присаживаясь за стол.

  Десерт предлагается гостям тогда, когда съедены основные закуски.

  Официанты обслуживают не каждого гостя индивидуально, а следят за тем, чтобы на столах был порядок, вовремя ставят чистую посуду и убирают использованную, расставляют дополнительные блюда и напитки.

  Немаловажным его преимуществом является возможность значительно снизить расходы на организацию, особенно, если необходимо пригласить большое количество гостей.

 • Банкет коктейль
 • Как правило, его устраивают в случаях, если необходимо провести короткое мероприятие, например: открытие выставки, проведение конференции, завершение важного проекта.

  По своей организации банкет коктейль похож на фуршет, и иногда его даже называют мини-фуршетом. Основное его отличие от фуршета в том, что в зале нет накрытых столов и мест, на которые можно присесть.

  Все блюда и напитки предлагаются гостям официантами, постоянно присутствующими в зале и перемещающимися между приглашенными.

  Основной напиток на этом банкете – это коктейль, а все предлагаемые легкие закуски можно употребить без использования тарелки.

  Обычно, время проведения банкета-коктейля ограничивается одним часом.

 • Банкет чай
 • Банкет-чай считается чисто женской формой проведения небольшого торжества. Присутствие мужчин не исключается, но все задумано в соответствии с неторопливым элегантным стилем времяпрепровождения прекрасных дам. Прародителем этой формы банкета является английская традиция чаепития «Five o’clock Tea».

  Гостям предлагают кофе, чай, выпечку и десерты. Возможно присутствие на столах легких алкогольных напитков, например, шампанского. Как правило, такие чаепития могут организовываться для того, чтобы устроить небольшое семейное торжество, или отдохнуть в неформальной обстановке после проведения деловых встреч или переговоров между дамами-партнерами по бизнесу.

 • Комбинированный банкет
 • Такая организация мероприятия более сложная и дорогостоящая. Она включает в себя несколько видов банкетов одновременно.

  Он используется в случаях необходимости отметить особенно торжественные события, и предполагает большое количество приглашенных гостей, которые проведут на этом празднике продолжительное время.

  Мероприятие может начинаться с банкета-коктейля или фуршета, затем гости будут приглашены за столы, где их обслужат по форме банкета с полным или частичным сопровождением со стороны обслуживающего персонала заведения, и, наконец, завершится празднование в обстановке банкета-чая.

  Проводиться этот праздник может сразу в нескольких залах, и гости могут свободно перемещаться из фуршетной части в любую другую часть праздничного пространства.

 • Шведский стол
 • Шведский стол или smorgasbord – буквально «бутербродный стол», представляет собой вариант фуршета при самообслуживании с разделением «фуршетной линии» и ресторанного зала. На специальных столах, выстроенных, как правило, вдоль стены, выставляются холодные и горячие закуски, горячие блюда, десерты и фрукты.

  На каждом из этих столов приготовлена стопка закусочных тарелок и столовых приборов, которые гости используют при самообслуживании. Отдельно выставлены напитки. Наполнив тарелку понравившимися блюдами, гости садятся за отдельный столик, где могут приятно провести время со своими собеседниками.

  Данная форма обслуживания вполне применима и при организации банкетов. Гости едят и пьют стоя, как и на банкете-фуршете, но не у банкетных столов, на которых выставлены блюда, а возле небольших столиков высотой 90-100 см или в стороне от них.

  В меню, как обычно, включаются холодные закуски, горячие и десертные блюда в общем количестве 10-15 наименований, фрукты, спиртные, прохладительные напитки и соки.

Источник: http://wsesw.ru/dm-set-articles-11.html

Ссылка на основную публикацию