Доручення чи довіреність як правильно?

Як правильно написати довіреність від руки

Цивільний кодекс РФ в ст.182 виділяє дефініцію «представництво», тобто можливість представляти в різних структурах іншу особу. Представництво має підтверджуватися документально. Таким чином, виникають під час представництва правові відносини оформляються довіреністю (ст.185).

Довіреність, в залежності від ступеня переданих іншій особі повноважень на вчинення тих чи інших дій, потребує нотаріального засвідчення або обходиться без такого. Документи представництва розрізняють по об'єкту повноважень і ступеня переданих повноважень.

Рекомендації для написання довіреності

Слід пам'ятати, що усні домовленості не мають юридичної сили. Тому доручення оформляються в друкованому вигляді, так само як їх можна писати і від руки.

Немає також строго визначених канонів написання цього документа або регламентації тексту в законодавчому порядку.

Однак сформовані правила діловодства, певні стандарти написання ділових паперів присутні і в оформленні довіреності. Зміст документа включає:

 • назва «Довіреність»
 • дані довірителя: прізвище, ініціали, посаду, серія і номер паспорта, ким виданий, адреса, інші дані
 • такі ж дані на довірену особу
 • зміст доручення, що розкриває повноваження, передані довірителем своєму представнику, в яких організаціях він має право представництва
 • дату написання
 • термін, на який видається довіреність
 • підпис довірителя
 • позначку нотаріуса (якщо є необхідність в завіренні)

Правильно написати довіреність ручним способом можна за таким же шаблоном. Головне, щоб в ній містилися чіткі вказівки на повноваження, які не допускають двоякого тлумачення.

Особливості окремих видів довіреності

Зміст доручення на паспорт містить всі перераховані реквізити, проте в тексті буде міститися лише один пункт про повноваження — отримання паспорта або передача його на обмін довіреною особою до територіального органу ФМС. У деяких випадках федеральна служба вимагає нотаріально завіреної довіреності.

Документ, виданий організацією на отримання довідки, що надає право подачі інших ділових паперів за місцем вимоги, дозвіл підписувати окремі з них, крім загального тексту, містить підпис довіреної особи, запевняє керівник і печаткою. Довіреність на отримання документів сторонньої організації оформляється на бланку фірми.

Особливістю довіреності на представлення інтересів в суді буде нотаріальне завірення і особливі вимоги до представника.

Як правильно написати довіреність

Вкрай важливо відобразити в довіреності максимальний обсяг інформації про саму папері (довідці, договорі тощо.), Що є предметом документа, навести дані про представника інтересів упорядника, вказати дату складання довіреності і період, протягом якого вона діє.

Такі документи складаються як на отримання, так і на здачу документів (конкретні повноваження завжди вказуються в змістовній частині). Щоб уникнути подвійних трактувань фахівці радять все дати в довіреності дублювати прописом. Також важливо вказати місце складання документа.

Підпис довіреної особи повинна збігатися з підписом, зображеної на документі, що підтверджує його особу.

В якості універсального шаблону, який дозволить написати довіреність на людину, якій доручена обов'язок отримати який-небудь документ, може виступити наступний зразок бланка:

Згідно російським законам довіритель може самостійно визначитися зі способом подачі документа адресату. По-перше, існує можливість подати довіреність самостійно, засвідчивши свою особистість перед посадовою особою організації.

По-друге, документ може пред'явити представник, у якого при собі також повинен бути документ, що засвідчує особу.

Важливо пам'ятати, що довіреності, написані від імені фізичних осіб, візуються підписом упорядника, а складені від імені юридичної особи — підписом керівника і печаткою даної організації.

Дякую за кілька варіантів! Тепер для того, щоб написати довіреність, проблем не буде! Окремо дякую за універсальний бланк.

А як тоді пишеться довіреність на отримання великого переліку документів? Всі вони перераховуються в змістовній частині?

Універсальний бланк дійсно на всі випадки!

 • Айгуль до запису Безкоштовна юридична консультація
 • Ірина до запису Скарга у кримінальній справі
 • Ірина до запису Безкоштовна юридична консультація
 • Ann до запису Безкоштовна юридична консультація в Сургуті, всі юридичні фірми Сургута
 • сафуан до запису Безкоштовна юридична консультація

Сайт використовує файли cookie.Продолжая перегляд сайту, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Юридичне визначення поняття «довіреність» міститься в Цивільному Кодексі Російської Федерації.

Ст.185 ч.1 ЦК РФ йдеться, що «довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами».

Іншими словами, це документ, що дає право одній людині розпоряджатися від імені іншого в інтересах останнього. Складається вона в простій письмовій формі, може бути як рукописної, так друкованої. Найчастіше організації розробляють свої зразки на фірмових бланках.

Проста письмова форма не має на увазі обов'язкового нотаріального посвідчення, за винятком певних дій. Довіреність видається з певною метою і повноваження представника по ній строго обмежені.

Цей документ може бути різних видів:

 • разова — видається для вчинення певної дії;
 • спеціальна — наділяє представника повноваженнями на вчинення ряду однорідних дій протягом певного періоду часу;
 • загальна або генеральна — на підставі такого виду відбуваються різноманітні угоди з управління майном.

Довіреність видається на певний проміжок часу, термін її дії не може перевищувати трьох років. Як правило, він вказується в тексті документа, при відсутності вказівки на це, термін дії вважається один рік з дня складання.

Документ складається в простій письмовій формі, але в деяких випадках потрібно її обов'язкове нотаріальне посвідчення або посвідчення організацією.

До нотаріально посвідчених прирівнюються: довіреності військовослужбовців, осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, дієздатних повнолітніх громадян, які перебувають в установі соціального захисту, тобто такі документи завіряються вищим посадовою особою.

