Ступеня чи ступеню як правильно?

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників

Прикметники мають два ступені порівняння: вищий і найвищий.

Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому подібному: Дніпро довший від Бугу.

Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості в порівнянні з усіма іншими подібними: Київ — найдавніше місто в Україні.

Вищий ступінь порівняння прикметників
Вищий ступінь порівняння прикметників твориться звичайно за допомогою суфіксів -іш- або -ш-, які додаються до основи перед закінченням: теплий — тепліший, щирий — щиріший; молодий — молодший, дешевий — дешевший.Іноді для цього використовують слова більш, менш: більш розвинений, менш світлочутливий.
Cуфікс -іш- У суфіксі -іш- завжди пишемо і, твірна основа перед ним залишається незмінною: стрункий—стрункіший, сухий — сухіший, свіжий — свіжіший, гарячий — гарячіший.
Cуфікс -ш- При додаванні суфікса -ш-:а) суфікси твірної основи -к-, -ок- випадають: глибокий — глибший, солодкий — солодший;б) виникають близькі за звучанням звукосполуки [жч] (якщо твірна основа закінчується на г, з, ж) і [шч] (якщо твірна основа закінчується на с). Ці звукосполуки на письмі позначаються відповідно буквами жч і щ.Букву щ пишемо лише в трьох прикметниках: вищий, товщийтовстіший), кращий.У семи прикметниках пишемо буквосполучення жч: тяжчий, важчий, ближчий, нижчий, вужчий, дужчий, дорожчий.
Інші зміни звуків на межі основи й суфікса -ш- на письмі не позначаються: короткий— [корочший], але пишемо коротший; солодкий — [солоджший], але пишемо солодший.
Утворені від вищого ступеня прикметників нові слова (прикметники, прислівники, дієслова) повністю зберігають їхні правописні особливості: вужчий — вужченький, вужче, повужчати; товщий — товщенький, товще, товщати.
Якщо вищий ступінь прикметника творимо за допомогою слів більш, менш, то прикметник ставимо в звичайній формі: яскравий — більш яскравий (а не “більш яскравіший”), рішучий — менш рішучий (а не “менш рішучіший”).
Порівняння приєднуються до прикметників вищого ступеня обов’язково за допомогою слів ніж (таке порівняння виділяється комами), від, за: сильніший за мене (а не “сильніший мене”); розумніший від інших; кращий, ніж усі.
Найвищий ступінь порівняння прикметників
Найвищий ступінь порівняння творимо від вищого за допомогою префіксів най-, рідко щонай-, якнай-: тепліший — найтепліший, щонайтепліший, якнайтепліший, більш розвинений — найбільш розвинений.

Сонце стало палке й гріло гарячіше, Іван повертався додому, щоб знову заходитися біля роботи. (Валерій Шевчук “Дім на горі”)

Сонце стало палке й гріло гарячише, Іван повертався додому, щоб знову заходитися біля роботи. (Валерій Шевчук “Дім на горі”)

У суфіксі -іш- завжди пишемо і, твірна основа перед ним залишається незмінною: сухий — сухіший, гарячий — гарячіший.

ПІДКАЗКА

В арці, що відкрилася, показався новий відсік, ще нижчий і вужчий, з закругленою зовнішньою стіною. (Григорій Адамов “Таємниця двох океанів”)

В арці, що відкрилася, показався новий відсік, ще низший і вузший, з закругленою зовнішньою стіною. (Григорій Адамов “Таємниця двох океанів”)

У вищому ступені прикметників г, ж, з перед суфіксом -ш- змінюються на -жч-: вузький — вужчий, дорогий — дорожчий, дужий — дужчий, низький — нижчий, але: легкий — легший.

ПІДКАЗКА

Машина вже була краща, більша, хоч і не лімузин, а кабріолет із брезентовим верхом, і начальник теж поважніший — вищий, товщий, сердитіший. (Павло Загребельний “В-ВАН!”)

