Департамента чи департаменту як правильно?

Департамент – это… что такое департамент?

 • Департамент — (от французского département  отделение): Департамент (административно территориальная единица)  административно территориальная единица в ряде стран: департаменты Франции, Аргентины, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, Гаити,… …   Википедия
 • департамент — а, м. département m. 1. Отдел учреждения, управление, ведомство. Сл. 18. Как нашему Сенату и Синоду, так и тому Департаменту, в которой таковой челобитчик .. принадлежит о достоинстве и искустве онаго доносить. ПСЭ 6 355. А по полученной… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка
 • Департамент — (department) Единица административно территориального деления Франции. Всего в стране 96 департаментов, поделенных на 320 округов и 3530 кантонов в составе 36034 коммун. Департаменты возникли в 1789 г., когда страна была почти полностью… …   Политология. Словарь.
 • ДЕПАРТАМЕНТ — ДЕПАРТАМЕНТ, департамента, муж. (франц. departement). 1. Отдел, подразделение министерства, высшего государственного учреждения (дорев. и загр.). Департамент полиции министерства внутренних дел. Кассационный департамент сената. 2.… …   Толковый словарь Ушакова
 • департамент — Самостоятельная структурная единица организации, может включать в себя отделы и/или управления и подчиняется непосредственно президенту, старшему вице президенту, вице президенту или директору направления организации. [Департамент лингвистических …   Справочник технического переводчика
 • ДЕПАРТАМЕНТ — (франц. departement) 1) основная административно территориальная единица во Франции.2) Название некоторых министерств в США (напр., Государственный департамент), Швейцарии и других государствах.3) В ряде государств, в т. ч. и в России отдел… …   Большой Энциклопедический словарь
 • департамент — ведомство, факультет, кафедра, министерство; госдепартамент, отдел Словарь русских синонимов. департамент сущ., кол во синонимов: 7 • вандея (1) • …   Словарь синонимов
 • департамент — и устарелое департамент …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
 • ДЕПАРТАМЕНТ — (фр. departement) 1) основная административно территориальная единица во Франции и ряде др. стран; 2) в некоторых государствах (напр., в США, Швейцарии, РФ) название ведомства или министерства либо их подразделения …   Юридический словарь
 • Департамент — А. Министерство, ведомство. Б. Управление, отдел в административных органах. В. Административно территориальная единица в некоторых странах. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/9650/%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2

Головбух чи начальник відділу: у пошуках відповіді. Місцеве самовряду

Про військово-цивільну адміністрацію

Перш за все треба пояснити читачам, що мається на увазі під військово-цивільною адміністрацією1. Організацію, повноваження і порядок діяльності ВЦА регулює Закон України від 03.02.15 р. № 141-VIII «Про військово-цивільні адміністрації».

ВЦА утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення Антитерористичної операції та не має на меті зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве самоврядування.

Метою ВЦА є створення умов для забезпечення життєдіяльності відповідних територіальних громад, вирішення питань місцевого значення.

Це забезпечується шляхом установлення особливого порядку здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, обласних, районних рад) у районі проведення Антитерористичної операції (у разі коли відповідні органи місцевого самоврядування такі повноваження не здійснюють або самоусунулись від їх виконання).

У ВЦА, як і у «звичайному» органі місцевого самоврядування, також може функціонувати відділ бухгалтерського обліку та звітності, що не заборонено чинним законодавством. Підставою є п. 4 ст. 8 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Зауважимо: ця норма говорить, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, зокрема шляхом введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Про посади та Класифікатор професій

Відповідність назв посад і професій у документах того чи іншого підприємства, організації чи установи незалежно від форми власності Національному класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»2 викликає завжди безліч запитань у кадрової служби. Адже правильне вписування назв посад та професій з урахуванням правил застосування дужок, лапок, тире та дефіса в них до трудових книжок, штатного розпису чи посадових (робочих) інструкцій дуже важливе.