Також папір може бути видана працівникові від організації для здійснення певних дій в її інтересах. В такому випадку, вона повинна бути підписана керівником або іншою особою, яка має повноваження на вчинення даних дій, і скріплюватися печаткою організації в обов'язковому порядку. У деяких випадках вона засвідчується нотаріально.

Передоручення повноважень можливо тільки в тому випадку, якщо це безпосередньо передбачено в тексті доручення.

Причини для припинення дії довіреності:

 • закінчення терміну дії;
 • скасування довірителем;
 • відмова представника;
 • смерть довірителя, визнання безвісно відсутнім або недієздатним;
 • смерть представника, визнання його безвісно відсутнім або недієздатним;
 • припинення діяльності юридичної особи.

Як пишеться: приклади оформлення

Використання довіреностей зачіпає широку сферу цивільно-правових відносин, тому знайти її шаблон і зразок в інтернеті не важко. Однак, скласти самостійно і написати від руки — не потребує будь-яких спеціальних знань, лише дотримання реквізитів документа.

Я, гр.________ ПІБ __________, паспорт серія, номер, коли і ким виданий, проживає за адресою: _____________________, довіряю гр.___ ПІБ представника ____, паспорт серія, номер, коли і ким виданий, місце проживання, отримати заробітну плату за листопад у розмірі ____рублів____коп. в касі підприємства ТОВ «Ромашка», розташованого за адресою: _____.

Аналогічним чином, можна скласти папери з інших питань.

Шановний читач, наша стаття розповідає про типові рішеннях юридичних питань.

як вирішити Вашу проблему?

Оформлення довіреності вимагає дотримання певних правових нюансів, щоб вона придбала юридичну силу, навіть якщо складена від руки і нотаріально не завірена.

Зміст повинен включати такі обов'язкові реквізити:

 • Назва документу;
 • особисті дані довірителя — ПІБ, паспортні та реєстраційні дані;
 • особисті дані довіреної особи — ПІБ, паспортні та реєстраційні дані;
 • текст документа;
 • Дата складання;
 • підпис довірителя;
 • відмітка про завірення в разі потреби.

Довіреність в обов'язковому порядку укладається у письмовій формі від першої особи.

Рукописна довіреність складається також в простій письмовій формі з дотриманням всіх вимог до змісту та оформлення.

 • В першу чергу необхідно визначитися з обсягом повноважень, тобто з метою довіреності, а також особою, якій довіреність видається.
 • Для правильного оформлення знадобляться паспортні дані людини, ПІБ і адресу реєстрації, а також паспортні та реєстраційні дані довірителя.
 • У шапці вказується найменування документа, далі є текст, в якому зазначатиметься дані обох сторін, скріплюється вона підписом і датою в форматі число, місяць, рік. Без вказівки дати складання документ буде вважатися нікчемним і не матиме юридичної сили.
 • У документі рекомендується вказувати строго певні дії, які необхідно здійснити, щоб уникнути двозначності їх трактування.
 • При необхідності вказується термін, на який видається папір. При відсутності дати, вона вважається чинною 1 рік. Але, в будь-якому випадку, у довірителя є право скасувати її дію в будь-який момент часу, так само як і у представника є можливість відмовитися від своїх повноважень. Довіритель в такому випадку зобов'язаний повідомити свого представника. Після закінчення терміну дії документа, він повертається довірителю.
 • Форма в обов'язковому порядку скріплюється підписом, а також в деяких випадках засвідчується організацією, де довіритель працює або вчитися. При деяких питаннях, про які говорилося вище, потрібно нотаріальне посвідчення.

Документ дитині, а вірніше, його законному представнику складається в деяких випадках:

 • виїзд дитини без батьків;
 • представлення інтересів дитини під час відсутності батьків.

Хотілося б відзначити, що в першому випадку, для виїзду за кордон буде потрібно надрукований документ, рукописний варіант нотаріус завіряти не буде.

І в більшості випадків, нотаріус надає готовий шаблон, в який вписуються дані.

Необхідність в довіреності при виїзді за кордон, а також інших пересування дитини за межі місця проживання виникає тоді, коли дитина їде не з батьками, а іншими супроводжуючими його особам.

Відповідно до російського законодавства і ФЗ «Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ», при поїздках з одним з батьків нотаріально засвідченої згоди другого не потрібно. Однак, можуть виникнути проблеми при проходженні митниці, так як в інших країнах вимоги можуть відрізнятися.

Також в разі коли батьки розлучені і другий чоловік не згоден з виїздом, він повинен подати відповідну заяву в ФМС для прийняття рішення про заборону на виїзд.

У разі коли виникає необхідність залишити дитину під наглядом інших осіб на тривалий час, можна скласти документ на представлення інтересів дитини. Такий папір складається в простій письмовій формі і не потребує нотаріального посвідчення.

Шановний читач, наша стаття розповідає про типові рішеннях юридичних питань.

як вирішити Вашу проблему?

Передрук матеріалів сайту лише з зазначенням активного посилання на наш сайт, як на джерело.

Источник: http://lotos-n.ru/30216/

Доручення. Правила застосування

У господарській діяльності широко поширені правовідносини представництва (визначені положеннями гл. 17 Цивільного кодексу України, далі – ЦКУ). Розглянемо їх.

У той же час, потрібно враховувати, що законодавство України активно змінюється і гарантовано актуальну інформацію можна отримати тільки проконсультровавшісь у наших фахівців.

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє (ст. 237 цього Кодексу).

Представництво виникає на підставі:

– Договору (договір представництва) – добровільне представництво; – Закону (представництво інтересів малолітніх або недієздатних осіб) – законне представництво; – Акту органу юридичної особи (призначення на певну посаду, пов’язану із здійсненням представницьких дій) – адміністративне представництво; – З інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. За загальним правилом представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. При цьому він не може вчиняти правочин: – Яка відповідно до її змістом може бути здійснена тільки особисто тією особою, яку він представляє;

– Від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Говорячи про добровільне представництві, слід зазначити, що це представництво від імені дієздатного громадянина або юридичної особи, яка має можливість самостійно вести свої справи, але використовує представника.