Машина вже була красча, більша, хоч і не лімузин, а кабріолет із брезентовим верхом, і начальник теж поважніший — висчий, товсчий, сердитіший. (Павло Загребельний “В-ВАН!”)

Букву щ пишемо в трьох прикметниках вищого ступеня порівняння: вищий, товщийтовстіший), кращий.

ПІДКАЗКА

Немовби в Парижі не могло знайтись десятка бальних закладів, більш вартих його уваги, ніж оце збіговисько студентів та продавчинь! (Роберт Луїс Стівенсон “Клуб самогубців”)

Немовби в Парижі не могло знайтись десятка бальних закладів, більш вартіших його уваги, ніж оце збіговисько студентів та продавчинь! (Роберт Луїс Стівенсон “Клуб самогубців”)

Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня. Наприклад: бiльш холоднiший — бiльш холодний, найменш глибший — найменш глибокий.

ПІДКАЗКА

Подумати тільки, адже Гунілла й Крістер зараз побачать, що він має собаку, цього разу справді свого власного собаку, та ще й такого гарного, найкращого в світі! (Астрід Ліндгрен “Малий і Карлсон”)

Подумати тільки, адже Гунілла й Крістер зараз побачать, що він має собаку, цього разу справді свого власного собаку, та ще й такого гарного, самого кращого в світі! (Астрід Ліндгрен “Малий і Карлсон”)

1. Найвищий ступінь порівняння прикметників утворюємо доданням префікса най- до форми вищого ступеня: найбільший, найкраща, найменше.

2. Не можна утворювати ступенi порiвняння прикметникiв за допомогою слова самий. Наприклад: самий холодний — найхолоднiший.

ПІДКАЗКА

Фанні через свою сором'язливість виглядала ще більш привабливою, і навряд чи бодай хтось у цій залі міг не замилуватися нею. (Джейн Остен “Менсфілд-парк”)

Фанні через свою сором'язливість виглядала ще привабливішою, і навряд чи бодай хтось у цій залі міг не замилуватися нею. (Джейн Остен “Менсфілд-парк”)

Фанні через свою сором'язливість виглядала ще більш привабливішою, і навряд чи бодай хтось у цій залі міг не замилуватися нею. (Джейн Остен “Менсфілд-парк”)

Не можна вживати слів більш, менш з формою вищого ступеня порівняння прикметника: більш простіший варіант — більш простий варіант, простіший варіант.

ПІДКАЗКА

Буває, бистроногий віслюк жвавіший від коня. (Караїмське прислів'я)

Буває, бистроногий віслюк жвавіший за коня. (Караїмське прислів'я)

Буває, бистроногий віслюк жвавіший, ніж кінь. (Караїмське прислів'я)

Буває, бистроногий віслюк жвавіший коня. (Караїмське прислів'я)

Не можна вживати залежних від ступеньованого прикметника слів без прийменників за, від, порівняно з та ін. або без сполучника ніж (таке порівняння виділяється комами): добріший за (від) нього, розумніша за (від) всіх, розумніша, ніж всі.

ПІДКАЗКА

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

Всі вправи
(На головну сторінку)

Загальна характеристика прикметника

Відмінювання прикметників

Творення і правопис присвійних прикметників

Правопис закінчень прикметників

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Читайте также:  Одною чи однією як правильно?

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду

Творення і правопис імен по батькові

© WebPen.com.ua Тренажер з правопису української мови. Київ 2015

Источник: http://WebPen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjectives_degrees_of_comparison.html

Ступені порівняння прикметників

Для того, щоб запам’ятати багато, треба вчити більше!

Прикметник – це така особлива частина мови, яка може утворювати ступені порівняння. Та чи всі прикметники мають таку властивість? Давайте розберемося з цим питанням!

