Безробітна чи безробітня як правильно?

TipS

Раптова втрата роботи – це великий стрес і крах багатьох життєвих планів. Тому треба вчасно потурбуватися про те, щоб раптово не позбутися робочого місця. Змінити офіс або вид діяльності ви повинні виключно за власним бажанням. А якщо такого бажання немає, ваша робота повинна бути з вами як можна довше.

Інструкція

1

Стати кращим. Постійно удосконалюйтеся у своїй спеціальності, освоюйте суміжні сфери діяльності. Записуйтеся на курси підвищення кваліфікації, беріть участь в професійних конкурсах. Ви станете більш цінним фахівцем, і керівництво напевно це помітить. Ну а в разі проблем з вашою організацією, ви зможете швидше знайти іншу роботу – професіонали затребувані скрізь.

2

Будьте активні. Безвольні, пасивні та мляві співробітники – баласт в будь-якому офісі. Проявляйте ініціативу, допомагайте в організації позаробочих заходів та офісного дозвілля. Не відмовляйтеся від відряджень – це підвищить вашу професійну цінність і розширить кругозір. До того ж вам вдасться відбудуватися від конкурентів – в тому числі і тих, хто сидить за сусіднім робочим столом.

3

Постійно моніторьте ринок праці. Професійні хедхантери вчать – влаштувавшись на нову роботу, відразу ж починайте підшукувати наступну.

Якщо у вашій організації почнуться проблеми, ви зможете піти ще до того, як вони стануть нерозв'язними. Але не проявляйте надмірної активності.

Не відправляйте резюме з робочого комп'ютера і не обговорюйте можливі варіанти працевлаштування з колегами. Ваш керівник не повинен здогадуватися про пошуки.

4

Не влаштовуйте інтриг на робочому місці. Скандалістів і проблемних співробітників не люблять і при будь-якому зручному випадку намагаються від них позбавитися. Якщо в колективі намітився розкол, не варто демонстративно займати сторону одного з конфліктуючих. Якщо керівництво вирішить розлучитися з ним, ви теж можете постраждати.

5

Не порушуйте трудову дисципліну. Прогули, часті запізнення, пропуски важливих заходів, зриви термінів виконання робіт – відмінні приводи для розірвання трудового договору. Не ставайте уразливими – з «поганою» записом у трудовій книжці вам доведеться довше шукати наступне робоче місце.

6

Забезпечте тили. У вільний від основної роботи час спробуйте себе на ниві фрілансу. Ви можете писати статті, займатися фотографією, дизайном або програмуванням, давати уроки або приватні консультації. Використовуйте контакти, отримані під час роботи.

Найскладніше – самоконтроль, адже начальників, що стежать за виконання плану, у фрілансера немає. Але якщо ви будете дотримуватися термінів здачі робіт, не станете завищувати ціни на послуги і займетеся активним пошуком замовників, у вас все вийде.

А там недалеко і від звільнення з основного місця роботи – але вже за власним бажанням.

Источник: http://tips-ua.com/117646-yak-ne-stati-bezrobitnim.html

Поняття безробітного та його правовий статус

Законодавчого тлумачення терміну безробіття немає, проте у Законі України “Про зайнятість населення” є визначення безробітного (безробітними визнаються особи віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування та які готові і здатні приступити до роботи).

Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування.

Також цей закон визначає, що кожен має право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується шляхом:

1) участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття, яке передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття;

2) надання безоплатних соціальних послуг, зокрема, інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці, сприяння у працевлаштуванні, зокрема, шляхом фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи відповідно до законодавства;

3) надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

4) надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям населення, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Факт безробіття встановлюється на підставі Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578.

Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням працевлаштуванні, здійснюється державною службою зайнятості за місцем постійного проживання за умови пред'явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби – військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.

Незайняті громадяни підлягають реєстрації у цій службі.

Під час реєстрації кожна особа самостійно або із застосуванням автоматизованої системи за допомогою працівника державної служби зайнятості заповнює картку персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного) і особистим підписом підтверджує достовірність внесених до неї даних.

Працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням профілактичні заходи.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» виділяє такі види забезпечення безробітного:

 1. допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
 2. допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Видами соціальних послуг, що надаються безробітному за цим Законом та Законом України “Про зайнятість населення” є:

 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, компенсації;
 • надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності;
 • здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Статусу безробітного може набути:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Статус безробітного надається зазначеним у частині першій статті 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Зареєстровані безробітні мають право на:

1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції:

 • послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру;
 • консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);
 • інформації про свої права та обов'язки як безробітного;
 • відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі.

2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та цього Закону;

3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах;

4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку.

У разі відсутності трудової книжки громадянин, який вперше шукає роботу, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а звільнені військовослужбовці – військовий квиток.

Крім цих документів окремі категорії громадян під час реєстрації повинні пред'явити також такі документи:

 • громадяни, які втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання і через це потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації – довідку медико-соціальної експертної комісії щодо професійної придатності;
 • випускники вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, яким відмовлено у прийнятті на роботу за місцем призначення, – направлення на роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову в працевлаштуванні або довідку про самостійне працевлаштування,
 • особи, які отримують пенсію відповідно до законодавства України, – пенсійне посвідчення або посвідчення інваліда.

Громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом семи календарних днів з моменту реєстрації підбирається підходяща робота.

Семиденний строк підбору підходящої роботи розпочинається з дня реєстрації громадянина як такого, що шукає роботу.

Громадяни, які зареєстровані на загальних підставах у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і відмовилися в період пошуку роботи від двох пропозицій підходящої роботи, не можуть бути визнані безробітними.