При цьому особа, яку представляють, визначає обличчя і повноваження свого представника. Відносини між представником і тим, кого представляють, регулює договір доручення, який завжди є двостороннім.

На відміну від довіреності, видача якої є одностороннім правочином, а з її допомогою легалізуються дії представника перед третіми особами.

Сьогодні об’єктом розгляду буде якраз представництво за довіреністю.

Що таке довіреність?

Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. При цьому представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи (наприклад, таким актом може бути наказ або розпорядження директора підприємства) (ч. 2 ст. 244 ЦКУ).

Поняття довіреності визначено положеннями ст. 244 ЦКУ. Такою є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Іншими словами, це документ з переліком повноважень представника на вчинення ним юридично значущих дій.

Вимоги, що встановлюються цим Кодексом до довіреності, поширюються на всі її види. І якщо мова йде про доручення на отримання ТМЦ, при її видачі та застосування слід керуватися також положеннями Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Мінфіну України від 16.05.96 р №99 (далі – Інструкція № 99).

Який термін дії довіреності?

Згідно ч. 1 ст. 247 ЦКУ термін довіреності встановлюється в самій довіреності. Іншими словами, вона діє протягом терміну, зазначеного довірителем.

Якщо строк довіреності не встановлений, вона діє до припинення її дії. Це пояснюється тим, що доручення за своїм змістом і обсягом повноважень представника можна розділити на:

– Загальні, що видаються для здійснення певних довірителем юридичних дій протягом встановленого періоду часу; – Спеціальні, що дозволяють представнику здійснювати однорідні юридичні дії, наприклад, представляти інтереси довірителя в суді або на переговорах;

– Разові, на вчинення певного юридичного дії, наприклад, на укладення певної угоди (договору).

Таким чином, в залежності від того, про яку з перерахованих вище видів довіреності йдеться, таке доручення буде в силі або протягом терміну дії (до моменту розірвання) договору, на підставі якого вона видана, або до моменту здійснення тих юридичних дій, які вказані в довіреності.

Законом передбачено також перелік випадків, коли довіреність втрачає силу достроково (ч. 1 ст. 248 ЦКУ), і представник зобов’язаний негайно повернути довіреність. Так, представництво за довіреністю припиняється у разі:

– Закінчення строку довіреності; – Скасування довіреності особою, її видав; – Відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю; – Припинення юридичної особи, яка видала довіреність; – Припинення юридичної особи, якій видана довіреність; – Смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;

– Смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Чи встановлено форма довіреності? В яких випадках обов’язково її нотаріальне посвідчення?

Доручення складається у довільній формі (це не стосується довіреності на отримання ТМЦ, форма якої затверджена наказом Мінфіну №99 і міститься в додатку 1 до Інструкції №99). При цьому довіреність повинна відповідати формі (проста або нотаріальна), в якій відповідно до закону здійснюється операція (ч. 1 ст. 245 ЦКУ).

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 ЦКУ).

Особи, які відповідно до установчих документів не мають права здійснювати від імені підприємства юридично значимі дії без довіреності, повинні обов’язково мати довіреність, зміст якої чітко визначає, які саме юридичні дії має право вчиняти представник. Згідно ч. 3 ст.

238 ЦКУ представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Чи підлягає нотаріальному посвідченню (за винятком випадків, встановлених цим Кодексом) довіреність, яка видається в порядку передоверенной.

Нотаріальне посвідчення довіреності не є обов’язковим, якщо особа, яка видала довіреність своєму представникові, не має наміру здійснювати операції, які підлягають нотаріальному посвідченню (угоди бувають односторонніми та багатосторонніми: прикладом односторонніх угод є заповіт, публічну обіцянку винагороди; багатосторонніх – договір). Отже, будь-яка угода з нерухомістю (купівля-продаж, іпотека тощо) та інші договори, для яких нотаріальна форма є обов’язковою, повинні супроводжуватися наданням нотаріально посвідченої довіреності.

Вищевказаний висновок обгрунтовується наведеними вище положеннями ч. 1 ст. 245 ЦКУ. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 209 того ж Кодексу угода, укладена в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або угодою сторін.

У зв’язку з тим, що в загальному випадку довіреність не підлягає нотаріальному посвідченню та її конкретна форма як документа законодавчо не встановлена, проте існує ряд вимог до її оформлення.

Перш за все, довіреність повинна бути в письмовій формі, де слід чітко обумовити обсяг повноважень особи, що виступає представником (або конкретний перелік дій, які слід виконати представнику). Крім того, довіреність повинна містити наступні необхідні реквізити:

– Місце і дату видачі (в силу ч. 3 ст. 247 ЦКУ довіреність, в якій дата видачі не вказана, буде недійсною); – Дані про довірителя і представника, тобто ким і кому вона видана (довіреність є іменним документом). Згідно ст.

246 ЦКУ довіреність, яка видається від імені підприємства, містить відомості про нього, а також про особу чи органі, уповноваженому установчими документами такого підприємства видавати довіреності від його імені, скріплюється печаткою цієї юридичної особи; – Термін довіреності (як згадувалося вище, відповідно до ч. 1 ст.

247 ЦКУ термін довіреності встановлюється у довіреності, а якщо він не встановлений, то довіреність зберігає силу до припинення її дії); – Повноваження представника (якщо представник при здійсненні угоди вийшов за рамки були визначені довіреністю повноважень, така угода буде вважатися недійсною; вона спричинить за собою правові наслідки для довірителя тільки в тому випадку, якщо останній висловить попереднє схвалення щодо здійснення представником такої угоди), ст. 241 ЦКУ;

– Підпис і печатку (якщо довіреність видається від імені юридичної особи) особи, яка видала довіреність.