Нагадаємо: Класифікатор професій затверджено наказом Держспоживстандарту України від 28.07.10 р. № 327. Але, на жаль, у ньому немає відповіді на те, як правильно в зазначених у ньому професій (професійних назв робіт) утворити похідні назви посад і професій.

У той же час записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій, тобто так, як у ньому вказано.

Увага! Про це свідчить п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників3. Документ затверджено спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

Бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи: департамент, управління, відділ, сектор

Источник: https://i.Factor.ua/ukr/journals/ms/2017/august/issue-8/article-29803.html

Юридичні служби міністерств, органів виконавчої влади, підприємств, установ як система державних органів

Особливості правового обслуговування малих і середніх підприємств.

Міжгосподарські юридичні групи та відділи і порядок їх утворення.

Особливості правового обслуговування підприємств адвокатами.

Методичне керівництво діяльністю юридичних служб.

Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.

ПИТАННЯ 1.

Питанням організації правового обслуговування, забезпечення реалізації державної правової політики у відповідній галузі, захисту законних інтересів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також державних підприємств, установ і організацій надається велике значення з боку держави.

Юридичній службі надається особлива державна функція, тому порядок її організації і правове положення визначаються в централізованому порядку Загальним положенням про юридичну службу…..

Пунктом 2 Загального положення… встановлено, що юридична служба органу виконавчої влади, підприємства утворюється як самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (департамент, управління, відділ, сектор). На підприємстві функції юридичної служби може виконувати юрисконсульт відповідної категорії.

Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є органи виконавчої влади, у складі юридичної служби утворюється відповідний підрозділ або такі повноваження надаються окремій посадовій особі.

Постанова КМУ №179 від 12 березня 2005 року«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»установила, що у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

департамент – структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли чисельність працівників департаменту перевищує 40 одиниць, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, чисельність працівників якого не перевищує 40 одиниць, може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. У разі коли чисельність працівників департаменту становить понад 40 одиниць, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління). У складі департаменту Міністерства внутрішніх справ з чисельністю працівників понад 150 одиниць можуть утворюватися головні управління з чисельністю працівників не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту Міністерства внутрішніх справ очолює начальник, який може мати не більше трьох заступників. У головному управлінні можуть утворюватися управління, відділи, сектори, відділення;

управління (самостійний відділ) – структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників.

Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 16 одиниць, може мати одного заступника – начальника відділу.

У разі коли чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту.

Начальники головних управлінь (управлінь) податкової міліції Державної податкової служби, чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників;

самостійний сектор– структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;

Читайте также:  Организационно-технический или организационно технический как правильно?

відділ у складі департаменту (управління) – структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник.

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як 7 одиниць.

Начальники відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм.

Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць згідно з Постановою КМ № 869 від 26.06.2007}

Источник: https://zdamsam.ru/a51693.html

ДЕПАРТАМЕНТ

фр. departement) – 1) основная административно-территориальная единица во Франции и ряде др. стран; 2) в некоторых государствах (напр., в США, Швейцарии, РФ) – название ведомства или министерства либо их подразделения.

Источник: Большой юридический словарь

фр. departement) – 1) основная административно-территориальная единица Франции и ряда других стран; 2) в некоторых государствах (например, в США, Швейцарии, РФ) – название ведомства или министерства либо их подразделения.

Источник: Энциклопедия юриста

1) во Франции территориальная единица, обладающая правом местного самоуправления (после административной реформы 1789 г.); 2) название государственного учреждения в различных странах мира, высший и центральный орган управления, министерство (например, в Великобритании, США).

Источник: Словарь терминов (глоссарий) по истории государства и права зарубежных стран

фр. departement) – 1) основная административно-территориальная единица во Франции и в ряде других государств; 2) в некоторых государствах (в РФ, США, Швейцарии и др.

