Юріївна чи юрієвна як правильно?

Правопис прізвищ, імен. Творення та правопис імен по батькові

Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Заєць, Швець, Короленко, Коваль.

Стосовно правопису прізвищ, що прийшли з інших мов, то загальна закономірність така: прізвища не перекладаються, їхня вимова передається українською графікою. При записі прізвищ українською мовою виділяємо такі основні правила:

Російська літера е у прізвищах передається;

1. Літерою е після приголосних: Лермонтов, Александров, Державін.

2. Літерою є:

а) на початку слів: Єгоров, Єршов, Євдокимов;

б) у середині слів після голосного, м'якого знака й апострофа: Благоєв, Ісаєнко, Аляб'єв;

в) після приголосних (крім шиплячих, р і ц) у суфіксах -єв. -єєв: Матвєєв, Ломтєв, Тимірязєв;,

г) якщо в російському корені е відповідає в аналогічних українських словах і: Пєшков (бо пішки), Бєлінський (бо білий).

Російська літера е передається:

1. Звукосполученням йо;

а) на початку слова: Йолкін, Йоханоб;

б) у середині слова після голосного: Окайомов, Бугайов;

в) після б, п, в, м, ф: Соловйов, Воробйов, Муравйов;

2. Сполученням ьо після приголосних, коли е позначає сполучення м'якого приголосного з о: Ковальов, Пельонкін, Новосьолов.

3. Літерою о під наголосом після ч, ш, щ. Грачов, Пугачов, Лихачов, Хрущов, Щипачов.

Російська літера и передається:

1. Літерою і:

а) на початку слова: Ісаєв. Іванов;

б) після приголосного (крім шиплячих та ц): Мічурін, Зволінськи;

в) в кінці невідмінюваних прізвищ: Росіні, Борутті.

2. Літерою ї:

а) після голосного: Воїнов, Гзоїм;

б) після м'якого знака й апострофа; Ільїн, Гурїн.

3. Літерою и:

а) після ж, ч, ш, щ, ч перед приголосним: Чичиков, Щиглов, Шишкін, Гущин.

б) у префіксі при-: Привалов, Пришвін;

в) у суфіксах -ч, -ик, -иц, -ищ: Рудич, Радищев, Фучик, Новиков;

г) у прізвищах, утворених від людських імен та загальних назв, спільних для української, російської та інших слов'янських мов: Денисенко (Денис), Тихомиров (тихий, мир), Пивоваров (пиво варити). Але: Ніколаєв, Нікітін, Філімонов.

Російська літера ы у прізвищах передається

1. Літерою и: Циганков, Крутих, Чернишов.

Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються: ьій ий, ий ій, ий ий, ая –а, яя я: Бєла, Крайня, Крайній, Залеський, Бєлий.

Закінчення -ой передається через -ой: Полевой, Толстой, Донськой.

У прізвищах м 'який знак пишеться:

1) у суфіксах -ськ, -зьк, -цьк: Збанацький, Бронський,

2) після д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова: Лось, заєць, Соболь (але у неслов'янських прізвищах ь не пишеться: Моріц, Ліфшиц);

3) перед я, о, є, ї: Дьяконов, Панкратьєв, Третьяков, Ільюшин;

4) перед приголосними: Вольнов, Дідьков, Коньков,

Апостроф у прізвищах пишеться після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, щ, р перед я, ю, є, ї: Аляб 'єв, Водоп 'янов, Григор 'єв, Рулс 'є, Монтеск 'є, Лук 'янов.

Перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов.

Правопис імен у документах

Подвійні імена, які зрідка трапляються в українського населення, пишуться через дефіс: Богдан-Юрій, Зіновій-Богдан, Ростислав-Володимир, Ірина-Світлана, Лідія-Юлія.

В українській мові, на відміну від російської, не подвоюються приголосні в іменах: Иннокентий – Інокентій, Ипполит – Іполіт, Кирилл – Кирило, Филипп – Пилип, Савва – Сава, Агриппина – Агрипіна, Агнесса – Агнеса, Инесса – Інеса.

Подвоюються приголосні в іменах: Ганна, Віолетта, Анна, Інна, Жанна, Жаннетта, Алла, Елла, Аполлінарій, Ізабелла, Сусанна, Аполлон, Палладій, Віссаріон, Геннадій, Белла, Нонна, Римма, Стелла, Іванна, Маріанна, Бетті, Джонні, Еммануїл, Ілля, Васса.

Читайте также:  Как скопировать текст с помощью клавиатуры?

В українській мові, на відміну від російської, в іменах після м'яких приголосних перед йотованими м'який знак не пишеться: Емельян Омелян, Ульяна Уляна, Татьяна Тетяна.