В даному контексті не можна не сказати ще про одне застосуванні адміністративного представництва – представництва на підставі ст. 28 Господарського процесуального кодексу України.

Так, на підставі цієї норми справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, які діють в межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

Іншими словами, згідно зі ст. 28 ГПКУ представниками сторін в судовому процесі можуть бути інші, крім керівників підприємств або їх заступників, уповноважені особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю. При цьому повноваження представників, громадян в господарському суді підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

Положеннями ст.

42 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), яка визначає перелік документів, що засвідчують повноваження представників особи на участь у цивільній справі, встановлено, що довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі , стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Стаття 38 ЦПКУ надає право сторонам та іншим особам брати участь у цивільній справі (в тому числі і в стадії звернення рішення суду до виконання) особисто або через представника.

Справи юридичних осіб в цивільному процесі ведуть їх органи, що діють в межах повноважень, наданих їм законом, статутом або положенням, або їх представники (ч. 3 ст. 38 ГПКУ).

Якщо інтереси юридичної особи в суді представляються на підставі довіреності від імені такої юридичної особи, то така довіреність видається за підписом посадової особи підприємства, уповноваженого на це законом, статутом або положенням, з накладенням печатки цієї юридичної особи.

Процесуальний представник діє в цивільному процесі від імені і в інтересах іншої особи в межах наданих їм повноважень – обмеження його повноважень на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності.

Це означає, що придбання правосуб’єктності процесуального представника та здійснення його процесуальних функцій можливе за наявності відповідних повноважень, підтверджених певними цивільно-процесуальним законом і належним чином оформленими документами (ст. 42, 44 ЦПКУ).

Довіреність на отримання ТМЦ: правила оформлення і застосування

Довіреність на отримання ТМЦ, відому кожному бухгалтеру, форма і порядок використання якої затверджено наказом Мінфіну України від 16.05.96 р №99, є особливим видом разовоюдорученням.

Зазначеним наказом затверджено Інструкцію №99, згідно з п. 2 якої будь-які матеріальні та нематеріальні активи, грошові документи і цінні папери відпускаються покупцям або передаються безплатно тільки за довіреністю одержувачів.

Термін дії такої довіреності встановлюється в залежності від можливості одержання та вивозу відповідних цінностей за нарядом, рахунком, накладною або іншим документом, що їх замінює, на підставі якого видана довіреність, але не більше ніж на 10 днів. Це встановлено п. 8 цієї Інструкції.

Якщо розрахунки за ТМЦ здійснюються в порядку планових платежів або їх доставка здійснюється централізовано-кільцевими перевезеннями, допустимий термін такої довіреності на отримання ТМЦ – календарний місяць (це так звані «кільцеві» довіреності).

Хоча бланк, на якому оформляється така довіреність, вже більше трьох років не є бланком суворої звітності, підприємству слід виконувати визначені Інструкцією №99 вимоги по її видачі та використання. Основні вимоги зводяться до наступного:

– Бланки довіреностей видаються після їх реєстрації в Журналі реєстрації довіреностей, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою і підписами керівника та головного бухгалтера підприємства.

Нумерація виданих протягом року довіреностей є наскрізною (п. 3 Інструкції №99); – Довіреність видається тільки особам, які працюють на даному підприємстві (умови видачі іншим особам містять положення п.

4 цієї Інструкції);

– Довіреність підписується керівником та головним бухгалтером підприємства або їх заступниками та особами, уповноваженими на те керівником підприємства.

Відповідальність за дотримання постачальником встановленого порядку відпуску ТМЦ за дорученням покладається на посадових осіб підприємства-постачальника, яким надано право підписувати документи на відпуск цінностей.

Дата актуалізації статті – 2012р.

Якщо стаття була Вам корисна, Вы можете поділитися нею:

Источник: https://sovetnik.zp.ua/uk/doruchennya-pravila-zastosuvannya/

Зразки договорів доручення

В данному розділі сайту публікуються шаблони (зразки) договорів доручення, для  використання в работі та завантаження. Деякі зразки договорів є платними та розміщені на сайті documenti.com.ua

Інформаційний Інтернет ресурс «МОЄ ПРАВО ІНФОРМ» періодично поповнює цей розділ іншими зразками договорів франчайзингу (комерційної концесії) та ліцензійних договорів.

В списку наведені зразки документів в форматі Word (*.doc). Деякі файли безкоштовні для скачування та провірені на наявність вірусів.

Застереження! Самостійне використання зразків договорів без поради юриста може бути небезпечним для вашого бізнесу. Радуємо звернутися  до фахівців права.

Якщо у вас є потреба в складанні договору, наші спеціалісти допоможуть вам скласти договір з урахуванням ваших побажань та особливостей договору.

Адвокатське бюро «Довженко та партнери»

http://advocate-dovzhenko.com.ua

Скачати:

 Зразок договору доручення на укладення договору купівлі-продажу товару з метою продажу його Довірителем

 Зразок договору доручення на укладення договрів купівлі-продажу, перевезення та зберігання дорогоційних металів

 Зразок договору доручення 1

 Зразок договору доручення 2

Ми постійно поповлюємо даний розділ новими зразками договорів. 

Сподіваємося, що вони будуть корисні для Вас!

Юридичне оформлення договору доручення

Учасники господарських і цивільних правовідносин нерідко виступають у цих відносинах не безпосередньо, а через представника.