-название ведомства или министерства либо их подразделения, управления, отдела в аппарате высших административных органов.

Источник: Экономика и право: словарь-справочник

фр. departement – округ, отдел, управление, ведомство)>

1. Отдел административного либо судебного учреждения, министерства, ведомства, сената.

2. В некоторых государствах (в США, Швейцарии и др.) – название министерства, ведомства, например Государственный департамент – внешнеполитическое ведомство США.

3. Основная административно-территориальная единица во Франции и ряде других стран.

Источник: Словарь терминов по истории государства и права зарубежных стран

орган исполнительной власти отраслевой компетенции (когда является структурным подразделением Правительства Российской Федерации, правительств республик в составе России, администраций других субъектов Федерации) либо орган исполнительной власти внутриотраслевой компетенции (когда является структурным подразделением министерств, государственных комитетов, комитетов и прочих органов исполнительной власти). Департаменты – это крупные (наряду с комитетами и главными управлениями) структурные подразделения органов исполнительной власти.

Источник: Административное право. Словарь-справочник

это подразделения отраслевой, иногда межотраслевой или специальной компетенции, когда входят в структуру Аппарата Правительства РФ, правительств (аппаратов правительств) или администраций субъектов Российской Федерации.

В тех же случаях, когда департамент, главное управление, управление, служба или отдел входят в состав министерств, комитетов и прочих органов исполнительной власти отраслевой, межотраслевой и специальной компетенции, они являются структурными подразделениями внутриотраслевой компетенции.

Главное управление, управление являются также организационно-правовыми формами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Источник: Административно-процессуальное право. Словарь терминов и понятий

1) административно-территориальная единица в отдельных странах (например, во Франции); 2) государственный орган (например, государственный Д. США – аналог Министерства иностранных дел в ряде стран). В дореволюционной России – государственный орган либо подразделение государственного органа.

В годы советской власти понятие “департамент” не использовалось. В настоящее время в Российской Федерации снова имеет применение. На федеральном уровне Д.

– чаще всего подразделение федеральных органов исполнительной власти, ведающее одним из направлений деятельности органа. На уровне субъектов РФ Д. обычно называют отраслевые органы управления (т. е.

прежние главные управления, управления, отделы). (С. А.)

Источник: Энциклопедический словарь конституционного права

1) в РФ наиболее крупное структурное подразделение федеральных органов исполнительной власти. Д. ведают организацией деятельности основных подотраслей, в комплексных отраслях, а также отдельными направлениями сфер государственного управления. Образуются на основе законов и решений Правительства РФ.

В процессе активных структурных преобразований в системе органов исполнительной власти, ориентации на функциональное управление, укрупнения и разукрупнения органов исполнительной власти Д. нередко создаются на основе бывших самостоятельных органов исполнительной власти. Положения о Д.

утверждаются, как правило, федеральными органами исполнительной власти, в которых они образуются. Однако в отдельных случаях Положения о Д. утверждались Правительством РФ; 2) отраслевые и функциональные органы исполнительной власти в некоторых субъектах РФ, осуществляющие функции управления в определенных отраслях и сферах. Например, Д. науки и промышленной политики, Д.

внешних связей, Д. экономической политики и развития — органы городской администрации Москвы. Образуются распоряжениями мэра Москвы; выступают от имени Правительства Москвы перед федеральными органами исполнительной власти; являются юридическими лицами. Д.

возглавляется руководителем — министром Правительства Москвы, назначаемым на должность и освобождаемым от должности мэром Москвы; 3) в некоторых государствах название ведомства, министерства (например, в США — Государственный Д. — министерство иностранных дел), Д. юстиции, Д. обороны, Д. образования, Д. здравоохранения и т.д.; 4) в России 18 — нач. 20 в.