Такі особи знімаються з обліку і їм протягом шести місяців надаються консультаційні послуги.

Після закінчення шести місяців з дня зняття з обліку вони можуть зареєструватися повторно у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу.

Неповнолітні, які досягли 15 років і звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, можуть, як виняток, бути зареєстровані як такі, що шукають роботу, за згодою одного з батьків або осіб, що їх замінюють.

Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні зобов'язані сприяти своєму працевлаштуванню, виконувати всі рекомендації центру зайнятості, відвідувати центр зайнятості у строки, встановлені працівником цієї служби.

Для одержання статусу безробітного з призначенням допомоги по безробіттю громадянин повинен наступного дня після встановленого строку підбору підходящої роботи (тобто з восьмого дня після реєстрації) особисто подати до державної служби зайнятості письмову заяву про надання статусу безробітного та заяву про те, що він не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів.

Источник: http://studies.in.ua/soc_zabezp/1563-ponyattya-bezrobtnogo-ta-yogo-pravoviy-status.html

Як воно, бути безробітним?

Я дуже здивована, що абсолютна більшість людей не поділяють роботу і гроші. Судячи з відповідей все впевнені, що достаток залежить тільки від того скільки часу ти працюєш і чим важча робота, тим більше грошей ти отримаєш. Я вже багато років в офіційному статусі безробітної і абсолютно себе комфортно почуваю.

Ніколи не прагнула працювати, лише для того щоб вижити. Я займаюся тим, що мені приносить радість і задоволення і ніколи не страждаю від нестачі грошей. День свій планую сама, не тікаю з ранку по раніше на роботу, не боюсь запізнитися і отримати догану від начальства.

Свобода, радість і задоволення від справ, якими ти займаєшся і це тобі приносить гідну оплату праці.

Не знаю як кому, але як на мене бути безробітним дуже погано. У мене був такий період в моєму житті не було роботи, я не міг не чого купити, прогодувати сім'ю, і т.д., і не чого не міг зробити, і я пішов на найважчу і низько оплачувану роботу, отримував копійки але все ж краще ніж ходити жебракувати і вважати себе жебраком, і працював поки не знайшов нормальну роботу.

Бути безробітним означає бути залежним від когось у фінансовому плані, не мати можливості дозволити собі дорогих речей або навіть просто речей! Чи не використовувати свої навички (якщо вони є), які не розвиватися, не приносити користь суспільству і країні, але зате мати купа вільного часу, здорові нерви і займатися виключно справами, які вам приємні

Так навіть людиною себе не відчуваєш. Ну хто ж ти, якщо нічого не можеш, ні на що не здатний. Адже без грошей в наш час просто неможливо жити, тільки в смітнику колупатися і в коробці картонній ночувати. Тим більше, що заробити можна завжди. Нехай трохи, хай важкою фізичною працею, нехай не за фахом – головне не опуститися.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Безробітним, це не означає що зовсім не чого не робиш, можна працювати але не офіційно, я так розумію слово БЕЗРАБОТНИЙ- це той хто по паперах неофіційно працює. Але зовсім не чого не робити, це нерозумно, з неба гроші не падають !!!!

Мда, без грошей себе взагалі не людиною відчуваєш. Самооцінка падає моментально.

херово у що не пожерти НЕ попити нічого не купити коротше якось так.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: http://zkan.com.ua/sho/jak-vono-buti-bezrobitnim.html

Работа в Украине. Поиск Вакансий и Резюме в Украине на Jobs.ua!

Вопрос от Іра (24 Январь 2015):

Стою в центрі зайнятості як безробітна. По неуважності пропустила семінар в центрі зайнятості.Що за це буде і як отримати мінімальне покарання?

Ответ юриста () :

Можуть скоротити на три місяці виплату допомоги. Шукайте поважну причину.

Зареєстровані безробітні, які з поважної причини не змогли звернутися до центру зайнятості у строк, установлений для відвідування, повинні відвідати центр зайнятості не пізніше, ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами. У разі коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, особа повинна звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним. Поважними причинами, наявність яких підтверджена відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, районних військкоматів, інших державних установ та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості. 5. Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі: 5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;