У загальному понятті прикметник – це частина мови, яка виражає ознаку предмета та відповідає на питання «який?», «чий». Отже самі прикметники не є однаковими за характеристиками та поділяються на 3 групи:

1. Якісні прикметники виражають різні ознаки предметів. Це можуть бути різні властивості предметів або живих істот, що можна сприйняти органами почуттів, помітити в просторі або часі. Також до якісних прикметників належать риси характеру людей, фізичні та вікові характеристики.

Наприклад, висока жінка, хитра лисиця.

2. Відносні прикметники виражають певну ознаку предмета чи особи по відношенню до чогось.

Наприклад, скляне вікно, подвійна платня.

3. Присвійні прикметники вказують на належність предмета комусь або чомусь. Частіше на все – людині. Цей вид прикметників відповідає на питання «чий?», «чия?», «чиє?».

Наприклад, мамине вбрання, поетова пісня.

Не плутайте присвійні прикметники із займенниками!

Тепер вам легше зрозуміти, що ступені можуть утворювати тільки якісні прикметники. Адже тільки вони вказують на неоднакову міру якості.

Та й дивно буде звучати, якщо ми назвемо вбрання більш або менш маминим. Хоча в реальному житті це може зустрічатися.

Але ми ж зараз про правильність мови кажемо, тому давайте запам’ятаємо правила утворення ступенів порівняння якісних прикметників.

Існує 2 ступеня порівняння прикметників – вищий та найвищий. І в кожному зі ступенів розрізняють 2 форми утворення прикметників – просту та складену. Це ви можете наглядно спостерігайте на прикладі таблиці.

Вищий ступінь Найвищий ступінь
Проста форма Складена   форма Проста форма Складена форма
тепліший,красивіша більш теплий,більш красива найтепліший,найкрасивіша найбільш теплий,найбільш красива

Із наведених прикладів ми бачимо, що проста форма вищого та найвищого ступенів порівняння утворюється шляхом зміни будови самого прикметника. В той час, як найвищий ступінь не впливає на будову прикметника, в ньому тільки додається додаткове слово, яке вказує на зміну міри ознаки.

Вищий ступінь порівняння прикметника вказує на те, що в одному об’єкті ознака проявляється більшою або меншою мірою, ніж в іншому.

Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання суфіксів –ш та -іш: спритний – спритніший. Але будьте уважні, тому що деякі прикметники можуть втрачати суфікси –к, -ек, -ок: легкий – легший.

Після додавання суфікса –ш, у будові деяких прикметників може спостерігатися чергування приголосних, та як результат – звукові сполуки: жч: близький – ближчий, але с+ш міняється на щ: високий – вищий.

Складена форма порівняння вищого ступеня утворюється дуже легко – шляхом додавання слова більш або менш до звичайної форми прикметника: товстий – більш товстий, гучний – менш гучний.

Найвищий ступінь порівняння є свідченням того, що в цьому об’єкті відповідна ознака проявляється найбільшим або найменшим чином у порівнянні до всіх інших об’єктів.

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння такого префікса, як най-: кращий – найкращий. Але це значення можна також додатково ще посилити префіксами що- та як-: модний — щонаймодніший, спокійна — якнайспокійніша.

Складена форма порівняння найвищого ступеня утворюється так само, як і форма вищого ступеня – за допомогою додавання слів найбільш або найменш до звичайної форми прикметника: холодний – найбільш холодник, гостра – найменш гостра.

Винятки!

Запам’ятайте, що ступені порівняння ніколи не утворюють такі якісні прикметники:

— ті, що називають абсолютну якість: порожній;

— ті, що утворюються за допомогою наступних суфіксів: -уват, -езн, -есеньк, -еньк, -енн, : здоровенний, чорнесенький.

Це є всі правила утворення ступенів порівняння прикметників. Тема дійсно не складна, потрібно лише бути уважними!

Гарнесенького вам дня!