— структурное подразделение некоторых высших, центральных и местных административных и судебных органов (Сената, Коллегии иностранных дел, др.). В конце 18 — нач. 19 в. — также самостоятельное учреждение; 5) административно-территориальная единица некоторых государств. Л.А. Сергиенко

Источник: Юридическая энциклопедия

Источник: http://determiner.ru/termin/departament.html

Положення департаменту « Офіційний портал Чернівецької міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент економіки

Чернівецької міської ради

1. Загальна частина

1.1. Департамент економіки (надалі – Департамент) є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Департамент створений рішенням Чернівецької міської ради ІІ скликання від 31.10.1997 р. № 270 “Про внесення змін в структуру органів управління Чернівецької міської ради”.

1.3. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс.

Департамент може набувати майнові і немайнові права та обов’язки, є правонаступником представництва Фонду державного майна України в місті Чернівцях в частині договорів купівлі-продажу майна міської комунальної власності та патентів на право оренди будівель (споруд, приміщень), може виступати від свого імені позивачем і відповідачем у судах.

1.4. Департамент є органом приватизації Чернівецької міської ради відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Департамент є орендодавцем та позичкодавцем комунального майна, що на праві власності належить територіальній громаді міста, відповідно до повноважень, наданих Чернівецькою міською радою.

1.6. Структурні підрозділи Департаменту не мають статусу юридичної особи, діють у його складі, керуючись цим Положенням та положеннями про структурні підрозділи.

1.7.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями та декретами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Чернівецького міського голови, Регламентами роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради та цим Положенням.

1.8. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.9. Особи, що працюють у Департаменті, є посадовими особами місцевого самоврядування та службовцями, відповідно до цього Положення мають посадові інструкції щодо здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно– дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.10.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері економіки, виконання власних і делегованих повноважень у сфері економічного і соціального розвитку міста, впровадження енергоменеджменту, планування та обліку, у галузі цін, розвитку внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та послуг, управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, та його приватизації, здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання з питань розвитку підприємництва, насичення споживчого ринку товарами та послугами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.11. При Департаменті можуть утворюватися підрозділи для здійснення комплексу суміжних робіт згідно з чинним законодавством.

1.12. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.12.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55).

1.12.2. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

Источник: http://chernivtsy.eu/portal/7373-2/1075-2/polozhennya-departamentu

Головне територіальне управління юстиції у рівненській області

Для того щоб звернення було прийняте до розгляду, воно має бути оформлене у встановлений законом формі.

До звернення висуваються такі вимоги:

 • У звернення мають зазначатись дані про особу, яка звертається (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, суть порушеного питання,(зауваження, пропозиція, заява чи скарга, прохання чи вимоги) в електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь).
 • За формою звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через «гарячі» телефонні лінії Мін’юсту та органів і установ юстиції або прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України та записаним (зареєстрованим) посадовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України (у тому числі під час особистого прийому). Письмове звернення також може бути надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
 • Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
 • Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням  мережі Інтернет на визначену електронну поштову адресу.
Читайте также:  Їжджу чи їзджу як правильно?

Як правильно оформити письмове/електронне звернення? 

Звернення складається у довільній формі, однак в ньому потрібно вказати:

 • Кому адресується звернення (наприклад: Начальнику Головного територіального управління юстиції у Рівненській області та прізвище, ім’я, по батькові керівника)
 • Від кого звернення (прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання (повна поштова адреса), а також додатково можливо вказати додаткові засоби зв’язку (електронна поштова адреса, контактний номер телефону).
 • Вид звернення (заява (клопотання), скарга або пропозиція (зауваження).

Далі викладається суть самого звернення, де чітко має бути викладене порушене питання або проблеми. Як правило, складається за наступною схемою:

 • вступна частина, де зазначаються підстава звернення, обставини, які стали причиною для звернення;
 • мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;
 • результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення;
 • далі потрібно навести перелік документів (або копій документів), якщо ви додаєте їх до звернення;
 • письмове звернення обов’язково підписується особою (особами), що звертається з проставлянням дати подання звернення.