Однією з підстав, що породжують відносини представництва, — є договір доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії, при цьому правочини (угоди), вчинені повіреним, створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов’язки не для нього, а для довірителя. Правовому регулюванню договору доручення присвячена глава 68 ЦКУ. Однак до цих правовідносин здебільшого слід застосовувати і положення ст. 244 — 250 ЦКУ (щодо представництва за довіреністю).

ФОРМА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ

Правові норми, що врегульовують форму договору доручення, мають певні особливості.

Договір доручення може бути укладений у формі окремого документа з відповідною назвою («Договір доручення»), міститися в змішаному договорі або виражатися лише у виданій довірителем довіреності — письмовому документі, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (ст.

244 ЦКУ). А оскільки стаття 1007 ЦКУ встановлює обов’язок довірителя видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення, — довіреність обов’язково має супроводжувати договір доручення.

Взагалі за змістом ст. 207 і 208 ЦКУ правочини між юридичними особами потрібно вчиняти в письмовій формі. При цьому правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксовано в одному або кількох документах.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Якщо договір доручення передбачає вчинення правочину (угоди), що підлягає нотаріальному посвідченню, — довіреність, видана на підставі цього договору, також повинна бути посвідчена нотаріально (ч. 1 ст.

245 ЦКУ). При цьому згідно зі ст.

246 ЦКУ, довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Варто, однак, зазначити, що закон чітко не визначає, чи є видана довірителем довіреність достатнім доказом умов договору доручення (адже довіреність — це завжди письмовий документ (ч. 3 ст. 244 ЦКУ), чи у випадках, коли закон вимагає письмової форми договору, повинен мати місце окремий договір. Для вчинення повіреним юридичних дій (у т. ч. угод) достатньою підставою є довіреність.

Однак при цьому, наприклад, у разі невчинення повіреним дій, які він мав вчинити за довіреністю (за відсутності договору), — вона не дає довірителю достатніх підстав для висунення до нього будь-яких претензій.

До того ж відносини договору доручення можуть передбачати інші важливі умови, що можуть бути не визначені виданою довіреністю (наприклад, право повіреного на плату та її розмір або безоплатний характер доручення). Крім того, довіреність іноді залишається у повіреного.

Тож, на нашу думку (особливо в господарській діяльності), на підтвердження змісту договору доручення сторонам доцільно укладати договір доручення у вигляді окремого документа з відповідною назвою («Договір доручення») або включати його умови до інших письмових договорів (у разі змішаного договору).

Наголосимо, проте, що законодавство не містить вказівок щодо недійсності умов договору доручення (наприклад, і такого, що ґрунтувався лише на виданій довіреності) в разі недодержання форми договору. Рівнозначний характер довіреності та відповідного договору підкреслюється, наприклад, у ч. 3 ст.

243 ЦКУ, згідно з якою повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю.

Тож у таких випадках (за відсутності окремого письмового договору доручення) варто посилатися на те, що договір доручення був укладений в усній формі або у формі довіреності.

Звернемо також увагу на те, що відповідно до ст. 247 ЦКУ довіреність, в якій не зазначено дату її вчинення, є нікчемною. Отже, дата вчинення — це необхідна умова довіреності.

СТОРОНИ ДОГОВОРУ

Сторонами договору доручення є довіритель та повірений. З обох сторін договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, інші учасники цивільних правовідносин.

Договір доручення є консенсуальним — тобто набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору. Згідно зі ст.

1002 ЦКУ, договір доручення може бути оплатним — тобто передбачати право повіреного на плату за виконання свого обов’язку за договором доручення, якщо інше не встановлене договором або законом.

Причому, якщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги.

Предметом договору доручення є обов’язок повіреного щодо вчинення юридично значущих дій від імені та за рахунок довірителя. Ґрунтуючись на буквальному тлумаченні тексту ст.

1002 ЦКУ, зазначений предмет договору можна охарактеризувати як послуги.

При цьому предметом договору може бути не лише укладення угод (правочинів), а й здійснення інших юридичних дій (наприклад, ведення переговорів, проведення перевірки, участь у засіданнях тощо).

Згідно зі ст. 1003 ЦКУ, у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. І ці дії мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Це означає, що дії, які суперечать чинному законодавству (є неправомірними), — не можуть бути предметом договору доручення.

У такому разі, як і у разі відсутності конкретних вказівок щодо дій, які належить вчинити, — у повіреного обов’язків щодо їх вчинення не виникає.

У разі якщо предметом договору доручення є вчинення правочинів (угод), — це можуть бути будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству, крім тих, що за своєю сутністю не можуть бути вчинені через представника (наприклад, через представника не допускається вчинення заповіту).

Договір доручення відрізняється від схожого з ним договору комісії тим, що в договорі доручення повірений діє як представник — тобто виступає від імені довірителя, а в договорі комісії комісіонер виступає від свого імені (тобто відбувається заміна сторони). При вчиненні угод на підставі договору доручення довіритель завжди відомий, а при вчиненні угод за договором комісії — комітент може бути невідомий, адже замість нього стороною в укладеній угоді виступає комісіонер.

Єдиними визначеними законом істотними умовами договору доручення є чітко визначені конкретні юридичні дії, які мають бути вчинені повіреним від імені та за рахунок довірителя. За досягнення сторонами згоди щодо цих дій договір вважається укладеним.

Договором доручення також можуть бути, зокрема, передбачені такі умови:

— розмір плати повіреному за виконання свого обов’язку за договором доручення або безоплатний характер договору;

— строк дії такого доручення за договором;

— виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором (таке виключне право може бути обмежене строком та (або) територією);

— право передоручення (згідно зі ст. 1005 ЦКУ, повірений повинен виконати дане йому доручення особисто, однак має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або якщо повірений був вимушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя).