Источник: https://znoclub.com/mova-ta-literatura/543-stupeni-porivnyannyaprikmetnikiv.html

Ступені порівняння якісних прикметників

“Іванко розумний, але Гриць — розумніший”, “Марічка висока, але Настуся — вища”. Ступені порівняння прикметників ми застосовуємо в мовленні чи не щодня. Без них не можливо оцінити ознаку, величину чи якість предметів чи явищ. Але дуже важливо ПРАВИЛЬНО утворювати ступені порівняння прикметників. Як? Читайте детальне пояснення нижче!

Якісні прикметники під час зіставлення предметів можуть указувати на неоднакову міру тієї самої ознаки:

 • досконалий — досконаліший — найдосконаліший;
 • розвинений — більш розвинений (розвиненіший) — найбільш розвинений (найрозвиненіший).

Через те вони, крім звичайної форми, мають ще два ступені порівнян­ня: вищий і найвищий.

Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому:

 1. Дніпро довший від Бугу.
 2. Свинець важчий за олово.
 3. Чавун легший, ніж сталь.

Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами за, від, ніж, як, проти:

 • Воля дорожча за життя.
 • Морська миля майже вдвічі довша від кілометра.
 • Алюміній більш поширений у природі, ніж залізо.

Речення на зразок «Хрін редьки не солодший» неправильно побудоване. Треба: Хрін від редьки (за редьку) не солодший.

Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному пред­меті є найбільше певної якості:

 • Київ — найдавніше місто в Україні й одне з найдавніших у світі.
 • Україна — найбільша за площею європейська країна.
 • Говерла — найвища гора в Україні.

Окремі якісні прикметники не мають ступенів порівнян­ня, бо вони самі вказують уже на певну міру якості:

 • премудрий (дуже мудрий);
 • завеликий (надто великий);
 • старезний (надзви­чайно старий);
 • страшенний (незмірно страшний);
 • нескінченний (якому немає кінця);
 • холоднуватий (трохи холодний);
 • тихе­сенький (дуже тихий).

Не утворюються ступені порівняння і від тих якісних при­кметників, які називають безвимірну ознаку (босий, сліпий, гнідий, чалий, фіолетовий), а також від складних прикметників (світло-зелений, кисло-солодкий, чорноволосий) тощо.

Є дві форми ступенів порівняння прикметників: проста, синтетична (передається одним словом), і складена, аналітич­на (передається двома словами). Українська мова надає пере­вагу простій формі.

Проста форма вищого ступеня порівняння твориться за допомогою суфіксів -іш- або -ш-.

При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса -іш- основа прикметника залишається без зміни:

 • тугий — тугіший;
 • різкий — різкіший;
 • сухий — сухіший;
 • стрункий — стрункіший.

При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса -ш-основа прикметника може зазнавати певних змін:

а)  суфікси -к-, -ок-, -ек- випадають: солодкий — солодший, короткий — коротший, тонкий — тонший, широкий —
ширший, глибокий — глибший, далекий — дальший;
б) приголосні г, з, ж разом із суфіксом -ш- змінюються на -жч-  (таких прикметників сім):  важкий — важчий,
тяжкий — тяжчий, близький — ближчий, низький — нижчий, вузький — вужчий, дужий — дужчий, дорогий —
дорожчий; це буквосполучення зберігається і в похідних словах: дужчати, ближчати, подорожчання;
в) у двох прикметниках ці зміни не відбуваються: легкий — легший, довгий — довший;
г) приголосний с разом із суфіксом -ш- змінюється на -щ- (таких прикметників три): високий — вищий, товстий —
товщий (і товстіший), красивий — кращий; буква щ збе­рігається і в похідних словах: покращити, потовщення;
ґ) приголосні т, д перед -пі- звучать як ч, дж, але на письмі ця зміна не позначається: короткий — корот­ший [корочший], багатий^- багатший [багачший], молодий — молодший [молоджший], гладкий — гладший [гладжший].

Читайте также:  Антология или онтология как правильно?

В інших випадках основа прикметника залишається без зміни: м’який — м ‘якший, дешевий — дешевший, здоровий — здоровший.