Пам’ятайте! Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

 • письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором;
 • звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання;
 • повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;
 • звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.

Термін розгляду звернення

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, строк може бути продовжений, але не більше ніж на 45 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення

До уваги громадян!

Реалізувати право на звернення Ви можете звернувшись до Головного територіального управління юстиції у Рівненській області у зручний для Вас спосіб, а саме:

 • потрапити на прийом до керівництва та посадових осіб Головного територіального управління юстиції у Рівненській області за допомогою відеоконференції (записатися на прийом можливо шляхом переходу на сторінку за наступним посиланням: https://kap.minjust.gov.ua/services/reception/);
 • скориставшись спеціальною скринькою «Для розгляду звернень громадян», яка знаходиться у приміщення Головного територіального управління юстиції у Рівненській області за адресою: вул. Замкова, 29, м.Рівне, Рівненска область.
 • направити електронне звернення до Головного територіального управління юстиції у Рівненській області у вигляді сканованої копії чи фотографії (із відображенням дати та підпису заявника) на електронну поштову адресу:info@rv.minjust.gov.ua 
 • за допомогою засобів телефонного зв’язку через «гарячі» телефонні лінії Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління або прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України.

Источник: http://rivnejust.gov.ua/office/zvernennya-gromadyann/vimogi-do-oformlennya-zvernennya/

Новий директор департаменту туризму у Мінекономрозвитку України відмовилася надавати свою автобіографію. ДОКУМЕНТ

Новий директор департаменту туризму у Міністерстві відмовилася надавати свою автобіографію на запит народного депутата, голови підкомітету ВР з туризму та курортів!

Це все, що треба знати про чесність та прозорість конкурсу на держслужбу. А ще про державну політику в сфері туризму.

Читайте також: Туристическое будущее Украины: трудности и преимущества

Адже мова йде про посадову особу, яка має формувати державну політику у такий важливій сфері економіки, як туризм!!!!

Я довго мовчала.

Тоді, коли у конкурсі «перемогла» особа, яку ніхто не знав з туристичної спільноти. Яку не знав навіть Гугл. Пошук видавав лише декларацію, яку переможниця Сердюк Оксана подавала на конкурс до іншого департаменту.

Ми живемо в еру інформації. І жодної новини про якусь активну діяльність. Жодної згадки, новини, фото… – це вже певний показник…

Для людини, яка планує розвивати державну політику у сфері туризму та для колишнього громадського діяча – це як мінімум дивно.

Бо на сьогодні про всіх, хто займався чи займається якимись, навіть незначними, проектами – в інтернеті можно знайти повно інформації.

А зараз все, що відомо про Оксану Сердюк з її декларації – це те що вона працювала в громадській організації «Інститут фінансової політики».

До речі, організацію «Інститут фінансової політики» очолює екс-міністр фінансів часів Кучми та екс-радник Януковича Ігор Мітюков…

Діяльність цієї громадської організації також непублічна – гугл не видає жодної інформації про реалізовані проекти.

Цікаво, що Оксана Сердюк *(згідно декларації) має три квартири в столиці, одну з яких отримала по державній програмі пільгових кредитів, та 6 вкладів в банках (в тому числі – в російському «Сбербанку»).

Читайте також: Україна на краю корупційної прірви

Я би дуже хотіла, щоб сухий фактаж, який поки що працює не на користь Оксани Вікторівни, вона розвіяла своєю автобіографією. Тож подала депутатський запит на віце-прем’єра Степана Кубіва надати автобіографію нової директорки.

У нас же публічні конкурси, правда? Але – не сталося. Відповідь міністерства – (а точніше зневага до тур сфери та всіх платників податків) я надаю нижче. Тобто, біографію ніхто не показує. Більше того, навіть з ім’ям визначитись не можуть – то О.В., то А.А. Соромно.