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Основні обов’язки сторін договору доручення передбачено статтями 1004 — 1007 ЦКУ. Так, повірений зобов’язаний:

— виконати дане йому доручення особисто;

— вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення (повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього потребують інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит, — у цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення, щойно це стане можливим);

— повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про перебіг виконання його доручення;

— після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився;

— надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;

— негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Довіритель зобов’язаний:

— видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення;

— негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення.

Крім того, якщо інше не встановлене договором, довіритель повинен також:

— забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення (так, зокрема, договором може бути передбачене виконання доручення за власний рахунок з наступним відшкодуванням);

— відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення;

— виплатити повіреному плату, якщо вона йому належиться.

Договір доручення припиняється у таких випадках:

— у разі відмови довірителя або повіреного від договору (оскільки договір доручення ґрунтується на довірі, то згідно з ч. 2, 3 ст.

1008 ЦКУ довіритель або повірений має право відмовитися від договору доручення у будь-який час, при цьому сторони не можуть обмежити це право на відмову своєю угодою — відмова від права на відмову від договору доручення, згідно із зазначеною статтею ЦКУ, є нікчемною; однак, якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має повідомити другу сторону про відмову від договору не пізніш як за один місяць до його припинення, якщо більш тривалий строк не встановлений договором);

— при визнанні довірителя або повіреного недієздатним, обмеженні його цивільної дієздатності або визнанні безвісно відсутнім;

— у разі смерті довірителя або повіреного;

— в інших випадках — за загальними правилами щодо припинення цивільно-правових договорів.

Від випадку відступу повіреного від змісту наданого доручення слід відрізняти перевищення наданих повіреному як представнику повноважень.

ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ПЕРЕВИЩЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ

Правочин (угода), вчинений представником із перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє (довірителя), лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.

Правочин вважається схваленим, зокрема, у разі якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов’язки з моменту вчинення цього правочину (тобто як у випадку, коли правочин вчинений представником правомірно).

Бухгалтерський облік операцій за договором доручення

На відміну від договору комісії, за договором доручення операції здійснюються виключно від імені та за рахунок довірителя. Тобто при здійсненні правочину з третьою особою в інтересах довірителя повірений не набуває жодних прав та зобов’язань.

Важливим моментом, який впливатиме на оподаткування операцій за договором доручення, є можлива платність такого договору. Як було зазначено вище, відсутність у договорі умови щодо оплати означає, що винагорода виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін за подібні послуги.

Якщо сторони домовилися, що договір буде безоплатним або за певну плату, то вони обов’язково повинні це зазначити у договорі.

Джерело

Источник: http://moe-pravo.com.ua/zrazki-dogovoriv-doruchennya/

Довіреність | Офіційний сайт Української Національної Федерації Хортингу

Довіреністю визнається письмове повноваження, яке видає одна особа (довіритель) іншій особі (довіреному) для представництва перед третіми особами. Довіреність — це одностороння угода, яка фіксує межі повно­важень представника, який, діючи на підставі довіренос­ті, створює права та обов'язки безпосередньо для дові­рителя.

Особа, яка видає довіреність, називається довірите­лем, а особа, яка отримує повноваження за довіреніс­тю, ~ довіреним. Подібна термінологія використовується і в договорі доручення, за яким одна сторона зо­бов'язується від імені і за рахунок іншої сторони вико­нати певні юридичні дії.

Проте довіреність не тотожна договорові доручення. Співвідношення між ними таке: договір доручення є підставою видачі довіреності. В ос­нові довіреності може бути і договір експедиції, і трудо­вий договір.

Наприклад, матеріально відповідальній осо­бі може бути видана довіреність для вчинення дій, пов'язаних безпосередньо з виконанням нею трудових обов'язків.

Якщо доручення є договором про представництво, який визначає внутрішні взаємовідносини між представ­ником і тим, кого він представляє, і сторони своїми під­писами підтверджують, які саме дії і яким саме чином повинен виконати довірений, який розмір винагороди його чекає (якщо це передбачено договором), то довіре­ність, як документ, підписує лише довіритель. Довіре­ність адресована насамперед третім особам і має на меті довести до їх відома те, що між представником і тим, кого він представляє, існує домовленість, згідно з якою виконання всіх угод, що буде укладати представник у межах довіреності, бере на себе той, хто представляє.

Юридична сила довіреності не залежить від згоди представника на її видачу, як і обсяг повноважень, яки­ми довіритель наділяє довірену особу, також з нею не погоджується. А ось здійснення повноважень цілком за­лежить від волі довіреної особи.

За обсягом повноважень розрізняють такі види дові­реностей:<\p>

разова — на виконання однієї конкретної дії (наприклад, продати чи купити будинок);<\p>

спеціальна — на виконання якихось однорідних дій (наприклад, дові­реність на отримання авторського гонорару протягом року);<\p>

генеральна (або загальна) — на загальне управління майном довірителя.

Генеральна довіреність уповноважує особу на вико­нання не якоїсь окремої угоди чи якихось певних кате­горій угод, а на укладання будь-яких угод.

Наприклад, особа, яка відбуває в довготривале відрядження за кор­дон, може видати генеральну довіреність, на підставі якої уповноважена особа може мати право: укладати всі дозволені законом угоди щодо управління та розпоря­дження майном; купувати, продавати, дарувати, прийма­ти в дар, обмінювати, заставляти і приймати в заклад житлові будинки, інше майно; проводити розрахунки по укладених угодах, приймати спадщину та відмовлятися від спадщини; отримувати належне довірителеві майно (гроші, цінні папери), а також документи від всіх осіб, установ, підприємств та організацій, у тому числі з відді­лень банків, інших кредитних установ, установ зв'язку, пошти, телеграфу, розпоряджатися рахунками в банках, отримувати поштову, телеграфну та всіляку іншу корес­понденцію, в тому числі грошову чи посилочну, вести від імені довірителя справи в усіх судових установах з усіма правами, які закон надає позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пов­ної чи часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладання мирової уго­ди, оскарження рішення суду, пред'явлення виконавчого листа до стягнення, отримання присудженого майна або грошей.