Вищий ступінь кількох прикметників утворюється від інших основ, а саме:

 • добрий, хороший — кращий, ліпший;
 • гар­ний — кращий;
 • поганий — гірший;
 • великий — більший;
 • малий — менший.

Деякі прикметники можуть мати паралельні форми вищо­го ступеня порівняння — з суфіксом -іш- і з суфіксом -ні-. Ці форми нерідко різняться відтінками свого лексичного значен­ня:

 • старіший (за віком) і старший (за становищем);
 • багатіший (стосується лише матеріальних цінностей) і багатший (сто­сується і змісту);
 • здоровіший (за станом здоров’я й за розміра­ми) і здоровший (за станом здоров’я);
 • товстіший (стосується лише осіб) і товщий (стосується і предметів).

Проста форма найвищого ступеня порівнян­ня утворюється від простої форми додаванням префіксів най-, рідше — щонай-, якнай-: тугіший — найтугіший, коротший — найкоротший, ближчий — найближчий, вищий — щонайвищий, багатший — якнайбагатший.

Іноді неправомірно вживають виший ступінь порівняння замість найвищого:

 • вищий сорт замість найвищий сорт;
 • кращий знавець замість найкращий знавець або один із найкращих знавців тощо.

Немає в українській мові й таких форм найвищого сту­пеня, як «самий близький друг», «сама більша заслуга», а тіль­ки найближчий друг, найбільша заслуга.

Складена форма вищого й найвищого сту­пенів порівняння вживається рідко — переважно в науко­вому й офіційно-діловому стилях.

Вона утворюється за допомогою слів більш, менш, найбільш, найменш, які ставляться перед звичайною формою прикмет­ника:

 • розвинений — більш розвинений (а не «більш розвиненіший»), найбільш розвинений (а не «найбільш розвиненіший»);
 • світлочутливий — менш світлочутливий, найменш світлочутливий.

Велика міра якості може бути передана й без порівняння — за допомогою різних морфем та слів, а саме:

а) префіксами пре-, все-, над-, за-, ультра-, архі-: премудрий, всесильний, надчутливий, завеликий {надто великий), заширокий, ультрамодний, архіважливий; б)  суфіксами -ущ-, -уч-, -езн-, -анн-, -енн-: худющий, злючий, височезний, нездоланний, незрівнянний, нескінченний, незбагненний’,

в)  за допомогою слів дуже, вкрай, особливо, надзвичайно, занадто: дуже вигідний, вкрай потрібний, особливо корисний, надзвичайно популярний, занадто самовпевнений.

Источник: http://zno.if.ua/?p=3515

Урок 67. Форми ступенів порівняння якісних прикметників. 6 клас

Опубліковано admin Втр, 02/10/2015 — 17:56

Мета:

 • удосконалювати вміння шестикласників правильно утворювати форми вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, правильно й доречно вживати їх у мовленні;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності за збереження краси природи.
 • Внутрішньопредметні зв’язки:
 • Лексикологія: правильне вживання у мовленні вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.
 • Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку III. Виконання системи творчих завдань

Робота з деформованим текстом

 •  Прочитати. Уставити в текст потрібні за змістом слова — прикметники (див. довідку). Чи можуть вони утворювати ступені порівняння?

Записати висловлювання. З’ясувати тип мовлення. Дібрати заголовок, який виражав би тему тексту. Та ще не все ми втратили! Наша планета ще може лишатися … і …, якщо ми опам’ятаємося, вернемося у лоно Матері-Природи синами, а не загарбниками.

Богом дарована нам земля … на чорноземи, що коли б дати всьому лад, могла б прогодувати півсвіту. … мірою усвідомити себе не сиднями, а господарями допоможе мудрість тих, хто був … до праці, … і … (За Н. Міщенко).

Довідка: голубою, зеленою, вдячними, багата, великою, удатніший, більш умілий і старанний.