Нічого, тепер Комітет ВР та інші народні депутати вимагатимуть документацію конкурсу, інформацію про освіту та відповідний досвід роботи. І навіть без персональних даних (адреса та дата народження).

У всякому разі, я та уся туристична громадськість завжди відкриті і вимагаємо відповідного ставлення до нас і до величезної туристичної сфери, яка постійно віддається на поталу чиїмось «хотєлкам».

Источник: https://uainfo.org/blognews/1516182037-noviy-direktor-departamentu-turizmu-u-ministerstvi-vidmovilasya.html

Всеукраїнська асоціація кадровиків. ІТ-департамент на підприємстві

Тема здається зрозумілою: безпека інформації, тож  наймаємо айтішника, хай працює. Проте захист інформації — це не стільки технічне питання, скільки адміністративне. І ніхто інший як керівник, повинен бути обізнаний в цьому.

Розумне керівництво має не тільки контролювати якість роботи свого сисадміна, а й інвестувати в його кваліфікацію. Так, саме інвестувати. Тому що «якісний» IT-спеціаліст повинен постійно вдосконалюватися, адже прогрес на місці не стоїть і хакерські атаки також вдосконалюються.

А от в підході до загальної безпеки, потрібно не тільки опрацьовувати технічні аспекти захисту даних, а й прописувати алгоритми та правила для працівників підрозділів компанії.

  Абсолютно різних правил для кожного відділу бути не може. Потрібно розробляти загальні правила з деякими нюансами, беручи до уваги специфіку роботи кожного відділу.

Між підрозділами повинен бути встановлений постійний зв’язок.

Чим кваліфікованіший IT-спеціаліст, тим більше додаткових засобів безпеки він пропонує, наприклад, алгоритм письмового підтвердження права доступу працівника до даних.

У великих компаніях працює цілий відділ IT-спеціалістів. Але на малих підприємствах керівники не вважають за потрібне брати більше одного працівника цієї сфери. Все ж потрібно мати як мінімум двох фахівців та розподіляти між ними обов’язки з інформаційної безпеки. Наприклад, один фахівець технічно забезпечує безпеку даних, інший бере на себе контроль за цим процесом.

Багато керівників (власників) вважають занадто витратним вкладання в інформаційну безпеку. Це хибна позиція, адже кваліфікація IT-працівників, їх кількість — це не витрати, а інвестиція. Якісний підхід до цього питання забезпечить збереження прибутку компанії у великих масштабах. І саме цю ініціативу має впроваджувати керівник (власник), а не працівник IT-департаменту.   

Читайте также:  Микола чи миколай як правильно?

Контроль за безпекою периметру — це не разова акція, а регулярна практика. Протоколи повинні прописуватися заздалегідь. Тобто адміністративної роботи ані трохи не менше, ніж технічної. Отже, хочете безпеку — вмійте нею керувати.

А головною персоною є людина, яка займає позицію контролера інформації. Адже він має абсолютний доступ усюди. До такої людини повинна бути лояльність керівництва. Але разом з тим і великі вимоги. Нема нічого страшнішого за працівника, який звільнився та прихопив з собою великий шмат інформації. Авгієві конюшні можна чистити довго 🙂

Всі теми блогу:

 • Вірусні листи
 • Людський фактор
 • ІT-департамент
 • Соціальна інженерія матеріал очікується
 • Переживаємо “Маски-Шоу” (рейдерські захопи). Технічні рішення матеріал очікується
 • “Маски-шоу”: законодавчі аспекти матеріал очікується
 • Персональна відповідальність: документація матеріал очікується
 • Робота з персоналом: тестування матеріал очікується
 • Міжнародні стандарти. Сертифікація pci dss матеріал очікується
 • Міжнародні стандарти. Сертифікація DA dss матеріал очікується

Джерело: блог «Актуальні питання інформаційної безпеки. Як боротися з проблемами захисту даних»

Источник: https://www.kadrovik.ua/novyny/it-departament-na-pidpryyemstvi

Гордей Белов рассказал, что сделает на посту директора департамента образования, науки и молодежи николаевской ОГА

– З Вами повністю можна погодитись, скажіть, як саме Ви бачите вирішення цих проблем?