  Никита ( 9 Ноябрь 2018)Закончил институт и пошёл работать не по специальности. Проработал официально всего 2 недели и уволился по собственному желанию (в трудовой книжке запись есть). 1. Могу ли я стать на учет в центре занятости? 2. Если можно стать, то будут ли мне выплачивать минимальную 544 грн ? 3. А чтобы выплачивали 80% от зарплаты с последней официальной работы, это нужно было на той работе проработать 6 месяцев. Правильно я понял?Посмотреть ОтветОксана ( 9 Ноябрь 2018)В мае закончился декрет. Хотела стать в центр занятости, мне отказали. Есть 1 га земли и в трудовой книги 4 месяца. Трое деток. Подскажите пожалуйста.Посмотреть ОтветЛидия ( 8 Ноябрь 2018)ЗДРАВСТВУЙТЕ. Помогите, пожалуйста, нужна консультация. Отработала В ШКОЛЕ 11 лет, уволилась по собственному желанию. Прошел один год после увольнения. Какие документы нужны для постановки на учет и каков размер получения пособия по безработице. Спасибо.Посмотреть ОтветСветлана ( 6 Ноябрь 2018)Здравствуйте! Я стою на бирже уже 9 месяцев и получала выплаты, но в этом месяце выплаты сократили так как уволена я была по согласию сторон! На последнем посещении, мой специалист сказала мне, что мне нужно сниматься с биржи, потому что выплаты закончены, а если я продолжу стоять на бирже, то меня будут вызывать на посещение каждую неделю, собирать комиссию и решать почему я не могу устроится (по специальности я финансист). В этом месяце я оформила 3группу по инвалидности, на что специалист мне ответила, мол какая разница, давайте лучше сниматься и всё, но загвоздка ещё состоит в том, что я получаю субсидию. Я читала, что могу стоять на бирже 2 года без выплат, и явка не чаще чем 2 раза в месяц. Подскажите, как поступить правильно, что бы и субсидию не забрали и всё по закону было?(живём мы вдвоём с четырехлетней дочерью) следующая явка 14.11, помогите пожалуйста!Посмотреть ОтветБогдан ( 6 Ноябрь 2018)Доброго дня! Я служив за контрактом 6.5 років(5 контракт +1.5 року через заборону демобілізації), звільнений 8 місяців тому в звязку з закінченням терміну дії контракту, після цього офіційно не працював, був пів року в Польщі, по робочій візі. Зарплату на службі отримував 10 000, чи можу я стати на облік в центр зайнятості і яку суму допомоги я буду отримувати? Дякую!Посмотреть ОтветИван ( 6 Ноябрь 2018)Здравствуйте, мне 25 лет, по трудовой книжке никогда не работал, даже не заводил. Диплома о специализированном образовании, к сожалению, тоже нет (есть только военный билет). Жизненная ситуация сложилась так, что нужно сейчас стать на учёт в ЦЗ (расчёт выплат и тому подобные нюансы не интересуют, важен сам факт становления на биржу), но мне отказывают, ссылаясь на то, что мне нужно изначально поработать по трудовой, или специализированное образование. Скажите, с точки зрения закона у меня нет никаких рычагов воздействия?Посмотреть ОтветВиктория ( 6 Ноябрь 2018)Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть.. Муж год назад стоял в центре занятости и получал пособие. На работу официально за это время не устроился. Как стать на учет в ЦЗ что бы начисляли субсидию, так как нас семью с двумя детьми лишили субсидии.Посмотреть ОтветАндрей ( 5 Ноябрь 2018)Официально не работал около 7 лет, хочу стать на учет в Центр занятости (раннее на учете не стоял) но утрачена трудовая, собрал какие смог архивные справки с мест трудоустройств. Сотрудник Цз требует справку с последнего места работы, но работал я в другом городе и контакты организации в которой я работал , найденные мной в интернете не отвечают(телефон, e-mail) и вообще не понятно есть ли эта организация сейчас, без справки не ставят на учет. Что делать в этом случае?Посмотреть ОтветВалерия ( 1 Ноябрь 2018)Добрый день, подскажите пожалуйста , я пошла в центр занятости 16.10 ,мне начили сразу искать работу, на данный момент я отнесла 3 отказа (от работодателя,где очень им не подхожу)с разных работ,какие они мне предлогали, сейчас поставили на самостоятельный поиск работы, но на учёт меня ещё до сих пор не взяли, говорят пока подходящей для вас работы не найдем, вас не поставят на учет. Подскажите пожалуйста, сколько должно пройти времени для того чтобы меня поставили на учёт в центре занятости?Посмотреть ОтветНина (31 Октябрь 2018)Уволилась с работы по собственному желанию по уходу за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста. Дочке три года,а они отправляют меня учиться. Говорят что могут снять с учёта. Живу без мужа дочь оставлять не с кем. Что делать?Посмотреть Ответ

Источник: https://jobs.ua/online/consultation/view/100245

Чи можна підробляти під час перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітний?

Доброго дня. Стою на обліку в центрі зайнятості, тільки почав отримувати допомогу. Чи можна якимось чином підробляти, не знімаючись з обліку в центрі зайнятості? Чи можливо поєднувати з яким-небудь видом трудової зайнятості (договору)?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення і повідомляється таке.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» зайнятість – це не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно. Оскільки Ви перебуваєте на обліку в територіальному органі Державної служби зайнятості, то вважаєтесь зареєстрованим безробітним. Відповідно до положень зазначеного закону зареєстрований безробітний є особою працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи.

Перед тим, як говорити про можливість зареєстрованого безробітного здійснювати трудову діяльність, отримувати дохід без припинення реєстрації, слід зазначити таке.

Стаття 44 зазначеного Закону визначає права та обов’язки зареєстрованих безробітних, серед яких, зокрема, обов’язок зареєстрованого безробітного інформувати територіальний орган ДСЗ протягом 3 робочих днів про обставини припинення реєстрації.

Відповідно до статті 45 Закону реєстрація безробітного припиняється, зокрема, у випадку:

1) зайнятості особи;

2) поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

3) подання безробітним особисто письмової заяви про зняття його з реєстрації як безробітного або відмови від її послуг;

4) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання;

5) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

6) припинення професійного навчання за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, без поважних причин;

7) невідвідування без поважних причин територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (наявність поважних причин підтверджується відповідними документами);

8) встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;

9) встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг);

10) набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

11) вступу на навчання за денною формою;

12) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

13) досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або призначення пенсії на пільгових умовах, або за вислугу років;

14) подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку;

15) смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

16) з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновками про визнання особи нездатною до трудової діяльності;

17) з інших підстав, передбачених порядком реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

Слід зазначити, що в разі припинення реєстрації відповідно до зазначених вище пунктів 4-9 безробітний має право на наступну реєстрацію у територіальному органі ДСЗ не раніше, ніж через 90 календарних днів з дня зняття з обліку.

Законодавством передбачена відповідальність за несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей про обставини, що впливають на умови призначення допомоги по безробіттю.

Слід зазначити, що з метою перевірки відомостей, що є підставою для надання особі статусу безробітної та виплати допомоги по безробіттю, Державна служба зайнятості отримує необхідну для цього інформацію від податкових органів та Пенсійного фонду України.