Закон вимагає, щоб довіреність була складена у пи­сьмовій формі,, тому поза письмовою формою немає до­віреності. Довіреності, які видаються громадянам, по­винні бути посвідчені уповноваженими на це особами.

Так, щодо угод, які вимагають нотаріальної форми, дові­реність повинна бути посвідчена державним чи приват­ним нотаріусом.<\p>

До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються (ст.

40 Закону України «Про нотаріат»):

1) довіреності осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, лікарнях, санаторіях, будинках престарілих, — Посвідчені головлікарями, начальниками госпіталів, за­ступниками з медичної частини, черговими лікарями;

2) довіреності громадян, які перебувають під час пла­вання на морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапором України, — посвідчені капітанами цих суден;

3) довіреності громадян, які перебувають у розвіду­вальних, арктичних та подібних експедиціях, — посвід­чені начальниками експедицій;

4) довіреності військовослужбовців — посвідчені ко­мандирами частин, з'єднань, установ і закладів;

5) довіреності осіб, які перебувають у місцях позбав­лення волі, — посвідчені начальниками виправно-трудових установ,

Довіреності, які видаються організаціями для укла­дання будь-яких угод, не вимагають нотаріального по­свідчення, оскільки вони посвідчуються самою організа­цією шляхом підпису керівником організації та скріплюються печаткою. Довіреності на одержання чи видачу | грошей та інших матеріальних цінностей повинні бути також підписані головним бухгалтером.

Поруч з нотаріальною формою законодавець допус­кає випадки посвідчення довіреності за місцем роботи, навчання або місцем проживання довірителя.

Це довіреності на: отримання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами; на одержання ви­нагороди авторів та винахідників; пенсії, допомоги та стипендії; отримання грошей з Ощадбанку; одержання поштової та грошової кореспонденції.

Хоча в Цивільно­му кодексі законодавець наводить виключний перелік випадків, коли досить простої письмової форми довіре­ності без її нотаріального посвідчення, у деяких норма­тивних актах наводяться й інші випадки. Так, відповідно до п.

1=3 Положення про порядок подання громадянами України заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах, яке затверджене наказом Фонду державного майна України 10 серпня 1995 р., довіреність на виконання дій по складанню та поданню заяви на придбання акшй на сертифікатному аукціоні не вимагає нотаріального посвідчення, за виня­тком, коли така довіреність складена не громадянином України.

Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити:<\p>

міс­це і дату складання, строк дії (прописом), прізвище, ім'я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місце зна­ходження юридичної особи) представника та особи, яку представляють, а в необхідних випадках — посаду, яку вони займають, коло повноважень.

Максимальний строк дії довіреності — три роки. Якщо у довіреності не вказано строк її дії, то така дові­реність зберігає силу протягом року від дня видачі. Дові­реність, яка посвідчена нотаріально й призначається для дії за кордоном і яка не містить вказівок про строк дії, зберігає свою силу до її скасування особою, яка видала довіреність.

Довіреність без дати видачі недійсна. Довіреність під­писується довірителем особисто.

Якщо громадянин вна­слідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноруч підписати довіреність, то за його проханням і в його присутності та в присутності нотаріуса чи іншої посадової особи, яка посвідчує дові­реність, цей документ може бути підписаний іншим гро­мадянином, особу якого встановлює Нотаріус.

Видавати довіреності без будь-яких обмежень можуть тільки повністю дієздатні особи. Якщо громадянин від­повідно до чинного законодавства уклав шлюб до досяг­нення ним 18-річного віку, то він також має право вида­вати будь-яку довіреність.

Довіреності від імені неповнолітніх у віці від 15-ти до 18-ти років, а також від імені осіб, які в судовому по­рядку визнані обмежено дієздатними, можуть бути посвідчені лише за умови, що вони вчиняються за згодою батьків, усиновителів, піклувальників.

Неповнолітні у віці від 15-ти до 18-ти років само­стійно вправі видавати довіреності лише на розпоря­дження їхньою заробітною платою або стипендією, якщо орган опіки і піклування не обмежив їх у праві само­стійно розпоряджатися ними, та «на здійснення авторсь­ких чи винахідницьких прав.

Дія довіреності може бути припинена і до закінчення вказаного у ній строку у випадках:

— скасування довіреності особою, яка її видала;

— відмови від довіреності особи, якій вона була ви­дана;

— припинення повноважень юридичної особи;

— смерті, визнання недієздатною чи обмежено діє­здатною або безвісно відсутньою особою як особи, яка видала довіреність, так і довіреної особи.

Скасовуючи довіреність, довіритель зобов'язаний по­відомити про це довірену особу, а також зацікавлених третіх осіб, оскільки права та обов'язки, які випливають з довіреності, зберігають силу для довіреної особи доти, доки вона не дізнається (або повинна була дізнатися) про припинення дії довіреності. При припиненні дові­реності представник чи його правонаступник зобов'я­заний негайно повернути довіреність.

Представник зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки особисто. Законодавець передба­чає випадки, коли довірена особа може передоручити здійснення наданих їй повноважень іншій особі, а саме:

— якщо передоручення передбачене в довіреності;

— якщо передоручення необхідне для охорони Ін­тересів особи, яка видала довіреність. При цьому довіре­на особа не має змоги сповістити довірителя й отримати його згоду на передоручення.

Довіреність, видана в порядку передоручення, під­лягає нотаріальному посвідченню після подання основ­ної довіреності, в якій застережено право на передору­чення або після подання доказів того, що представник за .основною довіреністю вимушений робити це для охо­рони інтересів особи, яка видала довіреність.