– Почнемо з корупції.

Редакція Закону України «про засади запобігання і протидії корупції» 2015ого року та низка прийнятих антикорупційних заходів дозволяють значно глибше змістовно підходити до самого поняття корупції та мір відповідальності. З іншого боку, подолати корупцію можливо створивши для неї «несприятливі умови», тобто або зробити її економічно неефективною чи створити механізм щодо складності її технічного виконання.

– Цікаво, наведіть приклад…

– Прикладів, на жаль, багато. Взяти дошкільні навчальні заклади. Щоб дитині потрапити до ДНЗ, батькам слід внести значну грошову суму. Це породжено кількісною недостатністю ДНЗ. Шляхом протидії можуть стати відкриті списки черги дітей, які підконтрольні департаменту освіти, науки та молоді. Також відкриття нових ДНЗ та повернення у комунальну власність будівель ДНЗ.

Візьмемо середню освіту: держава передбачила на утримання однієї дитини 8898,47грн. В Миколаївській області навчається 110072 учнів, необхідний об”єм фінансування складає близько 1 млрд. гривень, в умовах кризової економіки цих грошей немає.

І треба реально дивитись на речі, без залучення додаткових джерел фінансування за рахунок батьків та інших благодійних надходжень від меценатів, освітнім закладам працювати м'яко кажучи складно. Треба бути вдячним батькам, які це розуміють та оплачують кошти у «фонд класу» чи у «фонд школи» і.т.п. Хоча я наголошую, це не є правильним, це вимушена антикризова міра.

В результаті цього ми маємо неконтрольовані грошові потоки, а там де немає контролю, там і безлад. Благодійний фонд – це офіційно зареєстрована юридична особа, яка контролюється відповідними органами та є прозорою. Чому б не створити таку систему, яка б значною мірою висвітлила систему цих грошових потоків.

А для підприємців-меценатів, які допомагають освітнім закладам, дозволяється отримати певну податкову пільгу. До речі, цю практика вже має місце в багатьох навчальних закладах України та Миколаївської області зокрема.

Корумпованість в ВНЗ – це взагалі тема окремої розмови. Кількісне зростання в галузі вищої освіти за період незалежності нашої держави зросла від 149 до 325 навчальних закладів, а кількість студентів, які здобувають вищу освіту у ВНЗ І–ІV рівнів акредитації, — з 1,6154 млн. до 2,0527 млн.

І це за умов складної демографічної ситуації та скорочення дошкільних та середніх навчальних закладів. Кількісне збільшення ВНЗ призвели до так званого «профіциту вищої освіти», а профіцит призвів до зниження якості та цінності вищої освіти в цілому.

І сьогодні ми маємо безліч дипломованих спеціалістів, які не можуть влаштуватись за фахом. Так як в свій час, якийсь ВНЗ, в умовах жорсткої конкуренції з іншими ВНЗ, проводив агітаційну роботу шляхом «агресивної» реклами та переконав ту людину поступити до нього.

Та таж сама конкуренція вимушує ВНЗ послаблювати дисципліну навчання, що знижує в значній мірі якість освіти, породжує корупцію та хабарництво.

– Який шлях подолання Ви бачите?

– По-перше, починаючи з шкільного віку, слід запровадити систему визначення професії, що має робити шкільний психолог завдяки тестуванню. Тестування починається з раннього віку та проводиться до закінчення школи. Результати тестів безумовно несуть в собі рекомендаційний характер, але дитина і батьки будуть знати до чого у людини є хист.

По-друге, протягом навчання у ВНЗ слід значну увагу приділяти виробничій практиці та дипломному проектуванню. На жаль, до питання проходження практики у багатьох ВНЗ ставляться не належно, а студенти проходять її лише «документально».