    У разі виявлення інформації про доходи, отримані особою, яка перебуває на обліку як безробітна, від здійснення підприємницької діяльності, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом та під час роботи за кордоном, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, ведення особистого селянського господарства тощо, працівники центрів зайнятості мають право здійснювати перевірки достовірності даних, зазначених у довідках про середню заробітну плату безпосередньо у роботодавця.

    У випадках підтвердження фактів подання недостовірних даних, що мають місце під час одержання допомоги по безробіттю, громадяни, зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні, знімаються з обліку з дня виявлення такого факту.

    Ураховуючи це, особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов'язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм допомоги по безробіттю та надання соціальних послуг (у тому числі про своє працевлаштування).

У разі умисного невиконання особою своїх обов'язків та зловживання ними (у тому числі неповідомлення про працевлаштування), з цієї особи стягується сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй допомоги по безробіттю та надання соціальних послуг (з дня працевлаштування).

Такі особи знімаються з обліку та мають право на наступну реєстрацію у центрі зайнятості, не раніше ніж через 90 календарних днів з дня зняття з обліку за умови повернення незаконно отриманих коштів. Варто також зазначити, що вищезгадані особи можуть бути притягнуті також до кримінальної відповідальності.

З цього випливає, що якщо особа офіційно займається діяльністю, спрямованою на отримання доходу, тобто є зайнятою, вона не має права бути зареєстрованою як безробітна, а як наслідок, не може отримувати допомогу по безробіттю. Тому не рекомендуємо Вам «підпрацьовувати» під час перебування в статусі зареєстрованого безробітного, суміщати перебування в статусі безробітного та виконання робіт/послуг за плату за цивільно-правовими договорами.

Источник: https://www.bitlex.ua/uk/blog/consultation/chy_mojna_pidroblyaty_pid_chas_perebuvannya_na_obliku_v_tsentri_zaynyatosti_yak_bezrobi

Допомога по безробіттю та виплати безробітним в Україні в 2018 році

У пошуках роботи в кожній країні виплачується людині допомога з безробіття. Україна не є винятком. Згідно із законом всі жителі країни, які з різних причин залишилися без роботи можуть отримувати виплати по безробіттю. Однак не кожен знає, як правильно потрібно пройти реєстрацію в Центрі зайнятості, отримати грошову компенсацію і скільки платять там.

Читайте также:  Свадеб или свадьб как правильно?

Соціальні проблеми

Пару років Україна бореться з багатьма соціальними питаннями. Після останніх сумних військових подій країна активно пробує відновити свою економіку.

Колосальна частина державного бюджету віддається на соціальні потреби, на допомогу українським громадянам. Однією з найважливіших складових частин соціальних питань є допомога з безробіття.

Все більше в країну повертається людей, корінних жителів України для подальшого життя.

Основною проблемою є маленький розмір грошових виплат по безробіттю. У зв’язку з цим, співробітники біржі якомога швидше намагаються підібрати роботу для людей.

Виплата нараховується залежно від заробітної плати на останньому місці роботи, час безробіття, а також трудового і страхового стажу.

Щоб поліпшити економічне становище до 2020 року, державна дума підвищує плату з 28% до 14%, але на сьогоднішній день сильних просувань поки немає.

Кому буде нараховуватись допомога по безробіттю в 2018 році

Виплата допомоги по безробіттю здійснюється для тих громадян, які офіційно вважаються безробітними, і не мають ніякого додаткового нелегального доходу. Це правило є в частині першої статті 43 Закону України, яка називається «Про зайнятість населення».

Хто має право отримати допомогу по безробіттю в Україні:

 • Люди, які не досягли пенсійного віку, які не працюють, але готові приступити до будь-якої праці.
 • Підлітки до 16 років, звільнені через непередбачені обставини, зниженням кількості працівників на підприємстві або із закриттям компанії.
 • Людям, які мають проблеми зі здоров’ям з отриманням посвідчення інваліда або соціальних виплат.

Громадяни перших двох категорій отримують мінімальну допомогу. В останньому випадку сума нараховується в залежності від тяжкості захворювання і ступеня групи інвалідності.

Як пройти реєстрацію і офіційно стати безробітним

Офіційно безробітним на території України, як і в багатьох країнах, можна пройшовши процедуру реєстрування в Центрі зайнятості. Встати на чергу може будь-який українець, без урахування місця прописки або проживання.

Так дозволено, тому що в Україні розроблена Загальна інформаційно-аналітична система, яка проводить реєстрацію всіх жителів. Те ж саме стосується питання про те, як в регіонах платять допомогу по безробіттю.

Грошові виплати відбуваються всюди, в залежності від статусу безробітного.

Після того, як громадянин став на облік, заводиться індивідуальна картка, де пишуться персональні дані, серед яких потрібно вказати ПІБ, адресу проживання, номер паспорта, інформацію  про останню посаду, а також вказати причини, за якими відбулося звільнення. Ці слова повинні бути підтверджені документально. Розрахунок допомоги по безробіттю починається тоді, коли процедура реєстрації закінчена.

Документація, яку треба підготувати

Щоб не витратити час даремно в черзі, і вчасно отримати допомогу з безробіття в Україні, необхідно зібрати ряд необхідних довідок і цінних паперів:

 • український паспорт;
 • довідка про своєчасну плату податків;
 • договір або трудова книжка;
 • папір з ВНЗ або коледжу, який ви закінчили;
 • при потребі треба з собою мати військовий квиток;
 • документ в останнього підприємства, на якому ви працювали, а також про суму зарплати (необхідно пред’явити, якщо стаж становить менше 6 місяців).