Апостроф пишеться в іменах: Дем'ян, Лук'ян, Валер'ян, Мар'ян, Дар'я, В'ячеслав.

Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний: Святослав.

Творення та правопис імен по батькові

При утворенні чоловічих імен по батькові вживаються суфікси:

а) -йович, -ович: Миколайович, Степанович, Андрійович, Васильович, Семенович;

б) -ич, -іч: Ілліч, Лукич (Лукович), Кузьмич (Кузьмович), Якович, Хомич (Хомович), Савич (Савович).

Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів: -івна, -ївна: Степанівна, Василівна, Сергіївна, Петрівна, Іллівна, Луківна, Хомівна.

Форми по батькові від офіційних подвійних імен на зразок Богдан-Юрій утворюються звичайно від першого імені: Олена Богданівна, Олексій Богданович. Але за бажанням батьків під час реєстрації дитини може бути записана форма подвійна: Ірина Богдан-Юріївна, Олексій Богдан-Юрійович.

У цьому випадку перший компонент імені не відмінюється: книжка Олексія Богдан-Юрійовича, стаття Ірини Богдан-Юріївни.

Відмінювання прізвищ, імен та по батькові

Українські та слов'янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як іменники І відміни. Особливістю відмінювання прізвищ цієї групи є те, що приголосні основи г, к, х у давальному та місцевому відмінках змінюються на з, ц, с:

Н.в. Зозуля, Кривега; Р.в. Зозулі, Кривеги; Д.в. Зозулі, Кривезі; З.в. Зозулю, Кривегу; О.в. Зозулею, Кривегою;М.в. Зозулі, Кривезі.

Прізвища із закінченнями ІІ відміни відмінюються як іменники ІІ відміни: Н.в. Гнатюк; Р.в. Гнатюка; Д.в. Гнатюку (-ові), З.в. Гнатюка; О.в. Гнатюком; М.в.  Гнатюку (-ові).

Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій (чоловічого роду) -а, -я (жіночого роду) відмінюються як відповідні прикметники твердої чи м'якої групи:

Н.в. Білий, Біла; Р.в. Білого, Білої; Д.в. Білому, Білій; З.в. Білого, Білу; О.в. Білим, Білою; М.в. Білому, Білій.

Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев, -єв, -ів, -їв, -ин, -їн  відмінюються за таким зразком:

Н.в. Павлов, Ковалів, Гаршин; Р.в. Павлова, Коваліва, Гаршина; Д.в. Павлову, Коваліву, Гаршину (-ові); З.в. Павлова, Коваліва, Гаршина; О.в. Павловим, Ковалівим, Гаршиним; М.в. Павлову, Коваліву, Гаршину (-і).

Жіночі прізвища на приголосний та -о в українській мові не змінюються:

Н.в. Олена Люткевич, Надія Бойко; Р.в. Олени Люткевич, Надії Бойко; Д.в. Олені Люткевич, Надії Бойко; З.в. Олену Люткевич, Надію Бойко; О.в. Оленою Люткевич, Надією Бойко; М.в. Олені Люткевич, Надії Бойко.

Чоловічі та жіночі прізвища на —их, -ово, -аго не змінюються:

Н.в. Ольга Крутих, Богдан Живаго; Р.в. Ольги Крутих, Богдана Живаго; Д.в. Ользі Крутих, Богдану (-ові) Живаго; З.в. Ольгу Крутих, Богдана Живаго; О.в. Ольгою Крутих, Богданом Живаго; М.в. Ользі Крутих, Богданові Живаго.

Чоловічі й жіночі прізвища іншомовного походження на: -а, -е, -є, -і, -ї, -о, -у, -ю не змінюються: Гейне, Гете, Россіні, Гюго, Данте, Шеллі.

Складні чоловічі прізвища іменникового походження відмінюються в обох частинах: Н.в. Григорій Квітка-Основ'яненко, Р.в. Григорія Квітки-Основ'яненка, Д.в. Григорію (-єві) Квітці-Основ'яненкові (-у), З.в. Григорія Квітку-Основ'яненка, О.в. Григорієм Квіткою-Основ'яненком, М.в. Григорію (-єві) Квітці-Основ'яненкові (-у).

Чоловічі прізвища типу Микола Клименко-Жуков відмінюються в обох частинах:

Н.в. Микола Клименко-Жуков, Р.в. Миколи Клименка-Жукова, Д.в. Миколі Клименку-Жукову, З.в. Миколу Клименка-Жукова, О.в. Миколою Клименком-Жуковим, М.в. Миколі Клименку-Жукову.

Складні прізвища відмінюються у другій частині, коли перша сприймається як прикладка (у короткій формі): Н.в. Георгій Бонч-Бруєвич, Р.в. Георгія Бонч-Бруєвича, Д.в. Георгієві Бонч-Бруєвичу, З.в. Георгія Бонч-Бруєвича, О.в. Георгієм Бонч-Бруєвичем, М.в. Георгієві Бонч-Бруєвичу.