Представник, який передав свої повноваження іншій особі, зобов'язаний при першій нагоді сповістити про це довірителя і надати йому відомості щодо нової довіреної особи. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії нової довіреної особи як за свої власні.

Передоручення може мати місце лише в межах стро­ку дії, який вказаний в основній довіреності. Звичайно, довірена особа не може надати новому довіреному біль­ше прав, ніж їй було надано довірителем,

Передоручення може бути скасоване у будь-який час як довірителем, так і довіреною особою, яка його видала.

Повноваження за нотаріально посвідченими довіре­ностями можуть бути передані телеграфом, У цих випад­ках телеграма-доручення складається безпосередньо з тексту доручення та посвідчувального напису нотаріуса з розшифруванням його печатки.

Свої особливості мають довіреності, які видаються організаціями працівникам на одержання певних цінно­стей.

Умови та порядок видачі таких довіреностей — на отримання сировини, матеріалів, палива, запчастин, інвентаря, худоби, насіння, добрив, інструменту, товарів, основних засобів та інших товарно-матеріальних ціннос­тей, а також нематеріальних активів, грошових докумен­тів та цінних паперів — встановлені Інструкцією про по­рядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 р. № 99 (у редакції від 22 жовтня 1996 р.).

Такі довіреності видаються лише особам, які працю­ють на даному підприємстві. Довіреність особам, які не працюють на цьому підприємстві, може бути видана з дозволу керівника підприємства, якщо інше підприємст­во, де працює дана особа, видало їй довіреність на одер­жання тих самих цінностей і такої ж кількості з підпри­ємства, яке видає свою довіреність.

Дані довіреності не вимагають нотаріального посвід­чення, а підписуються керівником та головним бухгалте­ром підприємства або їх заступниками чи особами, які уповноважені на те керівником підприємства.

Щодо самої довіреності, то бланки довіреностей ви­готовляються з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінан­сів України від 25 листопада 1993 р.-№ 98, Служби без­пеки України від 15 листопада І993 р. № 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 р. № 740 і тому також є документами суворого обліку.

У довіреності необхідно вказати:

найменування підприємства-одержувача та його адресу, ідентифікаційний код, номер рахунку в банку й найменування банку; дату видачі довіреності, посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, документ, який посвідчує особу (серія, номер, дата видачі, організація, яка видала документ); наймену­вання організації, у якої потрібно одержати цінності, підстави їх одержання (номер, дата наряду); перелік цих цінностей; зразок підпису особи, яка буде їх одержувати; підписи керівника та головного бухгалтера, печатка ор­ганізації.

Строк дії довіреності встановлюється залежно від можливості одержання та вивозу відповідних цінностей за нарядом, рахунком, накладною або іншим докумен­том, Ідо їх замінює, на підставі якого видана довіреність, однак не більше як на 10 днів.

Якщо довіреність видається на одержання цінностей, розрахунки за які здійснюються у порядку планових пла­тежів, або доставка яких здійснюється централізовано — кільцевими перевезеннями, то допускається видавати до­віреність строком на один календарний місяць.

Відповідно до п. 11 Інструкції забороняється відпус­кати цінності у випадках:

а) подання довіреності, виданої з порушенням, вста­новленого порядку заповнення або з незаповненими ре­квізитами;

б) подання довіреності, яка має виправлення і по­марки, що не підтверджені підписами осіб, які підписа­ли довіреність;

в) відсутність у довіреної особи вказаного у довірено­сті паспорта або іншого документа, що засвідчує довіре­ну особу;

г) закінчення строку дії довіреності;

д) одержання повідомлення підприємства-одержувача цінностей про анулювання довіреності, 3 моменту отри­мання такого повідомлення відпуск цінностей за анульо­ваною довіреністю припиняється. Відповідальність за від­пуск цінностей за анульованими довіреностями несе підприємство, яке відпустило цінності.

Особа, якій була видана довіреність, зобов'язана не пізніше наступного після кожного випадку доставки на підприємство одержаних за довіреністю цінностей, неза­лежно від того, одержані цінності за довіреністю повніс­тю або частково, подати працівникові підприємства, який здійснює виписування та реєстрацію довіреностей, документ про одержання нею цінностей та їх здачу на склад чи матеріально відповідальній особі.

Невикористані довіреності повинні бути повернуті не пізніше наступного дня після закінчення строку дії дові­реності.

Представництво без повноважень — це той випадок, коли одна особа виступає від імені іншої особи без пов­новажень або без належних повноважень.

Наприклад, особа вважає, що вона представляє інтереси довірителя по довіреності, але довіреність не має юридичної сили (закінчився строк її дії; довіреність нотаріально не по­свідчена в тих випадках, коли за законом таке посвід­чення обов'язкове; громадянина, який видав довіреність, визнано обмежено дієздатним або безвісно відсутнім тощо).

Представник може перевищити надані йому повно­важення, скажімо, придбати речі не в тій кількості, не тієї якості, не в того суб'єкта, не на тих умовах, які були передбачені в довіреності.

За загальним правилом, угоди, які укладеш особами без повноважень або з перевищенням повноважень, юри­дичних наслідків для довірителя не породжують.

У ви­падках перевищення повноважень укладена угода дійсна тільки в межах наданих повноважень.

Тобто якщо дові­ритель довірив особі придбати корову, а довірена особа купила не тільки корову, а й телятко, то у довірителя виникає обов'язок прийняти як виконане тільки корову.

Угода, яка укладена без повноважень або з переви­щенням повноважень, створює, змінює чи припиняє ци­вільні права та обов'язки лише в тих випадках, коли во­на схвалена довірителем.

Источник: http://horting.org.ua/node/910

Ссылка на основную публикацию