До того ж, співробітники можуть зажадати, щоб ви принесли додаткові документи для допомоги. Наприклад, люди з інвалідністю, що не стали пенсіонерами, отримують державні пільги і виплати, тому їм треба надати висновок МСЕК, а також при потребі персональний папір по реабілітації.

Для іноземних громадян, які мають постійне місце проживання, щоб отримати виплати по безробіттю в Україні, потрібно надати місце проживання. Також переселенцям потрібно показати папір про постанову на облік оригінал і копію. Як платять допомогу по безробіттю, коли немає паперів, які говорили б про звільнення? Для цього треба надати наступну документацію:

 • договір про розірвання трудового договору, який повинен бути підкріплений штампом і підписом;
 • квитанцію, яка взята з рекомендованого листа, відправленого роботодавцю для підтвердження документа.

Умови і строки виплати визначаються безпосередньо співробітниками Центру зайнятості.

Як правильно вибрати роботу

Після того, як нараховується допомога по безробіттю, то потрібно раз на місяць ходити в Центр зайнятості та відзначатися до тих пір, поки працівники не виберуть для безробітного підходящу професію. До підходящої роботи відноситься та, яка підходить за професією і вищою освітою безробітного.

Що стосується людей з інвалідністю, то тут підбір здійснюється в залежності від досвіду, знань, і результатів МСЕК. Також потрібно враховувати і прохання самого інваліда.
Якщо протягом півроку працівники центру не змогли підібрати потрібну посаду, то шукають іншу найбільш підходящу для нього. Якщо Центр зайнятості змінив напрямок пошуку, то шукається запит за двома посадами.

Якщо двічі була запропонована робота, але була отримана відмова, то людину знімають з обліку, і нарахування допомоги припиняється. Повторне реєстрування можливо, однак, тільки через 90 днів після зняття позначки. У цей проміжок часу порядок виплати допомоги по безробіттю припиняється.

Якщо була пропущена дата отримання відмітки, то максимальний розмір виплат знижується або відбувається зняття з обліку. До поважних причин максимальна виплата триває у випадках:

 • хвороби;
 • смерті одного з членів сім’ї;
 • по догляду за малюком;
 • знаходження в стаціонарі;
 • судових розглядів;
 • військкоматів.

Як відбувається процедура нарахування допомоги по безробіттю

Тим, хто цікавиться, як виплачується допомога по безробіттю, то варто вивчити деяку інформацію. Розрахувати допомогу можна відповідно до закону. Розмір допомоги по безробіттю починається з 7 або 8 дня після ставлення на облік в Центрі зайнятості. Тим людям, які пішли з роботи за статтею, порушення або за угодою сторін, то гроші видаються тільки на 91 день.

Тривалість виплат

За законодавством України, коли виплачують кошти, то тривалість їх видачі не повинна бути більше року.

Але при цьому, є багато критеріїв (особливо, якщо громадянин був звільнений), що впливають на терміни виплати і суму.

Коли розібралися, як розраховується допомога по безробіттю, треба знати, скільки по часу вона буде виплачуватися. У зв’язку з цим, терміни виплати призначаються наступним чином:

720 днів – для людей, які незабаром підуть на пенсію. Приблизно за 1-2 роки.

360 днів – класичний час, який відноситься для основного шару населення.

270 днів – призначається людям, які пішли з роботи за власним бажанням без причин або за статтями 40, 37, 41, 45 Кодексу. Детальніше про цей кодекс можна дізнатися тут.

180 днів – для іноземних громадян, які тривалий час проживають на території України і є переселенцями, і підлітків, які ще тільки закінчили вчитися в школах, коледжах, технікумах, університетах або після припинення служіння в армії.

Яка сума допомоги по безробіттю в Україні в 2018 році

Щороку сума допомоги змінюється державним фондом в обов’язковому порядку. На питання, як визначається грошове нарахування, треба простежити за мінімалкою. У 2018 році мінімальна грошова виплата дорівнює 544 гр.

Мінімальні виплати здійснюються людям, які працювали останні півроку або звільнення відбулося за законом п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП.

Також це відноситься до іноземних громадян, які тривалий час проживають на території України, студентам, які закінчили вже вищий навчальний заклад, а також комісували з армійської служби.

Багато хто цікавиться, як отримати допомогу по безробіттю більше мінімуму? Непрацюючі громадяни, які за останній календарний рік до вставання на облік або виникають перерви в процесі роботи через хворобу, військову службу, по догляду за тяжкохворою дитиною до 18 річного віку, які потребують допомоги дорослого. Максимальна виплата вираховується в залежності від середньої заробітної плати в залежності від стажу. Максимальна допомога для людини, яка підходить за всіма критеріями становить 1280 грн. Спираючись на страховий стаж, кількість грошових виплат становить:

 • менше 2 років – 50%;
 • 2-6 років – 55%;
 • 6-10 років – 60%;
 • більше 10 років – 70%.

Вагітним також належить отримувати допомогу в мінімальному розмірі. Для цього достатньо отримати лікарняний і пред’явити його на біржу.

Сума починає знижуватися тоді, коли людина тривалий час не працює. Наприклад, перші 3 місяці, громадянин буде отримувати 100%, а ще через 3 місяці знижується 80%, а ще далі сума зменшується до 70%.

Грошові виплати не можуть бути більше 4 прожиткових мінімумів.

Источник: https://www.kredit-ok.com/uk/dopomoga-po-bezrobittyu-vsya-informatsiya-pro-viplati-po-bezrobittyu-v-ukrayini/

Чи можуть фермери та власники паїв вважатися безробітними?