Складні жіночі прізвища відмінюються або не відмінюються залежно від їх особливостей:

Н.в. Оксана Квітка-Основ'яненко       Ірина Клименко-Жукова Світлана Іваненко-Сидорчук       

Читайте также:  Симметрия или симметрия как правильно?

Р.в. Оксани Квітки-Основ'яненко       Ірини Клименко-Жукової                Світлани Іваненко-Сидорчук       

Д.в. Оксані Квітці-Основ'яненко         Ірині Клименко-Жуковій Світлані Іваненко-Сидорчук        

З.в. Оксану Квітку-Основ'яненко        Ірину Клименко-Жукову  Світлану Іваненко-Сидорчук       

О.в. Оксаною Квіткою-Основ'яненко Іриною Клименко-Жуковою Світланою Іваненко-Сидорчук              

М.в. Оксані Квітці-Основ'яненко        Ірини Клименко-Жуковій                Світлані Іваненко-Сидорчук        

Відмінювання імен та імен по батькові

Імена, що в називному відмінку однини, закінчуються на -а, -я відмінюються як іменники І відміни:

Н.в. Микола               Ілля        Катерина            Марія   

Р.в. Миколи               Іллі         Катерини            Марії    

Д.в. Миколі Іллі         Катерині             Марії    

З.в. Миколу Іллю       Катерину            Марію  

О.в. Миколою            Іллею     Катериною         Марією               

М.в. Миколі               Іллі         Катерині             Марії    

К.в. Миколо               Ілле        Катерино            Маріє   

У жіночих іменах приголосні г,к, х у давльному та місцевому відмінках змінюються на з, ц, с: Ольга Ользі, Одарка Одарці, Солоха Солосі.

Чоловічі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на —о, -й та на приголосний відмінюються як іменники ІІ відміни, а чоловічі імена типу Прокіп, Сидір, Тиміш, Федір, Антін, Нечипір у непрямих відмінках змінюють -і на -о:

Н.в. Павло  Іван        Сергій   Федір   

Р.в. Павла   Івана      Сергія   Федора

Д.в. Павлу(-ові)        Іванові (-у)          Сергієві (-ю)       Федору (-ові)     

З.в. Павла   Івана      Сергія   Федора

О.в. Павлом               Іваном   Сергієм                Федором             

М.в. Павлові (-у)      Іванові (-у)          Сергієві               Федорові (-у)     

К.в. Павле   Іване      Сергію  Федоре

Чоловічі імена, основа яких закінчується на х, у кличному відмінку мають форму: Явтух Явтуше.

Жіночі імена, що закінчуються на приголосний, відмінюються як іменники ІІІ відміни: Н.в. Любов, Р.в. Любові, Д.в. Любові, З.в. Любов, О.в. Любов'ю, М.в. Любові, К. Любове.

Чоловічі та жіночі імена по батькові відмінюються за зразком:

Н.в. ІгоровичЛукич    Степанівна         Віталіївна          

Р.в. Ігоровича           Лукича  Степанівни         Віталіївни          

Д.в. Ігоровичу                Лукичу  Степанівні          Віталіївні           

З.в. Ігоровича            Лукича  Степанівну         Віталіївну          

О.в. Ігоровичем        Лукичем               Степанівною                      Віталіївною       

М.в. Ігоровичу                          Лукичу  Стапанівні                         Віталіївні           

К.в. Ігоровичу           Лукичу  Степанівно         Віталіївно          

Слід звернути увагу, що у родовому відмінку жіночі імена по батькові закінчуються тільки на -івни, -ївни: Світлани Володимирівни, Людмили Олексіївни; у давальному відмінку – —івні, -ївні: Катерині Макарівні, Людмилі Сергіївні.

Источник: http://helpstudenty.at.ua/publ/katalog_dlja_studenta/ukrainskij_jazyk/pravopis_prizvishh_imen_tvorennja_ta_pravopis_imen_po_batkovi/19-1-0-456

Український правопис : IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ: Відмінювання імен

§103
1 Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на -а, -я, відмінюються як відповідні іменники І відміни:

чол. рід

жін. рід

Однина

Н. Микол-а Ганн-а
Р. Микол-и Ганн-и
Д. Микол-і Ганн-і
Зн. Микол Ганн-у
Ор. Микол-ою Ганн-ою
М. …Микол-і …Ганн-і
Кл. Микол-о Ганн-о

Множина

Н. Микол-и Ганн-и
Р. Микол Ганн
Д. Микол-ам Ганн-ам
Зн. Микол Ганн
Ор. Микол-ами Ганн-ами
М. …Микол-ах …Ганн-ах
Кл. Микол-и Ганн-и