Дослідження-конструювання

 •  Від поданих прикметників утворити просту і складену форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників. Скласти з ними словосполучення.

Добрий, далекий, смачний, чесний, дзвінкий, бурхливий, худий, великий, гарний, поганий.
Навчальне редагування

 •  Прочитати речення. З’ясувати, чи правильно в них ужиті ступені порівняння прикметників. Записати, виправляючи помилки й аргументуючи свій вибір.

1) Найбільш досконаліший проект щодо захисту навколишнього середовища був виданий Академією наук України. 2) Через тиждень дерева стоятимуть більш голі. 3) Учорашній туман був сивіший за сьогоднішній. 4) Поганіший настрій у мене тоді, коли йде дощ. 5) Груші солодше, ніж яблука. 6) Річка ширша від ставка. 7) Наш край самий красивий.

Творче моделювання

 •  Подані сполучення слів увести в прості речення, ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами.

1) Дуб крислатіший, ніж клен. 2) Немає нічого кращого, як жити у гармонії з природою. 3) Дніпро ширший за Десну. Коментар учителя. Прикметники вищого ступеня в реченнях уживаються з прийменниками від, за або сполучниками ніж, як. Прикметники вищого ступеня узгоджуються в роді, числі та відмінку з іменниками (займенниками). IV.

Підсумки проведеної роботи на уроці Взаємоперевірка самостійно побудованих речень. Самоаналіз роботи учнів у процесі засвоєння теми й окреслення вчителем перспектив подальшої навчальної діяльності. V. Домашнє завдання 1.

Скласти або виписати з художньої чи наукової літератури 2—3 речення, у будові яких є прикметники вищого ступеня з прийменниками від, за або сполучниками ніж, як.

2. Утворити від прикметників поганий, дужий, небезпечний, видний, відповідальний вищий і найвищий ступені порівняння.

Источник: http://pidruchnik.in.ua/node/697

TipS

Ми часто стикаємося зі ступенями в самих різних областях життя і навіть у побуті. Коли мова йде про метрах квадратних або кубічних, говориться теж про число в другій або третій ступеня, коли ми бачимо позначення дуже малих або навпаки великих величин, часто використовується 10 ^ n. І, звичайно, є безліч формул за участю ступенів. А які ж дії зі ступенями можливі і як їх рахувати?

Інструкція

1

Почнемо з самих основ, з визначення. Ступінь — це твір рівних множників. Множник називають підставою, а число множників — показником ступеня. Дія яке виробляють зі ступенем називається зведенням у ступінь.

Показник ступеня може бути позитивним і негативним, цілим числом або дробом, правила дій зі ступенями залишаються при цьому незмінними.

Якщо основа ступеня — негативне число, а показник ступеня непарний, то результат зведення в ступінь негативний, але якщо показник ступеня парний, результат, в незалежності від того, негативний або позитивний знак перед підставою ступеня, завжди матиме знак плюс.

2

Все властивості, які ми зараз перерахуємо, дійсні для ступенів з однаковим підставою. Якщо ж підстави у ступенів різні, то скласти або відняти можна тільки після зведення в ступінь. Так само як помножити і розділити.

Читайте также:  Хвататься или хвататся как правильно?

Тому що зведення в ступінь, згідно з установленим порядком виконання арифметичних дій, має пріоритет над множенням і діленням, а також складанням і відніманням, які виконуються в останню чергу.

А для зміни цієї суворої послідовності дій, існують дужки, в які полягають першочергові дії.

3

Які ж особливі правила арифметичних дій існують для ступенів близько однакових підстав? Запам'ятайте такі властивості ступенів. Якщо перед вами твір з двох статечних виразів, наприклад a ^ n * a ^ m, то можна скласти ступеня, ось так a ^ (n + m). Аналогічно діють з приватним, але ступеня вже віднімають одну з іншої. a ^ n/a ^ m = a ^ (n-m).