Вирішення питань зайнятості шукачів роботи є одним із основних завдань державної служби зайнятості. Сприяння центрів зайнятості у працевлаштуванні сільських мешканців має свої особливості внаслідок наявності у значної частини громадян у власності земель сільськогосподарського призначення.

Для надання більш детальної інформації стосовно зайнятості сільського населення ми  звернулися до Богдана Стояна, заступника директора Кіровоградського обласного центру зайнятості.

-Богдане Сергійовичу, яким чином наявність у власності вказаних земель впливає на можливість реєстрації у центрі зайнятості як безробітного?

– Відповідно до норм Закону України “Про зайнятість населення” особи, які самостійно забезпечують себе роботою, у тому числі члени особистих селянських господарств, належать до зайнятого населення. Зайнятому населення не може надаватися статус безробітного та призначатися допомога по безробіттю.

В той же час нормами Закону України “Про особисте селянське господарство” визначено, що члени господарств є зайнятим населенням, якщо робота в таких господарствах для них є основною.

Процедура визначення того факту, яку роботу слід вважати основною, а яку ні, прописана у порядку реєстрації безробітних. Якщо особа, будучи членом ОСГ, мала можливість одночасно працювати чи займатись іншими видами діяльності протягом 12 календарних місяців не менше 6 місяців, то її робота в ОСГ не є основною і вона може бути зареєстрована як безробітна.

-А хто такі члени особистих селянських господарств? Це всі сільські мешканці чи ні?

– Ні, це не всі сільські мешканці.

Згідно Закону України “Про особисте селянське господарство” таким господарством є господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Читайте також:  Головні події Олександрійщини за минулий тиждень

– А статус члена особистого селянського господарства є «пожиттєвим» за особою, чи може змінюватися?

– Члени ОСГ можуть вийти з такого господарства чи припинити його ведення.

-А хто визначає такі факти?

– Такі факти визначаються виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. Саме ці органи ведуть облік ОСГ і, у разі необхідності, видають довідку чи то про припинення взагалі ведення господарства чи про вихід з нього конкретної особи.

– Якщо особа не мала за рік відпрацьованих 6 місяців трудової діяльності, але припинила ведення особистого господарства, чи може вона бути зареєстрована як безробітна?

Так, може. Тільки треба пред’явити вказану довідку.

-Довідка не потрібна якщо особа працювала не менше 6 місяців. А якщо мова йде про вперше шукаючого роботу, наприклад випускника вищого навчального закладу, йому теж треба надавати довідку?

– Для реєстрації довідка не потрібна особам, які припинили або закінчили навчання у ЗОШ, ПТНЗ та ВНЗ, звільнилися із строкової військової служби і вперше приймаються на роботу. Є тільки одна умова – якщо реєстрація відбувається протягом 6 місяців після закінчення вказаних обставин.

– А якщо громадянин є внутрішньо переміщеною особо, чи потрібна довідка?

– Ні, не потрібна. Зазначу також, що довідки не потрібні членам ОСГ, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації.

– Все більше сільських мешканців починають самостійно обробляти свої “паї”. Чи можуть вони бути зареєстровані як безробітні?

На відміну від членів ОСГ, питання щодо віднесення до категорії зайнятого населення відносно так званих “одноосібників” однозначно не вирішено. Правовий статус осіб, які самостійно обробляють землі товарного с/г призначення, а саме такий вірний термін “одноосібника”, чітко не прописано в жодному законі.

Читайте также:  Вірно чи правильно як правильно?

Але згідно Закону України “Про особисте селянське господарство”, якщо особа приєднала до земель ОСГ землі товарного с/г призначення, тобто “пай”, то такі землі стають землями ОСГ. Тому відносно громадян, які не мають за рік відпрацьованих 6 місяців, питання про можливість реєстрації вирішується на підставі довідки сільської ради.

А вже сільська рада визначається зі статусом особи.

-Чи можуть фермери реєструватись як безробітні?

-Щодо фермерів слід зазначити, що нормами Закону України “Про фермерське господарство”таке господарство є формою підприємницької діяльності громадян. Відповідно члени фермерських господарств не можуть реєструватися як безробітні. А от наймані працівники, які працюють у ФГ і звільнились з роботи, можуть реєструватись як безробітні на загальних засадах.

-Окрім земель особистого селянського чи фермерського господарства, паїв, земельне законодавство визначає ще декілька категорій земель. Зокрема, це землі для городництва. Чи впливає наявність таких земель на можливість реєстрації в центрі зайнятості?

Ні, невпливає. Громадяни, які мають землі під город, для випасання худоби, можуть набути статусу безробітного.

-Ви зазначили, що декілька категорій громадян не можуть реєструватись як безробітні. А якщо вони все ж шукають роботу і не претендують на набуття статусу та призначення допомоги по безробіттю, чи можуть вони користуватись послугами центрів зайнятості?

– Будь-яка особа, яка шукає роботу, може відвідати центр зайнятості і ознайомитись з інформацією про вакансії. Крім того, в мережі Інтернет на сайті “Труд” є можливість ознайомитись з наявними вакансіями. Користувачі соціальної мережі Фейсбук на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості також можуть отримати відповідну інформацію.

– Ми обговорили питання реєстрації громадян, які мають у власності землю. Давайте поговоримо про громадян, які сезонно працюють у сільськогосподарських підприємствах. Чи можуть вони, після закінчення сезону, користуватись соціальними послугами центрів зайнятості?

– В останнє десятиліття все більше с/г підприємств застосовують найману працю основного складу робітників тільки під час сезону польових робіт. На “зиму” такі громадяни звільняються, як правило по закінченню строку трудового договору. За умови вирішення питань з віднесенням до категорії членів ОСГ, такі громадяни можуть реєструватись в центрах зайнятості.