чол. рід

жін. рід

Однина

Н. Ілл-я Соломі-я Натал-я
Р. Ілл-і Соломі Натал-і
Д. Ілл-і Соломі-ї Натал-і
Зн. Ілл-ю Соломі-ю Натал-ю
Ор. Ілл-ею Соломі-єю Натал-ею
М. Ілл-і Соломі Натал-і
Кл. Ілл-е Соломі-є Натал-ю

Множина

Н. Ілл-і Соломі-ї Натал-і
Р. Ілл-ів Соломій Наталь
Д. Ілл-ям Соломі-ям Натал-ям
Зн. Ілл-ів Соломій Наталь
Ор. Ілл-ями Соломі-ями Натал-ями
М. Ілл-ях Соломі-ях Натал-ях
Кл. Ілл-і Соломі-ї Натал
Читайте также:  Беляш или беляшь как правильно?

Кінцеві приголосні основи г, к, х у жіночих іменах у давальному та місцевому відмінках однини перед закінченням змінюються на з, ц, с

Ольга — Ользі, Палажка — Палажці, Солоха — Солосі

У жіночих іменах типу Параска в родовому відмінку множини в кінці основи між приголосними з'являється звук о:

2 Українські чоловічі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний та о, відмінюються як відповідні іменники ІІ відміни

Однина

Н. Олег Антін Дмитр-о
Р. Олег-а Антон-а Дмитр-а
Д. Олег-ові (-у) Антон-ові (-у) Дмитр-ові (-у)
Зн. Олег-а Антон-а Дмитр-а
Ор. Олег-ом Антон-ом Дмитр-ом
М. Олег-ові Антон-ові Дмитр-ові
Кл. Олег-у Антон-е Дмитр-е

Множина

Н. Олег-и Антон-и Дмитр-и
Р. Олег-ів Антон-ів Дмитр-ів
Д. Олег-ам Антон-ам Дмитр-ам
Зн. Олег-ів Антон-ів Дмитр-ів
Ор. Олег-ами Антон-ами Дмитр-ами
М. Олег-ах Антон-ах Дмитр-ах
Кл. Олег-и Антон-и Дмитр

Однина

Н. Сергій Ігор
Р. Сергі-я Ігор-я
Д. Сергі-єві (-ю) Ігор-еві (-ю)
Зн. Сергі-я Ігор-я
Ор. Сергі-єм Ігор-ем
М. Сергі-єві Ігор-еві
Кл. Сергі-ю Ігор-е

Множина

Н. Сергі Ігор-і
Р. Сергі-їв Ігор-ів
Д. Сергі-ям Ігор-ям
Зн. Сергі-їв Ігор-ів
Ор. Сергі-ями Ігор-ями
М. Сергі-ях Ігор-ях
Кл. Сергі-ї Ігор-і

Однина

Н. Тиміш
Р. Тимош-а
Д. Тимош-еві (-у)
Зн. Тимош-а
Ор. Тимош-ем
М. Тимош-еві
Кл. Тимош-е

Множина

Н. Тимош-і
Р. Тимош-ів
Д. Тимош-ам
Зн. Тимош-ів
Ор. Тимош-ами
М. Тимош-ах
Кл. Тимош-і

В іменах типу Антін, Нестір, Ничипір, Прокіп, Сидір, Тихіш, Федір і виступає тільки в називному відмінку, у непрямих — о

Антона, Антонові й т. д., Нестора, Несторові й т. д., але: Авенір — Авеніра, Лаврін — Лавріна, Олефір — Олефіра

Ім'я Лев при відмінювання має паралельні форми: Лева і Льва, Левові й Львові та ін.

Імена, що закінчуються в називному відмінку на , у родовому мають закінчення —а

Віктор — Віктора, Макар — Макара, Світозар — Світозора, але Ігор — Ігоря, Лазар — Лазаря

3 Українські жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний, відмінюються як відповідні іменники ІІІ відміни

Однина

Н. Любов Нінель
Р. Любов-і Нінел-і
Д. Любов Нінел-і
Зн. Любов Нінель
Ор. Любов'-ю Нінелл-ю
М. Любов-і Нінел-і
Кл. Любов-е Нінел-е

Форми множини від таких іменників майже не вживаються

Н. Марі-я  Василівн-а
Р. Марі-ї  Василівн-и
Д. Марі-ї  Василівн
Зн. Марі-ю  Василівн-у
Ор. Марі-єю  Василівн-ою
М. Марі Василівн-і
Кл. Марі-є  Василівн-о

Источник: http://pravopys.kiev.ua/pravopys.aspx?SectionID=1774

Ссылка на основную публикацию