4

У разі коли потрібно спорудження до рівня другий ступеня (a ^ n) ^ m, то показники ступенів перемножуються і отримуємо а ^ (n * m).

5

Наступне важливе правило, якщо підстава ступеня можна представити у вигляді твору, то ми можемо перетворити вираз з (a * b) ^ n в a ^ n * b ^ n. Аналогічно можна перетворити дріб. (А/b) ^ n = a ^ n/b ^ n.

6

Фінальні настанови. У разі якщо показник ступеня нуль, результатом зведення в ступінь завжди буде одиниця. Якщо показник ступеня негативний, то це дробове вираження. Тобто a ^ -n = 1/a ^ n. І саме останнє, якщо показник ступеня дробовий, то тут актуально добування кореня, так як a ^ (n/m) = m? A ^ n.

Источник: http://tips-ua.com/3271-yak-rahuvati-stupenya.html

Профессор Наталия Шумарова: «У прикметників сліпий, лисий, босий чи голий немає..

Сегодня в «Уроках украинского» мы поговорим о прилагательных.

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор Наталия Шумарова объяснит соотношения прилагательных с предлогами и расскажет, как образуется степень сравнения некоторых из них. Кроме того, Наталия Петровна, как всегда, акцентирует внимание наших читателей на распространенных ошибках в разговорном, деловом и даже научном украинском языке.

— Наталіє Петрівно, минулого разу ми згадували розмовні «слівця», поширені в шкільному середовищі, — математичка, фізичка, хімічка. І не згадали слова завучка. Воно теж перебуває за ме­жами літературної мови?

— Безперечно. Слово цікаве ще й тому, що утворене, як би сказати, неправильним способом.

— Як це?

— Це складноскорочене слово, що розшифровується як «завідувач учбовою частиною». Але слова «учбовий» в українській мові немає. Воно з’явилося під впливом російського слова «учебный», яке в свою чергу виникло з іменника «учеба». В українській мові натомість функціонує слово навчальний, і саме воно входить до абревіатури ВНЗ (веензе), що розшифровують як «вищий навчальний заклад».

— Часто його ще називають вуз…

— Так, і помиляються. Ці два слова «вуз» і «завуч» — яскравий зразок негативного впливу іншої мови, від чого необхідно позбавлятися.

— Найсильніше цей вплив виявляється на рівні слів?

— Безумовно, і це зрозуміло. Але в мовленні можемо спостерігати вплив і на рівні граматики.

— Наприклад?

— Наприклад, при творенні вищих і найвищих ступенів прикметників. Їхня модель дуже прозора.

Аналітичні форми, тобто ті, що складаються з двох слів, творяться в такий спосіб: до форми прикметника чи дієприкметника при вказівці на вищий ступінь додають «класифікатори» більш або менш (більш високий, більш важливий, менш сприятливий), а при вказівці на найвищий ступінь — найбільш або найменш (найбільш високий, найменш сприятливий).

Але досить часто можна почути «самий високий», «самий важливий». Це неправильні форми.

До речі, мовознавці зазначають, що складену форму краще вживати з дієприкметниками в науковому чи офіційно-діловому стилях (більш вихований, менш закомплексований), а прикметники щонайліпше гармоніюють із синтетичною, тобто простою, формою: не більш високий, а вищий, не більш важливий, а важливіший. Але граматично обидва варіанти є рівноправними. Синтетичні форми найвищого ступеня утворюються за допомогою префікса най-: важливий — важливіший — найважливіший. А можна й підсилити: якнайважливіший, щонайважливіший.

— Чи є труднощі в сполучуваності цих форм?

— Загалом ступені порівняння творяться з потреби порівняти ознаки когось чи чогось. А тому словосполучення з прикметниковими формами вищого ступеня мають містити прийменники від, за, над, проти з відповідними формами іменників.

Наприклад, вищий від мене, старший за нього. Можливе вживання сполучників як і ніж: добріший, як його брат; безпечніший, ніж інший автомобіль. Але не можна будувати висловлення за допомогою сполучника чим. Це безумовна помилка.