-А чи є обмеження щодо кількості звернень до центру зайнятості? Умовно кажучи, чи може особа, скажемо, двічі на рік реєструватись в центрі зайнятості?

-Жодних обмежень щодо кількості реєстрацій як безробітного не має. Громадянин може зареєструватись в центрі зайнятості, знайти роботу і якщо трудовий договір припинено, знову зареєструватись як безробітний.

-І що, кожного разу особі буде призначено допомогу по безробіттю?

– Ні, з допомогою по безробіттю інша ситуація. Допомога по безробіттю призначається для застрахованих осіб строком на 360 календарних днів на дворічний період. Якщо ці 360 днів закінчились, а на протязі двох років особа знову реєструється як безробітна, статус їй надається, а допомога по безробіттю не призначається.

-А у разі декількох призначень допомоги по безробіттю, її розмір буде однаковим чи різним кожного разу?

– Розмір допомоги по безробіттю залежить від декількох чинників. Це і підстава припинення трудового договору, і тривалість сплати страхових внесків, і розмір середньої заробітної плати, і тривалість отримання такої допомоги. Тому, якщо коротко відповісти на питання, то розмір буде змінюватись. Тільки якщо не йде мова про мінімальну допомогу.

-Який її розмір наразі?

– Для осіб, які тривалий час не працювали, допомога виплачується у розмірі 544 грн. А для осіб, які мають за рік до реєстрації не менше 6 місяців страхового стажу, але низьку середню заробітну плату, допомога призначається у розмірі не менше 1280 грн.

– Де громадяни можуть отримати детальні консультації з питань реєстрації в центрі зайнятості?

Найкраще звернутись безпосередньо до базового центру зайнятості і за наявності документів з’ясувати всі необхідні питання. Консультації в телефонному режимі є можливість отримати у обласному центрі зайнятості за телефоном громадської приймальні 22-64-15.

Источник: http://golosgromadu.info/chy-mozhut-fermery-ta-vlasnyky-payiv-vvazhatysya-bezrobitnymy/

Безробіття в умовах ринкової економіки

Безробіття як соціально-економічне явище є характерним для ринкової економіки, постійно хвилює суспільство, потребує глибокого вивчення причин, що породжують його, уваги з боку урядових структур усіх рівнів і ґрунтовного аналізу економічної науки.

Безробіття — це складна економічна, соціальна та психологічна проблема. Воно робить економіку неефективною, а соціальні відносини — напруженими.

Крім того, людина, що стала безробітною, зазнає надзвичайного психологічного навантаження, втрачає можливість реалізувати свої потенційні творчі здібності працівника, відчуває свою непотрібність, нездатність утримувати себе та свою сім’ю, впадає в депресію.

Високий рівень безробіття призводить до соціальних війн, політичних збурень і переворотів, руйнування матеріальних і духовних надбань поколінь, спричиненого відчаєм. Саме тому уряд жодної країни не може залишатися байдужим до проблеми безробіття.

Безробіття як економічний феномен пов’язане з перевищенням пропозиції ресурсу праці над попитом на цей ресурс.

Безробіття як соціально-економічний феномен пов’язане з інституціональними чинниками. Працездатними вважаються люди віком від 15 до 70 років. Саме ці пікові межі визначають чисельність робочої сили (ЧРС).

Чисельність робочої сили — це чисельність населення віком під 15 до 70 років, яке прагне реалізувати свою здатність працювати за наймом з метою отримання доходу в грошовій чи натуральній формі. Іншими словами ЧРС називають трудовими ресурсами, або економічно активним населенням.

З огляду на це, все населення країни поділяють на дві великі групи:

• інституціональне — особи, що не досягли працездатного піку, та ті, які вже вибули зі складу робочої сили у зв’язку з постійною втратою працездатності (інваліди), виходом на пенсію, перебуванням у тривалій ізоляції тощо;

• неінституціональне, яке становлять працездатні особи, що, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи:

— економічно активне населення, до складу якого входять особи, що працюють за наймом, тобто зайняті, та безробітні;

— економічно неактивне населення, до складу якого входять особи, що добровільно не працюють за наймом (домогосподарки, студенти, люди вільних професій, підприємці та ін.) (рис. 1.).

Рис. 1. Структура населення за здатністю до найманої праці

Безробітні — це непрацюючі особи, що входять до складу робочої сили, які активно шукають роботу за наймом (зареєстровані на ринку праці) і готові почати працювати в будь-який момент.

Такими, що вибули зі складу робочої сили, вважають осіб, які не мають роботи за наймом і активно її не шукають. Вони входять до складу економічно неактивного населення. Крім перерахованих вище категорій до вибулих зі складу робочої сили відносять і тих, хто втратив надію знайти роботу та припинив її пошук.

Існує два види безробіття: вимушене і добровільне.

Добровільне безробіття пов’язане з вільним волевиявленням особи, яка входить до складу робочої сили, утриматись від пропозиції праці за неприйнятних для неї умов.

Вимушене безробіття не пов’язане з вільним волевиявленням особи, яка входить до складу робочої сили, а зумовлене чинниками, що перебувають поза її вибором.

Добровільне та вимушене безробіття проявляються у відповідних формах.

Форми безробіття

Існує досить багато форм безробіття, але найважливішими з них є три: фрикційне, структурне і циклічне, — саме ці форми важливі для визначення природного рівня безробіття. Кожна з форм безробіття має свої причини. Тому визначення форм пов’язують з причинами, що їх породжують, тривалістю та типом безробіття.

Фрикційне безробіття виникає у зв’язку з тим, що встановлення рівноваги між кількістю та якістю найманих працівників, з одного боку, і кількістю та якістю робочих місць — з іншого, потребує певного часу.