А це «медвежа послуга» для самого ж студента, бо з практики починається робоче місце, говорю це з власного досвіду. Стосовно дипломного проектування, в наш час розвинених Інтернет ресурсів і надзвичайно простих механізмів копіювання інформації дипломи писати не складно, або його можна навіть замовити.

Та ми маємо скопійовані та гуляючи дипломні роботи із одного ВНЗ до іншого ВНЗ, як кажуть, із Інтернету прямо на захист. Протидією цього може стати запровадження експертизи «антіплагіат», як це здійснюється при захисті кандидатських та докторських дисертацій. Ця система лише запроваджується в Україні і працює в декількох ВНЗ.

Уявіть собі, яким би яскравим індикатором рівня освіти ВНЗ міг би стати цей захід, який би дозволив відділяти зерна від плевел.

– Як взагалі Ви бачите роботу департаменту та структурних його підрозділів?

– Я бачу роботу департаменту відповідно до його завдань та положень, вони змістовні та обґрунтовані. Проблема в іншому. Проблема в методиці їх виконання. Більшість завдань виконуються декларативно. А це освіта, тут все з душею треба робити.

Стосовно структурних підрозділів, то це дуже широкий фронт роботи. Починати треба з прозорості роботи. Мені дуже сподобалась практика громадського обговорення претендентів на посаду директора департаменту освіти, науки та молоді яке відбулось 26 травня 2015 року в Миколаївській ОДА.

Цю практику слід проводити при призначенні всіх керівних посад в системі освіти.

– До речі, на цьому ж громадському обговоренні, Ви один із всіх претендентів до яких майже не було не зауважень не заперечень, але все ж таки громадські діячі підкреслили те, що в доповіді Ви використовували «русизми» та те, що Ви людина сильно молодого віку для обіймання цієї посади. Як Ви можете це прокоментувати?

– Стосовно «русизмів» – я зауваження в цілому приймаю, в разі призначення мене на посаду я буду чітко виконувати норми використання державної мови, але я вважаю, що не хоч би на якій мові ми б не говорили, головне, щоб ми говорили про Україну та про її інтереси.

Стосовно віку, то нажаль, цей недолік скоро мине. В мене взагалі така доля, що все в моєму житті відбувається рано. Я рано почав працювати, рано захистив кандидатську з економіки, в 27 років став проректором університету, в 29 років почав писати докторську, закохався також рано (сміється).

Було б доречно судити мене не по віку, а по справах.

Під час роботи на посаді проректора університету, однією із основних моїх функцій була робота з регіонами.

Я проводив безліч часу у відрядженнях у самих віддалених районах нашої області, постійно спілкуючись і з представниками освіти і с учнями та студентами.

І завдяки тому, що я все ж таки людина нового покоління, та я маю нагоду бачити ситуацію і очами освітянина і очами учня чи студента, та коли ці погляди як пазли складаєш, то бачиш реальну картину. Це мені дуже допомагало в роботі.

– Гордію Олександровичу, дякуємо Вам за інтерв’ю, від себе особисто та від імені редакції 0512.com.ua бажаємо Вам перемогти в конкурсі та вдалої та плідної роботи на посаді директора департаменту освіти, науки та молоді.

– Дякую Вам. Я вірю в перемогу нашої України. Ми обрали шлях Євроінтеграції та йдемо їм. Але, як казав наш Кобзар “Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь…” тож давайте не будемо забувати про все те добре та світле, яке притаманне лише українській душі, все корисне, що в них є візьмемо щоб своє помножити. І ми неодмінно переможемо! Я в це вірю!

Источник: https://www.0512.com.ua/news/851516/gordej-belov-rasskazal-cto-sdelaet-na-postu-direktora-departamenta-obrazovania-nauki-i-molodezi-nikolaevskoj-oga

Ссылка на основную публикацию