— Інколи доводиться задумуватися, як правильно утворити форму вищого ступеня, наприклад, товщий чи товстіший?

— Деякі прикметники можуть утворювати дві форми того чи того ступеня, наприклад, старий — старший і старіший, гладкий — гладший і гладкіший, товстий — товщий і товстіший. Наведені форми мають значеннєві відмінності. Старший — назва посад чи військових звань: старший інженер, старший лейтенант.

А говорячи старіший, порівнюємо вік двох людей, тварин, рослин, якихось предметів. Водночас, називаючи дітей у родині, говоримо старший син. Гладкіший — більш угодований, а гладший стосується і вигляду людини, і характеру поверхні.

Товщим чи товщою можна назвати як предмет, так і людину, а товстішою — тільки людину.

— Але ж не всі якісні прикметники можуть мати ступені порівняння.

— Правильно. Якщо якась людина сліпа, лиса, боса чи гола, то ця ознака вже виражена повністю і не підлягає ступенюванню.

Не мають ступенів порівняння і деякі прикметники на позначення «приблизних» кольо­рів — чорнуватий, білуватий, зеленуватий, світло-рожевий, а також прикметники з підкреслено вираженою ознакою — страшенний, худющий, ріднесенький. Те, що чогось багато, вже виражено в лексичному значенні слова.

Источник: https://fakty.ua/170948-professor-nataliya-shumarova-u-prikmetnik-v-sl-pij-lisij-bosij-chi-golij-nema-stupen-v-por-vnyannya

Як пишеться тепліше разом чи окремо?

«тепліше» завжди пишеться разом, але не окремо.

«по-«, В даному випадку, — це приставка. Морфема, а не слово. Морфеми завжди з'єднуються між собою шляхом злитого (в окремих випадках — дефисного) написання, але не роздільного.

Але тут інше питання: як же ми визначимо, що це саме приставка, а не привід, наприклад? У нас є два варіанти міркувань:

 1. «тепліше» — Це все одно, що «тепліше», Але тільки з додаванням невеликої разговорности. Так само як і «холодніше — холодніше», Наприклад.
 2. Хіба ми можемо уявити собі конструкції, на зразок «по багато тепліше» або «по трошки тепліше»? Ні звичайно. При отчлененное приставки і вставки між нею і словом, виходить нісенітниця.

_

написання «по тепліше» жартівливо назвемо маленьким орфографічних варварством.

слово тепліше пишеться тільки разом і ніяк інакше. також слово холодніше пишеться. По- це приставка, Вищий ступінь прислівники тепло. За це точно приставка, а не привід, адже між цією приставкою і словом тепліше нічого вставити неможливо.

Проста порівняльна ступінь прикметників утворюється найчастіше за допомогою суфікса -її (-ів): Літеплий / ий => ТЕПЛО / її.

Це найпоширеніший спосіб утворення вищого ступеня (швидше, сильніше, миліше, красивіше).

Однак часто прикметники цього ступеня порівняння можуть мати і приставку по-, яка пишеться, природно,

разом з іншою частиною слова (швидше, поталантлівее, вище, потверже, міцніше).

Такий формі порівняльної ступеня з приставкою по- притаманний розмовний характер.

Приставка при цьому вносить додаткове значення в общем-то незначною мірою різни * и в качестве.

Наприклад.

Неможливо було передбачити, яка погода буде через тиждень — тепліше або холодніше.

Правильно писати тепліше. Тепліше є порівняльною ступенем прислівники тепло.

Утворюється за допомогою суфікса-її, -ів:

 • Літеплий — ий — ТЕПЛО — її.

Так найчастіше утворюється вищий ступінь. У нашому випадку, є ще приставка по-.

Правильно писати тепліше або ж тепліше)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: http://zkan.com.ua/sho/jak-pishetsja-teplishe-razom-chi-okremo.html

Ссылка на основную публикацию