Ця форма, таким чином, пов’язана з пошуком та очікуванням роботи, що відповідає певній кваліфікації, уподобанням і рівню винагороди.

Фрикційно безробітні вже мають кваліфікацію, навички, досвід, які можна продати на ринку праці. Якщо людина хоче змінити місце роботи (територіально), змінити кваліфікацію чи перейти на аналогічну роботу з вищою заробітною платою, вона вирішує цю проблему добровільно. Тому фрикційне безробіття, як правило, добровільне і короткострокове.

Структурне безробіття зумовлене змінами у структурі попиту на працюючих у зв’язку зі змінами структури економіки. Ця форма безробіття виникає у зв’язку з тим, що певні професії “старіють” і потреба в них значно зменшується або й зовсім зникає.

Разом з тим виникають галузі та види виробництв, які потребують нових навичок, кваліфікацій, знань, професій. Далеко не завжди колишній шахтар може стати кваліфікованим перукарем, продавцем чи програмістом.

Це означає, що структурне безробіття є переважно вимушеним і значно тривалішим, ніж фрикційне.

Фрикційне та структурне безробіття становлять природне безробіття.

Природним вважають таке безробіття, за якого:

— спостерігається повна зайнятість, тобто така зайнятість, за якої зберігається конкуренція на ринку праці та забезпечується ефективне використання найманої праці;

— досягається потенційний обсяг національного виробництва (спостерігається за повного та раціонального використання всіх видів ресурсів);

— немає інфляції.

Повна зайнятість — це зайнятість за природного рівня безробіття, величина якого становить 5—6 %.

Віднесення фрикційного безробіття до природного не викликає сумніву, оскільки воно є вільно обраним (добровільним), а економічна свобода — основа ринкової поведінки суб’єктів.

Щодо структурного безробіття, яке є вимушеним, дехто з учених не визнає його природним.

І все ж вагомим аргументом на користь зарахування структурного безробіття до природного є те, що зміна структури виробництва зумовлюється зміною суспільних потреб, що, безумовно, відповідає природі економічної людини.

Циклічне безробіття — це відхилення фактичного безробіття від природного в той чи інший бік.

У період рецесії відбувається падіння обсягів національного виробництва нижче потенційного рівня, фактичне безробіття перевищує природний рівень.

У період буму, коли має місце інфляційне зростання економіки, фактичний обсяг ВВП перевищує потенційний рівень, а фактичний рівень безробіття буде нижчим від природного рівня.

Існують й інші форми безробіття, які не чинять визначального впливу на економіку, але знати про які важливо, оскільки вони зачіпають інтереси певних груп працездатних.

Сезонне безробіття — вимушена форма безробіття, зумовлена специфічними умовами виробництва в певних галузях (сільське господарство (рослинницькі галузі), цукроваріння, лісництво, риболовецькі галузі тощо). Часто в період міжсезоння люди вдаються до самозайнятості або виїздять на роботу в регіони, оскільки недостатньо працезабезпечені. Ця форма безробіття тяжіє до фрикційного, хоча має також власну специфіку.

Технологічне безробіття — вимушена форма безробіття, пов’язана з вивільненням працівників у зв’язку з запровадженням нової високопродуктивної техніки та технології. Ця форма безробіття тяжіє до структурного.

Молодіжне безробіття стосується молоді, яка вперше виходить на ринок праці й не може отримати роботу. Ринок виявляється байдужим до пропозиції праці з боку молодих людей, оскільки вони ще не мають досвіду, а подекуди й належної кваліфікації, але потребують, згідно з законодавством, пільгових умов (нешкідливе виробництво, неповний робочий день, більша відпустка тощо).

Окрім розглянутих форм, важливо також виділити два типи безробіття: відкрите і приховане.

Відкрите безробіття — така ситуація на ринку праці, за якої індивід визнає, що він позбавлений роботи, та офіційно реєструється у службі зайнятості.

Приховане безробіття пов’язане з наявністю людей, які припинили пошук роботи, втративши надію її знайти.

Отже, ми розглянули зміст, види, форми і типи безробіття. Тепер розглянемо проблему кількісного вимірювання безробіття.

Рівень безробіття визначається за формулою

де U — рівень безробіття; F — чисельність безробітних; R — чисельність робочої сили (економічно активного населення).

Якщо R позначати як (L+F), де L — чисельність зайнятих, то формула матиме вигляд:

Крім того, рівень безробіття можна визначити як відношення частки тих, хто щомісяця втрачає роботу, до суми часток тих, хто щомісяця втрачає роботу, та тих, хто щомісяця її знаходить, тобто:

Вплив безробіття на економіку не варто оцінювати тільки як негативний. Безробіття виконує конструктивні та деструктивні функції (рис. 2.).

Рис. 2. Конструктивний та деструктивний вплив безробіття на економіку

Вплив безробіття на обсяг річного національного виробництва дослідив американський учений Артур Оукен (Окунь). Він виявив математично зв’язок між перевищенням фактичного рівня безробіття над природним і втратами ВВП:

де β — коефіцієнт чутливості ВВП до циклічного безробіття; U — фактичний рівень безробіття; U* — природний рівень безробіття; У* — потенційний обсяг ВВП; У — фактичний обсяг ВВП.

Із сказаного вище можемо зробити висновок, що економіка, яка працює в умовах природного рівня безробіття, зазнає переважно конструктивного впливу, а рівень безробіття, що перевищує природний, чинить переважно згубний вплив на економіку.

Источник: https://homework.net.ua/bezrobittya-v-umovakh-rinkovoji-ekonomiki/

Ссылка на основную публикацию